Mögel-hus orsakar depression och skilsmässa

0
(0)

Då huset skadats genom angrepp av mögel är det inte bara plånboken som blir lidande. Att investera i ett hus är ofta den största affären man gör i sitt liv. När det visar sig att vissa utrymmen, vanligtvis krypgrund, vind, källare eller platta på mark etc. är skadat av fukt innebär detta ett hårt slag.

Mögel i hus orsakar depression

Mögel kan medföra depressionMögel i hus är inte lätt att tala om då det kan leda till att huset blir svårsålt och inte minst att man ofta skäms för problemet i fråga. Situationen skapar hos husägaren mer eller mindre stress som i sin tur leder till viss oro och kanske också ångest. Med definitionen oro menar vi att man har ett någorlunda grepp om läget men att man tycker det är ett tydligt problem. Ångest är mer så att man inte vet vad man ska göra åt saken eller saknar medel att åtgärda och hamnar i en slags låsning som kan leda till allvarlig depression. Samtidigt är också mögel hälsoskadligt genom gifterna och de andra metaboliterna som det utsöndrar, de kan förorsaka depressionsliknande tillstånd och andra sjukdomar som t.ex. allergi, astma och möjligen även cancer. Dessa sjukdomar och tillstånd benämns ibland av vissa forskare och läkare som biotoxiskt av mögel framkallat.

Naturlig reaktion mot mögelproblem – Kämpa, Fly eller Frysa fast

Inom psykologin talas det om människans grundläggande reaktioner vid hot och fara. Dessa reaktioner styrs mer eller mindre av primalhjärnan, d.v.s. det undermedvetna för att vi ska kunna handla snabbt och klara oss ur faran. Vid upptäckandet av ett större mögelangrepp är det vanligt att man fryser fast, d.v.s. inte vet vad man ska göra, vilket då kan leda till ångest och depression. Somliga vill bara överge sitt hus medan andra tar tag i åtgärder och därmed kämpar sig ur situationen. Reaktionen att frysa fast redan innan man vet om mögel i huset finns eller ej är utbredd. Många reagerar genom att kombinerat gå i försvar och frysa fast genom uttalandet att huset har stått i hundra år och kan stå i hundra till samtidigt som de inte ens gjort fuktmätning eller okulär inspektion i de ovanstående vanligen angripna utrymmena.

Blunda inte för problemet med mögel i hus

Många säger att man gör som strutsar, kör huvudet i sanden och därigenom blundar för problemet med mögel etc. (även om strutsen i verkligheten inte kör huvudet i sanden).

Bättre är att snarast upprätta en åtgärdsplan för hur huset ska åtgärdas från möglet.

Mögelskada i hus kan leda till skilsmässa

Ovanstående yttre stimuli, reaktioner och mekanismer leder ofta till inneboende ilska som är svår att få utlopp för då mögel, lukt och fukt kan vara ett abstrakt fenomen även om det också är mycket påtagligt. I det abstrakta ligger att många inte har kunskapen som krävs för att greppa problematiken samt att mögel ofta luktar och/eller påverkar hälsan utan att synas. Ilska som man inte får utlopp för gentemot det rättmätiga objektet eller företeelsen kan vända sig till att bli uppmärksamhetsstyrd ilska. “Ilskan” söker då någon eller något för en lösning på problemet. Hjärnan fungerar så för att vi ska skydda oss och för att vi snabbt ska kunna lösa problem. Detta fungerade säkert bra på Hedenhös tid men har dåligt praktisk förankring i dagens högteknologiska samhälle med många krav som omvandlas till stress hos oss. Ilskan ifråga missriktar sig ofta mot partnern i förhållandet då man många gånger dagligen har uppmärksamheten styrd mot denne. En allt mer eskalerande irritationsnivå kan på så sätt byggas upp mellan det kanske annars perfekt för varandra matchande paret. Vi får tråkigt nog ofta samtal från husägare som fått mögel i sitt hus och berättar om att de efter ett tag begärt skilsmässa.

Mögelskada i hus kan leda till skilsmässa

Att ett hus med mögel även kallat mögelhus orsakar många problem är känt. Vad man diskuterat mindre är just detta med känslor och skilsmässa vi här framför. Kunskap är styrka och istället för att lägga ner timmar i telefon gällande det här hänvisar vi drabbade in till denna sidan så att kunskapen kan lyftas upp ovanför medvetandetröskeln. Chansen ökar att mögelproblemen stannar vid vad de är och inte tar tar onödiga och i förväg oanade proportioner som depression, skilsmässa och suicidfall.

En annan faktor som är mycket svår att angripa är de stora ekonomiska förluster och personlig konkurs som kan bli fallet av ett mindre bra husköp, bristande tillsyn samt underhåll och kostnader som eventuell mögelsanering och renovering för med sig. Det finns idag mycket liten möjlighet att få ekonomisk hjälp vid de flesta fall av mögel i huset. Varken försäkringsbolag eller regering tar ansvar.

Sammantaget ger dessa faktorer vid handen att det är mycket viktigt med förebyggande av uppkomst av mögel. Förebyggande åtgärder innebär frekvent kontroll av sitt hus och om behov samt möjlighet finns gäller installation av avfuktare samt andra förebyggande och mer akuta åtgärder som vi vidare behandlar på denna hemsida.

Om inte möglet direkt innebär skada så leder det definitivt till tråkig träta inom leden som forskar kring samt fattar beslut om gränsvärden för godkänt eller inte godkänt inomhusklimat. Läs: Tvist om mögel i krypgrund och kyrka

Gå vidare till förklaring hur mögel kan ge depression

Vi nöjer oss inte med att leverera kunskap utan referenser. När man som ovan skrivet säger att mögel och den totala exponeringsbilden som uppstår vid fuktskada i hus leder till bl.a. depression, uppstår frågan hur det egentligen hänger ihop. Vidare ingående läsning om det ges på sidan; Mögel läckande hjärna depression.

Mögel och andra giftverkande ämnen samt gaser som finns i sjuka hus kan leda till olika typer av stress, inte minst för de barn som vistas i skola eller hem med relaterade skador.

Uppdaterad 2019-05-26

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Inlägg

Rulla till toppen