Energioptimering av avfuktare och avfuktning

Det är idag vanligt och blir allt vanligare att husägare måste investera i en eller flera avfuktare för att värdesäkra och skydda huset samt de boende mot fukt och skadligt mögel.

Elpriset skjuter stadigt i höjden och det är därför för många viktigt att se över och energioptimera sitt hushåll. Samtidigt måste vi bromsa miljöförstöringen, vilket kan göras om alla konsumerar mindre.

Det finns många möjligheter att energioptimera hemmet. På denna sida har vi valt att fokusera kring möjligheterna gällande energibesparing med avfuktare och avfuktning.

Köp av avfuktare

Vid köp av avfuktare är det viktigt att inte låta snålheten bedra visheten. Ska man ha en avfuktare som är ämnad att användas mycket och länge är det inte någon mening med att köpa de billigare alternativen som erbjuds via ett antal lågpriskedjor. Billigare avfuktningsaggregat drar ofta mer el satt i relation till avfuktningskapaciteten. Samtidigt håller dessa inte så länge som en dyrare och energieffektivare avfuktare gör.

Val av avfuktare

Ur energisynpunkt och sett till optimalt avfuktningsresultat finns det också saker att beakta. I ett kallare utrymme fungerar den s.k. sorptionsavfuktaren bättre än kondensavfuktaren, då den senare tenderar att drabbas av påfrysning på kylslingorna samtidigt som denna under +16 grader succesivt tappar prestanda då avfrostning av kylslingorna med allt snävare intervaller inträder. Vid avfrostningen avfuktar inte aggregatet utan drar bara onödig el sett till att införskaffa en avfuktare av sorptionstyp som är anpassad att klara kallutrymmen utan att behöva avfrostas. Läs mer om att välja rätt avfuktare.

Injustering av högsta börvärde gällande relativ fuktighet (RF)

Till de flesta avfuktare levereras en fast monterad eller anslutningbar digital alt. manuellt justerbar hygrostat. Hygrostaten styr avfuktaren att börja arbeta då det inställda börvärdet överskrids, d.v.s. vid den RF som hygrostaten är inställd på t.ex. 65 %. För att avfuktaren inte ska slå till och av hela tiden finns det i hygrostaten en förinställd eller justerbar hysteres, vilket innebär att den relativa fuktigheten släpps upp någon eller några % över det inställda börvärdet innan avfuktningsfunktionen aktiveras. Hysteresen ser också till att avfuktningsfunktionen inte stängs av innan RF har passerat någon eller några % under inställt börvärde. I de flesta utrymmen finns det inte anledning att ha ett för lågt börvärde. Det kommer sig av att mögel kräver en viss RF i kombination med en viss temperatur för att kunna gro och tillväxa. Ingående forskning har visat på detta och vi presenterar på hemsidan fukt- och temperaturdiagram under mögel & hussvamp (se “Isopleth diagram” längst ner på den sidan).

För dig som vill energioptimera avfuktaren enligt denna forskning och därigenom spara upp till 50 % energi samt förlänga livslängden på aggregatet har vi nu tagit fram Hygrostat HygroPro som via ett autoprogram styr efter både RF och temperatur. HygroPro medger även manuell inställning av högsta börvärde.

Installation och underhåll av avfuktaren

Vid installation av kondens- eller sorptionsavfuktare är det oftast lämpligt att strypa allt tillflöde av utomhusluft in i aktuellt utrymme. Utomhusluften för med sig fukt in i utrymmet och avfuktaren måste då arbeta mer. Vi brukar säga: “Det är inte lönt att ge sig på och försöka avfukta hela världen”.

Det finns undantag till ovanstående, t.ex. där fukttillskottet in i utrymmet genom golv, väggar och maskiner etc. är högre än tillskottet från uteluften. Det finns också termiska avfuktare som arbetar med värme, naturliga luftrörelser och/eller fuktstyrd ventilation.

Underhållet av avfuktaren brukar oftast vara okomplicerat. Viktigast är att se till dammfiltret så att detta inte sätts igen och försämrar avfuktningskapaciteten och livslängden på aggregatet.

Fuktmätning för att energioptimera

Det finns som tidigare skrivet inte anledning att hålla för lågt börvärde gällande RF. Optimering av för utrymmet lämplig RF kan enkelt kontrolleras genom användande av trådlös hygrometer och/eller fuktkvotsmätare. En tumregel är att RF inte i rumstemperatur ska överstiga 75 % gällande utrymmen som krypgrund, vind, källare etc. I sommarstugor som vinterförvaras ska man inte tillåta fullt så hög RF om saker som kläder och annat poröst material förvaras där.

Ta gärna kontakt med oss för rätt val av avfuktare samt energioptimering av er applikation! Vi erbjuder ett Energispar- och Trygghetspaket gällande bl.a. krypgrund.

Optimering av krypgrundsavfuktare och undertrycksfläkt

Beroende på kunskap och utrustning kan man spara mellan 5000-20.000 kr per tio år. Detta genom rätt val av krypgrundsavfuktare och rätt installationsteknik. Vi har tagit fram lösning där man serieinstallerar avfuktare Acetec EvoDry PD genom dockning mot undertrycksfläkt. Genom några förhållandevis enkla knep och inställningar går det att fintrimma avfuktningssystemet utefter både krypgrunden och huset. Läs mer här: Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

Inkoppling av avfuktarens våtgas till ventilation

Vi har fått en rad frågor om det går att koppla in avfuktare till värmeåtervinningen (FTX) gällande husets ventilationssystem. Det beror på vilket avfuktningsaggregat man har och vilka förutsättningarna är för att det ska kunna fungera utan problem. Vill det sig inte kan kondensutfällning ske i ventilationssystemet, vilket inte sällan leder till mögel, bakterier och lukt. Kondensvattnet kan även läcka ut ur systemets skarvar samtidigt som kontaminerad luft från avfuktningsutrymmet kan återföras till inomhusmilljön. Mer information nås här: Kan avfuktare kopplas till ventilation – värmeåtervinning FTX

Läs också mer om

Uppdaterad 2019-05-13

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd