Luftrenare AirSteril för sanering av bil

0
(0)

Oberoende av om man har en äldre eller nyare bil, husbil eller husvagn är det trevligt om bilen luktar fräscht. För detta ändamål kan man använda Luftrenare AirSteril.

Fukt är ofta den faktor som leder till att avvikande och elaka lukter utvecklas. Fukten ger mikrober, d.v.s. bakterier, svamp och mögel möjlighet att trivas. Tillväxtställen inne i kupé och vistelseutrymmen är vanligt. Ytterligare problem kan föreligga med AC-systemet, särskilt när man kör det på kyla. Det blir då kallare och fuktigare inne i systemet varvid både mögel och bakterier tillväxer och avger sina metaboliter (sekundärämnen). Vissa av dessa ämnen kallade kolväten är synonymt med lukt, medan andra inte luktar men ändå är potent hälsopåverkande. Andra lukter kan komma från rökning och även från själva materialet i bilens eller husvagnens konstruktion.

Luftrenaren med dess effekter

Luftrenare för bättre miljö i bil

Luftrenare AirSteril fungerar med hela sex olika renings- och saneringstekniker och blir effektiv för ändamålet. UVC ljuset inne i luftrenaren verkar antibakteriellt och bryter även ned organiska föroreningar. Detta ljus bestrålar inne i AirSteril katalysatorplattor belagda med Titandioxid – Tio2. Då uppstår fotokatalytisk effekt som bildar de oxiderande agenterna negativa joner, hydroxylradikaler, rent syre och väteperoxid, samtliga tillsammans mycket effektiva att bryta ned mikrober och lukt. Lampan inne i enheten kan även avge ozon vilket är den sjätte oxidationsagenten som verkar synergiskt med de andra.

Se luftrenare AirSteril AS-430 vilken är den mest sålda ur vårt sortiment till aktuellt ändamål.

Till skillnad mot äldre typer av luftrenare och ozonaggregat som endast avger ozon, vill vi säga att AirSteril är bättre. Det beror delvis på de sex sammantagna luft- och ytreningseffekterna. Eftersom synergisk verkan ges kan man avsevärt hålla ned mängden ozon, men ändå få totalt sett högre effekt. Dessutom verkar luftrenaren delvis självreglerande på ozonkoncentrationen. Redan ozonerad luft som åter dras igenom luftrenaren, passerar UVC-ljuset samt utsätts för fotokatalyseffekten. Då bryts ozon ned till fördel för andra oxidationsagenter. Ytterligare fördel är att luftrenaren till skillnad från vissa andra luftrenare inte producerar giftig kväveoxid.

Tillvägagångssätt för sanering

Vid sanering av bilen, husbilen eller husvagnen väljs lampa till AirSteril som producerar ozon. Alla gummimattor tas ut då gummi tenderar att långsamt (över tid) torka ut av ozonet, samtidigt som man vill komma åt ytorna under mattorna. Resten av interiören tar inte skada av ozonet vid normal luktsanering. Bilen, husbilen eller husvagnen dammsugs noga av och AirSteril sätts in i baksätet alternativt högre upp i mitten av utrymmet under en natt eller vid behov upp till ett eller ett flera dygn. Temperaturen i utrymmet bör vara minst +15C. för optimal reningseffekt.

Oavsett om det luktar kattkiss, hund, rök eller mögel etc. i bilen finns goda förutsättningar att få bort all eller reducera det mesta av lukten. Sitter lukt och andra föroreningar djupt i material som i dynor, säten etc. så kan det dock vara svårt att komma åt. Man kan prova att våtdammsuga om det är lämpligt, för att sedan köra med luftrenaren.

Finns dynor, kuddar och textilier är det bra att placera dessa luftigt så reningseffekten från luftrenaren kommer åt alla ytor.

Då det gäller lukt och mikrober i systemet för AC så kan man sätta luftrenaren inne i fordonet och köra dess kupéfläkt på lågvarv i läget där endast intern ventilation görs. Det är bra att samtidigt ladda batteriet så fläkten fungerar under hela saneringsperioden. Vid svåra problem med ventilationssystemet kan ytterligare metoder såsom isärtagning och tvättning behövas.

Bra att tänka på är att man inte ska exponera sig för ozon mer än högst korta stunder. Därför är det också fördelaktigt att vädra ur fordonet ordentligt efter utförd sanering. Svag ozonlukt kan sitta kvar i material upp till något dygn. Ventilation och uppvärmning snabbar på nedbrytningsprocessen av ozonet, som sedan försvinner helt. Det går även att sätta i icke ozonproducerande lampa i luftrenaren och köra eftersanering, vilken då hjälper till att bryta ned rester av ozon. När man kör med icke ozonproducerande lampa är det tillåtet att vistas i fordonet.

Luftrenare AirSteril ersätter rena ozonaggregat med bravur då luktsaneringen ifråga är bättre och skonsammare mot interiören i bilen och andra fordon som husvagn och husbil etc..

Har du frågor kring användningen av luftrenaren i din bil eller annat utrymme, ta gärna kontakt med oss för personlig service.

Avfuktare tar bort lukt

Visste du att avfuktare också fungerar som luftrenare? Läs mer här:

Luktsanering med avfuktare

Se vårt övriga sortiment av luftrenare

Luftrenare AirSteril och Avfuktare mot fukt och lukt i båt

Läs allmänt om elak lukt

Läs om luktsanering

Uppdaterad 2019-05-17

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0) EvoDry modell P är den mer avancerade och levereras med en Panel där övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas kan göras, via panelen kan även inställningar göras. Avfuktarens panel har en diod

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Produktexempel

Halvmask SR 900 andningsskydd

SR 900 från Sundströms är en perfekt halvmask för skydd mot mögel och bakterier samt vissa av dess metaboliter. Används även vid sanering, likt mögelsanering, som skydd emot saneringsvätskan. Som regel gäller att skydda sig bra vid inspektion i t.ex. krypgrund, vind, källare och andra utrymmen där pågående eller torr fuktskada finns. Vi använder själva denna halvmask, andningsmask vid installation av avfuktare och sanering.

Levereras med 1 st partikelfilter P3.
Storlek M – Medium.

Läs mer »

AirSteril In-Duct luftrenare för infällning i ventilation

AirSteril In-Duct kan enkelt monteras på ventilationskanal via påstick, s.k. ventilationspåstick, alternativt på eller i box. Effektiv luftrening sker sedan både gällande genomgående luft samt ventilationssystemet i övrigt. In-Duct bör monteras efter ventilationsaggregat, FTX-system, på ingående luft. Infällnadsdjup med 18W AirSteril Lampa 190 mm, med 36W Lampa 390 mm.

Passar utmärkt i ett miljörum.

Läs mer »

LFS-25 Krypgrundsisolering för isolering av krypgrund

Krypgrundsisolering LFS-25 är ämnad att läggas över byggplast i krypgrund. Fungerar som passiv avfuktare och hjälper även befintlig avfuktare att lättare klara av avfuktningen.

Frakt beräknas utifrån t.ex. Eniro vägbeskrivning. Fraktkostnad räknas upp till 50, 100 eller över 100 mil från Halmstad. Vi kontrollerar din beställning och korrigerar pris om fel val gällande fraktsträcka gjorts. Kontakt tas innan ev. korrigering. Isoleringen räknas som specialbeställning där ångerrätt inte gäller. Leveranstid ligger normalt på 2-9 vardagar.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen