Search

Saneringsvätska används i nässpray

4.1
(9)

Vintern -10 drabbades några i företagets personal av förkylning. En av dem använde nässpray och läste innehållsdeklarationen. Han utbrast bedrövat att det finns saneringsvätska i nässprayen. Det är med stor oro vi kan konstatera att flera kemikalier som används i saneringsvätska för bekämpning av bl.a. mögel finns representerade i sprayerna. Lite efterforskning visade att våra farhågor om skadliga biverkningar på hälsan besannades.

Saneringsvätska som Bensalkonklorid

Saneringsvätska såsom bensaltensid finns i nässpray

För avsvällande effekt i näsan samt bakteriedödande och konserverande effekt har det i olika nässprayer tillsatts Bensalkonklorid (kallas också Bensaltensid, ADBAC, alkyldimethylbenzylammonium klorid, BAK, m.fl benämningar). Exempel på saneringsvätska som innehåller denna giftiga kemikalie är Mögel-Fri. Vid användning för att avdöda mögel och alger är ingrediensen mycket verksam redan vid koncentration om 3-5%. Både frätande och förgiftande effekt nås med följd att möglet och algerna dör.

Giftverkan finns påvisad på både fisk, vattenlevande ryggradslösa djur, fåglar och däggdjur.

Nässpray kan vara farligt

Nässpray kan vara farligt att använda

Det har blivit allt mer uppmärksammat att nässpray med Bensalkoniumklorid kan ge allvarliga hälsoeffekter vid såväl korta som längre användningsperioder. Drabbade personer kan bl.a. få rhinitis medicamentosa, en förgiftningseffekt som tvärtom nässprayens tänkta effekt ger nästäppa genom att orsaka hyperreaktivitet och slemhinnesvullnad i näsan. Allergiska reaktioner och förvärrad astma uppstår också.

Det är än så länge för lite forskat kring hur giftig bensaltensid egentligen är och vilka hälsoeffekter som blir följden av exponering. Få objektiva rapporter har sammanställts. Dock finns djurförsök på möss som visar att beståndsdelen troligen kan orsaka både fosterskada och problem med fertilitet. Fundera över var “saneringsvätskan” tar vägen då vi sprayar in i näsan och samtidigt andas in rejält. Ner i lungorna dras en del av nässprayen och vidare ut i kroppen. Även via nässlemhinnorna och ytliga blodkärl vandrar giftet ut i kroppen. Inom området medicin talas det om att somliga läkemedel kan sprayas in i näsan och via luktnerv samt luktbulb komma direkt in i hjärnan. Vi ser att detta skulle kunna vara möjligt genom att ha tagit del av djurförsök som pekar på att mögel kan ta sig in i hjärnan via luktnerven. Mögel kan tydligen via inflammatorisk och allergisk reaktion leda till rinit och nästäppa, likt vissa kemikalier i nässpray.

Tensiden finns adderad i vissa ögondroppar och linsvätskor. Skadeverkan kan bli allvarlig bl.a. på ögats hornhinna, som enligt rapporter kanske inte kan bli fullt återställd. Mjuka linser kan absorbera giftet och ögat utsätts när linsen bärs.

Då vi sanerar mögel med denna typ av saneringsvätska används gasmask. Det är även lagstadgat att man som anställd inom privat och offentlig verksamhet måste använda skyddsutrustning vid sanering som kan innebära hälsopåverkan. Visserligen rör det sig om mycket högre koncentration av saneringsvätskan vid mögelsanering än vid enstaka spray upp i näsan, men nässprayer används av många vid dagliga upprepade tillfällen och ofta under perioder som överstiger rekommenderat bruk. Samtidigt finns bensaltensiden i olika hygienprodukter, smink, tvål och shampo. Det ökar exponeringsmängden för de som använder dessa produkter och nässpray under samma period.

Saneringsvätska som är miljöfarlig

Vi kan gå tillbaka i tiden och titta på hur man använde DDT som saneringsvätska och bakteriedödande medel m.m. utan att reagera över hur farligt det egentligen kunde vara. Man duschade både grödor, kreatur, människor, sina hem etc. med saneringsvätskan som då klassades likt ett “ofarligt mirakelmedel”. Idag har man börjat använda bensalkonklorid på samma sätt. Ämnet finns i tandkräm, nässpray, ögondroppar, linsvätska, olika saneringsvätskor, listan kan göras lång. Dessutom har olika vinstdrivande krafter efter förbudet mot mögel- och alggifter i färg börjat saluföra kemikalien för att man formligen ska dränka in husets tak och fasader i förebyggande syfte eller direkt bekämpning av påväxten. Vi kan på flertalet kommersiella handelsplatser utläsa att tensiden är lätt nedbrytbar i naturen. En viktig fråga är om det stämmer då fristående icke vinstdrivande källor gör gällande att det i stället är tvärtom så att naturen far väldigt illa av giftet, i synnerhet då det når jordens vattensystem.

Nämnas ska att vi är mycket återhållsamma i frågan om att bruka saneringsvätskor för bekämpning av mögel och röta, med anledning av larmrapporterna kring här aktuella gifter. Mer naturvänlig mögelsanering kan idag vid lättare mögelskador utföras med fotokatalytisk luftrenare. Ibland måste man dock väga fördelar mot nackdelar innan bruk av saneringsvätskor. Det kan från mögel bildas sådana mängder mögelgift att det blir akut giftigt att vistas i ett hus (fenomenet som ofta benämns sjuka-hus). Då måste man agera med lämpliga åtgärder som borttagning av kraftigt mögelangripet material samt använda saneringsvätska och kanske även ovan nämnd luftrenare som faktiskt hjälper till att bryta ned den giftiga bensaltensiden.

Nordiska rådet har klassat Bensaltensid som miljöfarligt och Kemikalieinspektionen kommer ev. i framtiden kunna sätta kraftiga begränsningar för användandet. Det beror på om aktiva forskningsprojekt upptäcker vad vi befarar, nämligen allvarlig risk i ett brett perspektiv. Dock har man nu gjort misstaget att tillfälligt dra tillbaka tillståndsplikten för saneringsvätska med giftet. Det innebär allt friare spridning då marknadskrafterna likt ovan skrivet ser att de kan tjäna pengar på folks okunskap och oförsiktighet.

Vad händer egentligen i kroppen då vi på något sätt får i oss detta toxiska ämne? Kan det vara så att kroppens immunologa system aktiveras likt det kan göra då mögel utlöser biotoxisk sjukdom. Beror det på att vissa receptorer i kroppen stressas och till sist orsakar kroniska förändringar och sjukdomar, särskilt hos de som är känsligare likt våra barn eller vuxna med immunologa brister.

Läsare berättar om mögel, citronsyra och nässpray

Denna berättelse inkom april 2017:

“Jag läste på din sida om Nässpray och tänkte dela med mig av min erfarenhet. Jag har blivit sjuk genom att jag bott i ett mögelskadat boende i många år. En effekt av det är att jag utvecklat känslighet mot bla citronsyra. För en tid sedan upptäcktes det att jag fått polyper i näsan som troligtvis funnits där länge. En följd av det var en akut bihåleinflammation. Läkaren ville skriva ut nässpray med kortison och jag sa då till henne att den inte fick innehålla några konserveringsmedel eller citronsyra eftersom det kommer att göra mig ännu mer sjuk. Hon sa att hon skulle skriva ut en medicin som är bra eftersom det inte tas upp av kroppen utan stannar kvar i näsan (!?) Jag förstod inte riktigt vad hon menade med det men litade på henne och började medicinera. Biverkningarna kom direkt och blev allt svårare med tiden.

Detta är biverkningarna:
Förvärring av astma
Hosta
Klåda
Svettningar
Sveda i ögonen
Huvudvärk
Förvirring
Brännande känsla i lungorna
Hyperreaktivitet
Kramper
Sömnrubbning
Smärta i leder och muskler
Ont i halsen, luftrör och lungor
Nästäppa
Kraftlöshet, darrar
Hjärndimma
Feber

I måndags fick jag ett så allvarligt astmaanfall att jag fick ringa ambulans. Detta trots att min astma är välmedicinerad och inte borde kunna ge en sådan reaktion. Jag var dessutom förvirrad och hade svår rethosta. Jag undersökte nässprayen och upptäckte att den visst innehöll citronsyra trots allt. Dessutom Polysorbat och Bensalkoniumklorid. Detta har jag alltså sprayat upp i min näsa på en läkares ordination! Efter att ha slutat med Nasonex försvann de flesta biverkningarna efter 4-5 dagar. Men det kommer att ta lång tid innan jag återhämtat mig helt.”

Vi har tagit emot långt fler berättelser som liknar denna, där man far illa av nässpray med citronsyra och bensaltensid. Det är väldigt egendomligt av läkaren då denne säger att vätskan stannar i näsan. Slemhinnorna tar upp nässprayen och den transporteras då vidare ut i kroppen. Samtidigt andas man ner en del i lungorna där det vidare transporteras ut i kroppen. Redan mötet mellan nässprayen occh slemhinnorna kan orsaka reaktioner. Läkaren borde veta bättre.

Citronsyra kan vara tillverkat av mögel som Aspergillus niger. Det förekommer stark misstanke om att denna mögelframställda citronsyra hos vissa personer orsakar allergiska besvär. Läs mer om det via länken citronsyra här ovan i text.

Dessutom ser det ut att finnas allvarliga risker med kortison. Flera forskare omtalar att de analyserar fram mer mögel hos vissa patientgrupper som behandlas med kortison. Det kan bero på att kortisonpreparaten inte avdödar mögelangreppet utan endast sänker immunförsvaret.

Uppdaterad 2019-05-27

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.1 / 5. Antal röstande 9

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Saneringsvätska används i nässpray”

 1. Höll på att söka på nätet om bensalkoniumklorid (BAK) och fick då upp denna artikeln. Hittade även en artikel från 1952 där det visade sig att den ursprungliga formen av Desivon för utvärtes sårbehandling innehöll bensalkoniumklorid i 0,1 %, numera klorhexidin. Det är känt att katjontensider har starkt antimikrobiella egenskaper. Just bensalkoniumklorid är inte så effektiv mot virus, men en annan katjontensid med lite annan formel kan användas mot virus och ska i 1 %-ig lösning även ta död på Covid-19. Denna används mycket i livsmedelsindustrin. Vill man miljömärka produkter går det knappast att få igenom de som har katjontensider, men vill man ha en produkt med kraftig antimikrobiell produkt är de effektiva. Samma kemikalie kan användas på många områden, bara för att det ingår i en saneringsvätska innebär detta inte att de är användbara på andra ställen eller ska få ett dåligt rykte. Bensalkoniumklorid kan kanske vara konserveringsmedel, saneringsvätska, rengöringsmedel och läkemedel där man utnyttjar de antimikrobiella och ytaktiva egenskaperna. I vissa fall kan det bli fel i den använda produkten och då är det mycket bra om man kan spåra varför. Kolla Proposil som kommer från bin, vilket kanske kan jämföras med överläkaren Krister Tanos produkt med glukosoxidas som finns i honung om man misstänker att virus ligger bakom. Effekten på bakterier är jag inte riktigt klar över just nu. Jag skriver detta mest för att ord är viktiga, använder man saneringsvätska eller läkemedel är det stor skillnad. Donald Trump ville injicera desinfektionsmedel mot Covid-19, som chockade hela världen. Vad han ville säga, med inte klarade, var att man kan injicera ozon (känt desinfektionsmedel) direkt i blodet. Denna metod har använts i alternativ medicinen i många år, framförallt i Tyskland. Ozon används för luktborttagning, nedbrytning av organiska ämnen i vatten, desinficering, som berör LFS och även alternativ medicin.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Lars,

   Trevligt att du hittade in på sidan och lämnade en kommentar. Om man tittar i FASS och hör med äldre läkare så framkommer att det frekvent använts silver, jod, metylviolett och en rad andra preparat, vilka sedermera fasats ut till fördel för mer inkomstbringande och kanske mer verksamma. Bensaltensid har blivit testat mot nu rådande och lamslagande virus. Testerna föll väl ut, även om väteperoxid ligger i topp för desinfektionen ifråga. Se referens på sidan Sanering och desinfektion mot virus Coronavirus COVID-19.

   När vi sanerar mot mögel används ofta Bensaltensid. Då måste vi noggrant skydda oss med helmask och heltäckande skyddsutrustning i övrigt. Visserligen kan det handla om många liter vätska som används, men det föll mig att man via vissa typer av nässpray utsätter sig direkt för kemikalien och att det har visat sig kunna skada slemhinnorna i näsa och svalg. Drar man frågan vidare så kan metaller och andra ämnen färdas direkt upp i hjärnan via luktbulben. Det uppstår därmed vidare frågor om säkerheten kring BAK. Denna tensid har börjat fasas ut vad jag förstår. Säkert inte utan orsak.

   Honung är jämte en rad andra alternativa preparat intressant. Tydligen måste honungen vara färsk för att kunna göra nytta. Bra är om man kan ringa in och extrahera det som är mest verksamt.

   Saneringvätska eller läkemedel skiljer sig inte nämnvärt från varandra om det är samma kemiska ämnen som ingår. Det är användningsområdet som skiljer sig åt. Många piller innehåller idag rena gifter, t.ex. mögelgifter eller dess syntetiska motsvarigheter. För att kunna rättfärdiga användandet och förskrivandet av det som egentligen är gifter har yttrycket göra mer bot än sot myntats. I skrivande stund står i vissa forum en het debatt om att vissa mediciner orsakar ökad infektionskänslighet gällande aktuellt virus. Kolesterolsänkande medikamenter av viss sort är baserade på mikrobiellt producerade gifter och har en lång rad negativa hälsoeffekter, utan tvekan. Lite off topic men ändå relevant.

   Chocken som kom efter att presidenten uttalat sig baserades merdelen på en amerikansk nyhetsbyrå, deras TV-kanal samt deras snedvinklade och mycket utstuderade sammanklipp av den konferens där presidenten medverkande. De redigerade bort väsentliga delar av konferensen och klippte sedan samman så att man skulle få en delvis annan bild av vad som egentligen framfördes. Anledningen till att jag känner till detta är mitt aktiva arbete emot mobbning, främlingsfientlighet, rasism, våld, kriminalitet och droger. Följer så gott det finns tid upp vissa saker och håller på att sammanfatta om mobbingens grunder, varifrån det bottnar och hur det tar sig uttryck. Medias och högre uppsatta människors pajkastning mot varandra gör att våra barn tar efter. Det blir inte bra och mobbning har länge varit ett maktmedel kommande delvis från samhällets s.k. topp.

   Ozon samt UV-ljus är två desinfektionsagenter vilka vi båda använder i vår verksamhet. Känner till att dessa också, främst i Asien men också i vissa västligare länder, används för att bota. Det är inget konstigt med det men man kan bli kraftigt mobbad om man förespråkar sådan behandling. Mobbningen ses mest komma från den medicinska sektorn samt deras betalda eller obetalda anhängare, eller från de som inte alls förstår eller satt sig in i ämnet. Just nu finns det företag som vilseledande marknadsför ozon som den ultimata agenten för att ta bort lukt genom husens hela konstruktion. Så bra fungerar det inte i verkligheten. Det kan vara bra mot lukt etc. i luft och på ytor, men in i hårdare material tar det sig inte.

   Just nu prövas många ämnen inom biociddirektivet. En del kommer förbjudas medan andra måste ansökas om och registreras i respektive länder. Regelverket kan tyckas lite besynnerligt då mediciner får släppas mer fritt, trots att miljöförstöringen och andra följder är uppenbar.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Uthyrning av professionell avfuktare
Uthyrning av avfuktare

Kontakta oss för prisuppgift 

 

Rätt avfuktare för byggnaden efter översvämning

Vid översvämningar eller betydande vattenläckor kan en avfuktare för bostadshus vanligtvis inte klara av den mängd fukt som uppstått. Dessutom har de flesta avfuktare för hushållsbruk en ganska liten behållare. Dessa skulle behöva tömmas många gånger för konsekvent torkning, vilket är både tidskrävande och opraktiskt.
Det är därför viktigt att använda en kommersiell eller professionell avfuktare vid vattenskador, t.ex. de som finns i vårt uthyrnings sortiment av portabla avfuktare. Med större kapacitet för kontinuerlig torkning, hög prestanda för maximal effektivitet och justerbar inställning av relativ luftfuktighet kan dessa upprätthålla optimala avfuktningsförhållanden. En kondensavfuktare, även kallad kylavfuktare, är det mest energieffektiva sättet att behandla överskottsfukt i en bostad .
När den relativa luftfuktigheten reduceras av torken omvandlas energin som finns i luftens vattenånga till kännbar värme vid fasväxlingen – denna värme bidrar kontinuerligt till torkningsprocessen.
Läs mer »
LFS-25 Krypgrundsisolering för isolering av krypgrund

Krypgrundsisolering LFS-25 är ämnad att läggas över byggplast i krypgrund. Fungerar som passiv avfuktare och hjälper även befintlig avfuktare att lättare klara av avfuktningen.

Frakt beräknas utifrån t.ex. Eniro vägbeskrivning. Fraktkostnad räknas upp till 50, 100 eller över 100 mil från Halmstad. Vi kontrollerar din beställning och korrigerar pris om fel val gällande fraktsträcka gjorts. Kontakt tas innan ev. korrigering.

Vid ångrat köp av produkten betalar kunden returen, retur kostnaden är individuell och baseras på hur lång retur sträckan är. Isoleringen returneras som styckegods som inte är staplingsbart vilket gör att kostnaden blir hög, ca pris exempel på retur per isoleringsrulle 1800kr till 5000kr beroende på hur lång sträcka isoleringen ska returneras.

Läs mer »
Väggstos VDP180

Väggstos till Avfuktare EvoDry 180 Pro från Acetec. Används för anslutning till Processluft och Regenereringsluft. Innebär regnskydd och smådjursskydd.

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry PD-150 28 x 25

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD-150 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28 x 25 cm

Läs mer »
Sorptionsavfuktare EvoDry RCF 20 G1 för krypgrunder och vindar
Sorptionsavfuktare EvoDry-RCF-20-G1-Paket

Svensktillverkad      Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind   

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till 300m³

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

 • Avfuktare Acetec Evodry RCF 20+ med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
 • Torrluftsslangar 3st på 15m långa
 • Slangklämma 3st
 • Sluthylsa 3st för placering i slutänden på torrluftsslangen
 • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Sorptionsavfuktare EvoDry-RCF-20-G1-Paket

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen