Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare AirSteril i båt - båten

Det är vanligt med elak lukt i båtar. Ofta blir luften innestängd och båten utsätts från både insida och utsida av mängder med fukt som i sin tur alstrar mögel. Själva fukten bör man åtgärda med lämplig avfuktare innan eller under tiden luftrenare används.

Inte nog med att andrahandsvärdet gällande lukt- och mögeldrabbade båtar sjunker, det är också ohälsosamt att vistas i ett utrymme med mögelsporer samt de mögelgifter som därtill är förknippat.

I båt kan lukt och mögel lätt uppkomma. Luftrenare såsom AirSteril sanerar effektivt.Vår luftrenare AirSteril sanerar effektivt både mögel och lukt genom unik teknik med ozon och fotokatalys.

AirSteril´s neutraliserande effekt på föroreningar är upp till 3.500ggr effektivare än vanligt syre och AirSteril är därmed det idag mest prisvärda saneringsaggregatet som finns.

Luftrenaren kan även användas i förebyggande syfte samt också has i drift när man vistas i båten. Detta är möjligt då det till luftrenaren finns olika lampor som anpassas efter storlek på utrymme, önskad saneringseffekt samt om man vill vistas i utrymmet eller inte.

För ren mögelsanering väljs lampa som alstrar en viss mängd ozon. Önskar man vistas i mindre utrymmen som ofta hytter utgör samtidigt som allmän luftrening eller luktsanering sker kan med fördel lampa väljas som enbart innebär fotokatalys. Effekten av fotokatalys är hälsosam då luftburna föroreningar neutraliseras och behovet av ventilation i båten minskar.

Med andra ord är AirSteril en mycket effektiv, anpassningsbar, kompakt och dessutom professionell luftrenare som kan användas till de flesta förkommande utrymmen, varav ett är just till båt.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB