Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Energibesparing med avfuktare såsom sorptionsavfuktare

Avfuktare ger energibesparingVärme i form av direktel eller användning av avfuktare kan ge i stort sett samma resultat. Det som markant skiljer är behovet av energi. I jämförelse med användning av direktel via element kan man med rätt typ av avfuktare utföra avfuktning till ca. 50% av kostnaden.

Att värma upp ett kallutrymme som vind eller krypgrund så tillräckligt torrt klimat uppnås blir mycket dyrt då värmeenergin inte stannar i utrymmet då detta ofta till stor del är oisolerat. För att få ut fukten krävs förutom uppvärmningen även ventilation vilket i sin tur också fördyrar kostnaderna, i synnerhet på vinden men även i
krypgrunden. Genom självdragsventilation förs värme bort och ny fuktig luft in vilket generellt sett ger ett högre och mer eller mindre kontinuerligt behov av värme.

All avfuktning kräver energi. För högsta möjliga energibesparing måste man först samla ihop fukten innan värmeenergi sätts in. Det sker genom sorptionsteknik i s.k. sorptionsavfuktare som till skillnad från vanlig kondensavfuktare uppnår fullgod effekt även i sval temperatur. Sorptionsavfuktare består grundläggande av ett fuktabsorberande material där den fuktiga luften från utrymmet tillåts passera genom fläktdrift. Då materialet är mättat värms fukten ut via mindre i avfuktaren interna värmekällor och förpassas till uteluften i ångform. Därmed kan man säga att ytan som måste avfuktas är decimerad i jämförelse med hela ytan som värmeenergin annars måste nå för samma resultat. Vid installation av denna typen av avfuktare ska oftast ventilationen mot uteluften stängas igen.

Avfuktare med undantag

Sorptionsavfuktare med smart behovsstyrd avfuktning

Då lukt och radon måste ventileras ut från krypgrund

Fler interna länkar

Informationen här om energibesparing med avfuktare är endast att se som grundläggande. För mer ingående information läs vidare på våra andra sidor eller kontakta oss direkt.