Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Underhåll av avfuktare för säkrast avfuktning

Vi möts ibland av personer vilka ringer och frågar varför deras avfuktare inte fungerar som tänkt. Ibland beror det på produktfel men allra oftast på handhavandefel. Egentligen är det inte så svårt att se till och underhålla avfuktare på rätt sätt, bara man vet vad som ska göras och när. Först och främst ska man man läsa manualen till avfuktaren innan den överhuvudtaget tas i bruk eller provkörs. Bra kan vara att ta del av informationen om de olika avfuktare som finns före resten av den här sidan läses.

Underhåll av kondensavfuktare

Underhåll av Sorptionsavfuktare

Underhållsfri avfuktare - Finns det?

Viktigt att tänka på före underhållet av avfuktaren
Rätt underhållen

Ökar livslängden på avfuktaren samtidigt som god avfuktnings-kapacitet bibehålls. Bakterieodling, mögel och lukt kan också undvikas.