Mögelsanering – Mögel och mögelgift kvarstår

5
(1)

Vi har tidigare skrivit i ämnet mögelsanering att själva saneringen inte ersätter avfuktare då saneringsvätskan i sig kanske inte tar bort allt mögel samt inte ger ett bestående resultat. Tidigare forskning kring mögelgift har påvisat att gifterna även kallat mycotoxiner är både vanligare och potentiellt giftigare än vad som innan varit känt.

Senaste forskningen visar att mögelsanering är mindre verksamErica Bloom m.fl. vid IVL Svenska Miljöinstitutet har fortsatt forskningen kring mögel samt resultatet av mögelsanering. Detta arbete ger vid handen att våra tidigare publikationer inom ämnet står sig, är högst aktuella och visar att man kan komma långt med en kombination av logik, ämnesrelaterad kunskap samt uppföljning av saneringsarbete i fält. Forskningsresultaten visar bl.a. på olika saneringsvätskors i stort sett dåliga direkta verkan för att få bort odlad påväxt och mögelgift från gipsskivor och furusplint. I vissa fall ökade avgivningen av gift efter själva saneringen och uttorkningen.

Ett av testerna gjordes även med ozon. Vi anser inte att resultatet är relevant då man endast utsatte provet för ozon i 30 minuter. Ozonering måste utföras över längre tid för att få bästa möjliga effekt. Varför man i forskningsgruppen gjort ett så stort misstag är en gåta! Samtidigt har man av någon anledning ej valt att utföra prov med fotokatalys, eller fotokatalys i synergisk effekt med ozon, vilket är en bevisligen flera hundra gånger effektivare metod, som över tid har reningseffekt på såväl ytor som i luft, vilket inte saneringsvätska har på samma sätt. Det står skrivet att det handlar om en förstudie. Det måste man vara medveten om och därmed finner vi kanske svar på frågeställningarna.

I det stora hela är “miljöarbetet” mycket viktigt och de två rapporterna som utkommit lägger utläst mellan raderna vikt vid snar fortsättning, fördjupning samt även tvärvetenskaplig- och parallell forskning. Stora anslag krävs för att gå vidare på ett adekvat sätt. Kan man inte p.g.a. pengabrist fortsätta lämnas vi egentligen med större frågor kring mögel och dess skadlighet än tidigare. Dock är ett viktigt begrepp myntat i form av “försiktighetsprincipen”, som bör gälla i kontakt med mögel och påväxt i hus ska förebyggas eller mögelsaneras på ett hållbart sätt utan dröjsmål.

Mögelsanering på djupet

Då mögel etablerats på grund av ett gynnsamt klimat i t.ex. krypgrund eller vind kan mögelgift vandra in i de angripna materialen genom möglets direkta verkan och genom uppfuktning. Då virke är torrare än omgivande luft absorberas fukt. Med absorberingen följer att mindre partiklar såsom gifter och mögelsporer vandrar inåt i materialets porösitet. Upptorkningen innebär motsatt effekt. Om vi tittar närmare på klimatet i krypgrund och vind ses att upptorkning och uppfuktning normalt varierar mellan olika årstider. Om ett angrepp av mögel börjar torka ut stressas det och kan därför avge mer sporer och mögelgifter. En del av dessa föroreningar fastnar ytligt och kommer vid nästa fuktperiod att dras in i virke och annat byggnadsmaterial. Här ser vi att en anrikning kan ske samtidigt som olika mögelgifter etc. allt mer möter varandra, andra materialbundna gifter och därför bildar än värre toxicitet. Totalt sett förvärras mögelangreppet över tid och riskerna för hälsopåverkan ökar hos de som bor i huset eller tidsvis vistas där.

Mögelsanering är utan tvekan av största vikt i så tidigt skede så möjligt. Byte av material som är starkt kontaminerat rekommenderas eftersom det är enormt svårt att utföra mögelsanering tillräckligt djupt ned och in i de material som förekommer i husens krypgrunder, vindar, badrum och kök m.fl. andra utrymmen.

Mögelsanering och korrekt utförande

Mögelsanering måste ses i ett helhetsbegrepp. Det avrådes bestämt från oss att utan kunskap använda saneringsvätskor i inomhusmiljö eller i krypgrund och vind varifrån luft kan komma in i boendemiljön. För att undvika att ämnen t.ex. från krypgrund kan komma upp i huset måste i regel avfuktare samt undertrycksfläkt installeras. Det är också mycket viktigt att kontrollera ventilationsförhållandena uppe i bostaden så att det är tillräckligt med ventilation och inte är för högt undertryck, d.v.s. att det ej är mer frånluft än tilluft.

Ska man börja byta ut allt material som visar minsta angrepp av mögel måste hänsyn tas till att nytt byggnadsmaterial kan avge giftiga ämnen kallat VOC – volatila flyktiga ämnen. Dessa ämnen avges starkt i början och främst de närmast kommande åren. Vad ska man välja mellan, hållbar mögelsanering eller tillförande av nya toxiska ämnen? Mögelangreppets omfattning och art är vägledande. För många handlar det också om kostnadsfrågan.

Anslag för vidare forskning kring mögel

Tydliga riktlinjer måste även sättas upp när det gäller mögelsanering och utförandet. Såväl personal som utför mögelsanering såsom boende och djur i fastigheten måste skyddas för de risker som uppkommer vid en saneringssituation.

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Dantherm CDT 40 S avfuktare

Dantherm CDT 40 S med två stosar för anslutning av torrluftsslang eller rör. Fördelning av avfuktad luft är vid vissa applikationer viktigt för optimal avfuktning. Vid vattenskadeavfuktning kan man leda torrluften in bakom avskärmning mot skadestället till, för optimal verkan. Samtidigt kan det integrerade värmeelementet på 1kW förbättra effekten av avfuktningen.

Dantherm CDT 40S avfuktare räknas som beställningsvara och ångerrätt gäller därför ej.

Läs mer »
Ljuddämpare

Flexibel Ljuddämpare 125x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »

Woods M10 avfuktare levereras från Ljungby Fuktkontroll

Avfuktare M10 från Woods tillhör kategorin mindre kondensavfuktare. Det innebär att avfuktning sker genom system där en kompressor pumpar freonfritt kylmedia inne i en processluftsslinga där kondensering sker. Processluften är den fuktiga luften som via fläktverkan dras igenom avfuktaren. När denna fuktbärande luftström passerar kylslingan kondenserar delar av fukten på ytan av slingan. Kondensatet droppar ned i avfuktningstanken rymmande 2 liter, alternativt dräneras direkt ut om man anslutit 10 mm kondensslang till M10.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen