Sök

Krypgrund – Torrsugning av markmaterial och inblåsning av singel

5
(6)

I vissa fall kan det vara så lågt i tak i krypgrund eller torpargrund att markmaterial måste grävas ur. Att göra det för hand innebär stor fysisk och psykisk påfrestning. Då kan det vara bra att ringa in en i dagligt tal kallad slamsugningsbil. Lastbilar som är ämnade för torrsugning kan också blåsa in sand, singel eller makadam i grunden.

Bil för torrsugning eller inblåsning i krypgrund

Vid inspektion av krypgrund och den äldre varianten av husgrund benämnd torpargrund möter vi ibland hinder. Det går helt enkelt inte att ta sig in. Marken och själva blindbotten, också kallad trossbotten, ligger så nära varandra och ibland kloss inpå, så att det blir omöjligt att vidare se in genom ventilationshål.

Varför torrsugning av krypgrund kan behövas

Förfrågan ställs löpande om vi kan utföra kamerainspektion för att bedöma status på grundens skick. Visserligen kan man sticka in en digitalkamera eller en kamerasond för att fånga en bild men det blir aldrig detsamma som att krypa in och okulärt inspektera samt fuktmäta. Ett exempel är att viss typ av vanlig rötsvamp kan lämna ytan på syll och golvreglar ganska intakt medan det invändiga virket är kraftigt rötskadat. Ytterligare exempel är att man inte kommer åt att titta överallt där mögel och annat oönskat kan gömma sig. Det går inte heller att få en helhetsbild av skicket på blindbotten etc. Torrsugning skapar möjlighet att göra ett bra jobb och god rådgivning samt ge ev. åtgärdsförslag.


Finns lukt upp i huset från krypgrunden eller torpargrunden är det bra att kunna krypa runt för att ta luktprover på olika byggnadsmaterial. Marken i sig kan faktiskt vara källan till lukten genom att mögel eller bakterier, jordbakterier tillväxt och börjat avge alkoholformiga ämnen i form av kolväten. Det kan också vara så att markmaterialet tagit luktsmitta av mögel eller kemiska ämnen såsom träskyddsmedel innehållande klorfenoler. Vidare är det ofta behövligt att lägga byggplast mot marken och installera avfuktare som är lämplig för krypgrundsklimatet. För sådant arbete krävs som allra minst 40 centimeters frigång, eller helst mer.

Torrsugningen kommer väl in i bilden för att kunna fuktsäkra ordentligt och så ekonomiskt så möjligt. Man kan i vissa lägen installera avfuktare som fördelar ut torrluft i krypgrunden eller torpargrunden, men utan byggplast mot marken kommer fukt hela tiden att avges uppåt. Då får avfuktaren jobba onödigt mycket och risk är att den måste vara i drift stora delar av dygnet. Torrsugning, utsugning av markmaterial är inte så billigt med tanke på kostnad för slamsugningsbilen och personalkostnader, men det är i sammanhanget väl värt att utföra. Åtgärderna är inte bara för husets skull utan även för de boendes hälsas skull, eftersom fuktskador och mögelskador kan föranleda hälsoeffekter.

Kan man installera krypgrundsavfuktare eller på annat sätt fuktsäkra, i bästa fall bara genom att lägga byggplast samt krypgrundsisolering, säkerställs och förlängs husets livslängd. Detta ingår i något vi kallar för avfuktare i cirkulär ekonomi.

Se bilder på otillgänglig krypgrund med byggspill och mögel.

Utsugning av markmaterial medger bra egenkontroll

Precis som att vi får väldigt svårt att inspektera krypgrund om den är för låg gäller samma sak husägaren själv. Finns allmän möjlighet går det att spara en hel del pengar på att göra egenkontroll istället för att varje år ringa in någon som utför arbetet. Ett grundläggande villkor är att man kan och vågar krypa in och titta, eller som vi säger okulärt inspektera. Utsugning kan som sagt vara viktig, jämte kunskap om vad man ska kika efter och beakta. Vi har under kunskapsbanken på hemsidan lagt ut en artikel som sammanfattande berör och går igenom egenkontroll av krypgrund.

Inblåsning av singel eller makadam

Det råder lite förvirrande meningar om det här med singel och makadam i torpargrund och krypgrund. Somliga menar att det absolut ska blåsas in om plats finns på höjden. Det blir då krav, lite likt att byggplast mot marken är viktigt, vilket det självklart är. Hur är det då med singel- och makadamfrågan? Jo, om det tränger upp eller in vatten som rinner eller ställer sig ovan mark kan ett dränerande lager av material behöva inblåsas. Däröver kan markväv även kallad geotextil läggas. Ovanpå det kommer byggplasten och eventuell krypgrundsisolering. Markväven skyddar plast och isolering från att skavas hål på när man är inne i krypgrunden och rör på sig.

Viktigt är att det från lastbilen inblåsta materialet är tvättat. I annat fall kan det bildas mikrobiell tillväxt nere i singelbädden. Vi brukar tipsa om att strö salt mot marken i krypgrund innan man lägger nytt material eller byggplast. Det hämmar och reducerar mikrobiell tillväxt. Noteras ska att lukter från bakterier och mögel över tid kan tränga igenom byggplast. I början efter plastläggningen kan man vid kontaminerad mark ofta känna att luktproblematik minskar. Den riskerar dock tillta igen efter veckor till månader om man inte gjort jobbet bra från början.

Likt att gräva ur grunden för hand är det ett riktigt hästjobb att baxa in makadam eller singel. Torrblåsning kan bespara många timmars till veckors arbete, svett, tårar och möda. Ska man ändå ge sig på det manuellt är det viktigt att tänka på allmän säkerhet, andningsskydd såsom halvmask och att rygg, knän etc. klarar sig bra. Bästa läget är om man ändå planerar att ta upp golven så arbetet kan göras uppifrån.

Före och under torrsugningen ska utföras är det bra att utröna om inblåsning av material sedan behöver utföras för dränerande verkan. En fråga som kan behöva besvaras är hur högt grundvattennivån stiger under olika årstidsförhållanden samt om det sker högre och påverkande vattentryck från något håll mot huset och krypgrunden till.

Dräneringspump sumppump kan behövas

Där berg skjuter upp i dagen, där marken inte är så genomsläpplig eller där grundvattennivån är så hög att vattnet blir stillastående och inte sjunker undan, är det behövligt att installera dräneringspump eller också kallad sumppump. Sådan pump som via nivåvakt avkänner när den ska starta, sätts som bäst i en rikligt perforerad större spann eller tunna, vilken i sin tur placerats i krypgrundens vattenansamlande lågpunkt före inblåsningen av singel eller makadam. Viktigt är att man uppe från krypgrunden kan komma åt pumpen för service eller inspektion att allt fungerar som det ska. Marktäckningen för att stoppa upp markfukt bör även täcka denna installation.

Det går att med fall mot pumpen lägga dräneringsrör i krypgrunden, under eller i nederkant av det inblåsta materialet. Pumpen bör som sagt för bästa effekt placeras på lägsta punkt eller där vattnet ansamlas.

Radonfläkt vid radon i krypgrund och hus

På vissa orter och områden är det vanligare med radon kommande från marken upp i krypgrund och vidare upp i huset genom otätheter i golvbjälklaget. Om man blåser in singel eller makadam går det att installera undertrycksfläkt även kallad radonfläkt. Rören till fläkten läggs under byggplasten, i övre delen av bädden, i det inblåsta materialet. Det går även att komplettera avfuktare med undertrycksfläkt ovanför plasten i själva krypgrunden. I synnerhet gäller det när det finns förhöjda fukthalter samt lukt som kommer upp i huset och även om grundmurarna avger radon.

2020-01-21

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 6

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Krypgrund – Torrsugning av markmaterial och inblåsning av singel”

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej John,

   För användning där man strör det över marken i krypgrund eller torpargrund fungerar de olika varianterna av salt nästan likvärdigt. Kalciumklorid kommer dra åt sig mer fukt och därmed spridas ut något snabbare. Kan vara en viss fördel för att kunna hämma mögel och bakterier. Strö inte ända in på grundmur eller kantbalk. Saltet ligger och drar vatten samt kan vara korrosivt.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Mitsubishi VL-50 Miniventilation ventilationsaggregat

Ljudnivån är extremt låg på VL-50 miniventilation, med ner till otroliga 15 dB. Installationen är enkel då befintligt ventilationshål om 120 mm i vägg kan användas. Befintligt friskluftsintag kan därmed ersättas.

VL-50 har värmeåtervinning med upp till 85% verkningsgrad och drivs beroende på läge med enbart 4-15 W. För att den ska passa in på bästa sätt i ditt hem är montage möjligt både horisontellt och vertikalt.

VL-50 Miniventilation levereras med stickkontakt och rör för väggenomföring upp till 650mm. Luftflödet från 15-51 m3/h.

Läs mer »
Luftrenare AirSteril AS-430 med fotokatalys
Luftrenare AirSteril AS-430 med UVC och fotokatalys

Här finner du AirSteril Luftrenare med fotokatalys

Fotokatalytisk Luftrenare AirSteril AS-430. Kan fås med eller utan ozonavgivning. Val av lampa styr detta. Enheten levereras med valfri lampa och extra kan köpas till för anpassning utefter olika utrymmen och behov.

Passar utmärkt som luftdesinfektionsanordning i ett miljörum eller soprum.

Läs mer »
Dantherm CDT 60 avfuktare

Dantherm CDT 60 avfuktare är en mycket robust och högavfuktande avfuktare. Avfuktningstekniken baseras på kallkondensering via kompressor och kylslingor. Därför lämpar sig CDT 60 som allra bäst där temperaturen ligger närmare rumstempererat. Är utrymmet svalare kan kompletterande värmekälla behövas, alternativt att man införskaffar en sorptionsavfuktare vilken arbetar med annan ej köldkänslig avfuktningsteknik.

Avfuktare Dantherm CDT 60 räknas som beställningsvara utan ångerrätt.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen