Energibesparing med avfuktare såsom sorptionsavfuktare

Avfuktare såsom sorptionsavfuktare ger energibesparingVärme i form av direktel eller användning av avfuktare kan ge i stort sett samma resultat. Det som markant skiljer är behovet av energi. I jämförelse med användning av direktel via element kan man med rätt typ av avfuktare utföra avfuktning till ca. 50% av kostnaden.

Att värma upp ett kallutrymme som vind eller krypgrund så tillräckligt torrt klimat uppnås blir mycket dyrt då värmeenergin inte stannar i utrymmet då detta ofta till stor del är oisolerat. För att få ut fukten krävs förutom uppvärmningen även ventilation vilket i sin tur också fördyrar kostnaderna, i synnerhet på vinden men även i
krypgrunden. Genom självdragsventilation förs värme bort och ny fuktig luft in vilket generellt sett ger ett högre och mer eller mindre kontinuerligt behov av värme.

All avfuktning kräver energi. För högsta möjliga energibesparing måste man först samla ihop fukten innan värmeenergi sätts in. Det sker genom sorptionsteknik i s.k. sorptionsavfuktare som till skillnad från vanlig kondensavfuktare uppnår fullgod effekt även i sval temperatur. Sorptionsavfuktare består grundläggande av ett fuktabsorberande material där den fuktiga luften från utrymmet tillåts passera genom fläktdrift. Då materialet är mättat värms fukten ut via mindre i avfuktaren interna värmekällor och förpassas till uteluften i ångform. Därmed kan man säga att ytan som måste avfuktas är decimerad i jämförelse med hela ytan som värmeenergin annars måste nå för samma resultat. Vid installation av denna typen av avfuktare ska oftast ventilationen mot uteluften stängas igen.

Avfuktare med undantag

Sorptionsavfuktare med smart behovsstyrd avfuktning

Då lukt och radon måste ventileras ut från krypgrund

Fler interna länkar

Uppdaterad 2019-05-11

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 tankar på “Energibesparing med avfuktare såsom sorptionsavfuktare”

 1. Hej
  Vi har en krypgrund under ett träelementhus byggt 1980.
  Huset står på berg. Svackor i berget är fyllda med sand och på sanden ligger plastfolie som delvis är täckt med sand. För fem år sedan la jag på en ny plastfilm ovan den gamla som perforerades i lågpunkter.
  Vi upplever att lukt tränger upp från krypgrunden och att det inte blev bättre.

  Vi önskar offert på en sorbtionsavfuktare och frånluftfläckt.
  Grunden är 11m* 9;5m med mur för hjärtvägg.

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.    Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd