Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögelsanering - Mögel och mögelgift kvarstår

Vi har tidigare skrivit i ämnet mögelsanering att själva saneringen inte ersätter avfuktare då saneringsvätskan i sig kanske inte tar bort allt mögel samt inte ger ett bestående resultat. Tidigare forskning kring mögelgift har påvisat att gifterna även kallat mycotoxiner är både vanligare och potentiellt giftigare än vad som innan varit känt.

Senaste forskningen visar att mögelsanering är mindre verksamErica Bloom m.fl. vid IVL Svenska Miljöinstitutet har fortsatt forskningen kring mögel samt resultatet av mögelsanering. Detta arbete ger vid handen att våra tidigare publikationer inom ämnet står sig, är högst aktuella och visar att man kan komma långt med en kombination av logik, ämnesrelaterad kunskap samt uppföljning av saneringsarbete i fält. Forskningsresultaten visar bl.a. på olika saneringsvätskors i stort sett dåliga direkta verkan för att få bort odlad påväxt och mögelgift från gipsskivor och furusplint. I vissa fall ökade avgivningen av gift efter själva saneringen och uttorkningen.

Ett av testerna gjordes även med ozon. Vi anser inte att resultatet är relevant då man endast utsatte provet för ozon i 30 minuter. Ozonering måste utföras över längre tid för att få bästa möjliga effekt. Varför man i forskningsgruppen gjort ett så stort misstag är en gåta! Samtidigt har man av någon anledning ej valt att utföra prov med fotokatalys, eller fotokatalys i synergisk effekt med ozon, vilket är en bevisligen flera hundra gånger effektivare metod, som över tid har renings-
effekt på såväl ytor som i luft, vilket inte saneringsvätska har på samma sätt. Det står skrivet att det handlar om en förstudie. Det måste man vara medveten om och därmed finner vi kanske svar på frågeställningarna.

I det stora hela är "miljöarbetet" mycket viktigt och de två rapporterna som utkommit lägger utläst mellan raderna vikt vid snar fortsättning, fördjupning samt även tvärvetenskaplig- och parallell forskning. Stora anslag krävs för att gå vidare på ett adekvat sätt. Kan man inte p.g.a. pengabrist fortsätta lämnas vi egentligen med större frågor kring mögel och dess skadlighet än tidigare. Dock är ett viktigt begrepp myntat i form av "försiktighetsprincipen", som bör gälla i kontakt med mögel och påväxt i hus ska förebyggas eller mögelsaneras på ett hållbart sätt utan dröjsmål.

Mögelsanering på djupet

Mögelsanering och korrekt utförande

Anslag för vidare forskning kring mögel