Öppettider under semestern V.28 – V.31

           Vi önskar alla en härlig sommar!

Mögel täcks ej av byggfelsförsäkring

Vi ska här behandla ett mycket stort fel som ej kan avhjälpas med avfuktare, inte heller med mögelsanering likt saneringsvätskor, men dock via en annan typ av akut sanering.

Allt fler nyblivna husägare blir varse ett av staten uppbyggt system som sätter dem i en riktigt svår situation, nämligen att mögel i fasad inte täcks av byggfelsförsäkringen som enligt lag måste tecknas då man bygger nytt hus eller bygger till för över en viss summa.

Mögel i fasad ersätts inte, byggfelsförsäkring är ett luftslott.

Vi vill med fog påstå att nämnd försäkring kan vara ett fullständigt luftslott för den som byggt med enstegstätad putsfasad, vilket direkt visat sig vara en konstruktion som gjord att odla mögel. De enda som tjänar på felaktigheterna och verkligen därför kan bygga slott är de som står bakom bluffen samt vidare profiterar på densamma.

Mögel genom byggfel

Genom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och deras dotterbolag Sitac har dessa putsfasader eller kanske bättre kallat mögel-fasader typgodkänts och därigenom satts på marknaden med i det närmaste initialt stående ovationer från byggföretag som såg sin chans att berika sin pengapung då byggsystemet var billigare än tidigare säkrare fasadsystem. Förhoppningsvis har nu samtliga av de i dessa tokiga beslut involverade insett att snålhet, okunskap och hasardspel med folks hälsa bedrar visheten samt sänker vidare förtroende likt att ha Titanic som sänke. Gällande Titanic så gick det likt vid mögel-fasaderna för fort framåt såväl vid planering som vid byggnation och vidare resa innan katastrofen var ett faktum.

Det handlar inte bara om dessa katastrofala typgodkännanden utan också om att ett sådant fel då mögel upptäckts inte räknas som byggfel eftersom SP varit framme och genom sin dumdristighet duperat delar av byggsverige. Man har direkt litat på statens förlängda arm vilken utgörs av just SP eller hållit god min och bara hakat på eftersom få andra byggare har påtalat eller vägrat felbyggandet. Skandalomsusade försäkringsföretaget Gar-Bo m.fl. behöver alltså inte betala ut någon ersättning till husägaren då fasadmetoden setts som allmänt vedertagen fungerande konstruktion.

Då en storbyggare började skönja att skadeståndsanspråk kunde bli gällande för att åtgärda allt mögel gavs en student i uppdrag att ta fram en avhandling som visade på just fakta om att man inom byggbranschen tidigare sett positivt på fasadens uppförandemetod. Allt för att försvara sin egen felhandling. Vad betyder begreppet ansvar egentligen idag, har det urvattnats helt?

Tingsrätten möglar ej

Under 2011 har rättsfallen äntligen börjat röra på sig. Helsingborgs Tingsrätt dömde till husköparens fördel och byggfirman uppförde helt ny ventilerad fasad som ej ska vara i närmelse lika känslig för fukt och därmed kunna motstå mögel bättre. Eksjö Tingrätt dömde i slutet av året Myresjöhus att åtgärda. Myresjöhus som på sin hemsida påstår sig vara ett framgångsrikt företag vilket “lägger örat på rälsen” för att genom sin mycket kunniga personal helt enkelt göra rätt i byggnationer skyller helt ifrån sig på SP, Sitac och deras typgodkännande. Överklagan skulle därför göras gällande mögel-fasad-domen de fått emot sig. Nu hamnar alltså tvisten i ett annat läge där de tidigare mer eller mindre lierade tvingas träta. Vi undrar vem som vinner, staten (SP) eller husbyggarna? I vilket fall som helst förlorar de som betalat det högsta priset och nu i allt fler fall får betala med sin hälsa också eftersom mögel skadar.

Omfattande mögel säger SP

SP har genom Tingrätternas domar fått allt fler kritiska ögon emot sig samtidigt som de reviderat och uppgraderat skadebilden med mögel som allt större och allvarligare. Olyckligt säger Peter-Erik Petersson på SP om typgodkännandet, allt enligt Ny Teknik. Samtidigt tycker han att konsumenter ska kunna lita på deras P-märkning, trots det som hänt. Faktum är att vi tagit kontakt med SP gällande att få vår vattenrenare P-märkt. Till vår förvåning ville de att vi skulle specificera precis hur den skulle testas. Detta är ju totalgalet, då skulle vi kunna undvika att ev. förekommande svaga egenskaper testas. P-märket skulle se klanderfritt ut och god möjlighet skulle finnas att ljuga om produkten, om vi nu skulle vilja dölja några felaktigheter eller svagheter. Snacka om mögligt system! Inte konstigt att Sto och andra kunnat sälja enstegstätade “fasader” som möglar en efter annan.

Nämnas skall med vikt också att de som varit med och godkänt fasadtypen fortfarande försvarar sig så gott de kan då de blir intervjuade. Det skylls på än det ena och än det andra. Vi riktar dessa ord direkt till Ingemar Samuelsson; Ta ansvar fullt ut för det du/ni gjort, erkänn och verka för att konsumentledet står med full ersättning. Verka också för att du inom den förening (Swesiaq) du varit eller är verksam erkänner att mögel kan skada hälsan mycket allvarligt, för detta mörkas delvis genom medlemmar där, medlemmar som har en del att säga till om i svenska samhället, trots att de troligen ljuger för pengarnas skull och sätter mögel- samt emissionsdrabbade personer i utanförskap, ekonomisk kris och totalt generationsförstörande sits genom att låta barn vistas i mögliga skolor s.k. sjuka hus. Du vet detta Ingemar, det är vår tro, om du nu är så fuktsakkunnig som du utges för att vara. Styrka är att kunna gå ut med ett totalt erkännande och därefter ta ansvar! Ditt eget “skinn” kan vara betydligt mindre värt om annan väg ut väljs.

Återgående till sanering, det är välbehövligt, inte bara för att få bort mögel i fasaderna utan också sanering av hela systemet som medför att sådant här kan hända. Läs gärna vår text fukt – skola om systemet.

Att kunna räkna på fukt i hus är inte detsamma som att testa husen ingående innan de typgodkänns. Det blir mögel av att hasta fram. Det vet nu SP med flera, kanske. Avfuktare kan förebygga fukt och mögel i vissa riskkonstruktioner, men definitivt inte i en “tät” fasad. Rivning och ombyggnation är enda lösningen. Laga och lappa fungerar ej.

Krypgrund i all sin ära, eller kanske bättre uttryckt skam, men nuvarande mögelfasader är värre eftersom man med facit i hand rörande fukt relaterat hus borde insett vad man gjorde.

Mögel i hus

Uppdaterad 2019-05-20

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon.   Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt, fukt eller

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd