Fantomlukt lukt som inte finns phantosmia

Lukt i hus – Fantomlukt som inte finns – Phantosmi Parosmi

Lukt i hus, lägenhet och fastigheter i övrigt är vanligt. Källorna är många och kan vara till olika besvär, särskilt då vi är varierande känsliga för exponering. Våra luktsinnen skiljer sig åt, både i känslighet inför stimuli och hur välfungerande sinnena är. Här beskriver vi kort om något som kallas fantomlukt med diagnos Phantosmi (eng. […]

Lukt i hus – Fantomlukt som inte finns – Phantosmi Parosmi Läs mer »