Luftvärmepump gör krypgrunden torpargrunden fuktigare

Luftvärmepump som monteras på utsidan av husets fasad innebär stor luftomsättning och mängder av kondensvatten som rinner ut under luftvärmepumpen vid fuktig väderlek, då pumpen fungerar likt en större modell av avfuktare. Detta vatten innebär ofta stor fuktlast mot grundmuren till torpargrunder och krypgrunder. Vid inspektioner brukar vi tydligt se att grundmuren kapillärt suger upp kondensvattnet som i vissa fall påverkar syllen negativt genom uppfuktning.

Det är också vanligt att det förekommer lokal bildning av mögel på och i anslutning till stället där kondensvattnet tränger in i krypgrund.

Isbildning under luftvärmepump vid krypgrund

Problemen med vattnet från luftvärmepumpen drabbar inte bara krypgrund och torpargrund utan även i samma utsträckning källare och i synnerhet platta på mark där problemen kan bli mycket uttalade. En äldre typ av platta utan underliggande isolering och rätt typ av dränering kan transportera fukten relativt långt in i konstruktionen. Det är i regel svårare att åtgärda den typen av fuktrelaterad skada då innergolven måste rivas upp för att man ska kunna komma åt mögel och mögellukt.

Risken finns att frostsprängning uppkommer i byggnadsmaterial som är vått när kylan sätter in rejält. Därför måste man tillse att någon form av dränering finns under luftvärmepumpen.

Annat som är viktigt att tänka på vid installation av luftvärmepump är om pumpen ersätter eldning i oljepanna etc. Då kan graden av ventilation minska så att fukt lättare letar sig upp från bostaden till vinden. Samtidigt hålls inte längre murstocken torr samt varm och spillvärmen från denna hjälpen inte till att torka ur vinden.

Luftvärmepump är avfuktare till sommarstuga

Det går att reversera en luftvärmepump så att denna kyler och avfuktar luften i hus. Här finns två risker, varav en är att det likt i avfuktare kan bildas mögel i luftvärmepumpens inomhusenhet, samt att det om man kyler för mycket kan orsaka köldbrygga varvid kondens bildas innanför ytskiktet i väggar golv och tak, särskilt under varmare årstid.

Luftvärme till IK-Krypgrund

Då det gäller att bygga krypgrund kan man idag välja mellan olika alternativ varav vanlig oisolerad och ouppvärmd krypgrund är den enklare, osäkrare och äldsta varianten. Sedan följer varierande efterkonstruktioner med isolering och avfuktning genom antingen värme eller reell avfuktare. Varmgrund var den mer direkta uppföljaren där man sökte lösa fuktproblemen via inneluftsventilation. Den senaste krypgrunden kallar vi IK-Krypgrund och det är den som enligt oss bör gälla om man ska bygga nytt hus. Här kan luftvärmepump användas som ett mycket, jämfört med andra uppvärmningssystem, konkurrerande alternativ. Läs mer om att bygga IK-Krypgrund. Delar av lösningen kan även brukas för att få bättre energibesparing och effektivitet i luftvärmepumpen i redan befintliga hus, främst under vintern men också under sommaren då luftvärmepumpen används för kylning.

Martin Timell missuppfattar luftvärmepump och mögel

I ett avsnitt av TV-serien Fuskbyggarna (hösten 2017) sade Martin Timell att en luftvärmepump vars utedel var placerad i krypgrund kunde sprida mögel upp i huset. Direkt kan inte en luftvärmepump sprida själva möglet då värmepumpen har en sluten slinga med köldmedia som cirkulerar. Den utbyter inte luft utifrån och in eller som här från krypgrunden till boendeytorna, där innerdelen fördelar ut värmen via fläktverkan. De boende i programmet sade att de stängt av luftvärmepumpen för att det luktade illa från den. Detta har vi en förklaring på. Om man kör en luftvärmepump på kylning, så att den istället för uppvärmning sänker inomhustemperaturen, uppstår fuktigt mikroklimat i innerdelen. Det är vanligt att mögel och bakterier då tillväxer inne i den. Via fläktverkan sprids mikroberna och eventuell lukt runt i huset. Ytterligare scenario kan vara att man upplever lukt från luftvärmepumpen även om den är ren. Det är nämligen så att luktsinnet/näsan lättare detekterar lukt om luften som innehåller lukten är varmare. Ju kallare det blir ju sämre lukt har man i regel. Vi utesluter inte att det fanns lukt i aktuellt hus eftersom det var mögel i krypgrunden.

Hur är det då att placera luftvärmepumpens utedel i krypgrunden? Ingen bra idé av flera anledningar. Luftvärmepumpen omsätter mycket luft för att kunna hämta upp värme. Luftomsättningen i en krypgrund kan vara för låg, vilket minskar pumpens effektivitet. Samtidigt kyls krypgrunden kraftigt ned då pumpen körs för att värma upp inomhus. Det resulterar i att hela krypgrunden förvandlas till en köldbrygga, än värre än normalt under sommaren. Risken för förhöjd luftfuktighet samt kondens ökar väsentligen i krypgrund ju kallare den blir. Visserligen fungerar utedelen till luftvärmepumpen som avfuktare, men kondensvattnet som bildas rinner ut mot marken eller ovanpå byggplasten i krypgrunden. All fukt, eller delar av den, återförs därmed till krypgrundsrummet samtidigt som fukthalten i luft och material p.g.a. nedkylningen ökar. När fukthalten totalt ökar trivs mögel, svamp och bakterier. Kontaminering av skadliga ämnen likt mögelgift o.s.v. kan sedan ske upp i huset via otätheter mellan krypgrunden och bostaden, samt även via från krypgrunden åtgående luft, vilken genom ventilation, öppna dörrar och fönster dras in i huset. Indirekt skapar också uppvärmning uppe i huset undertryck vid golven, varvid mer luft kan dras upp från krypgrunden. Läs mer om forskning som visar att mögel, lukt etc. i krypgrund vanligen i lite äldre otätare hus kan leta sig upp i huset:

Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier

Gällande ämnet fukt, avfuktning och mögel lägger vi kontinuerligt ut information avsedd för att hjälpa ägare av hus att förebygga och åtgärda problem. Har du något tips att komma med tar vi gärna emot det för publicering.

2013-07-07
Uppdaterad 2019-05-19

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 tankar på “Luftvärmepump gör krypgrunden torpargrunden fuktigare”

 1. Jag undrar om kombinationen luftvärmepump och golvvärme kan orsaka mögelproblem i huset?

  • Hej Margitta,

   I regel är det så att en luftvärmepump, rätt använd, sänker den relativa fuktigheten i huset. Med rätt använd avses att temperaturen inte sänks för mycket under fuktig och svalare årstid, samt även att luftvärmepumpen tillåts betjäna samtliga rum. Inga stängda innerdörrar med andra ord.

   Golvvärme kan i sig om grundläggningen och förarbetet inte är riktigt gjort orsaka s.k. omvänd fuktvandring. Det gäller särskilt grundläggningen platta på mark vid avstängning av golvvärmen när den inte behövs, likt på sommaren.

   Kombinationen luftvärmepump och golvvärme kan inte direkt orsaka några problem med fukt. Snarare är det så att uppvärmning tillsammans med rätt mängd ventilation minskar risk för fukt och fuktskador, om systemen är rätt installerade och rätt använda vill säga. Kanske behövs inte en kombination? Är ett av uppvärmningssystemen tillräckligt i alla aspekter så kan det räcka.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.    Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd