Källare – fukt mögel lukt avfuktare dränering

Källare kan tyckas vara en fin lösning för att skapa mer yta i huset. Det tog man för ett antal år sedan fasta på vid husbyggnation, särskilt då betong togs in som konstruktionsmaterial. En stor nackdel är fuktlasten som kommer från marken under och kring källaren.

Fukt

Fukt kommer in i källarens grundkonstruktion och rum genom grundvatten, regn, ventilation och den fukt som vi via olika aktiviteter tillför, t.ex. genom tvätt.

Källare vars vägg är fuktig. Färg lossnar det möglar

Här ges ett tydligt exempel på hur markfukt kommit in genom grundmur i en källare. Färgen har flagnat och fläckar av mögel syns.

En period var det vanligt att måla med plastfärg, vilken inte andas. Då stänger man in fukt och färgen lossnar.

Då källare är nedgrävda i marken är det svårt att stänga ute fukt till den grad att mögel, lukt och bakterier helt elimineras, särskilt om man ska följa de energisparkrav som idag ställs på ett hus.

Källare med isolering

Isolering mot vägg i källare blir för fuktig

Utan isolering mot väggar och golv i en källare blir notan för uppvärmning hög, särskilt om man ska uppnå godtagbar vistelsetemperatur.

Vi finner ofta lösningar där man reglat upp mot källarvägg, klätt med isolering, satt byggplast och sedan någon typ av innerväggsskiva. Det skapar lite likt vid enstegstätad fasad ett tätskikt som omintetgör att fukt kan transporteras inåt, väggen kan inte längre andas och det instängda materialet börjar då mögla och lukta illa. Lukten kan senare vandra rakt igenom byggplasten etc. och skapa ett högst ogästvänligt klimat i källaren och hela huset.

Samma sak gäller källargolv där det lagts reglar emot plattan som drar upp fukt.

Under vissa årtionden användes rötskyddsbehandlat virke då man ansåg att detta skulle kunna tåla den fuktlast som källare innebär. Den kemiska blandning som ingick i olika rötskyddsbehandlingar leder vid fuktpåverkan till emissioner och lukt som kan vara både ohälsosamt och ge kraftig luktsmitta genom att sätta sig i andra material.

Dränering

Dränering av källare är bra att utföra där marken inte själv dränerar tillräckligt. Källarens väggar kan skyddas genom dränering och utvändig isolering.

Däremot är det svårt att dränera bort vatten och fukt som finns under plattan (golvet) i källaren.

Ligger grundvattnet för högt kan det behöva pumpas bort där en lösning är att anlägga en sumppump under golvet. Det är en slags tunna med en vattenpump i, vilken styrs via vattennivån i tunnan.

Ventilation

Ventilation av källare utnämns ofta som standardlösning mot fukt och mögel. Det man måste tänka på är att luft som utifrån ventileras in kan ha högre fuktinnehåll och även högre temperatur än vad som råder i källaren. Om den via ventilerna inkommande luften kyls av stiger fukthalten i källarluften och i värsta fall kan kondens uppstå mot de kallare ytorna i källaren, likt golv, väggar och tak. Vid ventilation med inkommande luft som håller högre absolut fuktighet (gram vatten/m3) än vad som råder i källaren måste antingen kompenserande värmetillskott ges eller avfuktare finnas.

Avfuktare

Källarlukt beror på för mycket fukt. Som vi brukar säga, utan fukt, ingen lukt. En viss källarlukt kan man räkna med, det kan lukta lite som betong och svagt innestängt. Sätter sig lukt i kartonger, tyger och annat finns trolig fuktskada. Detta kan undvikas genom att använda avfuktare som anpassas dels efter hur stor källare som ska avfuktas och vilken temperatur man håller där.

Avfuktning är ingen ersättare för dränering där vatteninträngning är stor men kan i källare som inte används till boyta vara ett långt billigare alternativ. Avfuktare kan inte komma åt fukt som ansamlas i isolerade och via byggplast eller golv instängda konstruktioner. Ytor där fuktinträngning sker måste vara frilagda så att avfuktaren “kommer åt”.

Själva dräneringen är ingen garanti för att avfuktare inte behövs. Även om fuktlasten minskar kan fukttillskottet av någon anledning vara för högt sett till risk för mögel eller lukt. Avfuktare är därmed en bra kompletterande investering, särskilt i källare som inte är både fullt uppvärmd och samtidigt med uppvärmningen ventilerad.

Källare är precis som krypgrund ofta figurerande då det gäller insatser som sanering och avfuktning. Det eftersom båda grundkonstruktionerna ligger mot mark och förhållandena är lika. Källare är under varm årstid relativt kallare än luften ute. Ventileras fuktig luft in i ett kallare källarrum höjs fukthalten i luften och kondens kan uppstå. Det ger mögel möjlighet att gro.

– Mögelskada i kläder etc. – vad gör man

Mögeltest – Gör Det Själv test detekterar mögel

Avfuktare i källare – Viktigt med placering och ventilation

Avfukta källare och krypgrund med samma avfuktare

Uppdaterad 2019-05-14

4 tankar på “Källare – fukt mögel lukt avfuktare dränering”

  • Hej Johannes,

   De vanligaste anledningarna till fukt i källare är:

   – Fukt som kommer från inventilerad uteluft. När den varmare och fuktigare sommarluften ventileras in i källaren ökar den relativa fuktigheten. Samtidigt kan kondens uppstå på kallare ytor, s.k. köldbryggor.

   – Fukt kommande från marken under och runt huset. Fuktinträngning kan ske genom golv och väggar, särskilt om det inte är ordentligt dränerat eller fuktskyddat runt källaren. I vissa källare har man isolerat väggarna och kanske även satt byggplast. Detta medför fuktansamling i isoleringen varvid fuktskada, mögel och ofta även lukt uppstår.

   – Fukt tillförs källaren genom torkning av tvätt eller om det finns dusch, bad eller spa i källarplan.

   Kan någon av dessa orsaker vara aktuella i din källare?

   Mvh LFS

 1. Hej. Jag har dränerat mitt hus enligt Isola system dräneringsrör är monterade under betongplattan. Jag får ändå mindre färg släpp på väggen ca 10 cm upp från golvet.
  Golvet är belagt med klinkers.
  Huset är från 60 talet och väggen är av betonghålsten vad kan detta bero på ?

  • Hej Tomas,

   Ett problem med dränering är att man inte kan leda bort markfukten. Det är endast fritt rinnande vatten som kan dräneras bort. Fukt kan i vissa fall fortsätta dras uppåt/inåt i golv och väggar. Alternativt flagnar färgen för att det börjar torka ut.

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.    Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd