• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010

Översvämning i krypgrund och källare

De delar av hus såsom källare och krypgrund vilka ligger i eller under marknivå är extra utsatta för översvämning. Den primära källan till ansamlingen av vatten är vanligen periodvis förhöjd grundvattennivå, häftiga regn och snösmältning.

Ett översvämmat hus med krypgrund

Vi står efter denna vinter 2009-2010 inför troliga problem där vattnet från snömassorna kan komma att rinna in i såväl krypgrunder som källare där ordentlig dränering inte finns, eller där grundvattennivån höjs och dagvattenbrunnar samt avlopp översvämmas. I detta fallet är såväl krypgrunden som bottenplan översvämmat. Sanering, avfuktning och renovering av detta stenhus behövs när vattnet sjunkit undan.

Åtgärder vid översvämning

Det fritt stående vattnet pumpas först bort med hjälp av dränkbar pump, dräneringspump eller så kallad “sump-pump”. Om vatten fortsätter tillkomma över tid kan man för att undvika vidare fuktskada tillsätta värme eller använda kraftfull avfuktare. Mer om det nedan. Först när vatteninträngningen avtar så pass att pumpen inte längre kan evakuera tas den bort.

Viktigt för förebyggande av fuktrelaterade skador som mögel och elak lukt är att i så tidigt stadium som möjlig och under hela uttorkningsfasen använda fotokatalytisk luftrenare likt AirSteril. Denna luftrenare ser till att genom fotokatalys och ozon rejält hålla risken för bildande av mögel och mögellukt nere. Det går även använda luftrenaren i sekundärt syfte då aktuella problem redan uppkommit.

Krypgrund

Krypgrunden är ofta låg och arbetet försvåras därför vid översvämning. Det gäller att skydda syll samt golvbjälklag och isolering från vatten- och fuktskada. Bortpumpning av vatten är därför viktigt. Byggplast mot marken är i en krypgrund ofta ett måste för att hindra markånga att påverka klimatet negativt. Vid översvämning kan byggplasten däremot vara till nackdel då vatten kan bli kvarstående. Här kan man i lågpunkterna ta mindre hål på plasten för att leda ner vattnet i marken. Därefter ska krypgrunden avfuktas så snabbt så möjligt.

Avfuktning kan utföras genom värme samt ventilation eller genom avfuktare lämpad för uppdraget samt en kombination därav. Om värme tillsätts bör man vara mycket försiktig. Om ett bastuklimat skapas där fukt upptagen av den varma luften inte kan ventileras ut tillräckligt snabbt det inom någon dag bli mycket uttalade problem med mögel och lukt. Det är av största vikt att hålla tillräckligt många ventiler i grundmuren öppna samtidigt som ev. fläkt (undertrycksfläkt) hjälper till att evakuera fuktig luft. En kraftig byggfläkt med värme måste användas.

Både byggfläkt och undertrycksfläkt kan sättas utanför krypgrund. Då leder man in varmluften genom en ventil och den fuktiga luften dras ut genom en ventil i krypgrundens motsatta ände.

I krypgrund där återkommande översvämning sker bör man vidta åtgärder som dränering och/eller läggning av makadam samtidigt som avfuktare installeras för permanent bruk då luftfuktigheten närmar sig nivåer där mögel kan gro och spridas vidare.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Källare

Vid översvämning i källare gäller i princip samma tillvägagångssätt som i krypgrund. Skillnaden är att det i källaren finns mer svängutrymme och plats för nödvändig utrustning. Bor man i ett översvämningsdrabbat område kan det vara bra med hyllor en bit upp på väggen så att inget fukt- och vattenkänsligt förvaras på golvet under kritiska årstider. Baklås kan anslutas till avlopp för att stoppa uppträngning. Har avloppsvatten tryckts upp bakvägen kan man helt få bort eller kraftigt reducera lukten med hjälp av ovanstående luftrenare.

Såväl i krypgrund och källare kan en “sump-pump” anläggas i förebyggande syfte. Det innebär att man en bit under marknivå sänker ned en spann med en dränkbar pump i. Från pumpen anslutes en slang där vattnet sedan vid behov kan pumpas ut.

2011 sommaren med översvämning

Sällan har det skådats en sådan fuktig sommar som 2011. Den började likt 2009 fast kom sedan igång att påverka grundvattennivån som höjdes upp till 60-70 cm mer än vanligt. Vi ser krypgrund och källare efter annan få tillväxt av mögel, även många krypgrunder och källare som tidigare inte visat akuta fuktrelaterade symptom. Köpenhamn, Malmö och Norrköping är några exempel på ställen där det varit stora översvämningar. Bara i Norrköping räknas det med att 1.500 källare kräver avfuktare samt sanering och renovering. De saneringsfirmor som verkar i de direkt skadeutsatta områdena har enormt mycket att göra. Vi har också fått känna på denna arbetsbelastning då det inte bara handlat om mycket regn utan också om rekordhög luftfuktighet under långa perioder. Ljungby har dock varit relativt förskonat från översvämningar.

Visste du att en meter tjock snö motsvarar ca. tio centimeter vatten. Sker snabb snösmältning och om regn tillkommer har vi i år stora problem att vänta!

Extern information

Uppdaterad 2020-02-06

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Sanering och desinfektion mot virus Coronavirus COVID-19

Med i stort sett samma metoder som vi under 15 år nyttjat för sanering och desinfektion av mögel samt bakterier, kan vi nu erbjuda förebyggande och mer akuta åtgärder mot virus såsom t.ex. Coronavirus COVID-19.

Installation av avfuktare Acetec EvoDry Pro i t.ex. krypgrund

Acetec EvoDry Pro är en serie industriella sorptionsavfuktare, med hög kapacitet och flexibilitet gällande möjligheter för installation. Styrsystemet EvoControl medger utökad övervakning via Internet och EvoCloud molntjänst. Sorptionstekniken gör det möjligt att avfukta med god

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.  I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt