Sök

Lukt i hus – Fantomlukt som inte finns – Phantosmi Parosmi

Fantomlukt lukt som inte finns phantosmia
0
(0)

Lukt i hus, lägenhet och fastigheter i övrigt är vanligt. Källorna är många och kan vara till olika besvär, särskilt då vi är varierande känsliga för exponering. Våra luktsinnen skiljer sig åt, både i känslighet inför stimuli och hur välfungerande sinnena är. Här beskriver vi kort om något som kallas fantomlukt med diagnos Phantosmi (eng. Phantosmia) alternativt Parosmi.

Det förekommer forskningsdebatt som rör lukt i hus. I denna finner man parter som framför att lukter kan vara förknippat med det som kallas sjuka hus, medan andra menar att lukter av t.ex. mögel och toxiska ämnen inte kan medföra hälsoeffekter utan att man samtidigt känner oro eller rädsla inför lukterna. Informationen i denna artikel får inte användas som nedvärderande mot någon som upplever lukt i sitt boende. Avvikande dofter ska i regel utredas. Eventuell källa bör spåras och åtgärdas. Det finns personer som är känsliga och kan uppleva luktförnimmelse redan vid mycket låga koncentrationer av ämnen.

Fantomlukt i hus – Phantosmi

Då vi både informerar om och åtgärdar lukter i hus har det genom årens lopp inkommit tiotusentals frågor om vi kan säga vad olika luktfenomen beror på och kommer ifrån. [1-3] Vid några tillfällen har vi eller andra inom saneringsbranschen utan resultat försökt utreda genom okulär inspektion samt luft- och materialanalyser. I flera av ärendena har det rört sig om upplevd röklukt eller bränd lukt. Just när det gäller denna typ av förnimmelse där källan inte alls går att spåra, finns viss möjlighet att det rör sig om Phantosmi. Tillståndet beror på någon slags avvikelse eller störning av luktsinnet, så att man upplever lukt vilken inte finns, s.k. fantomlukt. Just röklukt rapporteras vara den vanligaste fantomlukten. Andra luktförnimmelser kan också finnas. [4]

Mögel som orsak?

Forskningen om orsaker till Phantosmi är inte fullständig. Dock finns djurförsök där forskare föreslår att exponering och inandning av mögelgift (mykotoxin) kan påverka luktbulben med dess neuroner (nervceller) på sådant sätt att bulbens funktioner inte längre fungerar optimalt. Under djurförsöket som genomfördes på möss noterades även rinnande näsa och uppkomst av mild inflammation. [5-6,11-12]

Att mögel [7] kan ha toxiska och inflammationsinducerande egenskaper är ingen nyhet. Dock saknas fullständigt ingående forskning. Efter orkanerna i USA har vissa forskare börjat undersöka om luktande ämnen från mögel i hus kan vara toxiska och skadeframkallande. Studier som genomförts via exponering mot fruktflugor har givit uppseendeväckande resultat som tydligt visar att mögel förutom sin produktion av gift, potentiellt har hälsopåverkande effekter även hos människa. [8]

Fuktskador, kemiska emissioner och mögel i hus är även evidensbelagt knutet till andra hälsoeffekter [9] som delvis kan ha med luktsinnet att göra. Ett exponeringssyndrom benämns MCS – Multipel kemisk känslighet. Drabbade personer kan vid lägre koncentrationer av emissioner och luktande ämnen reagera starkt negativt. [10]

Olika diagnoser

Parosmi skiljer sig från Phantosmi genom att det finns något som luktar, men man upplever en annan lukt än den verkliga. Hyposmi innebär att luktsinnet är nedsatt medan Anosmi är en diagnos som används vid luktbortfall. Det finns fog för att misstänka att vistelse i s.k. sjuka hus [13] via olika mekanismer kan föranleda dessa tillstånd. Som exempel kan Anosmi ge föraning om sjukdomen Parkinson, vilken skulle kunna föranledas av visst kolväte, luktande ämne från mögel. [14] Vidare kan Alzheimer också vara en bidragande orsak till rubbning av luktsinnet. Intressant är att Alzheimer också förekommer inom forskning kring mögel och exponering därav. [15-16,18] 

Luftburna föroreningar

Luftburna föroreningar i inomhusmiljö tillskrivs allt mer uppmärksamhet och skadeframkallande egenskaper. Vi verkar för att sprida kunskap inom ämnesområdet och vara behjälpliga med goda råd, samt även produkter för förebyggande och åtgärdande syfte. Tidigare har fukt i hus ibland tillskrivits som sjukdomsframkallande. Det stämmer inte riktigt men olika föroreningar, luktande ämnen och rena gifter kan vara bundna till vattenmolekyler i luften. Ett exempel på att det kan vara så är källare och krypgrunder med någon form av mögelskada. Där kan det finnas allt från svagare till starkare lukt. I allra mest gynnsamma fall kan avfuktare genom sin fuktreducerande verkan reducera lukt och små partiklar etc. från luften. [17] 

2020-07-09

Referenser

1] Lukt i hus – Sammanfattning av lukter, LFS.

2] När luktar det illa i hus och varför, LFS, 2013.

3] Elak lukt eller mögellukt i huset, LFS.

4] Phantom Smells: Prevalence and Correlates in a Population-Based Sample of Older Adults, Sara Sjölund et al., 2017.

5] Satratoxin G from the Black Mold Stachybotrys chartarum Evokes Olfactory Sensory Neuron Loss and Inflammation in the Murine Nose and Brain, Zahidul Islam et al., 2006.

6] A Killer Smell: Mold Toxin Destroys Olfactory Cells in Mice, Julie Wakefield, 2006.

7] Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.

8] MVOC – Lukt från mögel bör klassas som toxisk, LFS, 2016.

9] Mögel – dess hälsoeffekter och symptom, LFS, 2006.

10] MCS även benämnt TILT kan ges av mögel och pentaklorfenol, LFS, 2014.

11] Svartmögel Stachybotrys chartarum skadlig vid inandning, LFS.

12] Mögel skadar luktnerv orsakar rinit, LFS.

13] Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe, LFS, 2005.

14] Mögel kan genom 1-octen-3-ol förorsaka Parkinsons, LFS, 2013.

15] Inandning av mögelgift kan leda till Alzheimer typ 3, LFS, 2016.

16] Mögel och svamp hos ALS samt Alzheimer patienter, LFS, 2015.

17] Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening, LFS, 2016.

18] Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne. Praktisk Medicin.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Bild av Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 reaktioner på ”Lukt i hus – Fantomlukt som inte finns – Phantosmi Parosmi”

 1. Susanna Wilhelmsson

  Hej!
  Vi har köpt ett hus byggt 1984, trähus. I hallen, precis i övergång till ett sovrum upplever vi att det luktar svett. Kan inte lokalisera lukten utan den bara finns där i luften vid dörröppningen och runt omkring. Vad kan det vara?

  Mvh susanna Wilhelmsson

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Susanna,

   Våra luktsinnen är olika känsliga och registrerar lukter på olika sätt. En person kan tycka att det luktar si en annan så. Fuktig isolering kan lukta allt från jordkällarmustigt till urin. Fuktpåverkade byggmaterial såsom spånskivor, OSB-skivor etc. kan avge formaldehyd och terpener vilket under vissa förhållanden kan upplevas som åt hållet svett. Väggfärg kan innehålla akrylsyra som för sig och tillsammans med annat såsom t.ex. mögel och bakterier m.m. kan bilda svettliknande lukter. Akrylsyran är kemiskt nära propansyra som ibland brukar förknippas med svettlukt. Akrolein är en annan närliggande kemisk substans som kan orsaka luktförnimmelse. Här gäller det att ta luktprov på olika ytmaterial. Ger det inte resultat kan man behöva gå in i konstruktionen för att komma fram till var källan finns.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Nya Sidor

Evodry RCF20+ välj avfuktare
Hur väljer jag rätt avfuktare

3.4 (5) Hur väljer jag rätt avfuktare för mitt behov? Många viktiga faktorer påverkar dimensioneringen av avfuktare för utrymmet. Avfuktare bör inte rekommenderas enbart utifrån luftvolym eller utrymmets yta. Vid val av avfuktare måste man

Produktexempel

Avfuktare Acetec EvoDry 30 Pro
Avfuktare EvoDry 30 Pro från Acetec

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

EvoDry 30 Pro är utvecklad för effektiv avfuktning speciellt i svalare utrymmen. Sorptionstekniken är uppbyggd enligt beprövad teknik med svenskt patenterat sorptionsmaterial. Konstruktionen med inbyggd styrutrustning är planerad för låg vikt, enkelt underhåll och lång livslängd.

Avfuktaren är byggd med ram och plåtar av aluminium. För bästa kapacitet är 30 Pro isolerad med 30 mm mellanliggande isolerskikt. Fläktarna är av s.k. lågenergi EC-typ och är fullt ställbara via den trådlösa touchpanelen och systemet kallat EvoControl. För enkelt handhavande, filterbyte och kontroll finns inspektionslucka på båda långsidorna av sorptionsavfuktaren. Två stycken filter för regenereringsluft och processluft ingår.

Läs mer »
Radonsug RS 100
Radonsug Corroventa RS 100

RS 100 är utvecklad för radonsanering av hus med platta på mark eller källare/suterräng som ligger på mark där det är svårt att få luft genom materialet. Eftersom RS 100 är så kraftfull, kan den kopplas samman med långa rör och är därför mycket lättplacerad. Radonsug Rs 100 anslutas med upp till 12 sugpunkter och kopplas samman med 50 m rör på trycksidan och 200 m rör på sug sidan.

Radon sägs orsaka omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De senaste åren har kunskapen om radonets faror blivit alltmer känt runtom i världen och 1 juni i år trädde den nya strålskyddslagen i kraft i Sverige där det nya referensvärdet för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser är 200 Bq/m3.

 

Läs mer »
DNA Mögeltest Mögelanalys tops
LFS – DNA mögeltest analys topstest mögeltest

LFS DNA mögeltest, House Test, har utvecklats av laboratorium som vi samarbetar med. Testet baseras på QPCR DNA-teknik som via ett dammprov och vidare analys kan bedöma den totala mikrobiella belastningen i inomhusklimatet och ge besked på om mögel och bakterier misstänks växa i huset eller fastigheten där provet togs.

DNA-analysen visar både typen och mängden mögel och kan därigenom identifiera tillväxten av dolt mögel samt hjälpa till i den ev. efterföljande inspektionen av skadorna. Olika arter av mögel angriper och tillväxer på olika byggnadsmaterial. DNA testet kan begränsa insatserna som krävs för att hitta själva fukt- och mögelskadan.

Provtagningen är snabbt utförd, icke-förstörande och kan göras av vem som helst. Efter provtagning skickas provet till laboratoriet via ett för frankerat kuvert.  Där analyseras testet med avseende på innehåll av mögel och bakterier. Analysrapport utarbetas samma dag som provet tas emot. I analysrapporten ingår svar för att bestämma dammets ålder, vilket innebär att analysen är unik genom att kunna skilja mellan mögel från utomhusluften som naturligt ansamlas i gammalt damm, med mögel som kommer från mögelskada inomhus.

OBS! Endast en svab, ett test för provtagning på ett ställe medföljer. Välj antal om du önskar testa på flera ställen, i flera rum etc.

– Manual DNA mögeltest samt frågor och svar

Läs mer »

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

0 (0) Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och

Rulla till toppen