Search

Krypgrundsisolering – Isolering av krypgrund

4.1
(9)

Med speciellt anpassad isolering i krypgrund, s.k. Krypgrundsisolering nås ett varmare och torrare klimat samtidigt som ev. avfuktare blir driftssnålare och håller längre.

 

Krypgrundsisoleringen i genomskärning

Isoleringen består av skummad Polyeten och har hög isolerverkan samt lång livslängd. Bilderna gäller ej nedanstående Ignucell.

Vi har i sortimentet följande typer av isolering:

 • LFS-25
  Är anpassad att läggas över befintlig byggplast. Grundmurar kan om behov finns kläs direkt med LFS-25 eller om grundmuren är fuktig sättas med distans. LFS-25 kompletterar byggplast genom att fungera som ångbroms, då byggplast i sig inte är fullständigt tät.Läs mer om LFS-25 i webbutiken
 • Nisolex
  Håller ett högre ånggenomgångsmotstånd och därför kan läggas mot mark utan underliggande byggplast. Nisolex Krypgrundsisolering rekommenderas också vid problem med radon.Läs mer om Nisolex i webbutiken
 • Ignucell
  Är en såväl isolerande som dränerande skiva med många användningsområden där krypgrund inbegrips. Ignucell är patenterad i egenskap av en speciell form på skarvarna, som gör dessa mycket täta. Kan också användas för yttre dränering av grundmurar.Läs mer om Ignucell

Isoleringen motverkar fukt såväl passivt som aktivt

Krypgrundsisolering är ämnad att användas såväl passivt som aktivt, utefter behov och förutsättningar i krypgrunden. Passiv användning innebär att man lägger isoleringen och behåller uteluftsventilationen. Detta kan räcka i de fall där problemen med fukt inte är för stora. Aktiv användning innebär att isoleringen kompletterar installerad avfuktare t.ex. Acetec EvoDry PD, den ännu kraftfullare Acetec EvoDry RD eller för ytterligare utökat behov av fuktkontroll EvoDry 60 Pro. Aktiv användning för med sig att avfuktaren blir avsevärt effektivare, energiåtgången minskar markant, samtidigt som avfuktaren håller längre då den inte behöver arbeta så mycket som utan isolering. Golven inomhus blir varmare och energiåtgången för uppvärmning av huset minskar. Vi rekommenderar främst isoleringen i kombination med aktiv avfuktning. Ska man använda isoleringen som passiv avfuktare bör stor vikt läggas vid att man inte genom läggning mot grundmuren skapar en koncentrerad köldbrygga i övre delen av muren mot syll. Ring oss gärna för råd och tips gällande läggningen.

Skydd mot kondens – Kondensbarriär

I en uteluftventilerad krypgrund är marken och grundmurarna sommartid kallare än luften som sveps in genom ventilationshålen. Kondens eller förhöjd luftfuktighet bildas då varm luft möter kall yta. Efter läggning av Krypgrundsisolering i utrymmet hindras luften att kylas av så att kondens bildas, samtidigt som den relativa fuktigheten stabiliseras.

Krypgrundsisolering Sommartid

Under sommaren då marken i grunden blir varmare, ökar ångtrycket från denna. Isoleringen fyller här flera funktioner:
* Isoleringen håller ner temperaturen i marken vilket gör att ångtrycket minskar.
* Genom att marktemperaturen sänks så minskar risken för mögelgrodd i marken  under byggplast eller isolering (mögel trivs inte då temperaturen är lägre).

Krypgrundsisolering Vintertid

Marken kommer en bit in i grunden att vara riktigt kall vintertid och orsaka s.k. kylstrålning upp mot blindbotten och golvbjälklag. Detta kyler ner konstruktionen och golven inomhus blir kallare. Kylstrålningen kan också orsaka kondens på blindbotten och grundmurar under vår/sommar, då det tar tid innan marken blir något varmare. Efter läggning av krypgrundsisolering kyls konstruktionen inte ner i samma utsträckning som annars samtidigt som kondensrisken p.g.a. kylstrålning elimineras.

Vad oberoende källor säger om krypgrundsavfuktning

“Den effektivaste och enklaste lösningen för att förhindra gynnsamma förhållanden för mögeltillväxt är en värmeisolerande marktäckning … i kombination med tillskotts- värme” (Källa: Padt, Fuktproblem i uteluftade krypgrunder – Tekniska åtgärder, KTH 2004.)

“Det enda vi säkert vet är att man utan åtgärder för ökad fuktsäkerhet får fukt- problem. De vanligaste utförandena vi hittar i de krypgrunder som byggs idag och i den omfattande publicering som finns om kryprum …det är avdunstningsskydd på marken, värmeisolering av marken och avfuktare alternativt värmare.” (Källa: Statens Provningsanstalt 2005-10-24.)

“Genom att täcka marken med värmeisolering, kan man höja temperaturen på sommaren och riskerna för skador under denna tid minskar.” (Källa: Ingemar Samuelsson, Jesper Arfvidsson, Carl-Eric Hagentoft, Få bukt med fukt, 2007.)

“Krypgrundsioleringen har gjort vad ni sa, sänkt den relativa fuktigheten i krypgrunden med upp till 15% under varma sommardagar. Produkten rekommenderas” (Källa: Flertalet kunder.)

“Efter läggning av isoleringen och driftssättning av avfuktaren i krypgrunden kunde vi vänta med att sätta igång värmen i huset på hösten, sett till tidigare år. Golven blev varmare och vi har gjort en totalt sett stor vinst i att säkra krypgrunden och på köpet öka komforten i huset, utan markant högre elräkning.” (Källa: Husägare i Hörby.)

Läs här om mindre lämplig krypgrundsisolering

Läs också om andra typer av fuktkänsligare isolering i hus.

Uppdaterad 2019-05-16

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.1 / 5. Antal röstande 9

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

12 reaktioner på ”Krypgrundsisolering – Isolering av krypgrund”

 1. Hej!
  Ska bygga upp ett fritidshus på en ö i Karlskrona skärgård som brunnit ner. Tanken är att behålla den stensatta grunden men innanför denna gjuta en sula för bättre stabilitet. Ingen luftning blir det i grunden. Huset står direkt på berget och vi ska “gjuta bort” några små kratrar för att få fall ut åt alla kanter. Sedan lägga singel eller skumglas och sedan krypgrundisolering ovan det och installera en avfuktare. Vi ska ha murad skrorsten och en kakelugn men den eldas företrädesvis på vintern. Behöver vi “läcka ner” någon värme i grunden? Vi har haft problem med möss, hur klarar krypgrundsisoleringen det? Med tanke på att det är höga radonhalter tänkte jag använda Nisolex. Vilken avfuktare rekommenderar du? Huset har bottenytan 75 m2 och har två utbyggnader (glasveranda resp farstu och tvättstuga med badrum) behöver jag lägga ut slangar till avfuktaren därifrån? Hälsningar Pontus

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Pontus,

   Låter som ett spännande projekt att återuppbygga huset. Betänk att skumglas kan binda fukt och bli till en grogrund för mögel och bakterier, samt uppkomst av lukt. Skumglaset bör därför inte läggas så att det kan bli för fuktigt. Binder det fukt minskar isolervärdet. Vi har inte sett några större angrepp av möss, ej heller fått in sådana rapporter. Dock bör man försöka bekämpa gnagarna då dessa kan ställa till med andra problem.

   Om man via mindre isolering i golvbjälklaget låter mer värme läcka ned, kommer krypgrundsklimatet att bli något varmare och mindre fuktigt. Detta gäller sommartid och under vintern då huset är uppvärmt. Om man endast använder stugan under sommaren fungerar mindre isolering i golven sekundärt som lätt kyleffekt. Det eftersom värme tillåts försvinna nedåt.

   Nisolex är en krypgrundsisolering som är tätare och används just för att motverka radon från mark och murar.

   Man bör välja en för det svenska klimatet säker avfuktare. Det innebär sorptionsavfuktare likt de vi har presenterade under butiken på hemsidan. Man bör fördela torrluften från avfuktaren så att denna gör nytta i alla krypgrundens sektioner. För allra bästa support och val av avfuktare är det bäst att ringa eller maila oss.

 2. Hej! Jag har en fråga om vår krypgrund. Huset är byggt 1919 och i slutet av 1950-talet så grävdes en del av krypgrunden ut till källare där en oljepanna installerades. 2001 satte vi in en värmepump(jordvärme).Vi monterade in ett element samt en avfuktare i källaren för att kompensera värmebortfallet från pannan.
  Vi har inte upplevt någon egentlig källardoft varken före eller efter installationen. Vi har bott i huset i drygt 20 år.
  Vi har mätt fuktkvot i ytterväggsyllar och undersida bjälklag 2008 ,2016 och nu 2020.Mätningarna har skett i oktober juni och senast nu i början av november. Fuktkvoten har varierat mellan 14-16 %.Vi har sandbotten i krypgrunden och aldrig noterat att det varit blött på något vis. Vi har blivit rekommenderade att installera avfuktare i krypgrunden vid de 2 senaste besiktningarna men inte kommit till skott. Det vi noterat är att det på viss plats i huset uppstår en doft som är svår att beskriva-kanske som en doft som blir när ett utrymme varit tillstängt under en tid de två senaste somrarna Enligt besiktningsmannen kommer det från en kemisk reaktion av impregnering med Cuprinol som tydligen finns på något ställe i bjälklaget (jag hade ingen aning om detta).Nu föreslås en adsorptionsavfuktare samt att krypgrunden isoleras med åldersbeständig plast. Och nu till min fråga efter en lång beskrivning 🙂 Det bildas om jag förstår det rätt fukt från marken under plasten. Om man som i vårt fall då har innerväggar mot krypgrunden ,ca 110 cm kan inte det finnas risk att det blir fuktgenomslag i dessa väggar så har man plötsligt fått ett annat bekymmer på halsen? Är det bättre att inte lägga någon plast alls utan bara installera avfuktaren även om energiförbrukningen blir högre?
  Mvh!/Monica

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Monica,

   Det är bra att ni kompenserade för värmebortfallet från oljepannan. Just byte av värmesystem har många gånger sekundärt ställt till med fuktproblem i hus. Likadant är det med tilläggsisolering.

   14-16% fuktkvot ligger inom säkra värden. Som allra bäst kan man också mäta relativ fuktighet med hygrometer. Då får man kontinuerligt reda på klimatförhållandena. Ska man fuktmäta via stickprov sker mätningen som bäst under säsong som innebär högst fuktlast, likt augusti till slutet av september. När det börjar bli svalare ute kan inte luften bära lika mycket fukt och krypgrunden ska normalt börja torka ut, även om det kan ta lång tid.

   Finns tryckimpregnering, doppning eller pensling med klorfenolinnehållande vätskor, kan lukt uppstå och sedan sitta kvar även om det inte är för fuktigt. Det är bra att vara ute i god tid innan lukten ev. eskalerar och blir till ett problem som finns hela tiden och sätter sig i kläder, möbler och byggnadsmaterial. Rekommendationen att sätta in sorptionsavfuktare är korrekt. Det bör även sättas in en undertrycksfläkt som hindrar att luft och lukt från krypgrunden kommer upp i huset.

   Byggplast bör i regel alltid läggas mot marken för att hindra markånga att påverka krypgrundsklimatet. Möjligen kan fuktlasten öka något i grundmurarna, men det tar avfuktaren hand om innan det blir ett problem. Om man installera avfuktare utan att lägga byggplast kommer avfuktaren att driftsmässigt sett bli en dyrare historia. Markfukten slutar nämligen inte att tillkomma. Vi rekommenderar absolut läggning av byggplast och även krypgrundsisolering då det ytterligare minskar avfuktarens driftstid, särskilt under de hårt fuktbelastande sommarmånaderna.

 3. Mikael Gustafsson

  Hej!

  Tänkte beställa krypgrundsisolering av er men är osäker på val.
  Huset ligger på ett sluttande berg så vatten kommer in i krypgrunden när det regnar. Brukar bli en fuktig pöl, bara1-2 cm djup, med 1 m i diameter. Det är ungefär en sträcka av 2 m av krypgrundens mur där vatten tränger in. Försök med ny dränering gjordes av förra ägaren men förbättrade inte situationen. Marken i krypgrunden består av cementplatta, uppstickande berg och ett område med grus.
  Läser jag ert förslag så skall jag lägga makadam där vattnet kommer in. Täcka marken med byggplast och sedan isolering ovanpå. Finns det ingen risk att man då stänger in vattnet som kommer in under byggplasten så att vattnet inte kan avdunsta och pölen växer?
  Rådet säger att även isolera krypgrundens mur. Vad gäller för området där vattnet kommer in? Skall man ändå sätta Byggplast och isolering där?
  Kan det vara en fördel att täcka större den av marken med makadam?
  Skulle det vara bättre att lägga in ignucell istället för byggplast och isolering? Isf skall det läggas markduk först och isf vilken typ av markduk?

  Mycket tacksam för svar.

  Med vänlig hälsning,
  Mikael Gustafsson

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mikael,

   I krypgrund där vatten tränger in eller upp är det bra att försöka dränera. Utläser att sådant försök har gjorts utan resultat. Då kan man försöka skapa någon form av invändig dränering så att vattnet inte kan bli stillastående för länge under byggplast och krypgrundsisolering.

   En möjlig lösning är att anlägga en s.k. sumppump. Sådan består av en spann eller tunna som sänks ned där vattnet blir stående. I behållaren sätts en dränkbar pump som evakuerar vattnet då behållaren börjar fyllas på. Vid fall av berg kan det vara besvärligt eller omöjligt att sänka ned en spann. Då får man titta på annan lösning.

   Isolering eller byggplast direkt mot ställe där vatten kommer in kanske inte är lämpligt. Man får ta höjd för att vattnet inte ändrar riktning och sprids till fuktkänsliga material, likt att börja dras upp i grundmuren mot syll etc.

   Att täcka större delen av krypgrunden med makadam ger ingen direkt vinst, om det ej är så att vatteninträngningen påverkar hela markytan eller större del därav. Ignucell blir dyrare att lägga in än LFS krypgrundsisolering och byggplast. Om man behöver lägga markduk så räcker det med någon billigare variant som är genomsläpplig.

 4. Hej LFS
  Håller på med renovering av sommarstuga byggd i början på 60-talet, tanken är att det ska bli permanentboende. Ska bättra på isoleringen i golven då de är rätt kalla vintertid. Har nu rivit upp en del och det visar sig att det är endast 0,1 m tjockt lager av kutterspån som ligger på vindpapp ovan blindbotten av bräder. Avståndet från blindbotten till mark är endast 0,1-0,5 m. Marken är kruttorr och består av morän med mycket stor förekomst av sten och block. Stugan ligger på en höjd så allt vatten rinner bort från stugan. Enda “ventilation” som finns i grunden är en stängd trälucka.
  Ser inte nån form av angrepp på träytor.

  Nu är frågan vilka åtgärder som behövs, har funderat på att lägga 100 mm av högeffektiv PIR-isolering.
  Vad tror du?
  Mvh
  Jonas

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Jonas,

   När man ändrar på förhållanden som visat sig fungera så kan det lätt tippa över så krypgrunden blir för fuktig. Det scenariot kan uppstå när man tilläggsisolerar och på det sättet hindrar avfuktande värme att nå ned i krypgrunden uppifrån huset. När man isolerar krypgrund gäller det att ta höjd för att fuktförhållanden som är negativa kan följa. Fuktmätning med trådlös hygrometer eller någon form av logger är nödvändigt för att man ska kunna följa situationen. Om värdena som mätningen ger visar på över 75% finns risk för angrepp av mögel och bakterier samt kanske även rötsvamp. Nödvändigt brukar då vara att installera en avfuktare av sorptionstyp, vilken klarar av att avfukta en svalare krypgrund.

 5. Mikael Olsson

  Hej LFS,

  Jag har nyligen köpt ett enplanshus från -87. Krypgrunden behöver ses över. Byggplasten är slut och mörka fuktfläckar har bildats i makadamen. RF ligger ofta runt 80%, fuktkvot i blindbotten 18% och temperaturen runt 8°C. Vatten läcker inte in i krypgrunden.
  Krypgrunden är på 130 kvm och har en takhöjd på 220 cm från sulan och sockelhöjd 50 cm. Lite som en grovkällare. Jag har spanat in sorptionsavfuktaren EvoDry RD EC och funderar på att isolera med Nisolex krypgrundsisolering. Vad tror du om den kombinationen?

  Jag har även en verklighet att ta hänsyn till där förvaring är en bristvara i huset.
  Behöver kunna ställa undan trädgårdsmöbler och andra ickeorganiska föremål här under vintern.
  Om jag förbereder en plan grund med sand, kan jag då lägga något typ av skydd/golv uppe på delar av isoleringen och ha saker stående på den utan att den tar skada? Vad hade du gjort?

  Ett alternativ är så klart att gräva ur, isolera och gjuta platta. Men det får inte plats i min budget. 🙁

  Mvh Mikael

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mikael,

   Det var en större typ av krypgrund du har. Perfekt för förvaring. Att täcka markytan med krypgrundsisolering har flera fördelar. Bland annat att installerad avfuktare inte behöver vara så mycket i drift som annars. Isoleringen är av sådan art att den tål att krypa och varsamt gå på, men är inte till för kontinuerligt och hårdare slitage. Man kan lägga markplattor/betongplattor uppe på krypgrundsisoleringen, där man går mycket och ställer saker. Annat skyddande kan alternativt läggas.

   Avfuktare Acetec EvoDry RD har avfuktningskapacitet att kunna hantera denna storlek av krypgrund. Avfuktaren ställs förslagsvis nära ingången till krypgrunden och slang eller rör för spridning av torrluft dras till motsatt sida. Då sätts luften i god cirkulation samtidigt som torrluften gör nytta i hela krypgrunden. Denna lösning blir långt billigare än att gjuta platta, med allt det drar med sig.

   Mvh LFS

 6. Bo Gustafsson

  Hej
  Jag har ett hus byggt 1981. Vi har ägt det sedan 1989. Huset har en krypgrund avstånd från mark ca >1 m. Krypgrundstaket klätt med asfaltsboard. Huset står på sprängd grund med lecablock bl.a Problemet är att vid ihållande regn kommer vatten upp från skrevor i berget. Samlas ca 1 dm djup på ca 3-4 kvm. Resten av grunden marken lite fuktig. vattnet rinner undan efter ca 2 dagar. Grunden ventilerad med 12 st ventiler. Ingen lukt eller annat som kan misstänkas vara skada. Enligt Anticimex hade jag ett värde av 18 ska vara under 17 sa besiktningsmannen. Kollat på nätet och läst väldigt mycket. Tycker denna sida är otroligt informativ . Har talat med många “experter” och kommit till slutsats att de flesta säger att det är tillfyllest att lägga krypgrundsisolering istället för plast typ Trygghetsvaktens. Vad anser du ? och om det räcker med isolering mot mark finns denna att handla hos er ?
  Med vänlig hälsning, Bo Gustafsson.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Bo,

   När vatten rinner in eller trycker upp i krypgrund, är det alltid bra att försöka dränera eller på annat sätt göra att det inte kan påverka krypgrunden negativt. Eftersom vattnet inte ställer sig någon längre tid går det att lägga ett dränerande skikt av makadam eller singel. Ovanpå detta läggs byggplast och om så också önskas krypgrundsisolering. Bra är alltså att tillse så vattenansamlingen inte sker mellan eller ovanpå plast och krypgrundsisolering.

   Besiktningsmannen talade sannolikt om fuktkvot i byggnadsmaterial, som inte ska vara över 17%. Där går gränsen för tillväxt av mögel och bakterier. Om den relativa fuktigheten i krypgrunden överstiger 75%, eller fuktkvoten 17% så har riskvärden passerats. Med hjälp av byggplast och krypgrundsisolering kan man minska risken för fuktpåverkan. Avfuktare är en kompletterande metod om dessa åtgärder inte räcker till.

   Värt att notera är att tunnare skikt av aluminiumfolie inte anses vara eller fungera såsom krypgrundsisolering. För att den typen av material ska fungera måste den byggas in i en död luftspalt om ca. 3cm. Detta har tidigare diskuterats och konstaterats på Internetforum av olika kunniga personer.

   Vi har isoleringen på lager.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Filter Corroventa

 

Passar följande avfuktare:

 • CTR 300TT
 • CTR 300TT2
 • CTR 150XT
 • CTR 300XT
 • CTR K100XT
 • CTR LKV1000XT
 • CTR K150XT

Vi köp av avfuktare och 20 st filter i samma beställning ges rabatt om 205kr. Rabatten visas i varukorgen.

Läs mer »
Ljuddämpare
Flexibel Ljuddämpare 160x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »
skyddsoverall
Skyddsoverall

Skyddsoverall, s.k. engångsoverall vilken används vid egenkontroll och inspektion av utrymmen som krypgrund, vind, källare etc. Används också vid sanering för skydd mot saneringsvätskan. Storlek XXL.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen