Varning för billiga avfuktare p.g.a. brand i krypgrund källare

Avfuktare finns i ett stort antal modeller och prisklasser. Tyvärr tenderar billigare kondensavfuktare med plasthölje oftare än sorptionsavfuktare med metallhölje orsaka brand i utrymmen som krypgrund och källare.

Under 2014 har vi tagit del av nyhetsflöde där det verkar som att fler avfuktare än vanligt har brunnit. Woods återkallar enligt Nya Lidköpings Tidningen 7.500 ex. av modell DS-12 då två enheter tagit eld inom kort tid. Bränderna verkar vara knutna till två olika fabrikat och tre olika modeller. Det är Amcor och Woods som drabbats.

Under de mer än tio år vi varit verksamma, med tusentals levererade och installerade avfuktare, har vi varit förskonade från avfuktarbrand.

Krypgrund är lägre i tak och värmeutveckling från avfuktare som fungerar felaktigt påverkar mycket snabbt och intensivt krypgrundstaket som kallas för blindbotten. Isoleringen i golvbjälklaget kan variera mellan i äldre hus kutterspån och i nyare hus mineralull eller stenull. Kutterspånet är mer brandfängt och en hastigare brandutveckling kan bli följden. Mineralull etc. har bättre förmåga att bromsa brand men vid tillräcklig värme kan spridning relativt snabbt ske. Ytterligare typ av isolering är cellplast. Rapporter från brandskyddsmyndigheter tyder på att cellplast till skillnad från olika tillverkares uppgifter aktivt kan vara drivande till ett snabbt och förödande förlopp då isoleringen utsätts för öppen låga och värme.

Ofta är krypgrunden mycket dammig, särskilt om den innan installation av avfuktare stått uteluftsventilerad. Damm, löv och annat organiskt material t.ex. byggspill på marken kan också få en brand att härja friare.

I källare är takhöjden sett till värmeutveckling och ev. lågor från en avfuktare mer betryggande, om än inte säkert. I källaren förvaras ofta brandkänsligt material som i sin tur kan fatta eld och aktivt inverka genom ökad spridning. Tänk på att ställa avfuktaren fritt så att den inte står i närheten av brännbart material eller kan övertäckas av nedfallande plagg, kartonger m.m. Sätt brandskyddande plåtar i taket ovan kondensavfuktare i källare.

Brandskydd och säkerhet

I krypgrund rekommenderar vi av flera skäl inte kondensavfuktare. Det finns viss osäkerhet om man tittar på avfuktningskapaciteten i förhållande till det kallställda utrymme som en krypgrund utgör. Avfuktarens prestanda håller för ofta inte måttet med mögel och lukt som följd. Sen kommer vi till det här med brand. I förhållande till mängden sålda avfuktare ser brandfrekvensen statisktisk sett inte så hög ut, men det händer mer eller mindre allvarliga incidenter ett flertal gånger per år i Sverige.

För krypgrundens bästa rekommenderar vi i regel avfuktare med korrosionsskyddat plåthölje. Dessa s.k. sorptionsavfuktare är inte utrustade med kompressor och köldmedia och har därför ej samma, vid fel, potentiella värmeutvecklingsfrekvens. Skulle någon komponent t.ex. vid åsknedslag eller av annan anledning bli överhettad motverkar plåthöljet brandspridning. Än så länge har vi aldrig sett att de sorptionsavfuktare vi saluför medfört brand.

Eldragning fram till avfuktaren bör göras ordentligt av fackman. Skarvsladdar och kopplingsdosor medför viss risk och ska därför undvikas.

Jordfelsbrytare bör installeras om sådan inte redan finns.

Brandlarm bör oavsett installation av avfuktare eller ej placeras i krypgrunden. Det finns brandvarnare som länkas till varandra genom signal så att en varnare uppe i huset går igång samtidigt som varnaren i krypgrunden detekterar och signalerar. I annat fall hörs signalen kanske inte upp i huset så väl.

Signaler har gått ut om att vissa avfuktare som tagit fyr inte varit rätt underhållna. Service och eventuell reparation är viktigt att utföra då sådan behövs.

Referenser

2014-10-22
Uppdaterad 2019-05-10

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/