Vilseledande marknadsföring av avfuktare – Kondensavfuktare

4.7
(3)

Vi informerar på denna sida om olika mer eller mindre fula marknadsföringstrick som brukas av vissa importörer, fabrikörer och försäljare inom branschen för avfuktare.

Vilseledande riktvärden gällande kondensavfuktarens kapacitet

Det finns idag inga inom avfuktarbranschen eller från myndigheter gemensamt satta riktvärden som man skall utgå ifrån när man beskriver prestanda i sin marknadsföring. Därför är det vanligt att det i reklamen står t.ex. att avfuktaren klarar av att avfukta ett större antal liter vatten vid +30 C. och 80% relativ fuktighet (RF). Vi måste då veta att vanliga kondensavfuktare får bättre kapacitet ju varmare och fuktigare det blir. Kondensavfuktaren förlorar däremot rejält i kapacitet ju kallare det blir och kan också drabbas av påfrysning på kylslingorna.

Vi efterlyser en gemensam standard gällande marknadsföringen där alla avfuktare ska jämföras vid +20 C. och 60% RF. Samtidigt måste ett kurvdiagram presenteras som talar om kapaciteten vid olika temperaturer och olika värden gällande RF. Just nu vill vi påstå att man luras genom att bara ange de värden som ser bra ut för den i ämnet icke insatte privatpersonen som man vill ska handla.

Man anger också ofta felaktigt hur stort antal m2 yta som avfuktaren ska klara. Denna siffra tar man troligtvis ofta lite ur luften utan att ta hänsyn till att kondensavfuktaren tappar i prestanda vid lägre temperaturer och då inte klarar av ett fullt lika stort utrymme som man påstår att den ska kunna göra.

En metafor till detta vilseledande sätt att saluföra sina avfuktare skulle kunna vara om man i bilbranschen anger bränsleförbrukning enbart när bilen rullar i nedförsbacke eller när bilen går på tomgång. Vi tycker att när man lyfter fram denna jämförelse och tittar på fakta så framstår en del annonsering av kondensavfuktare som rent kvacksalveri.

Vilseledande texter i annonsering av kondensavfuktare

Marknadsföringen från en av Sveriges största leverantörer av kondensavfuktare sköts inte på ett bra och tillåtet sätt enligt oss. De skriver i tidningen Vi i Villa nr. 7-08 att en av deras avfuktare är “bäst för krypgrunden”. Vi har inte från deras sida sida sett att de kan backa upp denna reklam genom oberoende forskningsrapporter vilket man rimligtvis måste kunna göra för att kunna gå ut och säga att det man säljer är bäst. Den breda erfarenhet vi har gällande avfuktare i krypgrund och vind talar för att kondensavfuktare ofta inte klarar av det kalla klimatet. Kondensavfuktaren tappar under +16 grader hela tiden i avfuktningskapacitet för att till sist inte avfukta alls. Samtidigt måste avfuktaren med täta intervaller avfrosta kylslingorna. Avfrostningen drar en del ström och under tiden sker ingen aktiv avfuktning alls. Vid kallare årstid blir ofta kondensavfuktarens kylslingor så igenfrysta att aggregatet stängs av eller kan gå sönder då avfrostningen i sig bygger på att omgivande luft som via fläkten dras igenom avfuktaren är varm tillräckligt att smälta isen på kylslingorna.

Annonsören menar också att deras kondensavfuktare installeras i nybyggda husgrunder och därför anses fungera bra därtill. Vi tycker att hustillverkare som installerar kondensavfuktare inte ser till bäst och säkrast funktion utan endast till prislappen. Detta resonemang gör att hustillverkarna riskerar måla in sig själva i ett hörn och skaffa sig dåligt rykte. Om de snålar in på den viktiga lösningen med avfuktare, vad snålar de mer in på gällande huset? Detta kan ses som fuskbygge tycker vi!

Dock har man slutat upp med eller “förminskat” denna text om avfuktare bäst för krypgrund och istället funnit ett annat faktiskt ännu mer vilseledande sätt att få ut sina avfuktare till kund. Man utger nu fullständigt “mördande” information om att sina kondensavfuktare fungerar som en värmepump och därför tillför värme i det rum som avfuktaraggregatet placeras i. Vi tycker att detta är nonsens och faktiskt i sammanhanget tyder på en bluff. Mer skrivet om det finns under avfuktare – bluff

Vi talar absolut inte illa om aktuell annonsörs avfuktare som sådan, utan har endast synpunkter på deras annonsering. Vi vet genom erfarenhet och många privatpersoners telefonsamtal och E-mail att kondensavfuktaren ifråga inte alls är bäst och lämpligast för krypgrund. Samtidigt skriver Energimyndigheten också att kondensavfuktare i allmänhet inte är lämpliga i kallare utrymmen.

Inflation i användandet av texten “Bäst i Test” gällande sina avfuktare

I många annonser säger man att sin eller sina avfuktare är “bäst i test”. Vid en närmare titt i tester genomförda av Energimyndigheten kan man inte finna att alla dessa avfuktare skulle vara just “bäst i test”. Man omtolkar här informationen till sin egen fördel för att försöka vinna kunder. Ofta hänvisas inte till något test. Kan det kanske vara så att man har gjort ett internt begränsat test och syftar till detta eller vad är det som försiggår? Test av avfuktare – Fullständiga och djupgående tester saknas

Vad felaktig annonsering och information kan leda till

Det värsta med en olämplig avfuktare är inte att den tappar prestanda i kalla utrymmen, att den kan frysa igen eller gå sönder. Det värsta är att man vid bristande avfuktningskapacitet kan få tillväxt av mögel, röta och hussvamp. Även s.k. elak lukt också kallad krypgrundslukt kan uppkomma.

Bättre val av avfuktare för krypgrund och vind, s.k. kallutrymmen

För husägare som söker största möjliga trygghet och inte ständigt vill behöva kontrollera att avfuktningen i krypgrunden fungerar finns det säkrare aggregat att tillgå. Avfuktare som klarar av kallare utrymmen kallas allmänt för krypgrundsavfuktare eller sorptionsavfuktare och har ett system som skiljer sig från kondensavfuktare genom att avfuktningen sker via ett sorptionsmaterial istället för att en kompressor kyler ner en slinga som luften måste passera. Därmed säkerställs avfuktning även i minusgrader.

Viktig läsning:

Välj rätt avfuktare

Se LFS utbud av avfuktare

Uppdaterad 2019-05-11

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.7 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Ljuddämpare

Flexibel Ljuddämpare 125x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen