Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Använd inte klorin att sanera mögel

Klorin blev under början av 1900 talet flitigt begagnat p.g.a. sin desinficerande verkan. Många källor påstår nu att klorin är verksamt mot mögel och därför kan användas till mögelsanering. Det stämmer när mögel satt sig på hårdare ytor t.ex. i badrum på kakel etc. Klorin är dock högst overksamt vid påväxt av mögel på trä och andra porösa ytor där möglets rötter har letat sig in en bit i materialet. Klorinet är då bara verksamt på ytan och avdödar inte rötterna. Då klorin består av största delen vatten nås ofta en motsatt effekt som ger möglet en chans att blomma upp mer än innan saneringen. Ytspänningen hindrar också medlets djupverkande egenskap.

Klorin är giftigt
Förutom att vara mer eller mindre overksamt mot mögel på virke är klorin också mycket giftigt, och bör undvikas för vår egen hälsas skull samt för värnandet om djur och natur. Dess nedbrytande egenskaper på ozonlagret gör att uv-strålning från solen kan skada oss allvarligt.

Verksam sanering mot mögel
Gällande hårda ytor kan klorin med fördel ersättas av vit-vinäger eller bikarbonat utspätt i vatten. Dessa är inte är alls lika hälso- och miljöbelastande. Vid ringa till moderat påväxt av mögel på trä och andra ytor har vi tagit fram en luftrenare som fungerar genom fotokatalys och ozonproduktion. Läs mer om AirSteril och även Ozonaggregat WSP som verkar genom Lysatron teknik. Det finns olika vätskor som används vid rikligt mögelangrepp och vid fall av röta som tar sig djupare in virket. Läs om saneringsvätska.

Mögel föregås av för hög förekomst av fukt och den mest ekologiska metoden att förebygga och i kombination med AirSteril sanera mikrobiell aktivitet är att använda avfuktare vilka vi har ett antal olika fabrikat och storlekar i produkt-
utbudet för bästa anpassning till varje utrymme.

Oxiderande klorinsanering

För att få klorin mer verksamt till mögelsanering på virke och andra mer porösa material måste man gå tillväga på ett speciellt sätt så att de mer djupgående föroreningarna också saneras. Vi rekommenderar inte privatpersoner att laborera med framtagning av "husmorsrecept" utan att man istället tar kontakt med firma som har erfarenhet av något som vi kallar för oxidativ mögelsanering.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB