Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Egenkontroll och Inspektion av Krypgrund

Det är av vikt att göra regelbunden kontroll över sin krypgrunds klimat och skick. Med regelbunden menar vi inte att översyn ska göras så sällan som vartannat år. Skaderisken är långt större än så och därför måste man utföra egenkontroll minst två gånger om året. Att anlita inspektör så ofta är inte ekonomiskt hållbart. Därför lägger vi nu ut denna guide som ingående beskriver vad man ska titta efter gällande krypgrund.

Med egenkontroll syftas på att husägaren själv har nödvändig kunskap om vilka grundförutsättningar som finns gällande riskkonstruktionen ifråga samt också vill och kan utföra det förebyggande arbetet.

Med inspektion menas att sakkunnig entreprenör utför adekvat genomgång.

Vad man tittar på utanför krypgrunden

Viktigt att kontrollera invändigt i krypgrunder

Viktigt!

För full nytta och förståelse av denna guide för egenkontroll och inspektion bör alla länkar i blå text följas och sidan där läsas.