Installation av avfuktare Acetec EvoDry Pro i t.ex. krypgrund

0
(0)

Acetec EvoDry Pro är en serie industriella sorptionsavfuktare, med hög kapacitet och flexibilitet gällande möjligheter för installation. Styrsystemet EvoControl medger utökad övervakning via Internet och EvoCloud molntjänst.

Sorptionstekniken gör det möjligt att avfukta med god effekt även i svalare rum och ned i minusgrader om så skulle krävas. Här ger vi tips om installation i krypgrund. Själva installationstekniken skiljer sig inte nämnvärt även om applikation sker i vind, lager, garage eller annat ställe.

Acetec EvoDry Pro installation krypgrund

Avfuktarens funktion

Avfuktaren drar via fläktverkan in fuktig luft från betjänat utrymme. Den luft som ska avfuktas kallas processluft. Innanför stosen där rör kan fästas finns ett dammfilter för skydd av avfuktarens inre detaljer likt sorptionsmaterialet.

Torrare luft blåses ut från avfuktaren via torrluftsstosen till höger i bild. Brukligt är att ansluta torrluftsrör för fördelning av luften längre bort från avfuktaren. Görs inte det kan man förlora avfuktningskapacitet och kanske säkerställs inte avfuktningen längre in i krypgrunden eller annat utrymme.

Det fuktabsorberande sorptionshjulet regenereras i en avgränsad zon via värmeavgivande specialelement. Det innebär att den absorberade fukten avges från materialet som sedan får ny förmåga att absorbera då det snurrar förbi processluftsflödet. Den avgivna fukten fläktas ut genom våtluftsutblåset längst upp till vänster i bild. Våtluften (vattenånga) ska ledas ut från krypgrunden direkt utomhus. Ett alternativ är att leda in våtluften i värmeåtervinningssystem där det finns möjlighet till det.

Med Acetec EvoDry Pro 30, 60, 120 och 180 finns möjlighet att skapa visst undertryck där avfuktaren installerats. I vissa krypgrunder kan det finnas radon, mögel eller lukt. För att motverka spridning upp i vistelse- eller boendemiljö kan man låta avfuktaren hämta regenereringsluften från krypgrunden. Det motsvarar den luft som fläktas ut genom våtluften.

Behövs inte undertryck kan regenereringsluften hämtas direkt utifrån. Det blir då ett nolltryck i krypgrunden där avfuktaren jobbar.

Acetec EvoDry Pro med flexibilitet

Flexibel installation av avfuktare Acetec EvoDry Pro

Avfuktarna i Pro-serien har lätt öppningsbara inspektionsluckor på båda långsidorna. Därmed behöver man vid installation inte ta så stor hänsyn till hur avfuktaren placeras. Service och driftsunderhåll förenklas också.

Avfuktningsaggregatet ska placeras inomhus eller i väderskyddat separat utrymme. Det går att anlägga ett separat teknikrum i eller jämte det utrymme som ska avfuktas. Som exempel kan man bygga ett separat rum jämte krypgrunden. Då ska rör eller slangar emellan rummen dras för korrekta luftflöden.

Installationsdetaljer

Väggdon för installation av avfuktare Acetec EvoDry Pro

Om avfuktningen ska ske utan undertryck dras som ovan beskrivet regenereringsflödet direkt utifrån. Då är det viktigt att inte installera detta flöde för nära marken så att vatten kan flöda upp och in. Bra är också att tillse så avgaser eller annat otrevligt inte dras med in i för stor omfattning. Med Acetec VDP väggdon som finns anpassat för respektive avfuktare ges nederbördsskydd och smådjursskydd. Väggdonet används både för regenereringsluften och för våtluften.

Om regenereringsluften tas från krypgrunden bör detta flöde säkras med smådjursnät.

Våtluften från avfuktaren bör ledas ut med så kort rör som möjligt. Rekommenderat är att använda spirorör då det är beständigt mot korrosion och värme. Finns risk för kondensbildning i våtluftsröret kan det utvändigt isoleras med lämpligt material.

Det är p.g.a. kondensrisken bra att ha fall på röret bort från avfuktaren. I eventuell lågpunkt kan ett mindre hål borras för att eventuell kondens ska kunna droppa ut. Det brukar normalt inte vara så mycket kondens som avleds på detta sätt. Dock är det bra att kontrollera så det inte ställer till med problem mot fuktkänsligt material.

Väggdonet för våtluften bör placeras minst ett par meter ifrån ev. insug av regenereringsluft. I annat fall kan det bli viss recirkulation av fukt in i avfuktaren igen, varvid avfuktningskapaciteten minskar.

Utomhusmiljön bör beaktas så obehag inte skapas. Det kan röra sig om visst luftsusande ljud och även lukt samt metaboliter från mögel som ventileras ut, om sådant finns i avfuktningsutrymmet vill säga. Vidare är det inte lämpligt att låta avfuktad luft ventileras ut under altan eller trappa där isbildning kan ske under kall årstid.

Gäller följande avfuktare

Denna kortfattade funktionsbeskrivningen kompletterar vi gärna med support via telefon eller mail. Eftersom Acetec EvoDry Pro-serien av avfuktare kan användas i många olika applikationer, varav krypgrund är en, finns det också varierande sätt att installera. 

Här via länkarna ses avfuktarna som installationsguiden gäller:

Avfuktare och krypgrund m.m.

Vi anser att så mycket information som möjligt ska kunna nås om både avfuktare och krypgrund o.s.v.. I linje med den strävan har vi sedan företagsstarten lagt ut en alltjämt växande kunskapsbank.

Olika typer av avfuktare fungerar bättre eller sämre utifrån de klimatförhållanden, i synnerhet temperatur, som råder där man installerat aggregaten. Acetec EvoDry Pro tillhör kategorin sorptionsavfuktare, som medger effektiv avfuktning även ned i lägre temperaturer. Läs med om avfuktare via dessa artiklarna:

Åtskilliga hus har byggts med källare eller krypgrund, vilka idag klassas som riskkonstruktioner. Det vill säga utrymmen som riskerar att drabbas av fuktrelaterade skador, såsom mögel, lukt och kemiska typer av emissioner. Såväl som gällande avfuktare har vi skrivit samman en del om krypgrund med dess brister och möjligheter:

Se även installation i krypgrund av de mindre Acetec EvoDry PD+ avfuktarna. Här kan lite tips och grundprincip hämtas för hur man bör sprida ut torrluften från EvoDry Pro:

2020-02-25

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

5 (1) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Processluftsstos PD+ 3st x 100mm

Stosar för anslutning till processluften, d.v.s. inluften till avfuktare Acetec EvoDry PD och även till EvoDry PD+ med högtemperaturskydd. Med detta smarta tillval kan man få minst tre insugspunkter och minst tre utblåspunkter i det utrymme som ska avfuktas. Det går även efter montering av processluftsstosen att installera avfuktaren utanför t.ex. krypgrunden, vinden, garaget eller annat betjänat rum.

Hör med oss för fri support om installation av avfuktaren. Vi utför även installationer i södra Sverige, med ca. 20 mils radie från Ljungby.

Läs mer »

Avfuktare EvoDry 60 Pro från Acetec

Svensktillverkad

Med EvoDry 60 Pro presenterar Acetec sorptionsavfuktare för riktigt effektiv fuktkontroll i större utrymmen. Avfuktaren är en av de mer välproducerade vi sett. Förutom hög avfuktningskapacitet är ljudnivån förhållandevis låg. Användarvänligheten är beaktad och väl utformad.

Den via hygrostat styrda sorptionstekniken medger fuktkontroll i temperaturområdet -20 till + 40 grader. Sladdansluten övervaknings- och styrpanel medföljer.

Läs mer »

Fuktmätare TFA med kula för oförstörande mätning

TFA Oförstörande Fuktmätare innebär att håltagning inte behövs i ytmaterial för att bilda sig övergripande uppfattning om fuktvärdet i underliggande byggnadsmaterial. Fuktmätaren avkänner på djup om max 40mm. Exempel på mätområden är i badrum, våtrum, båtar (böldpest), innerväggar och golv.

Läs mer »

Inlägg