Sök

Avfuktare – Avfuktningskapacitet för krypgrund

0
(0)

När vi satt och pratade om hur man på bästa sätt förklarar vilken kapacitet som krävs för avfuktning i krypgrund framkom följande metafor som inledning:

Tänk dig en bil vars topphastighet är satt till 200km/h. Vid motvind eller uppförsbacke kan man inte räkna med att nå sådan hastighet. Bilens maximala hastighet motsvarar specifikationen som anges för avfuktare där vanligtvis kubikmeterantal och kvadratmeterantal nämns. Det som kan hindra avfuktaren att klara av dessa värden är mängden fukt som tillåts nå in i krypgrunden och även vilken temperatur som föreligger i utrymmet relaterat till fuktlast.

Krypgrundsavfuktare
EvoDry PD+ avfuktare från Acetec med LFS unika brandskydd genom högtemperaturtermostat. Lämplig för krypgrund, vind. Sorptionsavfuktare.Acetec EvoDry PD+ sorptionsavfuktare

Krypgrund olika förhållanden

En krypgrund är inte en annan exakt lik sett till hur mycket fuktlast som finns, d.v.s. hur mycket fukt som kontinuerligt eller periodvis tillkommer. Dessutom finns olika utformning av utrymmena, vilket också styr valet. Därför är det förutom val av rätt sorts avfuktare viktigt att ha tillräcklig avfuktningskapacitet.

Krypgrund som invändigt är hög och därmed ligger djupare under mark brukar vara mer utsatt för fukt in genom grundmurar och upp genom mark än den krypgrund som ligger mer i marknivå. I Sverige är det vanligt att man grävt ur upp till runt en meter ned i marken vid grundläggningen. Det är därför vi före försäljning eller råd om avfuktare i regel frågar just om hur många m3 krypgrunden utgör.

Avfuktningskapacitet som behövs avgörs även efter fler faktorer, såsom vilken typ av grundmurar som omger krypgrunden, om dessa har tydliga fuktgenomslag och om det finns fungerande dränering runt huset samt hur markförhållandena är, om tomtmarken t.ex. lutar in mot huset och om markmaterialet är väl genomsläpplig då det regnar. Kopplat till dräneringen är också spörsmålet huruvida hängrännorna släpper ut vattnet intill krypgrunden eller om det leds till dagvattenbrunn, stenkista etc. De senare alterrnativen är att föredra.

Avgörande kan också vara om grundvattennivån ligger högt eller lägre, om bostaden finns nära hav, sjö eller annan mer fuktig samt för väder och vind utsatt plats.

Berg i dagen i krypgrund kan verka nedkylande och den relativa fuktigheten ökar därmed. Vi har krypgrundsisolering som lägges utmed marken eller över byggplasten och minskar den kylande effekten. Isoleringen hjälper till att hålla ett torrare klimat vilket utefter förutsättningarna minskar behovet av avfuktningskapacitet.

Avfuktare i krypgrund kräver byggplast

Marken i krypgrund med dess avgivna markånga är som en aldrig sinande källa. Det gör att man för lägsta möjliga driftskostnad bör lägga byggplast, vilket även gäller mot berg där ångförande sprickor kan finnas. Då avfuktaren sänker ångtrycket i krypgrundens luft ökar differensen mellan markens och luftens ångtryck. Vattenånga strävar efter att tryckmässigt utjämna sig och luftfuktigheten höjs därför snabbt efter avfuktning om byggplast inte lagts. Då måste avfuktaren vara i drift mycket mer.

Kan inte byggplast läggas är det av största ekonomiska och miljövårdande vikt att införskaffa avfuktare med en typ av hygrostat som mäter och styr avfuktningen efter såväl temperatur som relativ fuktighet. Sådan typ av hygrodynamisk hygrostat finns idag inbyggd i vissa av Acetec EvoDry avfuktare.

Hussvamp kan öka avfuktningsbehovet

I hus och krypgrund där hussvamp fått fäste måste man för säker fortsättning åtminstone första tiden efter sanering hålla ned den relativa fuktigheten mer än annars. Detta då hussvampen i värsta fall kan finnas kvar och få fart igen. Dock tror vi det ibland är lite överdriven fakta som från vissa håll getts ut rörande avfuktning efter besök av denna storsvamp. En adekvat genomförd svamp- och mögelsanering ska normalt ge ett bra och varaktigt resultat. Annat är om man inte helt klargörande kan komma åt alla ställen där hussvampen letat sig fram. Då måste man se till att avfuktningskapaciteten är högre, tillräckligt hög för att strypa svampens viktigaste källa till fortlevnad. Här kombinerar vi avfuktare med både saneringsvätska och fotokatalytisk luftrenare.

Rätt avfuktningskapacitet – Acetec avfuktare

Avfuktarna från Acetec har vi god erfarenhet av och kan rekommendera enligt följande:

Ju närmare det övre gränsvärdet man går desto bättre måste ovanstående beskrivna förhållanden vara sett till fuktlasten. Observera att det är mycket viktigt att ha viss överkapacitet sett till avfuktarens förmåga att fjärna vatten, särskilt om man är osäker på vad som krävs. Om avfuktare med högre kapacitet än nödvändigt väljs ökar inte avfuktningskostnaden nämnvärt eftersom avfuktningen istället går snabbare än med ett mindre aggregat. Samtidigt bör en avfuktare som inte är i drift så mycket hålla längre än annars.

Acetec EvoDry 6H

Till en mindre krypgrund om upp till 35m3 kan Acetec EvoDry 6H i bästa fall vara lämplig. Denna lilla sorptionsavfuktare kan om man önskar kompletteras med Hygrostat HygroPro. EvoDry 6H har ett torrluftsutblås och slang om 7,5 meters längd kan anslutas för fördelning av torrluften.

Acetec EvoDry PD och PD+
Dessa avfuktaremodellerna är uppföljare till tidigare PD-150, PD-250 och PD-400. Här kommer vi upp i en kapacitet om max. 200m3. Luftflödet för torrluften är avsevärt högre än i 6H och det finns tre torrluftsutblås varvid man kan ansluta upp till 15 meter slang vardera. Slangarna kan om så behövs fördelas med T-förgreningar. Se Avfuktare Acetec EvoDry PD samt även modellen med ett inbyggt högtemperaturskydd kallad Acetec EvoDry PD+.

Läs även om hur man på bästa sätt utför installation av Acetec EvoDry PD och PD+ avfuktare i krypgrund.

Acetec EvoDry RD
EvoDry RD kan kapacitetsmässigt anpassas för krypgrunder upp till 250m3. Denna avfuktare kan förses med olika stosar vid processluft och torrluft för ändamålsenlig avfuktning. Se Avfuktare Acetec EvoDry RD.

Acetec EvoDry Pro-serie
När det blir aktuellt att gå över ovan angivna värden kan det vara än noggrannare att samla in krypgrundsfakta. Mycket viktigt är att få till tillräcklig avfuktning i hela krypgrunden, som ofta är mer eller mindre avdelad i olika sektioner etc. Möjlighet finns att i Pro-serien koppla regenereringsluft att tas direkt utifrån eller från annat rum. Det innebär att krypgrunden inte via avfuktaren sätts i undertryck. Den mindre Acetec EvoDry 30 Pro kan hantera krypgrundsvolym om upp till 300m3, medan teoretiskt maxvärde gällande volym för den största Acetec EvoDry 180 Pro är hela 1.800m3

Acetec EvoDry 30 Pro

Acetec EvoDry 60 Pro

Acetec EvoDry 120 Pro

Acetec EvoDry 180 Pro

Det går att samköra två eller fler av dessa avfuktare om kraven på avfuktningskapacitet är större än vad en maskin klarar av. Vid gränsfall går det att först prova om endast en avfuktare kan sänka RF% till för mögel och bakterier icke trivsamma nivåer. Fungerar det inte fullt ut kan man komplettera med ytterligare Acetec.

Vi rådgör gärna om val av avfuktaremodell för bästa möjliga funktion. Maila en skiss gällande krypgrunden och märk ut mått, ev. hjärtmurar, ventilationshål etc., så återkommer vi med förslag.
Bristande avfuktningskapacitet kan leda till både lukt, mögel och andra allvarliga skador som hussvamp.

Tätning av krypgrunden är vid installation av avfuktare viktig. I annat fall kan luften utomhus påverka krypgrundsklimatet för mycket. Var noga. Hör med oss för tips och råd.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Uppdaterad 2020-02-05

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

CleanZip vätska för desinfektion av byggnadsmaterial
CleanZip desinfektion för byggnadsmaterial

 

 

CleanZip Desinfektion är med mycket hög förmåga avsedd för behandling av byggnadsmaterial där mögel, svamp, bakterier eller virus finns. Vätskan är långt mindre giftig än vissa andra flitigt nyttjade saneringsvätskor. Därför lämpar den sig väl även till inomhusbruk. Viss fläcklösande och antistatisk effekt ges.

Åtgång ca: 1L /5 m2  Yta.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen