Sök

Varning för billiga avfuktare p.g.a. brand i krypgrund källare

0
(0)

Avfuktare finns i ett stort antal modeller och prisklasser. Tyvärr tenderar billigare kondensavfuktare med plasthölje oftare än sorptionsavfuktare med metallhölje orsaka brand i utrymmen som krypgrund och källare.

Under 2014 har vi tagit del av nyhetsflöde där det verkar som att fler avfuktare än vanligt har brunnit. Woods återkallar enligt Nya Lidköpings Tidningen 7.500 ex. av modell DS-12 då två enheter tagit eld inom kort tid.

Under de mer än tio år vi varit verksamma, med tusentals levererade och installerade avfuktare, har vi varit förskonade från avfuktarbrand.

Krypgrund är lägre i tak och värmeutveckling från avfuktare som fungerar felaktigt påverkar mycket snabbt och intensivt krypgrundstaket som kallas för blindbotten. Isoleringen i golvbjälklaget kan variera mellan i äldre hus kutterspån och i nyare hus mineralull eller stenull. Kutterspånet är mer brandfängt och en hastigare brandutveckling kan bli följden. Mineralull etc. har bättre förmåga att bromsa brand men vid tillräcklig värme kan spridning relativt snabbt ske. Ytterligare typ av isolering är cellplast. Rapporter från brandskyddsmyndigheter tyder på att cellplast till skillnad från olika tillverkares uppgifter aktivt kan vara drivande till ett snabbt och förödande förlopp då isoleringen utsätts för öppen låga och värme.

Ofta är krypgrunden mycket dammig, särskilt om den innan installation av avfuktare stått uteluftsventilerad. Damm, löv och annat organiskt material t.ex. byggspill på marken kan också få en brand att härja friare.

I källare är takhöjden sett till värmeutveckling och ev. lågor från en avfuktare mer betryggande, om än inte säkert. I källaren förvaras ofta brandkänsligt material som i sin tur kan fatta eld och aktivt inverka genom ökad spridning. Tänk på att ställa avfuktaren fritt så att den inte står i närheten av brännbart material eller kan övertäckas av nedfallande plagg, kartonger m.m. Sätt brandskyddande plåtar i taket ovan kondensavfuktare i källare.

Brandskydd och säkerhet

I krypgrund rekommenderar vi av flera skäl inte kondensavfuktare. Det finns viss osäkerhet om man tittar på avfuktningskapaciteten i förhållande till det kallställda utrymme som en krypgrund utgör. Avfuktarens prestanda håller för ofta inte måttet med mögel och lukt som följd. Sen kommer vi till det här med brand. I förhållande till mängden sålda avfuktare ser brandfrekvensen statisktisk sett inte så hög ut, men det händer mer eller mindre allvarliga incidenter ett flertal gånger per år i Sverige.

För krypgrundens bästa rekommenderar vi i regel avfuktare med korrosionsskyddat plåthölje. Dessa s.k. sorptionsavfuktare är inte utrustade med kompressor och köldmedia och har därför ej samma, vid fel, potentiella värmeutvecklingsfrekvens. Skulle någon komponent t.ex. vid åsknedslag eller av annan anledning bli överhettad motverkar plåthöljet brandspridning. Än så länge har vi aldrig sett att de sorptionsavfuktare vi saluför medfört brand.

Eldragning fram till avfuktaren bör göras ordentligt av fackman. Skarvsladdar och kopplingsdosor medför viss risk och ska därför undvikas.

Jordfelsbrytare bör installeras om sådan inte redan finns.

Brandlarm bör oavsett installation av avfuktare eller ej placeras i krypgrunden. Det finns brandvarnare som länkas till varandra genom signal så att en varnare uppe i huset går igång samtidigt som varnaren i krypgrunden detekterar och signalerar. I annat fall hörs signalen kanske inte upp i huset så väl.

Signaler har gått ut om att vissa avfuktare som tagit fyr inte varit rätt underhållna. Service och eventuell reparation är viktigt att utföra då sådan behövs.

LFS – Service och reparation av avfuktare

Se vårt utbud av avfuktare

Guide i att välja avfuktare

Referenser

– Bränder orsakas av defekta avfuktare, Svensk Byggtjänst, 2015.

2014-10-22
Uppdaterad 2019-05-10

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Filter Corroventa CTR 500TT 3st
Filter Acetec 6H 18 x 16 (Äldre modell)

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec EvoDry 6H avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 18 x 16,5 cm

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec PD-400 25 x 38

Rekommenderat är att byta filter på Acetec PD-400 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 25 x 38 cm

 

Läs mer »
Rökpenna
Rökpenna

Ett bra verktyg för att kontrollera ventilation, drag, läckage, kallras. Efter fläktmontering kan man enkelt få vetskap om att man har uppnått ett undertryck i t ex. krypgrunden.

Produkten innehåller inga farliga eller korrosiva ämnen, och är miljövänlig.

Levereras i paket innehållande 3st rökstavar. 3 rökstavar motsvarar ca: 1,5 timmar kontinuerlig rök eller 180 röktester á 30 sekunder per styck.

Läs mer »
AirSteril In-Duct luftrenare för infällning i ventilation

AirSteril In-Duct kan enkelt monteras på ventilationskanal via påstick, s.k. ventilationspåstick, alternativt på eller i box. Effektiv luftrening sker sedan både gällande genomgående luft samt ventilationssystemet i övrigt. In-Duct bör monteras efter ventilationsaggregat, FTX-system, på ingående luft. Infällnadsdjup med 18W AirSteril Lampa 190 mm, med 36W Lampa 390 mm.

Passar utmärkt i ett miljörum.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen