Sanering och desinfektion mot virus Coronavirus COVID-19

0
(0)

Med i stort sett samma metoder som vi under 15 år nyttjat för sanering och desinfektion av mögel samt bakterier, kan vi nu erbjuda förebyggande och mer akuta åtgärder mot virus såsom t.ex. Coronavirus COVID-19. Desinfektionen sker i samråd med beställaren och utförs i första hand på all form av byggnadsmaterial inomhus. Dessutom har vi även fotokatalytiska luftrenare i sortimentet, vilka kan användas dygnet runt i förebyggande och reducerande syfte.

Sanering och desinfektion mot virus som Coronavirus COVID-19

Utförliga rapporter har ännu inte givits ut gällande hur Coronaviruset mer exakt fungerar. Dock vet vi att dessa typer av virus har ett s.k. lipidhölje vilket är känsligt i kontakt med lämplig desinfektionsvätska, varvid viruset slås ut. Vi använder för ändamålet adekvata och godkända metoder, vilka kan anpassas utifrån om man önskar mer förebyggande eller akut insats. Förutom egen tvärvetenskaplig forskning har vi även följt utvecklingen i Kina och tagit del av vilka desinfektionsmetoder som framgångsrikt brukats och för närvarande brukas där.

Desinfektion via kallfoggning

Kallfoggning eller också kallat dimning innebär att man via en speciellt anpassad fogger via lufttryck dispergerar ut medel för desinfektion i luften. Dispergering betyder att utvald vätska finfördelas i luften såsom en dimma. Kontaktmöjligheten mot olika material, in i skrymslen och vrår, blir på så sätt mycket hög samt långt bättre än om man bearbetar ytor med trasa, pensel eller sprayar på vätskan. Dessutom kan sprayning lättare medföra spår eller skador av fukt på det behandlade materialet. Kallfoggning kan också utföras in i system för ventilation.

Vätskor för desinfektion och sanering

Det finns en rad olika desinfektionsvätskor på marknaden. Dessa baseras på verksamma peroxider, tensider, alkoholer samt klor. Fabrikaten kan innehålla en blandning av olika verksamma ämnen. Till exempel finns det medel för desinfektion som innehåller en stabiliserande agent, vilken förutom att bibehålla desinfektionskapaciteten innan användandet också fungerar som katalysator och ökar desinfektionseffekten när medlet väl appliceras.

Metoden för desinfektion och sanering anpassas utefter önskemål och vad som är lämpligast. En av desinfektionsmetoderna är som ovan benämnt att kallfogga ut vätskan. Det går även att med lågtrycksspruta eller handhållen sprayflaska fördela ut vätskorna. Kallfoggningen är den metod som sprider desinfektionsvätskan som bäst.

Handtag och andra ställen där hudkontakt etc. ofta sker, kan regelbundet saneras med ren trasa som är uppblött med vätskan.

Viktigt anser vi vara att man lämnar saneringsuppdraget till kunnig saneringspersonal som vet hur man skyddar sig under utförandet, samtidigt som bästa möjliga metoder och vätskor kan väljas. 

Viktigt är också att inte använda medel för desinfektion, vilket kan leda till hälsoeffekter hos dem som ska vistas i behandlade lokaler. Vissa vätskor kan till viss del kvarstå i ursprunglig substans och agera irriterande för dem som kommer i kontakt med det, medan andra desinfektionsämnen snabbare reagerar med viruset och även sönderfaller t.ex. till vatten och syre. Medel som kan ligga kvar en längre tid och senare reagera i kontakt med våra slemhinnor kan kallas inerta, med andra ord reaktionströga. 

Samhällsviktiga instanser

Vissa företag och instanser inom vården är samhällsviktiga och verksamheten måste därför kunna komma igång snabbt efter saneringen. Här strävar vi efter bästa möjliga lösning utan kompromiss emot viruset. Möjligt ska vara att kunna starta igång verksamheten redan timmarna eller dagen efter saneringen är utförd. Allt beror på omfattningen av kontamineringen och lokalstorlek etc.

Efter en större sanering eller desinfektion har det i samband med bruk av aktuell vätska tillförts en del vatten till utrymmet. Det är därför bra att ett tag efter åtgärden om möjligt öka ventilation samt värme. Komplettering med avfuktare kan också vara en lösning. Här ger vi råd utefter förutsättningarna.

Fotokatalytiska Luftrenare

Vårt fabrikat AirSteril baseras på förebyggande och reducerande luftrening via antibakteriellt UVC-ljus och fotokatalys. Flera olika luftrenare finns i sortimentet för bästa anpassningsmöjlighet. Bland annat en enhet kallad AirSteril UVGI som används mot Coronaviruset i Kina. 

Ytterligare luftrenare som används i Kinesiska sjukhus och vårdinrättningar etc. är AirSteril AS-430. Se alla luftrenarna samt utförligare beskrivning under länkar här:

Se alla AirSteril Luftrenare

– Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

Coronavirus – SARS-COV-2 – COVID-19

Det har utgetts en hel del information om Coronaviruset. Det är tyvärr inte alltid lätt att veta just vilken fakta som man ska förlita sig på. Källgranskning är av vikt att genomföra. Samlad och tillförlitlig myndighetsinformation har givits ut ifråga desinfektion av COVID-19. Mer finns att läsa under referenserna här:

Coronavirus – covid-19, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19, Folkhälsomyndigheten.

– Environmental Cleaning and Disinfection Recommendations, CDC – Centers for Disease control and Prevention.

– Interim List of Household Products and Active Ingredients for Disinfection of the COVID-19 Virus, NEA – National Environment Agency.

– Potential role of inanimate surfaces for the spread of coronaviruses and their inactivation with disinfectant agents, Günter Kampf, University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Germany, 2020.

Vi kan åta oss desinfektionsuppdrag i länen Kronoberg, Jönköping, Skåne, Halland och Blekinge. Tjänsten riktar sig främst till företag, myndigheter och olika instanser inom vården.

Utförda desinfektionsuppdrag

Här ges exempel på de större uppdrag vi haft.

17/3 Möteslokal 500m2 inbegripande toaletter och sanitära ytor. Kund berättade att verksamhet skulle igång redan samma kväll. När de kom på plats syntes det inte att vi varit där. Det luktade fräscht, vilket snabbt blir ett av resultaten efter desinfektion med den metod vi vanligen använder. 

19/3 Två lokaler om 120m2 och 90m2. 

13/5 Höglager om 1.150m2. Vi använde två kallfogger och kunde köra med dess fulla kapacitet eftersom ytorna var så stora och öppna. 

13/5 650m2 kontorsytor samt kök och toaletter. Desinfektionen gick bra och det luktade mycket fräscht i lokalerna när vi lämnade stället. Viktigt var att personalen kunde komma tillbaka morgonen efter. Det säkerställs genom den desinfektionsvätska vi använder, vilken är accelererad och snabbt övergår i syre och vatten efter kallfoggningen. 

2020-03-12
Uppdaterad 2020-05-17

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Acetec Evodry 6H

Acetec EvoDry 6H 2.0 sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 6H är en av marknadens minsta men ändå kapacitetsmässigt sett välfungerande sorptionsavfuktare. Avfuktaren är väl lämpad för betjäning av utrymmen som är svalare, likt mindre krypgrund, vind, garage, container, kylrum och frysrum. Andra lämpliga applikationer för avfuktaren är till bil, båt, husbil och mindre källare.

Acetec EvoDry 6H är med den inbyggda sorptionstekniken möjlig att använda ända ned till -20 grader. Det är sällan avfuktning behövs under den temperaturen. Avfuktningsfunktionen fungerar upp till +40 grader. Till skillnad från kylavfuktare eller också kallat kondensavfuktare finns inte frysrisk i EvoDry och den har inte närmelsevis samma effektbortfall vid temperaturnedgång.

Filter till avfuktare

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen