Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare i källare - Viktigt med placering och ventilation

I många källare finns idag behov av avfuktare. Då väl sådan införskaffats gäller det att placera den rätt för att uppnå bästa möjliga resultat. I vissa källare skulle det inte räcka med endast en avfuktare om man inte kunde se till att internventilera källarluften på rätt sätt. Det gäller särskilt källarna där det finns ett antal olika rum. Här går vi in på hur en internventilationslösning kan göras.

Avfuktare, placering i källare

Som synes har placering av avfuktaren gjorts i det större rummet i denna källare. Ett ventilationsrör, s.k. spirorör har dragits genom de fyra mindre rummen till det större där avfuktaren är placerad. I röret finns justerbara frånluftsdon (svartmarkerade i bild) i varje källarrum. En fläkt i röret närmast avfuktare ser till att det hela tiden eller efter behov cirkulerar avfuktad och torrare luft in i rummen. Luftflödet bör gå mot avfuktaren, från de andra källarrummen.

Avfuktningssystemet kan anpassas och justeras exakt så som man vill ha det eller utefter den fuktlast eller de avfuktningsbehov som finns i källaren.

Avfuktare och kapacitetsval

Det gäller att räkna med hela utrymmesvolymen och det beräknade fukttillskottet då man köper avfuktaren. En regel är att köpa aggregat med överkapacitet om man är osäker över någon faktor eller kommande behov. Bra är även att ta hänsyn till vilken temperatur som är gällande lägstatemperatur då alla avfuktare inte är avsedda att fungera bra i svalare klimat. Här skiljer vi mellan kondensavfuktare och sorptionsavfuktare, där länken till kondensavfuktare leder till sida som behandlar en olämplig avfuktartyp för krypgrund, vilket är närliggande källare som är kallhållen.

För att kunna hålla nere kapaciteten så långt det är möjligt måste källaren under vissa klimatförhållanden stängas helt från uteluftsventilation. I annat fall kommer mycket fuktig luft in, som direkt triggar igång avfuktning. Här finns på förhand inte några för alla grovkällare givna rekommendationer men en grundregel är ofta att man som sagt inte ska ventilera mer än internt.

Tvättstugeavfuktare

Mindre bra är att låta fuktig tvättstugeluft cirkulera runt i hela källaren. Därför kan det behövas en separat avfuktare för torkning av tvätt. Ett alternativ är att stänga av internventilationen och stänga dörren (luftcirkulationen) till tvättstugan då tvätten ska avfuktas. Då tvätten är avfuktad kan ventilationslösningen tas i bruk igen. Detta kan göras via timer som aktiverar ventilationsfläkten i röret. Eventuellt behöver man två avfuktare om det tvättas mycket. Ta reda på mer genom sidan avfuktare för tvättstuga.

Fördelar

Används något av rummen som sovrum, arbetsrum eller dylikt slipper man oväsen från både ventilationsfläkt och avfuktare då dessa kan placeras där det stör som minst. Dock är det att rekommendera då källaren brukas till mer än förvaring att man uteluftsventilerar enligt gällande normer. Här kan systemet behöva anpassas.

Då det gäller biten med uppvärmning, om sådan är nödvändig, kan värmekällan i vissa fall sättas i närheten av avfuktare, där sedan värmen via den avfuktade ventilationsluften förflyttas till de andra rummen.

Möjligheterna är många att anpassa avfuktarlösningen på ett både energieffektivt och komforthöjande sätt. Detta gäller också om det finns radon eller oönskad lukt (källarlukt, mögellukt eller elak lukt) i källaren.

För lite större källare är ett av avfuktartipsen modell Woods SW59FX.

- Kan avfuktare kopplas till ventilation - värmeåtervinning FTX

Ring gärna för individuell avfuktaresupport.

2013-07-28
Uppdaterad 2018-11-14
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Denna info. om avfuktare i källare och placering därav ses som en övergripande principskiss. Utrymmesbaserade justeringar är ibland nödvändigt.

Läs också om fukt och mögel samt avfuktare i källare som kan kallas källaravfuktare.

Vissa källare är sammanbyggda med krypgrund eller torpargrund. Även här har vi lösningar för att endast installera en avfuktare. Läs: Avfukta källare och krypgrund med samma avfuktare.