Sök

Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

4.7
(18)

Mögel, rötsvamp, hussvamp och lukt rapporteras bli allt vanligare i hus och fastigheter. En idag välkänd konstruktion som vanligen medför en eller flera av dessa skador är krypgrund. Vi brukar säga att fuktmäta är att veta. Det är väldigt viktigt för både plånbok och hälsa att kontinuerligt utföra egenkontroll och fuktmätning i krypgrunden. Fuktskador kan bli riktigt dyra att åtgärda, samt i värsta fall ödesdigra för huset.

Fuktmätning är viktigt i krypgrund

När är det fuktigt i krypgrunder?

Rent generellt är det svårt att svara på när det är torrt, under gränsen för skadeuppkomst, i en krypgrund. I vissa grunder kan det vara för fuktigt året runt medan det i andra under vinterhalvåret kan torka upp. Olika byggnadsmaterial kan buffra upp ansenliga mängder fukt och trots torrare uteluft under en period kanske materialet inte hinner torka ut. Fuktlasten skiljer sig också åt mellan olika områden p.g.a. markförhållanden och omgivningen kring husen. Annat som påverkar är klimatzon och årstidsförhållanden.

Det är när omöjligt att avgöra hur krypgrundsklimatet är utan att använda adekvata fuktmätare. Ett exempel på svårigheten är att markmaterial såsom grus och jord kan damma även om det håller motsvarande 85% relativ fuktighet (RF). Gränsvärdena ligger på 75%RF mätt i luften och 17% fuktkvot mätt i material likt blindbotten, syllar och golvreglar.

När är det fuktigt på kallvinden?

Fuktigheten på kallvinden är som högst under dom kallare årstiderna. Det skiljer också mycket mellan dag och natt, och även mellan olika klockslag skiljer sig fuktigheten kraftigt.

Linjediagrammet visar stora fuktvariationerna.

För att få tillräcklig information gällande fuktförhållandet på vinden behöver den relativa fuktigheten loggas med fuktlogger.

Fuktmätning av olika slag

Med en fuktkvotsmätare också kallad insticksmätare, kan man kontrollera hur mycket fukt de olika materialen i krypgrunden kunnat dra åt sig. Sådan fuktmätning ger ofta en god bild om hur fuktlasten varit ett tag bakåt i tiden.

Fuktkvotsmätning i krypgrund

På bilden ovan ses en fuktkvotsmätare i aktivt bruk i krypgrund. De fyra mätstiften har tryckts in i en bärlina av trä och mätningen visar 20% vilket indikerar över gränsvärde och att det varit för fuktigt under en period innan vår inspektion. Vid så hög fuktkvot finns risk för tillväxt av mögel. Skulle fuktmätningen visa på ännu högre värden upp över 24% indikerar det varning för rötsvamp och hussvamp.

Ju fuktigare krypgrundsmaterialet är, desto lättare leds den elektriska pulsen från fuktmätaren. Något som är viktigt att tänka på är att vissa träskyddsmedel innehållande kopparsalter etc. kan öka ledningsförmågan. Då kan man få lite högre mätvärde än i obehandlat trä. I vilket fall som helst räknar vi fuktmätningsresultat om över 17% som riskvärden. Helst bör man hålla det någon procent under för att ligga på säker sida.

Viktigt är att via fuktmätning leta efter köldbryggor som är kallare områden. Där det är kallare brukar fukthalten kunna vara högre. Ett exempel på det är närmare och ovanför krypgrundens grundmurar, eftersom dessa angränsar till marken och till uteluften. Andra ställen kan vara vid innermurar, murstock, plintar och innanför ventilationshål. Ytterligare ställen kan vara där det är draget rör för vatten, avlopp och ventilation. I krypgrund eller torpargrund där det är lågt mellan marken och blindbotten kan kylstrålning från marken innebära att det blidas köldbrygga, särskilt utmed grundens yttre delar under vintern och våren när marken är kall och frusen.

Droppar av kondens på blindbottenbräda och asfaboard i krypgrund

Bilden ovan visar utfällning av kondens mot blindbotten i en krypgrund. Det är en relativt vanlig syn särskilt under sommarmånaderna när uteluften bär mycket fukt. Här vet man redan utan fuktmätning att klimatet inte alls är det rätta. Dessutom har vitmögel bildats samtidigt som asfaboarden börjar svikta nedåt. Kondens innebär att den relativa fuktigheten uppnått 100%, d.v.s. mer fukt än vad luften kan bära.

Fuktmätning med hygrometer ger tvärtemot fuktkvotsmätning en ögonblicksbild över hur fuktigt det är i luften inne i krypgrunden. Tidigare fanns i princip endast hårhygrometrar. Dessa var inte helt tillförlitliga då placeringen skedde där det var svalare. Den typen av hygrometer svarade inte bara på fukt utan också på temperatur, varvid felvärden uppstod. Idag finns bättre varianter.

Fuktmätniing med trådlös hygrometer i krypgrund

Digitala fuktmätare har förfinats och finns nu ekonomiskt överkomliga och anpassningabara, både för okulär övervakning, loggning och fjärrövervakning. Trådlös hygrometer är att föredra då fjärrsensorerna som placeras i krypgrund sänder värden upp till basenheten vilken sätts uppe i huset. Basenheten ses till vänster och fjärrsensorerna till höger i bilden ovan.

Några viktiga tips är att placera fjärrsensorerna (sändarna) på lämpliga ställen. Direkt mot marken i krypgrund är inte bästa stället då marken i princip alltid är fuktig, eller om det ligger byggplast så är den en köldbrygga varvid det blir fuktigare ovanpå plasten. Precis inpå grundmur är inte heller lämpligt.

Det är inte där de känsligaste ställena finns i en krypgrund. Adekvat ställe för fuktmätningen är mot blindbotten (taket i krypgrund) ca. en meter innanför ev. ventilationshål, eller på ställe nära fuktkänsligt konstruktionsmaterial där man mäter upp eller upplever att det är fuktigare. Med flera fjärrsensorer kan man få överblick och god fuktmätning även i en större eller uppdelad krypgrund.

Loggning innebär att hygrometern sparar värdena som uppmätts över en viss tid. Vårdena kan sedan avläsas i ett diagram på datorn. Det är bra på flera olika sätt. Dels kan man avgöra om det endast är enskilda toppar i fuktmätningen som inte spelar någon större roll, eller om gränsvärdena passeras och ihållande ligger för högt. Det går också via fuktloggning senare visa upp värdena för potentiell husköpare etc.. Skulle vattenskada ske kan man även visa försäkringsbolaget att det tidigare varit under gränsvärden. I annat fall kan det bli svårt att få ersättning för sekundär till vattenskadan hörande mögelskada.

Fjärrövervakning av krypgrund kan vara viktig om man inte besöker huset eller fastigheten så ofta. Idag finns trådlöst hygrometersystem som ansluts till router och Internet. Värden gällande temperatur och fukt sänds automatiskt till en server där man sedan kan hämta informationen via dator eller mobiltelefon. Det går också att ställa in vid vilka fuktmätningsvärden man vill aktivera larm. Även om man installerat en avfuktare i krypgrunden så kan det vara bra att fuktmäta och övervaka, för skulle avfuktaren av någon anledning gå sönder så brukar fukthalten över någon vecka sakta att stiga.

Luftfuktigheten stiger snabbare än fuktkvoten eftersom material har en viss adsorptionströghet, både gällande uppfuktning och avfuktning. Det kan man kontrollera via fuktmätning med fuktkvotsmätare. Till modernare och för krypgrund anpassade avfuktare brukar det idag finnas ett integrerat system som både fuktmäter och i display visar värdena. Avfuktaren styrs automatiskt utefter detta system som kallas hygrostat.

Förutom fuktmätning i krypgrundsluften och i synliga material kan det vara bra att initialt kontrollmäta även upp i bjälklaget ovanför blindbotten vanligtvis bestående av brädor, asfaboard eller oljehärdad board. Har det fått vara för fuktigt ett tag kan fukthalten ha ökat både i isoleringen och i reglar samt undergolv. Möjligt är då att det finns dolt mögel i krypgrunden.

Fuktmätning eller rättare sagt kontroll över exakt hur mycket fukt byggnadsmaterial innehåller kan också göras genom att man tar en provbit, väger upp denna och torkar i ugn, för att sedan väga igen. Det antal gram som provbiten efter upptorkningen lättat kan översättas i fuktkvot. Detta är dock en metod som vi mycket sällan använder. Fuktmätningsteknikerna som här ovan beskrivits räcker långt.

Det är mycket viktigt att kontinuerligt genom fuktmätning utföra egenkontroll av sin krypgrund eller torpargrund. Det räcker inte med en årlig inspektion. Det kan i värsta fall ge fel utslag då det under vissa perioder kan vara torrare i krypgrunder.

Läs om att välja rätt avfuktare.

Egenkontroll och Inspektion av Krypgrund

Se vårt utbud av Hygrometer Väderstation Fuktkvotsmätare Fuktlogger

Fuktmätning – Så här fuktmäter du själv

Vi står till tjänst med fuktmätning

2019-04-08
Uppdaterad 2022-06-27

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.7 / 5. Antal röstande 18

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

4 reaktioner på ”Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta”

 1. Hej Peter

  Vi har en stuga som gett från sig en stugdoft. Efter att vi frågat oss fram tror vi att den kommer från den alfaltpapp som ligger på blindbotten för att hålla kvar den kutterspån som är isolering. Nu har vi rivit ut allt och det luktade stuga om isoleringen. Vi har en avfuktare som är kopplad till en frånfluftsfläkt för att 1 hålla bort lukt 2. Hålla nere fukthalten under stugan. Om lukten är borta vår tänkte vi isolera utrymmet igen. Tanken var isolering och cellplastskivor. Som jag tolkar det du skriver verkar inte vara den bästa idén. Fukthalten under stugan ligger mellan 60-68%.

  Hur går vi vidare???

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mikael,

   Om jag börjar nerifrån i ditt meddelande, där den relativa fuktigheten beskrivs ligga lite under gränsvärden i krypgrunden, kan konstateras att det inte brukar vara så under sommartid när det är som varmast och fuktigast i luften. Lukt brukar uppkomma p.g.a. för mycket fukt som förorsakar mögel, bakterier och kanske även kemiska emissioner. Fuktmätning bör göras året runt för att man säkert ska kunna veta om det blir för fuktigt eller inte.

   Det är inte alls omöjligt att asfaltpappen är källan till lukt. Möjligen har det tillväxt mikrober på den som sedan tillsammans med pappens beståndsdelar avger lukten. För att veta mer om luktkällan kan luktprover tas på olika material i krypgrunden, så som markmaterial, syll och reglar. Ibland kan det vara träskyddsmedel likt klorfenoler som avger emissioner.

   Avfuktare och undertrycksfläkt kan vara en gångbar lösning för att hålla fukten i schack samt för att vända luftflödet så att luft inte så lätt kommer upp i stugan. Om luktande ämnen finns djupt i byggnadsmaterialen i krypgrund och golvbjälklag så försvinner de inte annat än att man byter ut allt som är skadat och sekundärt luktsmittat. Avfuktning och undertryck kan dock hålla själva krypgrundslukten borta från huset.

   När man återställer krypgrund och golvbjälklag med ny isolering är det viktigt att avfuktaren och till viss del även undertrycksfläkten kan ge effekt upp i golvbjälklaget. Används cellplast som blindbotten skapas ett tätare skikt genom vilket fukt inte kan släppas igenom. Likadant är det med lukt som ev. finns upp i golvbjälklaget. Sådan kan man då inte komma åt med fläktverkan.

   Mvh LFS

 2. Jag mäter med hygrometer under sommaren 90% och vintern 60%. krypgrund är med betongbjälklag. Jag har inte sätt fukt. Jag har inplastat marken och muren.

  Behöver jag en Avfuktare?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Peter,

   När man uppmäter över 75% relativ fuktighet i krypgrund under sommaren och hösten, så är gränsvärden passerade i förhållande till tillväxt av mögel och bakterier. I regel behövs då lämplig avfuktare som kan trygga klimatet.

   Betongbjälklag är inte fullt lika känsligt som trä men om mögel och bakterier får fäste så kan elak lukt bildas. Bjälklaget kan då bli luktsmittat och det är svårt att få bort.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Inspektionslampa Pannlampa
Pannlampa LED för inspektion av hus

För inspektion och egenkontroll av hus är det bra att vara utrustad med en inspektionslampa i form av pannlampa. Då får man båda händerna fria vilket är en stor fördel vid besiktning av och arbete i riskkonstruktioner såsom krypgrund och vind m.fl. utrymmen.

Pannlampa H03RC är mycket robust, vattentålig och levererar hela 1200 lumen ljusstyrka. Laddning sker via USB- och magnetkontakt vilket avsevärt förenklar handhavandet. Laddbart batteri om 3500 mAh ingår.

När vi inspekterar, sanerar och installerar avfuktare m.m. används denna typ av lampa.

Läs mer »
Sorptionsavfuktare
Acetec EvoDry 24P sorptionsavfuktare för krypgrund / Vind

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

24P är den kraftfullaste avfuktaren i serien Acetec EvoDry P.

Som sorptionsavfuktare lämpar 24P sig bäst för svala rum och applikationer likt krypgrund, vind, källare, lager etc.

För effektivast möjliga installation kan vi tipsa om hur man som bäst applicerar slangar för torrluftsdragning m.m.

Avfuktaren är utrustad med sladdansluten styr- samt övervakningspanel MPO-01 och energisnål hygrostatstyrning.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen