Luftrenare AirSteril och Avfuktare mot fukt och lukt i båt

Båtar är utsatta för fukt från olika källor. Väder, vind, hav, sjö och brukarens aktiviteter innebär hög fuktlast. Inte sällan förorsakar fukten tillväxt av bakterier, jäst och mögel, vilket i sin tur alstrar lukt. Lukt kan också avges från fuktig inredning samt från båtens konstruktionsmaterial. Det är inte bara under båtsäsongen problemen kan uppstå utan även under vinterförvaringen. Det kan även spridas lukt från bensin och diesel. Avfuktare och fotokatalytisk luftrenare är två effektiva redskap för att motverka och åtgärda.

Undvik fukt och lukt i båt med avfuktare och luftrenare

Avfuktare för båt

Under säsong när båten används kan ventilation och värme användas för att avfukta naturligt. Dock kan det vara svårt att hålla utrymmet under durken i båten tillräckligt torrt. Under höst, vinter och vårvinter när båten ställs i förvaring sker det ofta i kalla utrymmen. Effektivt är i dessa lägen att använda avfuktare av typen sorptionsavfuktare, vilken avsevärt bättre än andra avfuktartyper klarar av att avfukta i svalare utrymmen, även ned i minusgrader.

Acetec EvoDry 6H avfuktare

För ändamålet finns Acetec EvoDry 6H vilken är en av de minsta sorptionsavfuktarna på marknaden, men ändå kapacitetsmässigt fullgod för användande i båt. EvoDry 6H blåser ut den fuktiga luften genom slang som anslutes till den svarta stosen. Man behöver således möjlighet att avleda vattenångan ut från båten. Den andra stosen är den där torrare luft blåses ut. Till torrluftsstosen kan rör eller slang för god fördelning av den avfuktade luften anslutas.

Förutom att reducera fukt och på så sätt se till att mögel och bakterier inte trivs fungerar avfuktare även som luftrenare. Det eftersom vissa föroreningar är bundna till vattenmolekyler på material och i luft. När avfuktaren sänker ångtrycket i luften så tar den även bort en del av föroreningsmängden.

Luftrenare till båt

Det finns lägen då avfuktare inte klarar av att ta bort lukt som redan av någon anledning alstrats i båten. Det är när lukten passerat karaktären innestängd och närmar sig begreppet elak lukt, vilken sätter sig i olika material och kan följa med i kläderna när man inte längre vistas i båten. Det beror ofta på ackumulerad fukt som i sin tur fått mögel och/eller bakterier att tillväxa.

Luftrenare AirSteril till båt

Sedan 2006 har vi till ett antal nöjda båtägare levererat luftrenare med fotokatalytisk effekt. Det innebär att luftrenaren initialt verkar med internt antibakteriellt UVC-ljus, som sekundärt i samverkan med katalysatorplattor belagda med TiO2- Titandioxid startar igång mot olika föroreningar mycket verksam fotokatalys.

Bilden visar vår mest sålda portabla luftrenare vid namn AirSteril AS-430. Den kan utrustas med valfri UVC-lampa vilken innebär att man antingen kan använda ozon eller välja bort ozon helt. Väljs ozon bort går det att använda luftrenaren allmänt, d.v.s. även när man vistas i båten.

Mycket verksamt och positivt är att denna typen av luftrenare inte bara behandlar den luft som dras igenom luftrenaren. Den fotokatalytiska effekten ser till att rent syre, negativa joner (valbart även ozon) följer med ut i luften och sprids i hela båten. Det innebär att luftrenaren inte enbart punktrenar genomgående luft utan också är verksam i båtens totala luftmängd samt mot alla ytor. Luftrenaren kan användas såväl i förebyggande syfte som komplement till annan sanering.

I lite större båtar kan det finnas ventilationssystem med AC för kylning. Precis som i hus och bilar blir det i AC-systemet fuktigt och mikrobiell aktivitet alstrar olika metaboliter som ventileras runt i båten. Det innebär ofta en svagt sur lukt men behöver tvunget inte lukta så mycket. Istället kan det vara så att man drabbas av symtom som t.ex. luftvägsirritation, hosta, astmasymtom, ögonirritation etc. För sanering av ventilationssystemet kan rengöring behövas med komplement av luftrenaren, eller att man enbart startar med luftrenaren och använder den regelbundet för att reducera risken för problemuppkomst. Det går också att använda det unika desinfektionsmedlet CleanZip som regelbundet kan duschas in i ventilationssystemet för att göra nytta.

För komplement till ren mögelsanering väljs lampa som alstrar viss mängd ozon. Önskar man vistas i relativt mindre utrymmen som hytter utgör samtidigt som allmän luftrening eller luktsanering sker, kan med fördel lampa väljas som enbart startar fotokatalys utan ozonavgivning.

Luftrenare kan fräscha upp miljön i båtar

Hålls båten i skick ökar andrahandsvärdet och även den fina känslan som båtlivet ofta innebär. Av mycket forskning att döma kan såväl olika luktande ämnen som mögel och bakterier i sig innebära hälsoeffekter. Vid användning av avfuktare och luftrenare kan en hel del bekymmer undanröjas.

Luftrenare AirSteril används också för att komma åt olika lukter i bil. Även i bilens ventilationsssystem.

Uppdaterad 2019-05-17

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd