Sök

Vitmögel – Det i regel första mögel som drabbar huset

4.3
(24)

Mögelarter har fått sina benämningar efter färgen som uppstår under mögeltillväxten. Här förklarar vi vad vitmögel är.

Vitmögel i krypgrund

Vitmögel på blindbottenbrädor i krypgrund

Vitmögel etablerar sig först

Det finns flertalet mögelarter som ingår under benämningen. En del behåller sin vita färg medan andra under olika tillväxtfaser och förhållanden kan anta andra färger.

Penicillium chrysogenum är i regel det vitmögel som först kan ses i krypgrund. Det beror bland annat på att artens krav på fukt är förhållandevis lägre i jämförelse med andra mögelarter. Aspergillus brukar ganska snart få fäste när gränsvärden för relativ fuktighet passeras. Ytterligare exempel är Cladosporium samt Trichoderma.

Okulärt, d.v.s. med blotta ögat kan det vara svårt att upptäcka vitmögel eftersom det ofta inte framträder lika tydligt som mörkare mögelvarianter likt de man t.ex. kallar svartmögel. Bilden ovan är tagen i en krypgrund och visar golvbjälklagets undersida. På blindbottenbrädorna och bärlinan syns, om man tittar närmare, ett ljusare dammlager, vilket är vitmögel.

Markant vitmögelskada i källare

Här syns kraftigare vitmögelangrepp än på första bilden. Denna gång är det i en lägre typ av källare. Här ses också grön färg på byggnadsmaterial. Det är inte grönmögel utan träskyddsmedel innehållande klorfenoler som kan avge avvikande lukt av kloranisoler både i källaren och upp i huset.

Vitmögel på byggnadsmaterial behandlat med högtoxiskt träskyddsmedel, i krypgrund

Olika mögelarter ingående i begreppet vitmögel är kända för att biometylera klorfenol till kloranisol. Träskyddsmedlen kan till en början, under årtionden från appliceringsdatum ha en hämmande effekt på mögel och bakterier. På bilden ses vitmögelfläckar och det karakteristiska vitmögellagret på en behandlad regel i krypgrund. Se vidare artikel med bild där träskyddsmedelsbehandlad syll har beväxts med svartmögel: Tryckimpregnerad syll i krypgrund möglar.

Vitmögel på skivor av oljehärdad board i krypgrund

Bilden är tagen i en modernare typ av krypgrund där blindbotten består av oljehärdad board. Själva boarden har p.g.a. fuktpåverkan slagit sig och buktar nedåt. Isoleringen kan också bli fuktig, därav tyngre och tynga nedåt på skivorna. Då brukar isoleringen inte längre ligga dikt an mot undersidan av innergolvet. Det bildas luftspalter varvid nedkylning av golvet sker. Vitmögelangreppet  här är av kraftigare karaktär.

Kraftig mögelskada med såväl svartmögel som vitmögel i krypgrund

Mycket kraftigt, eller med andra ord rikligt mögel i krypgrund brukar anta flera färger. Här har tillväxtfaktorerna varit väldigt goda och vitmögel samt svartmögel etc. täcker ytorna på blindbotten. Vitmögel kan över tid beroende på klimatfaktorer, närings- och konkurrensförhållanden ändra färg till grönt, blå-grönt, grått, gult. Variationer i förhållanden kan göra att olika mögelarter avlöser varandra.

Mycket viktigt är att förebygga mögelskada. Det gäller att hålla kontroll på krypgrundsklimatet vilket kan ske genom fuktmätning. Att fuktmäta vid ett tillfälle kan ge felaktig bild av klimatet eftersom det varierar mellan olika årstider och väderleksförhållanden. Fuktmätning bör ske kontinuerligt. Här är liite mer tips: Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Vitmögel på vind – kallvind

Till skillnad från krypgrund brukar fukt- och mögelskador på vind oftast vara vanligast uppkommande under vintertid. Vinden ventileras med fuktig höstluft och kyls nattetid ner, vilket innebär kondens mot yttertakets insida och/eller förhöjd relativ fuktighet.

Vitmögel på råspont uppe på vind

Här ses råsponten i vindens yttertak. Lösullsisolering har fastnat på takstol och råspont och ska inte förväxlas med mögel. Dock finns vitmögel över stora delar av råsponten. Sekundär mögelskada, eller s.k. kontaminering sker i hela vindsutrymmet eftersom vitmögel såväl som andra typer av mögelangrepp sprider metaboliter. Metaboliter är sekundärämnen såsom mögelgift, olika partiklar t.ex. från sporerna och mögelmycelet, samt en mängd andra ämnen likt luktande kolväten m.m.. Vitmöglet kan tillsammans med bakterier få fäste och börja växa i isoleringen om denna är tillräckligt fuktig.

Vitmögel och svartmögel på vindsgavel

Bilden är tagen inne på vind och visar en lutande vindsgavel, där det växer såväl vitmögel som svartmögel.

Råspontens virkeskvalitet är vanligen lägre än takstolarnas: Mögel på råspont men inte takstol.

Fluffig mögelskada av vitmögel på takstol på vind

Takstolen här är angripen av utvecklad vitmögel.

Mycket kraftig skada på vind av svartmögel och vitmögel

När mögelskadan på vind är riktigt uttalad kan det se ut som ovan. Här finns blandning av olika mögelarter, såväl sådana som startar sin tillväxt tidigt som de mörkare vilka kräver mer fukt för att kunna trivas. Både vindens råspont och takstolar är kraftigt mögelskadade.

Förväxla inte vitmögel

För lekman kan det vara svårt att avgöra om vissa fynd kan vara vitmögel eller inte. Nedan går vi igenom några exempel.

Är det vitmögel eller salt-kalkutfällning på grundmuren i krypgrund

Salt och kalk följer med fukten ut genom materialet. Beläggning brukar till skillnad från vitmöglet vara mer kornig, medan vitmöglet knappast känns mellan fingrarna. Man kan skrapa loss lite och gnugga utfällningen lätt mellan tumme och pekfinger för att känna. Saltutfällning smakar just salt om man sätter det på tungspetsen. Dock bör man inte smaka på mögel då det är mer eller mindre giftigt och allergent.

Trädetaljer i krypgrund och vind kan vara vitmålade eller behandlade med kalk. Det kan också vara förväxlingsbart med vitmöglet. Kalkbeläggning ser inte ut som mögel om man tittar närmare. Kalk blir inte som ett dammlager utan ligger mer jämnt mot och in i trämaterialets yta.

Vitröta, rötsvamp kan vara förväxlingsbart med vitmögel

Det är lätt att förväxla vitmögel med vitröta som är en rötsvamp. Överst t.v. syns rötsvampmycel som trådar och svampen följer på andra ställen längs utmed och mellan träfibrerna.

Påväxt av hussvamp ej att förväxla med vitmögelpåväxt

Källarsvamp och hussvamp samt några andra rötsvampsarter kan bilda en vit beläggning på angripna byggnadsmaterial.

Här visas hussvamp i taket på en krypgrund.

Finns osäkerhet om det är vitmögel som syns eller ej, kan det vara till hjälp att använda ett snabbvisande mögeltest.

Mögelgift syns inte med blotta ögat.

Rödmögel

Rödmögel en typ av mögel

Sanering av vitmögelskada

Mögelsanering anpassas utefter angreppet i sig, hur allvarligt och utbrett det är, samt om det kunnat kontaminera inomhusmiljön. Forskare insatta i ämnet säger att det bästa är utbyte av allt mögelskadat material och även det material som är kontaminerat. Det innebär ofta väldigt höga kostnader. Är inte mögelangreppet så omfattande och inte kan avge metaboliter till inomhusmiljön går det att sanera med lämplig saneringsvätska och lämpligen också använda sig av fotokatalytisk luftrenare i serien AirSteril. Vidare måste man i regel vidta ytterligare åtgärder, som installation av avfuktare och kanske även undertrycksfläkt, för att hindra ny vitmögeltillväxt och spridning av den gamla. Avfuktaren spelar en avgörande roll i saneringsarbetet.

Avfuktare fuktsanerar och stoppar vitmögel

Vind, krypgrund, källare andra utrymmen i huset, vilka blir för fuktiga, kräver någon typ av lämplig och tillförlitlig avfuktningslösning. Det går inte att stega in i en affär och köpa vilken avfuktare som helst. Avfuktaren behöver vara anpassad till rådande klimat i utrymmet.

För svalare utrymmen brukar sorptionsavfuktare vara den allra mest tillförlitliga lösningen. Sorptionstekniken garanterar avfuktning t.ex. uppe på vind och i krypgrund, även då temperaturen i utrymmena faller. Läs mer om rätt val av avfuktare.

Vitmöglets fiende på vind, avfuktare Acetec EvoDry PD+

På vinden installeras avfuktaren, här Acetec EvoDry PD+, lämpligen vid ena vindsgaveln där slang för våtluftsutblås monteras. Dra torrluftsslangarna från avfuktaren till motsatt sida av vinden.

Acetec EvoDry avfuktare håller möglet borta från krypgrunden

I krypgrunder är installationsprincipen av Acetec EvoDry avfuktare med mindre modifikationer densamma som på vind. Dra ut våtgasslangen genom en ventil i grundmuren, dra sedan torrluftsslangarna ut till motsatt sida av krypgrunden så som på bilden, avsluta dragningen ca:2m från väggen och häng upp slangen i blindbotten. Avfuktaren ger rätt installerad och inställd, så länge det inte sker översvämning eller takläckage etc., inte vitmögel eller andra mikrober en chans att börja växa.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Är vitmöglet hälsoskadligt – farligt?

Svaret är utan tvekan ja. Vitmögel kan såväl som andra typer av mögel i hus leda till hälsoeffekter. Exakt hur skadlig exponering är går ännu inte att yttra sig om, men det finns övertygande evidens om att det man kallar sjuka hus leder till högre ohälsofrekvens hos dem som vistas i husen, till skillnad mot dem som vistas i hus utan relaterade skador. Känsligheten för mögelexponering varierar från individ till annan, varför det också är svårt att svara på vem det drabbar och hur.

Ytterligare information rörande mögel, forskning, hälsa samt hus kan nås mer samlat under sidan: Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa.

Denna sida är bl.a. fortsättning på vår information om egenkontroll och inspektion av krypgrund

Viktigt tänka på är personligt skydd då man inspekterar utrymmen såsom krypgrunder och vindar. Därför är Andningsmask – Halvmask bra att bruka.

Har du behov av inspektion, luktsanering, mögelsanering samt installation av avfuktare, kontakta oss gärna för offert.

Uppdaterad 2022-07-01

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.3 / 5. Antal röstande 24

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

14 reaktioner på ”Vitmögel – Det i regel första mögel som drabbar huset”

 1. Hej!
  Har köpt ett hus byggt ca 1960 och har ev. hittat vitmögel i badrummet. Var är ditt bästa råd? Vh G

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Gabriella,

   Mögel i badrum brukar ofta synas som svarta prickar, d.v.s. svartmögel. Möjlighet för vitmögel att kunna tillväxa kan också uppstå. Det gäller att kontrollera om möglet endast finns ytligt, eller om det finns även bakom ytskikten. Om det hittas även bakom ytskikten kanske det rör sig om läckage. Då är det bra att sanera och renovera. Har vitmöglet endast uppstått ytligt kan ventilation och uppvärmning möjligen förbättra situationen. Samtidigt bör man efter dusch och bad se till att få bort vattendroppar och ev. pölar som ställer sig. Det finns oförstörande fuktmätare som används för att kontrollera om det är för fuktigt bakom ytskikt.

 2. Hej, jag har fått något vitt på källargolvet efter ett avloppsläckage, det är ett gammalt (1948) betonggolv.
  Jag har haft avloppsvatten på golvet tidigare men inte haft några beläggningar då.
  Kan det vara något giftigt mögel och hur får jag bort det, jag tänkte måla golvet.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Hans,

   Det kan vara antingen kalk- och saltutfällning, missfärgning och beläggning av smuts eller mikrobiell påväxt, d.v.s. mögel och/eller bakterier. Det senare fallet med mögel och bakterier gäller främst om upptorkning inte skett snabbt efter avloppsläckaget. Om man är osäker på vad det kan vara och vill veta mer exakt, kan mikrobiellt provtagning göras. I annat fall kan man skrubba ordentligt med hård borste och mögeldödande medel. Efter sådan sanering torkas golvet ut via uppvärmning, ventilation och/eller avfuktare. Därefter kan målning ske.

 3. Hej! Får man ställa en fråga? Jag var på visning av litet hus igår (82 m2), som jag skulle ha som sommarhalvårshus. På vinden hittade vi vitmögel. Fast det såg inte ut att vara så mycket (sett från stegen). Enligt mäklarens besiktningsman så: “Angående vinden: Så är det vitmögel. Ingen fara enligt besiktningsmannen. Blir så med många äldre hus.
  Du är välkommen att ringa honom, pratade med han i går om att du kanske kommer att göra det”. Köpa eller inte köpa, det är frågan nu. Vad råder du till? Vad kan det kosta att åtgärda? Det beror förstås på omfattningen. Kan man försäkra ett sådant hus? PS. Jag är helt nybörjare på hus. Stort tack på förhand, om ni vill svara! Ds.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Ylva,

   Visst går det bra att fråga. Vi bygger kontinuerligt upp en kunskapsbank på hemsidan och via din fråga är du med och hjälper andra.

   Ett problem med många fritidshus är att de stått kallställda, d.v.s. inte uppvärmda under höst, vinter och vårvinter. Det innebär ganska snabbt eller i en förlängning att mögel såsom vitmögel etc. börjar tillväxa. Tyvärr är det vanligt att besiktningsmän påstår att mögel på vind är normalt, att det inte är någon fara och att det blir så i äldre hus. Visst är vitmögel och svartmögel normalt då det blir för fuktigt, men det är att se som en hälsofara. WHO – Världshälsoorganisationen och Folkhälsomyndigheten informerar om detta. Därför bör man noga ta reda på i vilket skick huset är. T.ex. måste grundläggningen i form av krypgrund, källare, platta på mark undersökas.

   Det går inte att köpa försäkring mot fuktskador annat än reell vattenläcka och översvämning etc. Mögel som beror på för hög relativ fuktighet i riskkonstruktioner vill inte försäkringsbolag i regel hantera. Den enda försäkringen man kan skaffa är avfuktare och initialt fuktmätare för att ta reda på om avfuktare behövs.

   En ordentlig undersökning behövs gällande husets skick, innan man tar beslut om att köpa. Vi kan tyvärr i detta läge inte ringa besiktningsmannen.

   Att åtgärda en vind från vitmögel kan kosta någonstans från 10.000-100.000kr. Allt beror på skadans omfattning och om isoleringen behöver bytas ut, samt också på om vindsavfuktare behövs.

   Mvh LFS

 4. Hej LFS,

  Har en stuga som är ouppvärmd vintertid, plåttak, takfilt, råspont. 50mm luftspalt och därefter isolering. Väggpanelen är monterad dikt upp mot råsponten, dvs ingen dedikerad ventilation i brytpunkten tak/vägg, men luftspalt bakom väggpanel som ventilerar nerifrån så inte helt ”tätt” även om det blir en lång sträcka luften måste förflytta sig, samt att det endast är neråt den kan komma ut och transportera med sig ev fukt.
  Lite orolig för detta, och funderar på att öppna upp en luftspalt på 10-15mm just där råspont/väggpanel möts samt skydda med en två klossar+bräda på yttervägg så att ev snö inte kan dra rakt in och hamna på isoleringen.

  Vad tror du om detta, borde det bli bättre/sämre klimat för råspont/takstol? Om det redan finns mögel, kan processen avstanna/saktas ner genom att få utökad ventilation? Finns det risker att man kan försämra situationen?

  Största oron är att det slår kondens med dagens lösning, när taket värms upp av solen och sedan kyls ner nattetid…

  Mvh
  Johan

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Johan,

   Det är inte som bäst att kallställa hus under de förhållanden som råder gällande vårt höst och vinterklimat. Risken är hög och i princip given att det kommer uppstå problem med mögel, vitmögel i husets konstruktion och kanske även inomhus. Plåttak innebär mer uttalad köldbrygga och det gäller därför att vara extra vaksam på vadd som händer på vinden och i vindsbjälklaget. Det är alltid bra att hindra direkt påverkan från regnvatten och snö mot känsliga byggmaterial likt isolering etc. Gällande vindsventilationen så kan det bli ett problem om man ökar den, precis som att det kan bli problematiskt om man minskar den. Det går inte på förhand att säga hur utfallet blir. Det beror på en rad olika parametrar. Finns vitmögel och andra typer av mögel redan så lägger det sig i träda om man lyckas torka upp, avfukta tillräckligt. Möglet kan ligga i träda väldigt länge och vänta på rätt levnadsförhållanden igen. Bra och nödvändigt är att fuktmäta för att få reda på vad åtgärder ger för resultat och om det behövs åtgärder eller ej.

   Mvh LFS

 5. Hej!
  Tack för all kunskap ni delar av er med! Vi har under ett par år försökt sanera ett hus med påvisade jordbakterier och luktsmitta. Analys visade på det samt varierande grad av mikrobiell påväxt. Förra året tömdes krypgrunden på några ton jord och i år i maj satte vi in en fläkt och täckte ventiler för att skapa undertryck. Under semester skulle vi lägga in plast också och upptäcker att det är mycket mer vitmögel (på sten, i jord och på trossbotten). Kan en sådan påväxt ta fart så fort, dvs från maj-juli? Jag tänkte beställa er kombinerad fläkt- och avfuktare, kan det hjälpa. Vi har idag sanerat med Mögelfri.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Lena,

   Just lukt och luktsmitta kan vara besvärlig att bli av med helt. Har det väl satt sig i byggnadsmaterial etc. så kommer man inte åt det riktigt. Vitmögel och andra arter av mögel samt bakterier såsom aktinomyceter har förmåga att avge kolväten, alkoholformiga ämnen, varav vissa luktar karakteristiskt mögellukt. Att stänga igen ventiler i krypgrund och installera enbart undertrycksfläkt brukar sluta så som du här beskriver. Det skapas utan avfuktare ett fuktigt klimat, som i sin tur medger mögeltillväxt och än mer lukt. Vitmögel såsom penicillium och aspergillus är i regel de första mögelarterna att etableras i krypgrund när det blir för fuktigt där. Tillväxt kan starta inom något dygn om det är klimatförhållanden som är tillräckliga. Avfuktare kommer att stoppa framtida problem. Undertrycksfläkten gör så att förekommande lukter etc. inte så lätt längre stiger upp i huset.

   Mvh LFS

 6. Hej Henrik
  Jag besiktade idag kryputrymmet under huset och kunde konstatera att sanden var fuktig men också några smärre ansamlingar av torra små vita fläckar trossbottnens svarta asfaboard. De vita fläckarna kunde jag ta bort med en rotborste. Men jag undrar om fläckarna är s k vitmögel och om så räcker det med att bara borsta bort dem – eller kan fläckarna förklaras på något annat sätt, ex ”utslag” av den kemiska behandlingen som görs i tillverkningen av asfaboarden. Om

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Ove,

   Ett fenomen är att sanden i krypgrund kan damma även om den håller motsvarande 85% relativ fuktighet. Upplever man den som fuktig så är den verkligen det. Vattenångan påverkar sedan krypgrunden mer eller mindre negativt utefter klimatförhållanden i övrigt. Vitmögel och fläckar därav är vanligt på asfaboard som fungerar likt trossbotten. Den kemiska behandlingen i asfaboarden brukar inte ge några direkta utfällningar. Troligare är att det handlar om mögel, s.k. vitmögel, vilket kan bestå t.ex. av aspergillus och penicillium. Dessa mögelarter är bland de första att kolonisera vind och krypgrund som är för fuktiga.

   Mvh LFS

 7. Henrik Holmqvist

  Hej,
  Jag har ett fd bästa fall med stallfönster och 100 mm betong på golvet utan isolering. Stallet har inrymt hästar och ev kor och är byggt kring sekelskiftet.
  Det är stora gråsten i botten och förmodligen tegel utan luftspalt i väggarna. Ingen direkt ventilation men stallfönster och dörrar är inte täta.
  Vi försökte för ett par år sedan använda utrymmet som kontor. Vi vitmålade väggarna och hade luft/luftvärmepump. På vintern blev det (såklart) ändå för kallt så vi flyttade. Men innan dess så hade det blivit som “ängelhår” på vitkalkningen/väggen. Både yttervägg och de rejäla innerväggarna.
  Efter vi slutade värma upp utrymmet så har det inte fortsatt, men ängelhår sitter kvar.
  Är det mögel eller utställningar?
  Om du jobbar på en firma så vill jag gärna att ni kom hit och gjorde en bedömning.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Henrik,

   Utefter din beskrivning är det mest sannolikt att utfällning av kalk och/eller salt skett från väggen. När man värmer upp luften i ett utrymme börjar fukt att transporteras ut från alla material som kunna dra åt sig och binda fukt. Värmen gör så att ångtrycket i luften sjunker, varvid ångtrycket är högre i materialen. Fukten strävar efter att utjämna sig och vandrar då ut genom materialens ytor, meddragande salter etc.. Mögel såsom vitmögel kan visserligen vid plötslig upptorkning stressas och tillfälligt tillväxa mer, men eftersom väggarna var nymålade är det minst sannolikt av de två teorierna. Att det bildats på både innervägg och yttervägg talar för utfällning. Skicka någon bild så kan vi titta på det. Skulle inte tro att vi behöver åka ut på plats.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

0 (0) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Avfuktare EvoDry 60 Pro från Acetec

Svensktillverkad

Med EvoDry 60 Pro presenterar Acetec sorptionsavfuktare för riktigt effektiv fuktkontroll i större utrymmen. Avfuktaren är en av de mer välproducerade vi sett. Förutom hög avfuktningskapacitet är ljudnivån förhållandevis låg. Användarvänligheten är beaktad och väl utformad.

Den via hygrostat styrda sorptionstekniken medger fuktkontroll i temperaturområdet -20 till + 40 grader. Sladdansluten övervaknings- och styrpanel medföljer.

Läs mer »
Ballast Airsteril MB123

Airsteril ballast MB123

0 (0) Airsteril ballast MB123 Ballasten passar även till Watersteril vattenrenare. Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till

Läs mer »
Kontrollpanel CTR 500TT

Kontrollpanel CTR 500TT

0 (0) Kontrollpanel CTR 500TT Kontrollpanel CTR 500TT, är ett styrsystem som används för att uppnå en kontrollerad avfuktning i krypgrunden. Styrning, reglering och övervakning

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen