Sök

Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll

4.4
(5)

Mycket vanligt men oftast oönskat är att lukt och radon kan ta sig upp i huset från krypgrund eller torpargrund. En tidigare var att skapa undertryck för luktkontroll, d.v.s. att med en kraftfull fläkt dra ut luft från grunden. Det som här delvis var rätt visade sig med facit i hand vara skapande av ett allvarligt fel då det även krävs avfuktare som parallellt med luktkontroll ser till att nödvändig fuktkontroll sker. Varför denna kombination mellan avfuktare och avvägt undertryck är viktig ska vi här presentera via olika lösningsförslag och åtgärdspaket.

När klimatpåverkan ökar fukthalten i krypgrunden finns överhängande risk för mikrobiell skada, vilket inbegriper mögel, jäst och bakterier. Samtidigt kan kemikalieskada också utlösas genom eventuellt rötskyddsbehandlat virke som under fuktpåverkan avger nedbrytningsämnen.

Behandlingen ifråga sågs tidigare som byggstandard. Man trodde att kemiska mycket giftiga ämnen såsom pentaklorfenol, tjära och kreosot m.m. skulle kunna ersätta någon form av avfuktning. Detta sätt att försöka undvika aktiv fuktkontroll har gjort att över 500.000 hushåll dras med varierande grad av kemisk lukt.

I många fall finns även mikrobiell lukt, mögellukt, som finns i många hus och arbetsplatser. Tilläggas ska också att fukt kan utlösa lukter från golvmattor och golvmattelim som sätts i förtvålning. Samtidigt kan fuktbuffring i andra material även medföra emittering av gasformiga ämnen kallat VOC.

Fuktkontroll och Luktkontroll

Illustration av luktvandring från krypgrund till bostadsyta

Från krypgrund och torpargrund  kommer luft bärande lukt uppåt boendemiljön genom de tryckskillnader som blir mer uttalade under säsong där man värmer upp huset. Fläktar såsom köksfläkt, badrumsfläkt och ventilationsaggregat eller självdragsventilation kan också orsaka undertryck i huset varvid man via luktsinnet eller påpekan från andra kan bli påmind om att klimatet i krypgrund alternativt torpargrund förorsakat någon slags fuktskada. Lukttransporten upp till bostadsytorna kan variera p.g.a. olika faktorer vilket framgår under sidan När luktar det illa i hus och varför?

Tag även del av mer forskningsverifierad information; Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier.

Endast luktkontroll via fläktverkan medför under vissa årstider eller i värsta fall under alla årets månader att fuktlasten blir för hög i krypgrunden. Lukten kan i bästa fall hållas undan bostaden, men under tiden eskalerar skadebilden vilket kan leda till tråkiga kostnader samt även till att luktkontrollen med undertryck inte längre hjälper.

Avfuktare synonymt fuktkontroll kan till viss mån eller i allra bästa fall se till att ringa luktbesvär inte längre påverkar bostadsdelen, eller att odören försvinner. Mer om att fuktkontroll även ger viss luktkontroll finns beskrivet på sidan luktsanering – avfuktare.

Dioxin i hus, hur skadligt är det? Finns dioxiner i svenska hus?

Kombinationslösningar

Just kombinationen mellan fuktkontroll med avfuktare och luktkontroll med undertrycksfläkt är totalt sett vägvinnande där man inte önskar utföra stora renoveringar. I vissa fall kan man istället införskaffa totallösningen. Här spelar avfuktare en central roll och står jämte eventuell behövlig mögelsanering och luktsanering först på listan, även efter en renovering om sådan ska utföras. En kortare sammanfattning om utgångspunkter och kombinationslösningar finns på sidan: Fuktskada i krypgrund vad ska man göra?

Avfuktare och undertrycksfläkt verkar i torpargrund eller krypgrund

Här på bilden syns en parallellinstallation. Acetec avfuktare (uppe till vänster) med en lägre fläktverkan evakuerar luft ut från krypgrunden. Fläkten (nere till höger) som vi kallar undertrycksfläkt drar också ut en bestämd luftmängd vilken kan justeras via varvtalsstyrning. Varvtalsstyrningen är betydande eftersom alltför högt undertryck leder till ökad fuktlast, avfuktaren måste jobba mer och ventilationsbalansen i huset störs. Se länk längre ned gällande serieinstallation, vilket ger lägre driftskostnader.

Vi arbetar med tre olika avfuktningssystem för kombinerad luktkontroll och fuktkontroll.

Samtliga varvtalsstyrs  manuellt eller automatiskt för optimal effekt mot lukten och avfuktningsekonomi, enligt nedan.

Acetec avfuktare samt undertryckslösning

Acetec avfuktare med varvtalsstyrd fläkt komplett paket
Här syns komplett paket för installation med Acetec avfuktare samt undertrycksfläkt med varvtalsstyrning.

Styrningen gällande fläkthastighet kan monteras uppe i bostaden för enklare handhavande vilket är bra om det är svårt att ta sig in i  krypgrunden för att justera.

Acetec avfuktare EvoDry PD kan kombineras med en passande undertrycksfläkt.

Acetec EvoDry PD avfuktare

Undertrycksfläkt LFS

Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

Corroventa avfuktare med integrerad ställbar fläktverkan

Corroventa avfuktare med patenterad ställbart fläktspjäll

Liksom de två föregående lösningarna kommer denna tredje och patenterade från Sverige och företaget Corroventa. Själva patentet utgörs av att det i avfuktaren finns en integrerad undertrycksverkan vilken kan justeras manuellt på baksidan av avfuktaren.

Torrluftsrör dras i form av spirorör i metall där luftdysor med jämnna mellanrum sätts för att skapa rätt mottryck i aggregatet. Observera att spirorören inte är med på bild här.

Corroventa CTR TT2 avfuktare ska sättas lite upphöjd ovan mark via lecablock eller frigolitskiva och inte fästas mot blindbotten likt på bilden ovan vilken endast är en enklare illustration visande principen för fuktkontroll och luktkontroll med denna typ av lösning.

Trådlös styr- och indikatorpanel kallad HomeVision sätts uppe i bostaden, för enkel kontroll och justering gällande önskad relativ fuktighet samt vilket driftsläge avfuktaren befinner sig i.

Corroventa CTR TT2

Ytterligare lösning med Corroventa avfuktare är att använda CTR STD TT med en separat varvtalsreglerad fläktlösning då detta avfuktningsaggregat endast har en fast lägre fläktdrift likt Acetec avfuktare.

Då avfuktning sker kommer det väl till pass att använda krypgrundsisolering, vilket ger tydlig energibesparing.

Ytterligare luktkontroll

Då långvarig luktuppträngning och luktsmitta funnits kan absorption och buffring av de volatila ämnena ha skett uppe i hela huset. Även om avfuktare och extra fläktverkan gör att nytillskott inte sker uppåt så kan lukt avges från byggnadsmaterial och möbler. Detta är svårt  att helt komma åt utan sanering genom utbyte men det finns ytterligare luktkontrollskombination att tillgå, vilken inte bara likt en fläkt drar lukter utåt utan reellt luktsanerar genom fotokatalytisk verkan. Här har vi sedan företagsstarten flitigt använt luftrenare i serien AirSteril, som kan anpassas efter att verka ambulerande i krypgrund och uppe i bostaden då man inte vistas där, alternativt endast uppe i huset då man är hemma. Några olika storlekar av fotokatalytiska luftrenare finns varav AirSteril AS430 är portabel och den idag mest använda i serien för luktsanering. AirSteril Silent är omtyckt för permanent bostadsbruk, t.ex. i sovrum, arbetsrum eller vardagsrum.

Luften ut från avfuktare och fläkt i krypgrunden kan vara så kontaminerad att det upplevs besvärande utanför huset. Även här har vi utvecklat en fotokatalytisk luftrenare som kan kopplas direkt på antingen avfuktarens torrluftsutblås, våtluftsutblås eller undertrycksfläktens utblås. AirSteril Vent reducerar kontaminationskoncentrationen i luften.

Dessa luftrenare för luktkontroll avfuktar inte luften och kan alltså inte anses vara till för fuktkontroll. Däremot motverkas de sekundärt skadliga effekterna av fukt, likt uppkomst av mögel och tillväxt av bakterier såsom Actinomyceter.

Tyvärr finns företag som saluför och marknadsför luftrenare och ozonaggregat som en totallösning. De påstår att ozon kan nå ut genom innerväggar, tak och golv och ta bort lukt samt mögel permanent. Även om ozon är mycket potent för ytlig luktsanering så stämmer inte denna typ av marknadsföring. Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande.

Ventilation och tätning

Det finns ytterligare åtgärder för både fuktkontroll och luktkontroll i huset ovanför torpargrunden eller krypgrunden. Tätning av glipan mellan golv och vägg samt tätning av rörgenomföringar och andra luftpassager ger ofta avfuktare och fläkt bättre chans att verka på ett energisnålare sätt.

Finns inte god ventilation i huset bör denna ses över då stillastående inomhusluft kan medföra både mer lukt och sämre komfort med hälsobesvär som följd samtidigt som huset i sig kan skadas av fuktvandring ut i konstruktion som väggar, tak och vind. Principen att luft bör dras ut från våtutrymmen är viktig att följa och god tilluftsfunktion måste tillgodoses för att avfuktare och fläkt i grunden inte ska motverkas. Vi har olika typer av ventilationsaggregat för komplettering, t.ex. det mindre men effektiva Mitsubishi VL-100 som även ger värmeväxlingsfunktion.

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Kan garanti ges emot lukt i hus efter installation av avfuktare

Lukt i hus och krypgrund efter installation av avfuktare

Kloranisoler är vanlig källa till lukt i hus

2013-11-21
Uppdaterad 2020-08-04

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.4 / 5. Antal röstande 5

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

CDT konsol

CDT avfuktare från Danmark kan väggmonteras om man väljer till väggkonsoler. Med konsolernas hjälp kan dräneringsverkan förbättras där det behövs visst fall på slangen från vattentanken.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen