Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögel i badrum

Mögel är vanligt i badrumI badrum, särskilt de med bristande ventilation finns risk för att mögel kan växa då mängden fukt i kombination med inomhustemperaturen är gynnsam.

Det duschas och badas mer än någonsin innan och äldre fastigheter där det inte finns aktiv ventilation i form av badrumsfläkt eller större ventilationsaggregat ses ofta mögel i badrummen.Fukt har en hög förmåga att "krypa" in genom små springor och diffundera genom otäta material, vilket vid inspektioner kan ses som påväxt i väggar och under golv m.fl. ställen.

Mögel på våtrumstapet

Färg i badrum flagnar av fukt

Mögel i kakelfog

Mögel på andra ställen i badrum

Avfuktare, värme och ventilation i badrum

Mögel i badrum kan vara skadligt

Ej tillåtet

Observera att man inte får lov att använda saneringsvätska för sanering av mögel i badrum, undantaget vid  mögelsanering som utförs av fackman.