Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Energispar & Trygghetspaket gällande krypgrund och avfuktare

Det är viktigt att finna trygga samt energisnåla lösningar för krypgrundI tider med allt varmare och fuktigare klimat samt allt högre energikostnader är det viktigt att finna kostnadseffektiva helhetslösningar gällande avfuktning!
Vi har lagt ner ett stort arbete på att komma fram till energisnålaste lösningen för att trygga bl.a. krypgrunder mot mögel och röta.

Arbetet har mynnat ut i en kombination mellan läggning av krypgrundsisolering samt installation av avfuktare.

Då varm och fuktig luft ventileras in i utrymmen med lägre temperatur uppstår lätt kondens. Detta händer ofta i krypgrunder där mark och grundmur är kalla. Ett exempel är kondens på det kalla ölglaset en varm sommardag. För att undvika att den varma fuktiga luften möter kall yta i grunden måste vi lägga in en kondensbarriär i form av krypgrundsisolering. Det har vid våra experiment visat sig att det räcker med en förhållandevis tunn isolering för att uppnå ett varmare och mindre fuktigt klimat i utrymmet.

Vi kan trots isolering av mark och ev. också grundmur få för hög relativ fuktighet i utrymmet. Detta beror på att det periodvis under året råder allt fuktigare klimat. Därför behövs det ofta som komplettering till isoleringen en adekvat avfuktare.

Genom isolering av marken i utrymmet finns möjlighet att spara upp till 50% av energikostnaden gällande avfuktaren. I något fall har det visat sig att en ännu högre energibesparing gjorts, då i fall av uppskjutande berg i grunden. Berg absorberar en stor del av värmen som tillförs utrymmet. Denna värmetjuv ställer till med bieffekter som kan mätas upp i form av hög relativ fuktighet och kan ofta ses som kondens på blindbotten, grundmur och berget självt.

Andra värmetjuvar är högt stående och rinnande grundvatten som för med sig värmen och därför kyler ner marken.

Vid isolering av marken ökar temperaturen i grunden. Med detta följer sig att golven i bostaden blir varmare än annars. Uppvärmningskostnaden för hushållet minskar genom denna manöver. Isoleringen för alltså med sig en dubbel energibesparing.

Viktigt när det gäller isolering av marken och grundmurar är att inte isolera för mycket. För tjock isolering kan föra med sig frostsprängning och tjällyft av mur. Detta faktum har vi bland andra vägt in i valet av isolering.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

 I vissa fall kan värmekamera användas för att spåra dold fuktskada och värmeförluster samt köldbryggor i hus.