Installation av avfuktare Corroventa CTR 300TT2 i krypgrund

0
(0)

Avfuktare Corroventa CTR 300TT2 är speciellt anpassad för att installeras i svalare och fuktigare utrymmen såsom krypgrund, i synnerhet där det finns problematik med radon eller avvikande lukt uppkommande i bostaden.

I CTR 300TT2 finns sorptionsteknik vilket innebär att avfuktningen sker via ett fuktabsorberande roterande sorptionshjul vilket kontinuerligt partiellregenereras. Med regeneration menas att en del av sorptionshjulet efter att det fuktats upp, passerar en varmare zon i avfuktaren. Värmen alstras av ett självreglerande PTC-element och driver ut fukten ur hjulet, vidare ut via våtgasslangen som dras ut genom grundmur. Den del av hjulet som kontinuerligt regenereras, fungerar sedan fuktupptagande igen.

Oberoende av avfuktningen finns i Corroventa en ställbar integrerad undertrycksfläkt. Med undertryck menas att avfuktaren hämtar ut luft från krypgrunden så krypgrundsluften ej längre har så lätt att passera golvbjälklagets otätheter upp i huset. Därmed kan man förutom fuktkontroll också nå luktkontroll samt s.k. radonsanering.

Längre ned på sidan finns länkar för vidare läsning som rör krypgrund med dess relaterade problem.

Se även produktsidan: Avfuktare CTR 300TT2 för krypgrund.

Avfuktaren i krypgrund

Avfuktare Corroventa CTR 300TT2 i krypgrund

Dysa för infällning i avfuktarens torrluftssystem

Avfuktad luft blåser avfuktaren ut genom ett spirorör/spiralrör i krypgrunden. Röret dras så det täcker upp förekommande avdelningar i utrymmet. Med jämna mellanrum eller där det bäst sett till förhållandena passar, monteras dysor in i röret. Totalt 16 st avfuktardysor ska fällas in. Det sker via hålsåg (30mm) för metall. Annat som behövs är skruvdragare och eventuellt metallsåg för sammansättning och kapning av spirorören.

Anledningen att man fälller in dysor och inte låter torrluften blåsa ut fritt på ett eller några ställen i krypgrunden är att avfuktaren behöver ett visst mottryck för att fungera som allra bäst och driftsekonomiskt.

Torrlufstutblås i krypgrunden från dysorna till avfuktaren

När avfuktarinstallationen är klar och aggregatet driftssätts, sprids den torra luften ut i hela krypgrunden via rörsystemet och dysorna. Det medför att fukt rör sig mot avfuktarens processluftsinsug, d.v.s. att fuktrikare luft dras in i avfuktaren för att genomgå sorptionsavfuktningen igen. Hela luftvolymen sätts i rörelse och cirkulation.

Avfuktarens inkoppling till torrlufts- och våtluftsutblås

Själva avfuktaren ställs antingen på fast underlag upphöjd från marken alternativt på konsoler likt bilden visar. I monteringskitet TT Multi (tillbehör) medföljer förutom dysor även konsoler, rörgenomföring för grundmur, torrluftsanslutningsslang, ljuddämpad slang och håltagningsmall för montage av konsoler.

Homevision Pro avfuktarstyrning och övervakning av krypgrundsklimatet

Homevision Pro, ett trådlöst styrsystem till CTR 300TT2

Styr- och övervakningssystemet till CTR 300TT2 är trådlöst. Högra enheten i bild ovan är en hygrostat. Hygrostaten mäter kontinuerligt relativ fuktighet och temperatur i krypgrunden och är sladdansluten till avfuktaren. Via vänstra enheten finns möjlighet att styra och övervaka avfuktarens funktioner. Bland annat kan börvärde ställas in. Med börvärde menas den högsta fukthalten man vill tillåta innan avfuktaren ska sättas igång. Väljer man t.ex. 60% som börvärde börjar Corroventa 300TT2 arbeta då krypgrundsklimatet blir någon procent fuktigare än så. När avfuktningen dragit ned värdet i luften till någon procent under börvärdet avstannar avfuktningen och aggregatet pausar till dess det utifrån inställt värde blir för fuktigt igen.

Vidare kan man via Homevision Pro styra och/eller övervaka följande parametrar:

 • Börvärde RF% – Det värde man ej önskar ska överskridas i krypgrunden.

 • Övre och Undre Hysteres RF% – Med övre hysteres menas hur många procentenheter hygrostaten ska tillåta att börvärdet passeras innan CTR 300TT2 startar avfuktningen. Vanligen ställer man in hysteresen på 2 RF%, så att avfuktning om börvärdet är 60 RF% startar vid 62 RF%. Undre hysteres fungerar omvänt. Om man som brukligt ställer undre hysteres på 2 RF% så stannar avfuktningen när den relativa fukthalten i krypgrunden sänkts till 58 RF%. Sedan pausar avfuktaren till dess att hygrostaten registrerar att krypgrundsklimatet återigen nått övre värde. Att ställa hysteresen snålare än så här innebär att avfuktaren kommer få slå till och ifrån för ofta. Sett till klimatet och avfuktningsbehovet i krypgrund är det brukligt och korrekt med dessa inställningar.

 • Larmnivå RF%.

 • Kontinuerlig fläktdrift för undertryck eller fläkt enbart vid avfuktning.

 • Styrning via Mögelindex – Mögelindex innebär att man låter Corroventan styras efter både temperatur och relativ fuktighet RF%. Ingående samt mellan olika forskare parallell forskning har visat att mögel inte enbart gror och tillväxer utefter parametern fukt. Möglet behöver även viss temepratur för att kunna utvecklas. Generellt sett kan man tillåta högre relativ fuktighet vid lägre temperaturer än vad man kan i rumstemperatur. Med denna parameter kan man ställa in avfuktaren att automatiskt ta hänsyn till och styra utefter mögelindex. Mer information om mögelindexavfuktning står att finna längre ned på sidan mögel, under diagram LIM 1 och LIM 2.

 • Återställning till fabriksinställning – Om man gjort inställningar och vill återgå till de värden som gäller när avfuktaren levereras från oss.

 • CSV-loggfil på USB-minne – Homevision Pro loggar värden gällande temperatur och relativ fuktighet, vilka man senare kan avläsa för att kontrollera hur det har fungerat. Loggning kan t.ex. vara bra att utföra inför framtida försäljning av huset.

 • Visning av aktuell RF% samt temperatur i krypgrunden.

 • Visning om fläkt är På eller Av.

 • Visning om avfuktning är På eller Av.

 • Visning av radiosignalnivå gällande trådlös överföring av data.

 • Grafisk presentation av avfuktarens driftstid.

 • Grafisk presentation upp till 12 månader tillbaka gällande medelvärden temperatur och RF%.

 • Felmeddelanden.

Undertryck via CTR 300TT2 i krypgrund

Som icke insatt kan det vara svårt att direkt greppa fackuttryck som undertryck. Kortfattat kan begreppet beskrivas så att man med avfuktarens fläkt blåser ut en viss bestämd och i steg justerbar mängd luft från krypgrunden ut i det fria. Utan undertrycket hade luft lättare gått andra vägen, från krypgrunden upp i huset, med följd att mögel, kemiska ämnen från tryckimpregnering och elak lukt hade kunnat påverka inomhusklimatet.

Corroventa CTR 300TT2 har en patenterad lösning vilken innebär att avfuktning och undertryck är integrerat i samma aggregat. Utblåset gällande våtluft och undertrycksflöde sker genom ett och samma hål i krypgrundsmuren, så som visas på en av bilderna ovan. Undertrycket kan oberoende av avfuktningen ställas i tre steg, mellan 45-130m3 luftflöde per timme. Det finns två olika spjälljusteringar på avfuktaren för denna inställning. Undertrycksvariablerna här beskrivna kan ej styras från inomhusenheten man placerat uppe i huset.

Informationen är vår förkortning och utveckling av den manual som medlevereras avfuktaren. Vidare ger vi support via mail eller telefon och kan skissa in hur rörsystemet bör dras samt var dysorna kan fällas in. Vi har även egen installationstjänst som täcker södra Sverige.

Har jag valt rätt avfuktare?

En vanligt förekommande fråga är vilken avfuktare man bör välja till krypgrund. I valet väger vi in aspekter som energieffektivitet, fuktsäkerhet och brandsäkerhet. Tyvärr har ett stort antal husägare inte riktigt funderat igenom dessa aspekter, eller vad ett krävande utrymme som krypgrund, med lägre temperatur och varierande fuktlast samt annat som radon och lukt innebär. Utefter de i dags dato drygt 27 år vi varit verksamma och forskande inom området mögel samt fuktskadade och sjuka hus, har vi vid inspektioner och via andra fukttekniker fått ta del av riktigt tråkiga historier, om vad som hänt efter att fel avfuktare placerats eller installerats i krypgrund. Allt från mer lukt i huset till skador av hussvamp och eskalerande mögelskada samt rena bränder har tyvärr skett.

Utifrån all kunskap måste vi absolut till skillnad från kondensavfuktare rekommendera sorptionsavfuktare. Corroventa CTR 300TT2 tillhör denna avfuktarkategori och kan betraktas som en väl anpassad krypgrundsavfuktare.

Vill du läsa mer om valet av avfuktare, besök gärna vår sammanfattande sida: Välja rätt avfuktare för säkrast avfuktning.

Se också de avfuktningsaggregat vi har i sortmentet: Avfuktare – LFS produktutbud för effektiv avfuktning.

Ett alternativ till Corroventa CTR 300 TT2 är Acetec EvoDry PD+ med serieinstallerad undertrycksfläkt.

Är du osäker om avfuktare behövs i din krypgrund eller ej, ta då del av informationen rörade egenkontroll och inspektion av krypgrund.

Önskas tillsammans med Corroventa ökad luktsanering kan den nya effektiva typen av fotokatalytisk luftrenare användas.

Referenser från LFS Kunskapsbank om avfuktare och krypgrund

2018-11-10
Uppdaterad 2020-06-3030

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Installation av avfuktare Corroventa CTR 300TT2 i krypgrund”

 1. Hej! Har fundering på att installera denna avfuktare i min krypgrund men är lite fundersam kring buller. Det står att den avger ett ljud på 56db vilket verkar något högt. Men vad jag förstår kan man få ner ljudet med ljuddämpare? Vet du hur mycket ljudet går ner i så fall? Tacksam för svar!

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Oskar,
   I avfuktaren sitter en välbalanserad fläkt så ljudbilden består inte av något skorrande, brummande eller bullrande. Det är ett fläktsus som bildas. Detta kan om man inte har så mycket isolering i golvbjälklaget höras svagt upp i huset. Därför brukar vi rekommendera att man installerar denna avfuktare under kök, badrum, tvättstuga etc. Man kan även montera en ljuddämpare på processluftssidan, d.v.s. på avfuktarens insug av fuktig luft. Vi har sådana flexibla ljuddämpare i sortimentet. Den är lättmonterad med hjälp av ett par självborrande plåtskruvar eller en slangklämma.
   Mvh LFS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (1) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0)   Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor modell P är den mer avancerade varianten som levereras med en panel. Panelen möjliggör övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas och ger dig möjlighet att justera

Produktexempel

Poolavfuktare CDP från Dantherm avfuktare

Avfuktare för poolrum s.k. poolavfuktare. Dantherm CDP 40-50-70 för vägghängd installation inne i betjänat utrymme.

Dantherm Poolavfuktare och Spaavfuktare CDP är beställningsvara varför ångerrätt ej gäller.

Läs mer »
TFA Funk Weatherhub hygrometer för trådlös övervakning via mobiltelefon

TFA Funk Weatherhub hygrometer övervakning via Internet och mobil

TFA Funk hygrometer tillsammans med Weatherhub, möjliggör att hygrometern fungerar trådlöst samtidigt som data gällande fukt och temperatur kan övervakas via mobiltelefon. Tre fjärrsensorer, basenhet och hub medföljer detta startpaket. Weatherhub kan hantera data från upp till 50 st sensorer, se tillbehören.

Räckvidden för sändning av data från t.ex. krypgrund, vind, källare och garage är god, med upp till 100 meter.

Appen och molntjänsten som möjliggör fjärrövervakningen är gratis att ladda ned och använda.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen