Fukt och mögel på Kristinebergskolan Borås

0
(0)

Enligt uppgifter har det varit känt sedan flera år tillbaka att Kristinebergskolan i Borås varit drabbad av fukt och mögel. Kommunens ansvariga har inte åtgärdat fuktskadorna vilket nu av mycket att döma gör både barn och personal sjuka. Denna skola kan alltså vara ytterligare ett exempel i raden av “sjuka hus“.

Enligt skyddsombudet lider påtagligt många elever och lärare av det som vi benämner klassiska sjuka hus syndrom, likt trötthet, huvudvärk, ögonirritation och halsont. Två lärare kan p.g.a. sina besvär inte längre undervisa på Kristinebergskolan. Källor talar för att två av lärarna drabbats av mögelallergi.

Krypgrund under Kristinebergskolan

Från Borås Kommuns sida lär vi känna Kristinebergskolans grund såsom delvis krypgrund. Tydligen har där varit översvämning då vattenpumpar hösten 2011 installerats (eller menar man avfuktare?). Arbetsmiljöverkets inledande undersökningar mynnade ut i att krypgrunden tätats vid genomförningar och för övrigt hålls stängd. (Vår anmärkning är att man oftast inte stänger en krypgrund utan att ha satt in antingen undertrycksfläkt, avfuktare eller båda delar.) Detta talar för att det finns mögel samt kanske bakterier i skolans krypgrund. Man har också satt denna skolas ventilationssystem i övertryck vilket i en byggnads sista brukandetid innan rivning eller renovering ibland måste göras för att mögel, mögelgift andra med mikrobiella skador och fuktskador synonyma föroreningar inte så lätt ska kunna komma in i vistelsezon.

Vi har i informativt och förebyggande syfte skrivit ut en artikel som huvudsakligen riktas till föräldrar, barn och personal på skola, som berör just krypgrund och vad man bör veta kring begreppet samt vilka krav som kan ställas till de ansvariga.

Arbetsmiljöverkets vite mot kommun och skola

Situationen har genom denna Kommuns förhalande tydligen blivit så allvarlig på Kristinebergskolan att Arbetsmiljöverket satt vite om en miljon kronor som säger att skolan ej får vara i drift efter augusti 2013 om sanering, mögelsanering ej skett. Lars Nordin, ansvarig på Borås Kommun menar att detta passar dem bra då skolan ändå ska renoveras med början till hösten nästa år. Vidare säger Lars Nordin att de prioriterat bland skolorna och tycker att prioriteringsordningen varit bra.

Lars Nordin, vi undrar om fallet nu är likt det verkar att personal och barn under ditt ansvar blivit dåliga av mögel etc. på Kristinebergskolan, får du enligt lag prioritera bort deras hälsomässiga säkerhet? Som påminnelse ges här hänvisning till bl.a. Miljöbalkens försiktighetsprincip, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter rörande bl.a. skolmiljö samt Socialstyrelsens föreskrifter. Sedan finns eller ska det även finnas sunt förnuft och ansvarskänsla anser vi. Har dessa faktorer av Borås Kommun infriats?

Vidare har vite satts om hundratusen kronor att kommunen ska erbjuda elever på Kristinebergskolan fri hälsoundersökning som ska undersöka besvär relaterade till inomhusklimatet på skolan. Den medicinska undersökningen ska utföras av dem med medicinsk ämnesrelaterad kompetens. Detta är inte helt enkelt då allmänläkare i regel inte besitter kunskap kring hälsosymptom som framkallas av sjuka hus d.v.s. fuktskador och mögel i hus. Specialistkunskap erfordras. Det som här är bra är att Arbetsmiljöverket satt en kort tidsfrist. Om hälsoundersökningarna påvisar till sjuka hus relaterade symptom ska den drabbade erbjudas undervisning i andra lokaler.

Vår fråga är om Borås Miljökontor varit inblandade i ärendet vilket de tidigt bör ha varit? Det ska finnas en kontrollrapport från dem daterad september 2010 med diarienummer 2010-002658. Varför har det tillåtits eskalera så här långt? Miljökontoret har ett övergripande tillsynsansvar och kan likt de som nu satt vite kring Kristinebergskolan gå in och kräva åtgärder.

Här kan vi än så länge inte hela ärendegången men har begärt in de offentliga handlingar som finns. Det är lagstadgat att dessa ska ges ut vid förfrågan. Vi får vidare se om Borås Kommun är seriösa och vill delge oss handlingarna eller ej. Om så ej sker kommer vi gå vidare juridiskt för att få ut handlingarna. Det ligger i mångas hälsomässiga och ekonomiska intresse att kommuners ev. slarv och åsidosättande av svensk lag lyfts fram till debatt och juridisk prövning så att fler barn och familjer inte får sina liv mer eller mindre förstörda av mögel och fuktskador i hus.

Fortsätter Kristinebergskolan skörda “fukt- och mögel-offer”?

Egentligen kan man inte se det som Kristinebergskolans fel att ev. hälsosymptom uppstår. Nej, det handlar om de ansvariga, Rektor Ann-Kristin Sjörén- Stendahl, Områdeschefen, Chefer för Barn Och Utbildningsnämnden, Tekniska Kontoret, Miljökontoret och även om Skyddsombudet som verkar vara den enda som agerat riktigt föredömligt enligt flera sammantagna källor. Önskvärt är att rektorn när läget blev allvarligt skulle sätta ned foten likt Rektor Åsa Wadling enligt Jnytt gjort då det gäller mögel i baracker som skulle användas i undervisningssyfte på Flahultsskolan i Norrahammar, Jönköping.

Kristinebergskolans ventilation har setts över och utökats för att om möjligt uppnå ett friskare inneklimat och för att nå godkänd lagstadgad OVK. Frågan är om man klarar sig undan ännu fler hälsoproblem? Är fastighetsskadorna omfattande så kan detta ärende vara att sätta hälsa på spel. I väntan på renovering uttalar sig Lars Nordin om att lärare och elever ska känna sig trygga. Samtidigt skriver Borås Kommun på sin hemsida att “Kristinebergskolan är en trivsam skola med fokus på barnen och lärande”.

Kan Kommunen med facit på hand garantera säkerheten och fortsatt stå för det som i pränt sägs? Lokalförsörjningschefen här har som det förefaller uttalat sig om säkerhetsaspekten innan medicinsk bedömning (ovan) slutligen gjorts och innan säkerställande av bra lokaler kunnat göras. Liknande uttalanden har vi från andra kommuner tagit del av. Något lugnande måste väl sägas, även om det inte är till fullo sant. Är det detta som kallas riskkommunikation? Ska verkligen elever inte erbjudas andra lokaler redan innan de riskerar bli sjuka?

Bra vore om eleverna och lärarna på skolan kunde byta ut sin mögel-miljö mot Kommunkontorets lokaler, vad månne ansvariga Kommuntjänstemän säga om att jobba i en förmodad sjuka hus miljö?

Kommer konsulter med mer pengaintresse än fakta- och individintresse kring reella sjuka hus symptom anlitas för att om möjligt rädda kommunen? Detta kallas av vissa för att agera målvakt, vilket kan ha skett förr i liknande fall.

Kommer de som ev. blivit sjuka av Kristinebergskolans inomhusmiljö bli ekonomiskt ersatta? Här ser vi i andra skolärenden att det är svårt driva sin rätt igenom då rättsväsendet i stort falerar i fråga.

Sitter du som läsare av vår information inne med viktig kunskap kring denna situation med mögel på Kristinebergskolan i Borås är du välkommen att höra av dig.

Skyddsombudet på Kristinebergsskolan talade i Sverges Radio och det stod genom intervjun klart hur illa ärendet skötts via kommunen och övriga ansvariga.

I målnummer 2012-10726 står det mer att läsa om hur Arbetsmiljöverket agerat gentemot i Kommunen beslutshavanden. Skarp kritik ges men i vår mening dock alldeles för långa tidsfrister.

Det framgår i fallet Kristinebergskolan som så många andra ärenden att det bara handlar om pengar istället för barnens och personalens säkerhet. Lars Nordin förefaller direkt tala om detta. Man väntar tills fukt och mögel föranleder både sjukdom och vite innan åtgärder vidtages. Detta trots att redan misstanke om faktorer som skulle kunna leda till påverkan ska uppföljas med åtgärder.

Gå även vidare till vår startsida om problemställningen i Sverige;  Skola med fukt och mögel.

Uppdaterad 2020-01-27

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Sorptionsavfuktare Corroventa CTR-500TT

CTR 500TT Corroventa

CTR 500TT Corroventa

NÅGRA FÖRDELAR MED CTR 500TT:
  • Klarar grunder upp till 350 m3
  • Effektiv mot fuktproblem
  • Hög kvalitet och lång livslängd
  • Energieffektiv och ger låga driftskostnader
Läs mer »

TFA WeatherHub för fjärrövervakning av fukt och temperatur

TFA WeatherHub-Observer Startkit innehåller en fjärrsensor som avkänner fukt och temperatur i det rum den placeras. Fjärrsensorn har även en sladdbunden temperatursensor som kan dras ut utomhus eller kontinuerliga mäta temperatur i frys eller kylskåp. Fjärrsensorn sänder värden till WeatherHubenheten vilken kopplas till router som är ansluten till Internet. Via TFA server kan man sedan hämta värdena gällande fukt och temperatur till dator eller mobiltelefon. TFA server loggar värden 90 dagar. Larminställningsmöjligheter finns. Det tillkommer inga avgifter för själva kopplingen till TFA server. Den enda kostnaden är inköpssumman av WeatherHub-enheterna samt att man måste ha uppkoppling till Internet.

Läs mer »
Acetec Evodry sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare PD+paket

Svensktillverkad      Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind   

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till 200 kvm.

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

  • Avfuktare Acetec Evodry PD+ med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
  • Torrluftsslangar 3st på 15m långa
  • Slangklämma 3st
  • Sluthylsa 3st för placering i slutänden på torrluftsslangen
  • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Frakt & Moms ingår i priset

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen