Avfuktare Sorptionsavfuktare Acetec i krypgrund

Konceptet med Acetec sorptionsavfuktare i krypgrund eller vind är speciellt anpassat efter det kalla klimat som råder i dessa utrymmen där vanliga avfuktare av kondenstyp inte fungerar bra. Samtidigt är avfuktaren anpassad efter att husägaren själv ska kunna installera utan problem.

Avfuktare Sorptionsavfuktare Acetec installerad i krypgrundSorptionsavfuktaren har tre utblås för den avfuktade luften. Dessa ses markerade med blå pilar. Den röda pilen symboliserar Acetecs utblås där den fuktiga luften blåses ut ur krypgrunden i form av ånga.

En av de flertalet stora fördelarna med Acetec gentemot andra storleksmässigt likvärda sorptionsavfuktare är hög luftomsättning till låg driftskostnad genom den energisnåla fläkt som används. Att på ett bra sätt kunna sprida ut den avfuktade luften till andra änden av krypgrunden eller fördela till varje individuellt utrymme alternativt fack leder till ytterligare energibesparing. Detta då sorptionsavfuktaren tvingas vara mer i drift om torrluften blåses ut närmare aggregatet. Bättre är att låta den torra luften bära med sig fukt tillbaka från de mer avlägsna platserna i krypgrunden. Avfuktningsprocessen kortas helt enkelt avsevärt ner då torrluften inte tillåts recirkulera direkt in i avfuktaren igen.

Somliga sorptionsavfuktare är omgärdade med rekommendationer som säger att man endast ska ansluta 4-6 meter torrluftsslang. I annat fall kan avfuktaren bli överhettad och i värsta fall gå sönder. Till Acetec kan utan problem 2×15 meter slang anslutas samtidigt som det finns möjligheter att förgrena ut till fler utrymmen om det krävs. Det kan inte p.g.a. långa torrluftsslangar eller rör uppstå överhettning i Acetec, vilket vi ser som en mycket viktig säkerhetsaspekt.

Checklista vid installation av sorptionsavfuktare i krypgrund

2. Byggplast läggs över hela marken i krypgrunden.

3. Samtliga ventiler ska tätas igen och krypgrunden ljustätas (med fogskum).

4. Behörig elektriker drar fram el till sorptionsavfuktaren, gärna efter att avfuktaren blivit installerad så att ingen missuppfattning sker var placeringen av eluttaget ska ske. Vi kan även i förväg rita in Acetec på skiss som mailas eller skickas via brev till oss, så att elektrikern kan utgå utefter det.

5. Vid utnyttjande av paketerbjudandet med hygrometer placeras hygrometerns fjärrsensor i närheten av Acetec eller på annat lämpligt ställe, vilket vi tipsar om genom den från vår sida fria support som ingår vid köp.

När Acetec sorptionsavfuktare – krypgrundsavfuktare installeras i krypgrunden täpper man till alla ventilationshål vilket enklast sker med hjälpa av s.k. fogskum som är självexpanderande och emot luft tätslutande. Avfuktaren kan valbart  ställas in på kontinuerlig fläktgång, vilket innebär att undertrycksventilation skapas då mindre förekomst av lukt och radon ventileras ut. Även om fläkten går kontinuerligt avfuktar inte sorptionsavfuktaren hela tiden utan enbart när behov finns vilket styrs genom hygrostaten som är manuellt inställbar.

Flexslang dras från avfuktarens torrluftsstosar för att den avfuktade luften ska kunna spridas i hela krypgrunden. Avfuktaren placeras bäst i norra till nordvästra delen av krypgrunden då det i regel är fuktigast där. Det kan även förekomma att det är fuktigare på andra ställen. Detta kan man kontrollera med hjälp av en hygrometer, lämpligen den i paketerbjudandet medföljande.

Fuktig luft blåses ut genom våtluftsslang (på bilden ovan i röd färg) som dras ut genom ett ventilationshål där sedan tätning sker mellan grundmur och slang.

Genom att man stänger till alla ventilationshål och att avfuktaren vid drift värmer luften något blir krypgrunden varmare än annars. Detta för med sig att golven i bostaden blir varmare. Hushållets totala energiförbrukning brukar därför inte bli mycket högre än innan installation av sorptionsavfuktaren, då man genom temperaturhöjning av golven kan sänka uppvärmningskostnaden i bostaden.

Vill man minska energiförbrukningen och öka livslängden gällande avfuktaren kan  marken och grundmurarna isoleras med krypgrundsisolering.

Uppdaterad 2019-05-28

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 tankar på “Avfuktare Sorptionsavfuktare Acetec i krypgrund”

  1. Hej!
    Vad rekomenderar ni för avfuktare till en krypgrund som är ca 120 cm mellan mark och undergolv samt ca 80 kvadrat. Rektangulär med en hjärtvägg i mitten (långledes) som har en öppning på ca en kvadrat meter mellan “facken”. Fastigheten är belägen i Södermanland. Mvh: Bertil Berglund

    Svara

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd