Sök

Luftrenare AirSteril och Avfuktare mot fukt och lukt i båt

0
(0)

Båtar är utsatta för fukt från olika källor. Väder, vind, hav, sjö och brukarens aktiviteter innebär hög fuktlast. Inte sällan förorsakar fukten tillväxt av bakterier, jäst och mögel, vilket i sin tur alstrar lukt. Lukt kan också avges från fuktig inredning samt från båtens konstruktionsmaterial. Det är inte bara under båtsäsongen problemen kan uppstå utan även under vinterförvaringen. Det kan även spridas lukt från bensin och diesel. Avfuktare och fotokatalytisk luftrenare är två effektiva redskap för att motverka och åtgärda.

Undvik fukt och lukt i båt med avfuktare och luftrenare

Avfuktare för båt

Under säsong när båten används kan ventilation och värme användas för att avfukta naturligt. Dock kan det vara svårt att hålla utrymmet under durken i båten tillräckligt torrt. Under höst, vinter och vårvinter när båten ställs i förvaring sker det ofta i kalla utrymmen. Effektivt är i dessa lägen att använda avfuktare av typen sorptionsavfuktare, vilken avsevärt bättre än andra avfuktartyper klarar av att avfukta i svalare utrymmen, även ned i minusgrader.

Acetec EvoDry 6H avfuktare

För ändamålet finns Acetec EvoDry 6H vilken är en av de minsta sorptionsavfuktarna på marknaden, men ändå kapacitetsmässigt fullgod för användande i båt. EvoDry 6H blåser ut den fuktiga luften genom slang som anslutes till den svarta stosen. Man behöver således möjlighet att avleda vattenångan ut från båten. Den andra stosen är den där torrare luft blåses ut. Till torrluftsstosen kan rör eller slang för god fördelning av den avfuktade luften anslutas.

Förutom att reducera fukt och på så sätt se till att mögel och bakterier inte trivs fungerar avfuktare även som luftrenare. Det eftersom vissa föroreningar är bundna till vattenmolekyler på material och i luft. När avfuktaren sänker ångtrycket i luften så tar den även bort en del av föroreningsmängden.

Luftrenare till båt

Det finns lägen då avfuktare inte klarar av att ta bort lukt som redan av någon anledning alstrats i båten. Det är när lukten passerat karaktären innestängd och närmar sig begreppet elak lukt, vilken sätter sig i olika material och kan följa med i kläderna när man inte längre vistas i båten. Det beror ofta på ackumulerad fukt som i sin tur fått mögel och/eller bakterier att tillväxa.

Luftrenare AirSteril till båt

Sedan 2006 har vi till ett antal nöjda båtägare levererat luftrenare med fotokatalytisk effekt. Det innebär att luftrenaren initialt verkar med internt antibakteriellt UVC-ljus, som sekundärt i samverkan med katalysatorplattor belagda med TiO2- Titandioxid startar igång mot olika föroreningar mycket verksam fotokatalys.

Bilden visar vår mest sålda portabla luftrenare vid namn AirSteril AS-430. Den kan utrustas med valfri UVC-lampa vilken innebär att man antingen kan använda ozon eller välja bort ozon helt. Väljs ozon bort går det att använda luftrenaren allmänt, d.v.s. även när man vistas i båten.

Mycket verksamt och positivt är att denna typen av luftrenare inte bara behandlar den luft som dras igenom luftrenaren. Den fotokatalytiska effekten ser till att rent syre, negativa joner (valbart även ozon) följer med ut i luften och sprids i hela båten. Det innebär att luftrenaren inte enbart punktrenar genomgående luft utan också är verksam i båtens totala luftmängd samt mot alla ytor. Luftrenaren kan användas såväl i förebyggande syfte som komplement till annan sanering.

I lite större båtar kan det finnas ventilationssystem med AC för kylning. Precis som i hus och bilar blir det i AC-systemet fuktigt och mikrobiell aktivitet alstrar olika metaboliter som ventileras runt i båten. Det innebär ofta en svagt sur lukt men behöver tvunget inte lukta så mycket. Istället kan det vara så att man drabbas av symtom som t.ex. luftvägsirritation, hosta, astmasymtom, ögonirritation etc. För sanering av ventilationssystemet kan rengöring behövas med komplement av luftrenaren, eller att man enbart startar med luftrenaren och använder den regelbundet för att reducera risken för problemuppkomst. Det går också att använda det unika desinfektionsmedlet CleanZip som regelbundet kan duschas in i ventilationssystemet för att göra nytta.

För komplement till ren mögelsanering väljs lampa som alstrar viss mängd ozon. Önskar man vistas i relativt mindre utrymmen som hytter utgör samtidigt som allmän luftrening eller luktsanering sker, kan med fördel lampa väljas som enbart startar fotokatalys utan ozonavgivning.

Luftrenare kan fräscha upp miljön i båtar

Hålls båten i skick ökar andrahandsvärdet och även den fina känslan som båtlivet ofta innebär. Av mycket forskning att döma kan såväl olika luktande ämnen som mögel och bakterier i sig innebära hälsoeffekter. Vid användning av avfuktare och luftrenare kan en hel del bekymmer undanröjas.

Luftrenare AirSteril används också för att komma åt olika lukter i bil. Även i bilens ventilationsssystem.

Uppdaterad 2019-05-17

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Dantherm CDT 40 S avfuktare

Dantherm CDT 40 S med två stosar för anslutning av torrluftsslang eller rör. Fördelning av avfuktad luft är vid vissa applikationer viktigt för optimal avfuktning. Vid vattenskadeavfuktning kan man leda torrluften in bakom avskärmning mot skadestället till, för optimal verkan. Samtidigt kan det integrerade värmeelementet på 1kW förbättra effekten av avfuktningen.

Dantherm CDT 40S avfuktare räknas som beställningsvara och ångerrätt gäller därför ej.

Läs mer »
Filter Corroventa CTR 500TT 3st
Filter Acetec EvoDry 24 H/P 25 x 25

 

Filter till avfuktare Acetec EvoDry 24H och 24P bör bytas två gånger per år. Det är viktigt inte bara för avfuktarens funktion, utan även för att garanti ska gälla.

EvoDry 24P har en övervakningspanel där larm för filterbyte kommer att visas. Gällande 24H måste man själv hålla reda på halvårsintervallen.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen