Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Saneringsvätska och luftrenare ersätter inte avfuktare

Det är vanligt förekommande med till oss inkommande förfrågningar kring sanering med saneringsvätska i syfte att avdöda mögel och därmed slippa sätta in avfuktare.

Saneringsvätskan tar visserligen död på delar av det mögel som exponeras för behandlingen men åtgärden råder inte bot på själva källan till angreppet, vilket oftast beror på förhöjd luftfuktighet. Ett exempel på frekvent mögelangripen konstruktion är krypgrund. Om man nyttjar saneringsvätska i krypgrund eller även på vind får man räkna med att saneringseffekten succesivt avtar för att vara helt eller delvis verkningslös inom några veckor till år, beroende på omständigheterna. Inkommande fukt, kvarvarande mögel samt från naturen tillförda mögelsporer ställer sedan till problem igen.

Saneringsvätska kan fungera som gödning

Saneringsvätska och avfuktare i kombination

Luftrenare som alternativ till vätska

Observera!

Denna informationen om saneringsvätska alternativt luftrenare och avfuktare är att se som mycket viktig.

Sidan här har efterhand stärkts upp bl.a. genom våra inspektioner och andra forskningsinsatser som visar att mögel efter sanering kan blossa upp ännu mer och även öka den avgivna mängden mögelgift.