Krypgrund under förskola eller skola

0
(0)

Som förälder, pedagog eller arbetande inom kommunens verksamhet är det viktigt känna till grundläggande fakta hur en krypgrund fungerar och vad en sådan kan ge upphov till om fukt och mögel tillåts i denna. Här ges sammanfattande basal kunskap och vidare hänvisning till våra mer precist ämnesrelaterade sidor.

Idag vet vi genom forskning, fältarbete och många utgivna rapporter att krypgrund är en riskkonstruktion, vilket inte bara gäller om den ligger som grund under en vanlig villa utan även under förskola och skola. Tyvärr slarvas det med inspektion och egenkontroller hos somliga kommuner och fastighetsägare. Förutom slarv kan ren okunskap vara ett hinder för att upptäcka fukt och s.k. mikrobiell skada (samlingsnamn för mögel och bakterier). Den som ansvarar för krypgrundsinspektionen ska ha god kännedom om fuktens påverkan på byggnadsmaterial samt också om förutsättningarna för påväxt av mögel satt i relation till byggnadens ålder, skick och utförande samt även för skolan omgivande påverkande faktorer.

En krypgrund bör oavsett vad vissa andra kanske vill påskina noggrannt gås igenom minst två gånger per år. Givetvis ska varje inspektion protokollföras och diarieföras. Fuktmätning är ett verktyg som tillsammans med okulär kontroll tydligare ger fingervisning om situationen. Vi anser krypgrundsinspektion utan fuktmätning vara undermålig. Just gällande mätningarna ska man känna till att sådana inte brukar vara fullt ut rättvisande under årets alla månader. Rätt tid att mäta under skola och förskola är vid två årliga återkommande besök på sensommaren (augusti till september) samt under våren då sommarvärmen börjar komma på allvar. Under andra årstider likt vintern kan det i vissa krypgrunder vara låga uppmätta värden p.g.a. torrare uteluft, mindre regn och lägre grundvattennivå. Vår erfarenhet är att ju större krypgrund det handlar om ju fuktigare kan det under vintern vara, fast det är inget som regelmässigt gäller. Godta därför ej inspektioner som utförts under vintern som allmängiltiga för krypgrundens skick och fuktlast över hela året.

En till inspektion kombinerande lösning är bruk av fuktlogger som kontinuerligt loggar klimatet i krypgrunden. Detta ger en god överblick samt tydliga indikationer om vidare åtgärder mot fukt måste tas. Loggningsdiagrammen är även dessa bra att diarieföra för att visa att man verkligen vidtagit adekvata förebyggande åtgärder.

Mögel i skolans krypgrund

Inte sällan finns mögel i krypgrund. Skolor och förskolor är inte förskonade från detta fenomen. Det vi här tydligt vill framföra är att man inte ska godta somliga besiktningsmäns och fuktteknikers utlåtande om att mögel är naturligt i en krypgrund och inget att hälsomässigt sett oroa sig över. Tyvärr är det ännu 2012 mycket vanligt att mötas av den kommentaren. Mögelpåväxt kan innebära att det via luftpassager upp i skolan kommer allergener och mögelgifter, det som brukar benämnas möglets metaboliter. En vanlig väg upp till skolans inneluft kan vara vid rörgenomföringar, lucka eller dörr till källare, spalten mellan golv och vägg samt också utifrån genom de ventilationshål som finns i grundmuren till krypgrunden och vidare in i skolan där luft kan komma likt öppna fönster, dörrar och genom friskluftsintag. Det hjälper sällan att endast försöka täta nämnda passageställen eftersom byggnadens totala undertryck särskilt under kall årstid har en kraftig verkan som “drar upp möglet” från krypgrunden.

Lukt i skolan från krypgrunden

Främmande lukt likt mögellukt eller kemisk lukt ska aldrig accepteras i förskola eller skola. Det kan bevisligen medföra hälsosymptom, läs t.ex. Selmastudien som konstaterar ökad frekvens av allergi och astma vid mögellukt.

Lukter i skola kommer inte sällan från grundläggningen vilken kan vara platta på mark, torpargrund eller krypgrund. Exakt var lukten kommer ifrån kan vara svårt att säga eftersom det kan lukta relativt friskt i krypgrunden även om fuktskadan finns relaterad till utrymmet. Det kan också vara svårt att spåra lukter då vårt luktsinne och övriga till luktsinnet kopplade kognitiva funktioner kan sortera bort hela eller delar av den medvetna informationen redan efter så kort tid som under en minut. Det gäller även fackman.

Undertryck i krypgrund för att undkomma lukt är sällan hållbar lösning utan samtidigt bruk av permanent avfuktare då undertrycket i sig endast hanterar var luften från utrymmet ska bli av (istället för upp till skolans innemiljö) och därtill forcerar in mer luft med fukt varvid skadorna kan eskalera kraftigt. Avfuktare och undertryck kan vara en kombinationslösning där skadebilden ej är för omfattande och skolbyggnaden i sig så att säga kan tillgodogöra sig lösningen. Undertryckets frånluft d.v.s. den luft som leds direkt från krypgrund och ut får inte påverka vistelsemiljön vare sig utomhus på skolgården, hos grannar eller inomhus. Vi har t.ex. sett att man på vissa orter lett ut luftflödet direkt mot skolgården. Rening av frånluften via kolfilter kan vara nödvändigt fast ställer då till med ytterligare utgifter i form av täta kontroller och riktigt dyra filterbyten. Utblås över tak/nock är att föredra. Prospektering görs alltid av fackman. Efterkontroller för att säkerställa undertryck och avfuktning måste göras med täta intervaller tills man till fullo vet att det fungerar u.a.

Då det gäller mögelsanering och luktsanering finns lagstadgat hur man ska gå tillväga eftersom åtgärderna kan påverka oss kraftigt av ena eller andra anledningen. Vi kommer till detta i vidare skrift.

Ställ krav på din skola och kommun! Kan de uppvisa att kontroller sker i förebyggande syfte och att åtgärder sker då det behövs?

Undrar du över något eller har något att förtälja kring den skola eller förskola som berör dig är du välkommen att kontakta oss. Den fria supporten gäller även ditt eget hus och sommarstuga.

Skolor med möglig krypgrund

Borås – Kristinebergskolans Krypgrund

Denna sida är en del av vår artikelserie som berör fukt och mögel i skola samt förskola.
 
Eftersom skola är en offentlig verksamhet där det vistas många barn och vuxna anser vi att kraven för kontroll och inspektion borde skärpas. Idag är det totala efterlevandet av miljöbalken och andra reglerande lagar uselt.

Uppdaterad 2019-05-16
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Luftpump Blowtac-60L

Luftpump Blowtac-60 och HK-100 till vattenrening

Blowtac Luftpump HK 60 eller HK 100 är en av marknadens mest kvalitativa aggregat. I förhållande till inköpspriset står dessa luftpumpar för hög luftvolym, bra tryck, låg ljudnivå, låg energiåtgång och lång livslängd.

Vi använder Blowtac tillsammans med Vattenrenare och Radonavskiljare WaterSteril.

Luftpumparna går även bra att använda till akvarium och damm etc.

Läs mer »

TFA Klimatlogger hygrometer trådlös

TFA Klimatlogger fungerar som trådlös hygrometer samtidigt som den loggar värden gällande relativ fuktighet och temperatur. Värdena sänds till USB-sticka varvid man kan läsa av diagram i dator där USB-stickan inkopplas. Basenheten kan sammankopplas med och ta emot värden från totalt 8 st TFA Klimatsensorer. Räckvidd mellan fjärrsensorerna och basenheten är max. 100 meter.

Läs mer »
Sorptionsavfuktare

Avfuktare EvoDry 180 Pro från Acetec

Svensktillverkad

Sorptionsavfuktare Acetec EvoDry 180 Pro med hög kapacitet gällande avfuktning och luftomsättning.

Med hela 187 liters avfuktningskapacitet per dygn är EvoDry 180 Pro lämpad för mycket krävande applikationer. Utförandet är förhållandevis kompakt och vikten hålls därmed ned. Materialval  till avfuktaren har gjorts för lång livslängd. Själva hjärtat i avfuktaren är sorptionshjulet, vilket är patenterat och liksom aggregatet i övrigt. Tre års garanti.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen