Sök

Krypgrund under förskola eller skola

0
(0)

Som förälder, pedagog eller arbetande inom kommunens verksamhet är det viktigt känna till grundläggande fakta hur en krypgrund fungerar och vad en sådan kan ge upphov till om fukt och mögel tillåts i denna. Här ges sammanfattande basal kunskap och vidare hänvisning till våra mer precist ämnesrelaterade sidor.

Idag vet vi genom forskning, fältarbete och många utgivna rapporter att krypgrund är en riskkonstruktion, vilket inte bara gäller om den ligger som grund under en vanlig villa utan även under förskola och skola. Tyvärr slarvas det med inspektion och egenkontroller hos somliga kommuner och fastighetsägare. Förutom slarv kan ren okunskap vara ett hinder för att upptäcka fukt och s.k. mikrobiell skada (samlingsnamn för mögel och bakterier). Den som ansvarar för krypgrundsinspektionen ska ha god kännedom om fuktens påverkan på byggnadsmaterial samt också om förutsättningarna för påväxt av mögel satt i relation till byggnadens ålder, skick och utförande samt även för skolan omgivande påverkande faktorer.

En krypgrund bör oavsett vad vissa andra kanske vill påskina noggrannt gås igenom minst två gånger per år. Givetvis ska varje inspektion protokollföras och diarieföras. Fuktmätning är ett verktyg som tillsammans med okulär kontroll tydligare ger fingervisning om situationen. Vi anser krypgrundsinspektion utan fuktmätning vara undermålig. Just gällande mätningarna ska man känna till att sådana inte brukar vara fullt ut rättvisande under årets alla månader. Rätt tid att mäta under skola och förskola är vid två årliga återkommande besök på sensommaren (augusti till september) samt under våren då sommarvärmen börjar komma på allvar. Under andra årstider likt vintern kan det i vissa krypgrunder vara låga uppmätta värden p.g.a. torrare uteluft, mindre regn och lägre grundvattennivå. Vår erfarenhet är att ju större krypgrund det handlar om ju fuktigare kan det under vintern vara, fast det är inget som regelmässigt gäller. Godta därför ej inspektioner som utförts under vintern som allmängiltiga för krypgrundens skick och fuktlast över hela året.

En till inspektion kombinerande lösning är bruk av fuktlogger som kontinuerligt loggar klimatet i krypgrunden. Detta ger en god överblick samt tydliga indikationer om vidare åtgärder mot fukt måste tas. Loggningsdiagrammen är även dessa bra att diarieföra för att visa att man verkligen vidtagit adekvata förebyggande åtgärder.

Mögel i skolans krypgrund

Inte sällan finns mögel i krypgrund. Skolor och förskolor är inte förskonade från detta fenomen. Det vi här tydligt vill framföra är att man inte ska godta somliga besiktningsmäns och fuktteknikers utlåtande om att mögel är naturligt i en krypgrund och inget att hälsomässigt sett oroa sig över. Tyvärr är det ännu 2012 mycket vanligt att mötas av den kommentaren. Mögelpåväxt kan innebära att det via luftpassager upp i skolan kommer allergener och mögelgifter, det som brukar benämnas möglets metaboliter. En vanlig väg upp till skolans inneluft kan vara vid rörgenomföringar, lucka eller dörr till källare, spalten mellan golv och vägg samt också utifrån genom de ventilationshål som finns i grundmuren till krypgrunden och vidare in i skolan där luft kan komma likt öppna fönster, dörrar och genom friskluftsintag. Det hjälper sällan att endast försöka täta nämnda passageställen eftersom byggnadens totala undertryck särskilt under kall årstid har en kraftig verkan som “drar upp möglet” från krypgrunden.

Lukt i skolan från krypgrunden

Främmande lukt likt mögellukt eller kemisk lukt ska aldrig accepteras i förskola eller skola. Det kan bevisligen medföra hälsosymptom, läs t.ex. Selmastudien som konstaterar ökad frekvens av allergi och astma vid mögellukt.

Lukter i skola kommer inte sällan från grundläggningen vilken kan vara platta på mark, torpargrund eller krypgrund. Exakt var lukten kommer ifrån kan vara svårt att säga eftersom det kan lukta relativt friskt i krypgrunden även om fuktskadan finns relaterad till utrymmet. Det kan också vara svårt att spåra lukter då vårt luktsinne och övriga till luktsinnet kopplade kognitiva funktioner kan sortera bort hela eller delar av den medvetna informationen redan efter så kort tid som under en minut. Det gäller även fackman.

Undertryck i krypgrund för att undkomma lukt är sällan hållbar lösning utan samtidigt bruk av permanent avfuktare då undertrycket i sig endast hanterar var luften från utrymmet ska bli av (istället för upp till skolans innemiljö) och därtill forcerar in mer luft med fukt varvid skadorna kan eskalera kraftigt. Avfuktare och undertryck kan vara en kombinationslösning där skadebilden ej är för omfattande och skolbyggnaden i sig så att säga kan tillgodogöra sig lösningen. Undertryckets frånluft d.v.s. den luft som leds direkt från krypgrund och ut får inte påverka vistelsemiljön vare sig utomhus på skolgården, hos grannar eller inomhus. Vi har t.ex. sett att man på vissa orter lett ut luftflödet direkt mot skolgården. Rening av frånluften via kolfilter kan vara nödvändigt fast ställer då till med ytterligare utgifter i form av täta kontroller och riktigt dyra filterbyten. Utblås över tak/nock är att föredra. Prospektering görs alltid av fackman. Efterkontroller för att säkerställa undertryck och avfuktning måste göras med täta intervaller tills man till fullo vet att det fungerar u.a.

Då det gäller mögelsanering och luktsanering finns lagstadgat hur man ska gå tillväga eftersom åtgärderna kan påverka oss kraftigt av ena eller andra anledningen. Vi kommer till detta i vidare skrift.

Ställ krav på din skola och kommun! Kan de uppvisa att kontroller sker i förebyggande syfte och att åtgärder sker då det behövs?

Undrar du över något eller har något att förtälja kring den skola eller förskola som berör dig är du välkommen att kontakta oss. Den fria supporten gäller även ditt eget hus och sommarstuga.

Skolor med möglig krypgrund

Borås – Kristinebergskolans Krypgrund

Denna sida är en del av vår artikelserie som berör fukt och mögel i skola samt förskola.
 
Eftersom skola är en offentlig verksamhet där det vistas många barn och vuxna anser vi att kraven för kontroll och inspektion borde skärpas. Idag är det totala efterlevandet av miljöbalken och andra reglerande lagar uselt.

Uppdaterad 2019-05-16
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

0 (0) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Dantherm CDF 10 avfuktare

Avfuktare Dantherm CDF 10 är avsedd för väggmontering. Lämpar sig i uppvärmda utrymmen.

Finns i uförande med vit- eller gråfärgad frontplåt.

Tillval av vattentank kan göras, vilken monteras i nederkant av avfuktaren. Se bild och tillbehör nedan.

Observera att Dantherm CDF 10 är beställningsvara direkt från fabrikslagret. Därför tillämpar vi ej ångerrätt.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen