Sök

Mögel i krypgrund kan vara dolt

4.7
(3)

Denna sidan ingår i vår information om hur man på bästa sätt utför egenkontroll i krypgrunder och torpargrunder.

Det är viktigt att vara noggrann vid en inspektion och fuktmätning i krypgrund. Det är annars ibland lätt att missa angrepp av mögel. Mögelangrepp kan finnas redan innan det för blotta ögat (okulärt) syns. Det är inte heller säkert att det icke synliga angreppet ifråga luktar, vilket i sin tur beror på många sammanhängande faktorer. Vissa mögelarter alstrar ingen eller mycket lite lukt samtidigt som de aktuella tillväxtförhållandena också har inverkan.

Krypgrund med mer eller mindre dolt mögel

Vid en första anblick såg vår inspektör att det varit för fuktigt i denna krypgrund genom att skivorna i blindbotten buktade nedåt. När skivorna blir för fuktiga så slår de sig av tyngden. Över skivorna i blindbotten samt i isoleringen fanns en betydande mikrobiell skada.

Mögel fanns dolt ovanför blindbotten i krypgrunden.

Om mer ingående kontroll inte gjorts i denna krypgrund kunde ett större dolt mögelangrepp missats.

Viktigt är här att ta reda på hur omfattande skadan är genom att även titta ovanför isoleringen.

S.k. svartmögel kan alstra mögelgift och isoleringen bör därför bytas ut. Detsamma gäller vitmögel.

Blindbottenskivorna i masonit hade här satts med den skrovliga sidan nedåt krypgrunden och den mer släta ytan uppåt. Materialet i skivorna har uppenbarligen bundit fukt i isoleringen, som sedan inte kunnat torka ur tillräckligt fort för att omöjliggöra skadan. I regel gäller det att man inte bygger med raffinerat material i ett kallutrymme utan avfuktare då raffinerat material inte har bra motstånd emot mögel. För mer ingående förklaring läs mer om råspont.

Mögel på ovansidan av blindbotten

På ovansidan blindbottenskivan syns ett vitare mer mjöligt fynd. Det tyder på att det periodvis varit så fuktigt i denna krypgrund att kondens fällts ut mot blindbotten så att skivorna absorberat och bundit fukten över tid. Misstänks hussvamp bör man tillkalla professionell saneringsfirma för vidare undersökning och åtgärder.

Att enbart sätta in avfuktare utan kompletterande mögelsanering och byte av angripet material rekommenderas här ej.

Var noga med att skydda dig själv från möglets sporer, gifter och gaser genom att använda halvmask med partikelfilter 3 vid inspektion, fuktmätning och vidare arbete i utrymmen där förekomst av mögel kan finnas, såsom t.ex. krypgrund och vind etc.

Sågspån har lämnats mellan blindbotten och isolering. Risk för mögel och hussvamp ökar då.

Under byggnationen hade man slarvat genom att lämna mycket sågspån mellan skiva och isolering.
Det är mycket viktigt att noga städa ur krypgrunder från så mycket organiskt material inkluderat byggspill som möjligt.

Sågspånet kunde i en förlängning här utgjort grogrund för husvamp.

Mellan blindbottenskiva och isolering kan det bildas ett för mögel mycket gynnsamt klimat då fukt tillåts att ansamlas där utan möjlighet för snabb uttorkning. Värmestrålning från bostaden höjer temperaturen så att ett gynnsamt s.k. mikroklimat uppkommer. Denna problematik är relativt vanlig i såväl torpargrund såsom modernare krypgrund.

Ytterligare exempel på dolt angrepp av mögel är när man endast okulärt kan upptäcka vitmögel och samtidigt känna elak lukt i utrymmet. Vid detta scenario bör man leta ingående efter svartmögel då det kan vara de i begreppet svartmögel ingående arterna som astrar mögellukt. Aktinomyceter som är en form av mindre visuellt synlig mögelbakterie kan också orsaka stark lukt i krypgrunden. Denna återfinns ofta i marken och kan sprida luktsmitta till resterande delar av utrymmet samt upp i bostaden.

Relaterad kunskap finns under sidan som behandlar fenomenet att mögel i krypgrund och vind är negligerat.

För att kunna hindra tråkiga skador är fuktmätning väldigt viktigt att genomföra löpande eller högst regelbundet. Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Uppdaterad 2019-05-13

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.7 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

6 reaktioner på ”Mögel i krypgrund kan vara dolt”

 1. Har upptäckt lite vitmögel (damm) på blindbottenskivor av trä. Har satt in krypgrundsavfuktare för ett tag sedan och plastat grunden. Bör möglet ändå saneras? Ibland går RH upp över 75 trots avfuktaren. Vattendroppar syns under plasten så det är förmodligen orsaken. Är orolig för att möglet letat sig upp under blindbotten som dolt mögel. Bör detta kontrolleras ytterligare?

  1. Ronnie Pileland

   Hej Anna,
   Det redan uppkommna vitmöglet behöver i sig inte saneras direkt om man har en sorptionsavfuktare installerad och som håller under 75%.
   Om avfuktaren inte håller ett värde omkring 60-65% så måste man spåra orsaken till varför och det kan röra sig om fel inställning på avfuktaren eller en otät grund i första hand. Att du ser vattendroppar under plasten är normalt eftersom det är just den fukten du har stoppat från att komma in i krypgrunden. Om du har ett dolt mögelproblem sedan tidigare kan jag här inte uttala mig om, Fokus ligger på att få igång avfuktningen så som det är tänkt. Vill du sedan sanera mögel så handlar det om att byta ut materialet, vilket är det rätta sättet enligt skolboken.

   1. Tack för svar! Har nu dessutom upptäckt att en av blindbottenskivorna (tror det är plywood) bågnar nedåt. Kan detta stärka misstanken om dolt mögel ovanför blindbotten, eller är det helt enkelt för att krypgrunden under längre tid (innan avfuktaren) utsatts för hög luftfuktighet? I huset på en plats ca ovanför skivan känns också en svag mögel-liknande doft längs en dörrlist.

    1. Ronnie Pileland

     Hej Anna,
     Blindbottenskivor som bågnar, det gör de just för att det har varit för hög fuktighet tidigare.
     Isoleringen i golvbjälklaget kan absolut vara mögelskadat och vill man så kan man spruta saneringsmedel på de platserna Mögel-Fri Vill man reducera lukt från krypgrunden kan man installera en undertrycksfläkt eller en luftrenare Airsteril – AS-430 Ska man ge mera råd så behöver man besiktiga grunden för att ge tydligare svar.

     1. Hej!
      Man blir inte klok på allt man läser om krypgrunder. Mitt hus är byggt 1995. När vi flyttade in huset så la jag in åldersbeständig plast I krypgrunden och tejpade med ålderneständig tejp i förebyggande syfte. Har lite svart mögel och vitmögel på blindbotten. Ska jag behöva installera en avfuktare I krypgrunden eller klarar sig den utan det? Hade en besiktningsman här från Anticimex som rekommendera att installera en avfuktare. Skulle jag inte ha fått mer mögel I krypgrunden om det skulle vara riktigt illa då jag la in plasten 2012. Det är alltså 11 år sedan och huset är byggt 95. Hur ska man göra? Kan man göra mer i krypgrunden än att lägga plast ? Gör det ngn skillnad att isolera marken med isolerings matta? Vilken ska man använda i så fall? Eller ska jag installera en krypgrunds avfuktare från corroventa?

     2. Ronnie Pileland

      Hej, Det är bra att du har lagt plast på marken, det hindrar markfukten att stiga upp i grunden. Det är dock inte det enda stället som ta in fukten i krypgrunden och därför behövs det göras mera, I det flesta fallen så behövs en tätning av krypgrunden och sedan en installation av avfuktare. för att veta att man behöver göra något åt saken så kan man fuktmäta i material eller i luften för att få klarhet. Kontakta oss för att få mer hjälp.

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry RD 28 x 25

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry RD avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

Läs mer »
Filter Corroventa CTR 500TT 3st
Filter Acetec 6H 18 x 16 (Äldre modell)

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec EvoDry 6H avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 18 x 16,5 cm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen