Oxidativ Mögelsanering – Saneringsvätska mot mögel MVOC

0
(0)

Ofta syns mögel ytligt färga det material som är angripet. Det kan vara svårt att få bort både möglet och denna infärgning t.ex. blånadssvampar. Oxidativ Mögelsanering förenar egenskaperna oxidering, blekning, desinfektion och relativ naturvänlighet. Sammantaget ges en kraftfull saneringsvätska som neutraliserar stora delar av möglets infärgande pigmentämne och även vissa volatila ämnen som avges, d.v.s. MVOC.

Ingående kemikalier har under många år använts i svenska hem, fast inte vanligtvis i denna sammansättningen och därmed nås ej närmelsevis samma verkningsgrad med de medel som finns i dagligvaruhandelns butikshyllor. En av de verksamma ingredienserna i Oxidativ Mögelsanering är natriumhypoklorit, vilket är den verksamma beståndsdelen i klorin. Det klorin som finns att köpa innehåller ofta för lite verksam beståndsdel för att vara effektivt samtidigt som det är ett utpräglat ytaktivt ämne. Då mögelsanering sker på t.ex. trä måste inte bara ytan på materialet saneras utan även ner dit rötter från mögel finns. Det additiv vi tillsätter bryter ytspänning, lyfter upp föroreningar, löser fett och separerar partiklar från varandra. Effekten av additivet blir en typ av katalysator eftersom natriumhypokloriten då både kommer åt mer mögelinfärgning innan den oxidativa verkan relativt snabbt avtar.

Innan den oxidativa saneringsvätskan används bör man vara väl medveten om vissa faktorer. Vi varnar för att använda vätskan på felaktigt sätt. Fel använd kan den nämnligen ge motsatt effekt och driva på mer mögeltillväxt. Läs mer i artikeln länkad nedan.

Varning för oxidativ saneringsvätska utan rätt avfuktare

Oxidativ Mögelsanering – Kemikalier

Som saneringsvätska och oxidativ mögelsanering används natriumhypoklorit
Natriumhypoklorit levereras i koncentration om ca. 12-16%. Utspädning sker med vanligt kallt kranvatten ner till 3-6% oxidativ lösning. Alternativt kan avjoniserat eller destillerat vatten brukas för att ytterligare höja effekten på saneringsvätskan.

Natriummetasilikat - additiv och katalysator till mögelsanering

Natriummetasilikat levereras som torr substans i säck. Fungerar likt ovan som katalysator genom additiv. Ska innan det tillsätts saneringsvätskan lösas i vatten. Adderas med ca. 1% av totala mängden saneringsvätska.

Anvisningar för sanering etc.

Läs ovan länk om varningarna kring saneringsvätskan innan du använder. Risk finns att mögeltillväxt ökar efter saneringen.

Denna metod för mögelsanering innebär att man sammanställer saneringsvätska av frätande och irriterande beståndsdelar. Personligt skydd är nödvändigt, såsom tätslutande skyddsglasögon, andningsmask med partikelfilter 3 och gasfilter samt heltäckande skyddskläder och gummi/nitrilhandskar. Tillgång till ögondusch alt. dusch rekommenderas. God ventilation i utrymmet erfordras. Förvaring eller blandning får inte ske med metallföremål eller i metallbyttor. Knallgas kan bildas. Förvaras i plastbehållare avsedda för frätande ämnen. Får ej komma i kontakt med syra/syror.

Förvara alltid inlåst, utan tillgång för barn m.fl.

Efter sammanblandning av Oxidativ Mögelsanering ska brukslösningen för bästa effekt användas inom något dygn.

Vätskan påföres det mögelangripna materialet med pensel, roller eller lågtrycksspruta av plast. Vid sprayning sker appliceringen med fördelande stråle till dess att hela ytan är täckt och antydan till droppbildning från ytan syns. Låt absorbering och oxidativ verkan ske. Eventuellt kvarvarande mögel kan manuellt bearbetas innan ytterligare saneringsomgång utförs. I vissa fall räcker det med en behandling, beroende på angreppets art och omfattning.

Boende i hus där mögelsaneringen sker bör ej vara hemma under upp till ett dygn efter genomförd sanering.

Efter oxidering återstår endast vanligt koksalt på materialet. Saltet kan borstas bort eller spolas bort om det t.ex. är ett betonggolv man sanerat. Om det inte stör, låt sitta kvar.

Efter saneringen finns behov av avfuktning. Vi utför i regel aldrig Oxidativ Mögelsanering i krypgrund eller vind utan att sedan installera avfuktare. Det eftersom just dessa utrymmen vanligen är så drabbade av fukt att avfuktare behövs, samtidigt som mögelsaneringen i sig tillför fukt i form av vatten.

Mot alger och mögel på fasad

Efter förbudet av gifter i färg har problem med alger och mögel verkligen blommat upp på våra fasader. Oxidativ Mögelsanering är en effektfull lösning som ger både algerna och delar möglet en ordentlig saneringsbehandling. Noteras skall att man kan nå en blekande effekt på färg, särskilt om lösningen är starkt blandat sett till innehållet av natriumhypoklorit. Innan målning med oljealkydfärg bör inte sanering ske, av anledning att lösningen är alkalisk och därmed kan göra att färgen inte fäster som den ska. Manuell bearbetning kan behövas. Notera att återkommande mögeltillväxt kan accelereras efter att man brukat saneringsvätskan.

Läs om saneringsaggregat och Luftrenare AirSteril

Uppdaterad 2019-05-27

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Synd att sidan inte var användbar för dig

Låt oss förbättra denna sida

Berätta för oss vad vi kan förbättra

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Öppettider under semester

0 (0)   Vi kommer att stänga några tjänster under semestern 2022, vi har följande öppettider. Stängt v.28 – v.31 Butiken på hemsidan är öppen för beställningar Telefonsupporten har stängt. Vid behov kan du ringa

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

0 (0) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Sorptionsavfuktare

Acetec EvoDry 12P sorptionsavfuktare

 

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 12P avfuktare tillverkas i Sverige och har genomgått en mycket seriös produktutveckling, vari energisnålhet, tillförlitlighet och hög avfuktningskapacitet är ledord.

Avfuktningstekniken baseras på sorptionsavfuktning, vilket är vinnande för hus i svenskt klimat. I synnerhet gäller det källare, krypgrund, vind, garage och lager, samt andra dylika applikationer.

EvoDry 12P är från fabrik utrustad med styrpanel vilken fungerar tillsammans med det system som kallas EDC-01. I avfuktarsystemet finns möjlighet att från annat rum justera in de fuktvärden man önskar som börvärde, samt också ställa avfuktningen i energisnålt läge.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Mögel-Fri 5L dunk

Mögel-Fri

5L Saneringsvätska ifrån Jape. Mögel-Fri är effektivt mot mögel, blånad och lukt, man applicerar enkelt produkten med pensel eller spruta. Vätskan kan användas på trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar etc. Åtgången är ca 1 liter till 5 kvm.

Läs mer »

Inlägg