Luftrenare AirSteril och Avfuktare mot fukt och lukt i båt

0
(0)

Båtar är utsatta för fukt från olika källor. Väder, vind, hav, sjö och brukarens aktiviteter innebär hög fuktlast. Inte sällan förorsakar fukten tillväxt av bakterier, jäst och mögel, vilket i sin tur alstrar lukt. Lukt kan också avges från fuktig inredning samt från båtens konstruktionsmaterial. Det är inte bara under båtsäsongen problemen kan uppstå utan även under vinterförvaringen. Det kan även spridas lukt från bensin och diesel. Avfuktare och fotokatalytisk luftrenare är två effektiva redskap för att motverka och åtgärda.

Undvik fukt och lukt i båt med avfuktare och luftrenare

Avfuktare för båt

Under säsong när båten används kan ventilation och värme användas för att avfukta naturligt. Dock kan det vara svårt att hålla utrymmet under durken i båten tillräckligt torrt. Under höst, vinter och vårvinter när båten ställs i förvaring sker det ofta i kalla utrymmen. Effektivt är i dessa lägen att använda avfuktare av typen sorptionsavfuktare, vilken avsevärt bättre än andra avfuktartyper klarar av att avfukta i svalare utrymmen, även ned i minusgrader.

Acetec EvoDry 6H avfuktare

För ändamålet finns Acetec EvoDry 6H vilken är en av de minsta sorptionsavfuktarna på marknaden, men ändå kapacitetsmässigt fullgod för användande i båt. EvoDry 6H blåser ut den fuktiga luften genom slang som anslutes till den svarta stosen. Man behöver således möjlighet att avleda vattenångan ut från båten. Den andra stosen är den där torrare luft blåses ut. Till torrluftsstosen kan rör eller slang för god fördelning av den avfuktade luften anslutas.

Förutom att reducera fukt och på så sätt se till att mögel och bakterier inte trivs fungerar avfuktare även som luftrenare. Det eftersom vissa föroreningar är bundna till vattenmolekyler på material och i luft. När avfuktaren sänker ångtrycket i luften så tar den även bort en del av föroreningsmängden.

Luftrenare till båt

Det finns lägen då avfuktare inte klarar av att ta bort lukt som redan av någon anledning alstrats i båten. Det är när lukten passerat karaktären innestängd och närmar sig begreppet elak lukt, vilken sätter sig i olika material och kan följa med i kläderna när man inte längre vistas i båten. Det beror ofta på ackumulerad fukt som i sin tur fått mögel och/eller bakterier att tillväxa.

Luftrenare AirSteril till båt

Sedan 2006 har vi till ett antal nöjda båtägare levererat luftrenare med fotokatalytisk effekt. Det innebär att luftrenaren initialt verkar med internt antibakteriellt UVC-ljus, som sekundärt i samverkan med katalysatorplattor belagda med TiO2- Titandioxid startar igång mot olika föroreningar mycket verksam fotokatalys.

Bilden visar vår mest sålda portabla luftrenare vid namn AirSteril AS-430. Den kan utrustas med valfri UVC-lampa vilken innebär att man antingen kan använda ozon eller välja bort ozon helt. Väljs ozon bort går det att använda luftrenaren allmänt, d.v.s. även när man vistas i båten.

Mycket verksamt och positivt är att denna typen av luftrenare inte bara behandlar den luft som dras igenom luftrenaren. Den fotokatalytiska effekten ser till att rent syre, negativa joner (valbart även ozon) följer med ut i luften och sprids i hela båten. Det innebär att luftrenaren inte enbart punktrenar genomgående luft utan också är verksam i båtens totala luftmängd samt mot alla ytor. Luftrenaren kan användas såväl i förebyggande syfte som komplement till annan sanering.

I lite större båtar kan det finnas ventilationssystem med AC för kylning. Precis som i hus och bilar blir det i AC-systemet fuktigt och mikrobiell aktivitet alstrar olika metaboliter som ventileras runt i båten. Det innebär ofta en svagt sur lukt men behöver tvunget inte lukta så mycket. Istället kan det vara så att man drabbas av symtom som t.ex. luftvägsirritation, hosta, astmasymtom, ögonirritation etc. För sanering av ventilationssystemet kan rengöring behövas med komplement av luftrenaren, eller att man enbart startar med luftrenaren och använder den regelbundet för att reducera risken för problemuppkomst. Det går också att använda det unika desinfektionsmedlet CleanZip som regelbundet kan duschas in i ventilationssystemet för att göra nytta.

För komplement till ren mögelsanering väljs lampa som alstrar viss mängd ozon. Önskar man vistas i relativt mindre utrymmen som hytter utgör samtidigt som allmän luftrening eller luktsanering sker, kan med fördel lampa väljas som enbart startar fotokatalys utan ozonavgivning.

Luftrenare kan fräscha upp miljön i båtar

Hålls båten i skick ökar andrahandsvärdet och även den fina känslan som båtlivet ofta innebär. Av mycket forskning att döma kan såväl olika luktande ämnen som mögel och bakterier i sig innebära hälsoeffekter. Vid användning av avfuktare och luftrenare kan en hel del bekymmer undanröjas.

Luftrenare AirSteril används också för att komma åt olika lukter i bil. Även i bilens ventilationsssystem.

Uppdaterad 2019-05-17

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Synd att sidan inte var användbar för dig

Låt oss förbättra denna sida

Berätta för oss vad vi kan förbättra

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Öppettider under semester

0 (0)   Vi kommer att stänga några tjänster under semestern 2022, vi har följande öppettider. Stängt v.28 – v.31 Butiken på hemsidan är öppen för beställningar Telefonsupporten har stängt. Vid behov kan du ringa

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

0 (0) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Woods M10 avfuktare levereras från Ljungby Fuktkontroll

Avfuktare M10 från Woods tillhör kategorin mindre kondensavfuktare. Det innebär att avfuktning sker genom system där en kompressor pumpar freonfritt kylmedia inne i en processluftsslinga där kondensering sker. Processluften är den fuktiga luften som via fläktverkan dras igenom avfuktaren. När denna fuktbärande luftström passerar kylslingan kondenserar delar av fukten på ytan av slingan. Kondensatet droppar ned i avfuktningstanken rymmande 2 liter, alternativt dräneras direkt ut om man anslutit 10 mm kondensslang till M10.

Läs mer »
Andningsskydd KN95 mot virus mögel bakterier och damm

Andningsskydd KN95 mot mögel virus bakterier damm

LFS Andningsskydd KN95 reducerar effektivt virus, mögel, bakterier och damm. Andningsskyddens filtreringseffekt följer riktlinjer som satts av NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health. KN95 motsvarar N95 och FFP2 i sortimentet nedan.

N95 står för filtrering av partiklar och aerosoler såsom droppsmitta om ned till 0,3 mikrometer i storlek. Som exempel på detta kan sägas att sporer från mögel har storlek från 1 till 100 mikrometer. Virus är vanligen mindre men bärs inte ensamma i luften, utan är vanligen fästa vid någon partikel eller liten droppe av kroppsvätska alternativt vattenmolekyl. Därför har andningsskyddet med dess 95% förmåga att reducera, god möjlighet att även fånga upp virus likt nu aktuellt Coronavirus.

Andningsskydd KN95 har god passförmåga för både man och kvinna och kan lätt vid behov sättas på. Vi rekommenderar detta skydd bl.a. vid inspektion i krypgrund och vind, samt vid installation av avfuktare i nämnda utrymmen.

Snören bakom öronen = B-Ö – Se även de mindre maskerna för Barn, med snören bakom öronen. 

 

Läs mer »
undertrycksflakt-lfs

Undertrycksfläkt LFS för ventilation av krypgrund

Med undertrycksfläkt LFS-100EC ser man till att minimera risken för att lukt, skadliga ämnen från t.ex. mögel eller träskyddskemikalier transporteras från krypgrund upp i bostaden. Undertrycksfläkten kompletterar avfuktare likt de i Acetec sortiment.

Ingående produkter i fläktpaketet.

  • Fläkt
  • Sladd /stickkontakt
  • Inbyggd hastighetsreglering
  • 2st ljuddämpare
  • Genomföringsrör 100mm
  • Väggfäste utloppsrör
  • Självborrande plåtskruvar
  • Serieinkopplingsstos 100x80x100mm (Kan anpassas efter behov)

Fläkthuset kan till skillnad från bilden här vara vitlackerat.

Läs mer »

Inlägg