Avfuktare i källare – Viktigt med placering och ventilation

I många källare finns idag behov av avfuktare. Då väl sådan införskaffats gäller det att placera den rätt för att uppnå bästa möjliga resultat. I vissa källare skulle det inte räcka med endast en avfuktare om man inte kunde se till att internventilera källarluften på rätt sätt. Det gäller särskilt källarna där det finns ett antal olika rum. Här går vi in på hur en internventilationslösning kan göras.

Avfuktare, placering i källare

Som synes har placering av avfuktaren gjorts i det större rummet i denna källare. Ett ventilationsrör, s.k. spirorör har dragits genom de fyra mindre rummen till det större där avfuktaren är placerad. I röret finns justerbara frånluftsdon (svartmarkerade i bild) i varje källarrum. En fläkt i röret närmast avfuktare ser till att det hela tiden eller efter behov cirkulerar avfuktad och torrare luft in i rummen. Luftflödet bör gå mot avfuktaren, från de andra källarrummen.

Avfuktningssystemet kan anpassas och justeras exakt så som man vill ha det eller utefter den fuktlast eller de avfuktningsbehov som finns i källaren.

Avfuktare och kapacitetsval

Det gäller att räkna med hela utrymmesvolymen och det beräknade fukttillskottet då man köper avfuktaren. En regel är att köpa aggregat med överkapacitet om man är osäker över någon faktor eller kommande behov. Bra är även att ta hänsyn till vilken temperatur som är gällande lägstatemperatur då alla avfuktare inte är avsedda att fungera bra i svalare klimat. Här skiljer vi mellan kondensavfuktare och sorptionsavfuktare, där länken till kondensavfuktare leder till sida som behandlar en olämplig avfuktartyp för krypgrund, vilket är närliggande källare som är kallhållen.

För att kunna hålla nere kapaciteten så långt det är möjligt måste källaren under vissa klimatförhållanden stängas helt från uteluftsventilation. I annat fall kommer mycket fuktig luft in, som direkt triggar igång avfuktning. Här finns på förhand inte några för alla grovkällare givna rekommendationer men en grundregel är ofta att man som sagt inte ska ventilera mer än internt.

Tvättstugeavfuktare

Mindre bra är att låta fuktig tvättstugeluft cirkulera runt i hela källaren. Därför kan det behövas en separat avfuktare för torkning av tvätt. Ett alternativ är att stänga av internventilationen och stänga dörren (luftcirkulationen) till tvättstugan då tvätten ska avfuktas. Då tvätten är avfuktad kan ventilationslösningen tas i bruk igen. Detta kan göras via timer som aktiverar ventilationsfläkten i röret. Eventuellt behöver man två avfuktare om det tvättas mycket. Ta reda på mer genom sidan avfuktare för tvättstuga.

Fördelar

Används något av rummen som sovrum, arbetsrum eller dylikt slipper man oväsen från både ventilationsfläkt och avfuktare då dessa kan placeras där det stör som minst. Dock är det att rekommendera då källaren brukas till mer än förvaring att man uteluftsventilerar enligt gällande normer. Här kan systemet behöva anpassas.

Då det gäller biten med uppvärmning, om sådan är nödvändig, kan värmekällan i vissa fall sättas i närheten av avfuktare, där sedan värmen via den avfuktade ventilationsluften förflyttas till de andra rummen.

Möjligheterna är många att anpassa avfuktarlösningen på ett både energieffektivt och komforthöjande sätt. Detta gäller också om det finns radon eller oönskad lukt (källarlukt, mögellukt eller elak lukt) i källaren.

För lite större källare är ett av avfuktartipsen modell Woods SW59FX.

Kan avfuktare kopplas till ventilation – värmeåtervinning FTX

Läs också om fukt och mögel samt avfuktare i källare som kan kallas källaravfuktare.

Vissa källare är sammanbyggda med krypgrund eller torpargrund. Även här har vi lösningar för att endast installera en avfuktare. Läs: Avfukta källare och krypgrund med samma avfuktare.

Ring gärna för individuell avfuktaresupport.

2013-07-28
Uppdaterad 2020-02-07

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd