Avfuktare Sorptionsavfuktare Acetec i krypgrund

5
(1)

Konceptet med Acetec sorptionsavfuktare i krypgrund eller vind är speciellt anpassat efter det kalla klimat som råder i dessa utrymmen där vanliga avfuktare av kondenstyp inte fungerar bra. Samtidigt är avfuktaren anpassad efter att husägaren själv ska kunna installera utan problem.

Avfuktare Sorptionsavfuktare Acetec installerad i krypgrundSorptionsavfuktaren har tre utblås för den avfuktade luften. Dessa ses markerade med blå pilar. Den röda pilen symboliserar Acetecs utblås där den fuktiga luften blåses ut ur krypgrunden i form av ånga.

En av de flertalet stora fördelarna med Acetec gentemot andra storleksmässigt likvärda sorptionsavfuktare är hög luftomsättning till låg driftskostnad genom den energisnåla fläkt som används. Att på ett bra sätt kunna sprida ut den avfuktade luften till andra änden av krypgrunden eller fördela till varje individuellt utrymme alternativt fack leder till ytterligare energibesparing. Detta då sorptionsavfuktaren tvingas vara mer i drift om torrluften blåses ut närmare aggregatet. Bättre är att låta den torra luften bära med sig fukt tillbaka från de mer avlägsna platserna i krypgrunden. Avfuktningsprocessen kortas helt enkelt avsevärt ner då torrluften inte tillåts recirkulera direkt in i avfuktaren igen.

Somliga sorptionsavfuktare är omgärdade med rekommendationer som säger att man endast ska ansluta 4-6 meter torrluftsslang. I annat fall kan avfuktaren bli överhettad och i värsta fall gå sönder. Till Acetec kan utan problem 2×15 meter slang anslutas samtidigt som det finns möjligheter att förgrena ut till fler utrymmen om det krävs. Det kan inte p.g.a. långa torrluftsslangar eller rör uppstå överhettning i Acetec, vilket vi ser som en mycket viktig säkerhetsaspekt.

Checklista vid installation av sorptionsavfuktare i krypgrund

2. Byggplast läggs över hela marken i krypgrunden.

3. Samtliga ventiler ska tätas igen och krypgrunden ljustätas (med fogskum).

4. Behörig elektriker drar fram el till sorptionsavfuktaren, gärna efter att avfuktaren blivit installerad så att ingen missuppfattning sker var placeringen av eluttaget ska ske. Vi kan även i förväg rita in Acetec på skiss som mailas eller skickas via brev till oss, så att elektrikern kan utgå utefter det.

5. Vid utnyttjande av paketerbjudandet med hygrometer placeras hygrometerns fjärrsensor i närheten av Acetec eller på annat lämpligt ställe, vilket vi tipsar om genom den från vår sida fria support som ingår vid köp.

När Acetec sorptionsavfuktare – krypgrundsavfuktare installeras i krypgrunden täpper man till alla ventilationshål vilket enklast sker med hjälpa av s.k. fogskum som är självexpanderande och emot luft tätslutande. Avfuktaren kan valbart  ställas in på kontinuerlig fläktgång, vilket innebär att undertrycksventilation skapas då mindre förekomst av lukt och radon ventileras ut. Även om fläkten går kontinuerligt avfuktar inte sorptionsavfuktaren hela tiden utan enbart när behov finns vilket styrs genom hygrostaten som är manuellt inställbar.

Flexslang dras från avfuktarens torrluftsstosar för att den avfuktade luften ska kunna spridas i hela krypgrunden. Avfuktaren placeras bäst i norra till nordvästra delen av krypgrunden då det i regel är fuktigast där. Det kan även förekomma att det är fuktigare på andra ställen. Detta kan man kontrollera med hjälp av en hygrometer, lämpligen den i paketerbjudandet medföljande.

Fuktig luft blåses ut genom våtluftsslang (på bilden ovan i röd färg) som dras ut genom ett ventilationshål där sedan tätning sker mellan grundmur och slang.

Genom att man stänger till alla ventilationshål och att avfuktaren vid drift värmer luften något blir krypgrunden varmare än annars. Detta för med sig att golven i bostaden blir varmare. Hushållets totala energiförbrukning brukar därför inte bli mycket högre än innan installation av sorptionsavfuktaren, då man genom temperaturhöjning av golven kan sänka uppvärmningskostnaden i bostaden.

Vill man minska energiförbrukningen och öka livslängden gällande avfuktaren kan  marken och grundmurarna isoleras med krypgrundsisolering.

Uppdaterad 2019-05-28

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Avfuktare Sorptionsavfuktare Acetec i krypgrund”

  1. Bertil Berglund

    Hej!
    Vad rekomenderar ni för avfuktare till en krypgrund som är ca 120 cm mellan mark och undergolv samt ca 80 kvadrat. Rektangulär med en hjärtvägg i mitten (långledes) som har en öppning på ca en kvadrat meter mellan “facken”. Fastigheten är belägen i Södermanland. Mvh: Bertil Berglund

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0) EvoDry modell P är den mer avancerade och levereras med en Panel där övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas kan göras, via panelen kan även inställningar göras. Avfuktarens panel har en diod

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Produktexempel

Acetec modularsladd 15m

Acetec Modularsladd 15m

0 (0) Acetec Modularsladd 15m Modularsladd/Kommunikationskabel 15 meter. Passar alla våra avfuktare och ventilationsaggregat med modularkontakt OBS! Modularsladden har RJ-9 kontakter och kabeln är korsad

Läs mer »
Radonsug RS 100

Radonsug Corroventa RS 100

RS 100 är utvecklad för radonsanering av hus med platta på mark eller källare/suterräng som ligger på mark där det är svårt att få luft genom materialet. Eftersom RS 100 är så kraftfull, kan den kopplas samman med långa rör och är därför mycket lättplacerad. Radonsug Rs 100 anslutas med upp till 12 sugpunkter och kopplas samman med 50 m rör på trycksidan och 200 m rör på sug sidan.

Radon sägs orsaka omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De senaste åren har kunskapen om radonets faror blivit alltmer känt runtom i världen och 1 juni i år trädde den nya strålskyddslagen i kraft i Sverige där det nya referensvärdet för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser är 200 Bq/m3.

 

Läs mer »
Inspektionslampa Pannlampa

Pannlampa LED för inspektion av hus

För inspektion och egenkontroll av hus är det bra att vara utrustad med en inspektionslampa i form av pannlampa. Då får man båda händerna fria vilket är en stor fördel vid besiktning av och arbete i riskkonstruktioner såsom krypgrund och vind m.fl. utrymmen.

Pannlampa H03RC är mycket robust, vattentålig och levererar hela 1200 lumen ljusstyrka. Laddning sker via USB- och magnetkontakt vilket avsevärt förenklar handhavandet. Laddbart batteri om 3500 mAh ingår.

När vi inspekterar, sanerar och installerar avfuktare m.m. används denna typ av lampa.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen