Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Översvämning i krypgrund och källare

De delar av hus såsom källare och krypgrund vilka ligger i eller under marknivå är extra utsatta för översvämning. Den primära källan till ansamlingen av vatten är vanligen periodvis förhöjd grundvattennivå, häftiga regn och snösmältning.

Ett översvämmat husVi står efter denna vinter 2009-2010 inför troliga problem där vattnet från snömassorna kan komma att rinna in i såväl krypgrunder som källare där ordentlig dränering inte finns, eller där grundvattennivån höjs och dagvattenbrunnar samt avlopp översvämmas. I detta fallet är såväl krypgrunden som bottenplan översvämmat. Sanering, avfuktning och renovering av detta stenhus behövs när vattnet sjunkit undan.

Åtgärder vid översvämning

2011 sommaren med översvämning

Sällan har det skådats en sådan fuktig sommar som 2011. Den började likt 2009 fast kom sedan igång att påverka grundvattennivån som höjdes upp till 60-70cm mer än vanligt. Vi ser krypgrund och källare efter annan få tillväxt av mögel, även många krypgrunder och källare som tidigare inte visat akuta fuktrelaterade symptom. Köpenhamn, Malmö och Norrköping är några exempel på ställen där det varit stora översvämningar. Bara i Norrköping räknas det med att 1.500 källare kräver avfuktare samt sanering och renovering. De saneringsfirmor som verkar i de direkt skadeutsatta områdena har enormt mycket att göra. Vi har också fått känna på denna arbetsbelastning då det inte bara handlat om mycket regn utan också om rekordhög luftfuktighet under långa perioder. Ljungby har dock varit relativt förskonat från översvämningar.

Extern information

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Visste du

Att en meter tjock snö motsvarar ca. tio centimeter vatten. Sker snabb snösmältning och om regn tillkommer har vi i år stora problem att vänta!

Brist på avfuktare

Det finns nu en potentiellt kommande risk att avfuktare inte finns tillgängliga om många områden drabbas av översvämning samtidigt.