Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Källare - fukt mögel lukt avfuktare dränering

Källare kan tyckas vara en fin lösning för att skapa mer yta i huset. Det tog man för ett antal år sedan fasta på vid husbyggnation, särskilt då betong togs in som konstruktionsmaterial. En stor nackdel är fuktlasten som kommer från marken under och kring källaren.

Fukt

Fukt kommer in i källarens grundkonstruktion och rum genom grundvatten, regn, ventilation och den fukt som vi via olika aktiviteter tillför, t.ex. genom tvätt.

Källare vars vägg är fuktig. Färg lossnar det möglarHär ges ett tydligt exempel på hur markfukt kommit in genom grundmur i en källare. Färgen har flagnat och fläckar av mögel syns.

En period var det vanligt att måla med plastfärg, vilken inte andas. Då stängs fukten inne och färgen lyfter samt lossnar.

Då källare är nedgrävda i marken är det svårt att stänga ute fukt till den grad att mögel, lukt och bakterier helt elimineras, särskilt om man ska följa de energisparkrav som idag ställs på ett hus.

Källare med isolering

Isolering mot vägg i källare blir för fuktigUtan isolering mot väggar och golv i en källare blir notan för uppvärmning hög, särskilt om man ska uppnå godtagbar vistelsetemperatur.

Vi finner ofta lösningar där man reglat upp mot källarvägg, klätt med isolering, satt byggplast och sedan någon typ av innerväggsskiva. Det skapar lite likt vid enstegstätad fasad ett tätskikt som omintetgör att fukt kan transporteras inåt, väggen kan inte längre andas och det instängda materialet börjar då mögla och lukta illa. Lukten kan senare vandra rakt igenom byggplasten etc. och skapa ett högst ogästvänligt klimat i källaren och hela huset.

Samma sak gäller källargolv där det lagts reglar emot plattan som drar upp fukt.

Under vissa årtionden användes rötskyddsbehandlat virke då man ansåg att detta skulle kunna tåla den fuktlast som källare innebär. Den kemiska blandning som ingick i olika rötskyddsbehandlingar leder vid fuktpåverkan till emissioner och lukt som kan vara både ohälsosamt och ge kraftig luktsmitta genom att sätta sig i andra material.

Dränering

Dränering av källare är bra att uföra där marken inte självdränerar tillräckligt. Källarens väggar kan genom dräneringen och ev. utvändig isolering skyddas på ett tillfredsställande sätt. Dock döms en dränering ut genom praxis efter så kort tid som ca. 20-25 år, livslängden är med andra ord kort. Samtidigt är det svårt att dränera bort vatten och fukt som finns under plattan (golvet) i källaren.

Ligger grundvattnet högt kan det behövas bortpumpning av detsamma. En underliggande lösning är att anlägga en s.k. sumppump under golvet. Det är en slags tunna med en vattenpump i, vilken styrs via vattennivån i tunnan.

Ventilation

Ventilation av källare utnämns ofta som standardlösning mot fukt och mögel. Det man måste tänka på är att luft som utifrån ventileras in kan ha högre fuktinnehåll och även högre temperatur än vad som råder i källaren. Om den via ventilerna inkommande luften kyls av stiger fukthalten i källarluften och i värsta fall kan kondens uppstå mot de kallare ytorna i källaren, likt golv, väggar och tak. Vid ventilation med inkommande luft som håller högre absolut fuktighet (gram vatten/m3) än vad som råder i källaren måste antingen kompenserande värmetillskott ges eller avfuktare finnas.

Avfuktare

Källarlukt beror på för mycket fukt. Som vi brukar säga, utan fukt, ingen lukt. En viss källarlukt kan man räkna med, det kan lukta lite som betong och svagt innestängt. Sätter sig lukt i kartonger, tyger och annat finns trolig fuktskada. Detta kan undvikas genom att använda avfuktare som anpassas dels efter hur stor källare som ska avfuktas och vilken temperatur man håller där.

Avfuktning är ingen ersättare för dränering där vatteninträngning är stor men kan vid mindre allvarliga fall i källare som inte används till bo- eller vistelseyta vara ett långt billigare alternativ. Avfuktare kan inte komma åt fukt som ansamlas i isolerade och via byggplast eller golv instängda konstruktioner. Ytor där fuktinträngning sker måste vara frilagda så att avfuktaren "kommer åt".

Själva dräneringen är ingen garanti för att avfuktare inte behövs. Även om fuktlasten genom dräneringen minskar kan fukttillskottet av någon anledning vara för högt sett till risk för mögel eller lukt. Avfuktare är därmed en bra kompletterande investering, särskilt i källare som inte är både fullt uppvärmd och samtidigt med uppvärmningen ventilerad.

Uppdaterad 2018-10-30
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Källare är precis som krypgrund ofta figurerande då det gäller instatser som sanering och avfuktning. Det eftersom båda grundkonstruktionerna ligger mot mark och förhållandena är lika.

Källare är under varm årstid relativt kallare än luften ute. Ventileras fuktig luft in i ett kallare källarrum höjs fukthalten i luften och kondens kan uppstå. Det ger mögel möjlighet att gro.