Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fuktmätning i krypgrund - Att mäta är att veta

Mögel, rötsvamp, hussvamp och lukt rapporteras bli allt vanligare i hus och fastigheter. En idag välkänd konstruktion som vanligen medför en eller flera av dessa skador är krypgrund. Vi brukar säga att fuktmäta är att veta. Det är väldigt viktigt för både plånbok och hälsa att kontinuerligt utföra egenkontroll och fuktmätning i krypgrunden. Fuktskador kan bli riktigt dyra att åtgärda, samt i värsta fall ödesdigra för huset.

Fuktmätning är viktigt i krypgrund

När är det fuktigt i krypgrunder?

Rent generellt är det svårt att svara på när det är torrt, under gränsen för skadeuppkomst, i en krypgrund. I vissa grunder kan det vara för fuktigt året runt medan det i andra under vinterhalvåret kan torka upp. Olika byggnadsmaterial kan buffra upp ansenliga mängder fukt och trots torrare uteluft under en period kanske materialet inte hinner torka ut. Fuktlasten skiljer sig också åt mellan olika områden p.g.a. markförhållanden och omgivningen kring husen. Annat som påverkar är klimatzon och årstidsförhållanden.

Det är när omöjligt att avgöra hur krypgrundsklimatet är utan att använda adekvata fuktmätare. Ett exempel på svårigheten är att markmaterial såsom grus och jord kan damma även om det håller motsvarande 85% relativ fuktighet (RF). Gränsvärdena ligger på 75%RF mätt i luften och 17% fuktkvot mätt i material likt blindbotten, syllar och golvreglar.

Fuktmätning av olika slag

Med en fuktkvotsmätare också kallad insticksmätare, kan man kontrollera hur mycket fukt de olika materialen i krypgrunden kunnat dra åt sig. Sådan fuktmätning ger ofta en god bild om hur fuktlasten varit ett tag bakåt i tiden.

Fuktkvotsmätning i krypgrund

På bilden ovan ses en fuktkvotsmätare i aktivt bruk i krypgrund. De fyra mätstiften har tryckts in i en bärlina av trä och mätningen visar 20% vilket indikerar över gränsvärde och att det varit för fuktigt under en period innan vår inspektion. Vid så hög fuktkvot finns risk för tillvaxt av mögel. Skulle fuktmätningen visa på ännu högre värden upp över 24% indikerar det varning för rötsvamp och hussvamp.

Desto fuktigare krypgrundsmaterialet är ju lättare leds den elektriska pulsen från fuktmätaren. Något som är viktigt att tänka på är att vissa träskyddsmedel innehållande kopparsalter etc. kan öka ledningsförmågan. Då kan man få lite högre mätvärde än i obehandlat trä. I vilket fall som helst räknar vi fuktmätningsresultat om över 17% som riskvärden. Helst bör man hålla det någon procent under för att ligga på säker sida.

Viktigt är att via fuktmätning leta efter köldbryggor som är kallare områden. Där det är kallare brukar fukthalten kunna vara högre. Ett exempel på det är närmare och ovanför krypgrundens grundmurar, eftersom dessa angränsar till marken och till uteluften. Andra ställen kan vara vid innermurar, murstock, plintar och innanför ventilationshål. Ytterligare ställen kan vara där det är draget rör för vatten, avlopp och ventilation. I krypgrund eller torpargrund där det är lågt mellan marken och blindbotten kan kylstrålning från marken innebära att det blidas köldbrygga, särskilt utmed grundens yttre delar under vintern och våren när marken är kall och frusen.

Droppar av kondens på blindbottenbräda och asfaboard i krypgrund

Bilden ovan visar utfällning av kondens mot blindbotten i en krypgrund. Det är en relativt vanlig syn särskilt under sommarmånaderna när uteluften bär mycket fukt. Här vet man redan utan fuktmätning att klimatet inte alls är det rätta. Dessutom har vitmögel bildats samtidigt som asfaboarden börjar svikta nedåt. Kondens innebär att den relativa fuktigheten uppnått 100%, d.v.s. mer fukt än vad luften kan bära.

Fuktmätning med hygrometer ger tvärtemot fuktkvotsmätning en ögonblicksbild över hur fuktigt det är i luften inne i krypgrunden. Tidigare fanns i princip endast hårhygrometrar. Dessa var inte helt tillförlitliga då placeringen skedde där det var svalare. Den typen av hygrometer svarade inte bara på fukt utan också på temperatur, varvid felvärden uppstod. Idag finns bättre varianter.

 Fuktmätniing med trådlös hygrometer i krypgrund

Digitala fuktmätare har förfinats och finns nu ekonomiskt överkomliga och anpassningabara, både för okulär övervakning, loggning och fjärrövervakning. Trådlös hygrometer är att föredra då fjärrsensorerna som placeras i krypgrund sänder värden upp till basenheten vilken sätts uppe i huset. Basenheten ses till vänster och fjärrsensorerna till höger i bilden ovan.

Några viktiga tips är att placera fjärrsensorerna (sändarna) på lämpliga ställen. Direkt mot marken i krypgrund är inte bästa stället då marken i princip alltid är fuktig, eller om det ligger byggplast så är den en köldbrygga varvid det blir fuktigare ovanpå plasten. Precis inpå grundmur är inte heller lämpligt. Det är inte där de känsligaste ställena finns i en krypgrund. Adekvat ställe för fuktmätningen är mot blindbotten (taket i krypgrund) ca. en meter innanför ev. ventilationshål, eller på ställe nära fuktkänsligt konstruktionsmaterial där man mäter upp eller upplever att det är fuktigare. Med flera fjärrsensorer kan man få överblick och god fuktmätning även i en större eller uppdelad krypgrund.

Loggning innebär att hygrometern sparar värdena som uppmätts under en viss tid. Dessa kan sedan hämtas in till dator och avläsas i diagram. Det är bra på flera olika sätt. Dels kan man avgöra om det endast är enskilda toppar i fuktmätningen som inte spelar någon större roll, eller om gränsvärdena passeras och ihållande ligger för högt. Det går också via fuktloggning senare visa upp värdena för potentiell husköpare etc.. Skulle vattenskada ske kan man även visa försäkringsbolaget att det tidigare varit under gränsvärden. I annat fall kan det bli svårt att få ersättning för sekundär till vattenskadan hörande mögelskada.

Fjärrövervakning av krypgrund kan vara viktig om man inte besöker huset eller fastigheten så ofta. Idag finns trådlöst hygrometersystem som ansluts till router och Internet. Värden gällande temperatur och fukt sänds automatiskt till en server där man sedan kan hämta informationen via dator eller mobiltelefon. Det går också att ställa in vid vilka fuktmätningsvärden man vill aktivera larm. Även om man installerat en avfuktare i krypgrunden så kan det vara bra att fuktmäta och övervaka, för skulle avfuktaren av någon anledning gå sönder så brukar fukthalten över någon vecka sakta att stiga. Luftfuktigheten stiger snabbare än fuktkvoten eftersom material har en viss adsorptionströghet, både gällande uppfuktning och avfuktning. Det kan man kontrollera via fuktmätning med fuktkvotsmätare. Till modernare och för krypgrund anpassade avfuktare brukar det idag finnas ett integrerat system som både fuktmäter och i display visar värdena. Avfuktaren styrs automatiskt utefter detta system som kallas hygrostat.

Förutom fuktmätning i krypgrundsluften och i synliga material kan det vara bra att initialt kontrollmäta även upp i bjälklaget ovanför blindbotten vanligtvis bestående av brädor, asfaboard eller oljehärdad board. Har det fått vara för fuktigt ett tag kan fukthalten ha ökat både i isoleringen och i reglar samt undergolv. Möjligt är då att det finns dolt mögel i krypgrunden.

Fuktmätning eller rättare sagt kontroll över exakt hur mycket fukt byggnadsmaterial innehåller kan också göras genom att man tar en provbit, väger upp denna och torkar i ugn, för att sedan väga igen. Det antal gram som provbiten efter upptorkningen lättat kan översättas i fuktkvot. Detta är dock en metod som vi mycket sällan använder. Fuktmätningsteknikerna som här ovan beskrivits räcker långt.

2019-04-08
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Det är mycket viktigt att kontinuerligt genom fuktmätning utföra egenkontroll av sin krypgrund eller torpargrund.

Det räcker inte med en årlig inspektion. Det kan i värsta fall ge fel utslag då det under vissa perioder kan vara torrare i krypgrunder.

Om fuktmätningsresultaten visar på att gränsvärden passerats bör avfuktningslösning tillämpas. Läs om att välja rätt avfuktare.