Mögel i hus kan ge sarkoidos och granulom som hälsoeffekter

5
(1)

Såväl dött som levande mögel i hus (1) har förmåga att vålla barn, vuxna och djur olika hälsoeffekter. Levande mögelsporer kan koloniseras inne i kroppens vävnader samt organ och i huden. Då kallas angreppet för infektion. En annan begreppsformulering är att möglet blir invasivt (2). Även död materia, ofta kallat metaboliter eller sekundärprodukter kan förorsaka varierande allvarliga hälsoproblem. Här kommer vi speciellt lyfta fram en beståndsdel från sporer och hur kroppen reagerar då vi andas in den.

Mögelsporens skal består t.ex. av kitin, ergosterol och beta-glukan, där de två senare kan användas i analysresultat för bestämning av om det förekommer förhöjda värden av mögel i fastighet eller hus. Ofta kan analysresultaten vara bättre visande på om ett angrepp finns i fastigheten än vad kvantifiering av sporer ger för vägledning, eftersom döda eller vilande angrepp inte längre avger några nya sporer utöver de som redan producerats.

Mögel kan utlösa sarkoidos

Beta-glukan från mögel också benämnt beta-1-3-glucan, (1-3)-β-D-glucan eller β-glucan (3) är en polyglukos som vid inandning visat sig kunna orsaka inflammatoriska svar med vidare hälsoeffekter i kroppen. Tidigare ansågs sjukdomen sarkoidos vara ovanlig och man förstod inte vad orsaken var, mer än att inflammation var relaterat. Genom forskare från världens alla hörn får vi nu veta att sarkoidos oftare ses hos personer som vistas i sjuka hus (4, 18) där möglet genom någon typ av fuktskada eller vattenskada fått tillfälle att koloniseras. Man pratar om att det i de sjuka husen ses konglomerat av sarkoidosfall, precis som att det också, om än ovanligare, ses konglomerat av cancer (5, 6).

Den svenske professorn Ragnar Rylander verkar ligga i framkant vid här aktuell koppling mellan sjuka hus och sarkoidos. 1998 omtalade Ragnar Rylander, Bernt Danielsson och Birgitta Fogelberg genom Läkartidningen om misstanke att glukan från mögel drabbat en hel familj (7). Här rapporteras flertalet för sjuka hus typiska hälsoeffekter, likt luftvägsinflammation, snuva, ögonbesvär, trötthet och hudbesvär. Vidare drabbades ett av barnen av DAMP. Besvären försvann eller avtog då man flyttade från det skadade huset. Pojken med DAMP blev symtomfriare. Just fenomenet med neuropsykiatriska sjukdomar som följd av mögelexponering har vi vidare behandlat genom artikel (2). Rylander har följt upp spåret med mögelmetaboliten och framför via forskning om kopplingen till sarkoidos vilken idag måste ses som stark (8-10, 18).

Hälsoeffekter och sjukdomsyttring

Sarkoidos och granulom är kanske inget man direkt som icke drabbad har hört talas om. Sjukdomsyttringen lyfts av här refererade forskare fram som driven via inandning av substans från mögel. Inflammation uppstår i lungorna där granulom kan bildas. Granulom är tumörliknande svullnader som kan orsaka lungfunktionsnedsättning. Just nedsättning av lungkapacitet ses som vanligt företrädesvis hos kvinnor som vistas i hus med mögel och fuktskada (11).

Förutom lungskada har möglet vidare inflammationsdrivande hälsoeffekter som kan drabba alla organ i kroppen med nedsättning och ärrbildning som följd. Sarkoidos kan också ge sjukdomsyttring i ögon och hud.

Hälsoeffekterna kan vara individuella, manifesteras genom:

– Lungproblem, torrhosta, andnöd, väsande till pipande andning.

– Svullna lymfkörtlar.

– Röda, vattniga eller torra, irriterade och kliande ögon. Synnedsättning och dimsyn.

– Hörselproblem

– Hudåkommor där det bildas “öar” av lätt upphöjda röd, lila eller brunfärgade utslag genom ansamling av inflammationsdrivande celler som är till för att skydda kroppen emot t.ex. möglet. Vanligast är utslag på benen men det förekommer över hela kroppen och kan också ges i ansiktet som näsan, hakan, kinder och öron. Vid akut sarkoidos kan knölros på underbenen bildas. Organnedsättning misstänker vi i ett utdraget eller mer allvarligt sjukdomsläge manifesteras just genom hudutslag av varierande art och ibland granulom under huden.

Sarkoidos och granulom i huden av mögelHär en bild på granulom vid yttre fotknölen hos person vars totala sjukdomsbild startade vid boende i ett hus skadat av fukt så att mögel började växa både i konstruktionen och inne i vissa rum. Personen har utvecklat känslighet för mögel och uppvisar snabbt eskalerande hälsoeffekter, inbegripet hosta och upplevelse av trånga andningsvägar, vid mötet med de mikrobiella kontaminanterna som i förhöjd mängd finns i många hus. Som omskrivet vid diagnosen sarkoidos finns här också artrit, både i knän och i fotknölen vid dessa granulom.

– Olika organ kan inflammeras, likt njurar, lever, hjärta (ger svullna underben) och hjärna etc. Nervsystemet kan också bli ansatt.

Lätt feber, yrsel, hjärndimma, trötthet o.s.v. kan bli följden av mögelexponeringen med immunsvaren som leder till sarkoidos. Just inflammation är intressant att titta vidare på eftersom det från så många källor idag omtalas som mögelexponeringsföljd. Nyligen presenterade läkare från USA att sjuka hus-knuten inflammation vidare är kopplat till systemisk påverkan och förändringar i hjärnan vilket leder till nervsystemsrubbing. Detta har framkommit genom scanning av hjärnan på sjuka hus- och mögelutsatta patienter (12).

Mögelgifter är en debatterad mögelmetabolit som sedan länge har figurerat som tänkbar faktor till neurologisk skada. Här ett exempel på forskning om mögelgifters aktuella verkan från 2010 ur vårt artikelarkiv (13). Lägg samman dessa två senare referenser och sök gärna vidare på Internet. Databasen är gedigen gällande vetenskap som på likvärdiga sätt trots ibland varierande infallsvinklar faktiskt framför denna kunskap. Inte minst har det länge setts i fält och på läkarmottagningar (14) där individ efter annan beskriver hälsoeffekter som tyder på någon typ av hjärn- och nervsystemspåverkan, förutom inflammationsprocesser i andningsvägar, lungor och övriga kroppen. Kroppslig lokal inflammation som astma (15, 16, 18) är nu sammanknippat med systemisk inflammation.

Mycket intressant är att likt Ragnar Rylander och en allt mer växande skara forskare titta på immunförsvaret i förhållande till hur kroppen reagerar när man inandas mögel och bakterier som ges i hus med någon typ av skador. Just i fallet sarkoidos har Rylander nyligen framfört att det förutom ökning av vissa inflammationsrelaterade cytokiner ses nedreglering av cytokinet IL-10 som är till för att balansera immunsvaret ifråga (9). En sammanfattning om immunsvar emot mögel relaterat cytokiner har vi sammanställt under referens (17). Vid brist på cytokin IL-10 bromsas inte immunförsvaret upp. Beta-Glukan från mögelsporer orsakar just denna effekt samtidigt som glukanet minst i flera veckor efter exponering kan finnas kvar i kroppens vävnader och där är inflammationsdrivande, varvid sarkoidos och granulom som här via referenser framfört föreslås bli följden.

Behandling kan i somliga fall vara svårt, särskilt om sjukdomen blivit kronisk och exponering av mögel i huset fortsätter. Medicinering sker ofta med corticostereoider (kortison) som dämpar inflammation. Kortisonmedicineringen har för många visat sig vara otillräcklig, felaktig och kan ge kraftiga biverkningar. Debuterande av diabetes kan ges genom behandlingen och risken finns att man blir ännu känsligare för sockerintag, inbegripet modifierad stärkelse, och värre utsatt för mögel än tidigare (19,26). Är du intresserad av alternativa behandlingar av mögelinducerad sarkoidos och sjukdom utlöst i sjuka hus går det att läsa mer genom referenserna (20, 21) eller Googla på begreppen, gärna på engelska då svenska sidor jämförelsevis brister i information.

Uppföljning har skett där forskarteamet jämfört kortisonbehandling med behandling via mögel- och svamphämmande medel. Det visar sig att den senare behandlingen är effektivare (24). Det är mycket intressant att ta del av dessa resultat eftersom vi tidigare påtalat att autoimmun sjukdom kan bero på just exponering av mögel (25). Sarkoidos är diagnostiserat som autoimmun sjukdom.

Avslutningsvis kan nämnas att Ragnar Rylander i sitt informationsmaterial om mögel inomhus och hälsorisker nämnt att man redan i biblisk tid genom 3e Mosebok ganska ingående beskriver hur man skulle gå tillväga för att åtgärda mögel i byggnader (22). Vi har tidigare också tagit upp att det i bibeln står omskrivet om den tidens mögelsanering och vilka regler som gällde kring saneringen. Intressant är att ponera om varför man då kallade möglet för spetälskemögel? Var det kanske för att exponeringen orsakade sarkoidos med knölros och granulomutslag i huden (23)?

Idag vet vi med bestämdhet att flera hundratusen personers sjukdom kunnat hindras eller motverkas genom bättre huskonstruktion, avfuktare, ventilation och värme samt bättre byggnadsmaterial.

2014-10-07
Uppdaterad 2020-03-21

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Mögel i hus kan ge sarkoidos och granulom som hälsoeffekter”

 1. Hej lag bor i en gammal hus….
  pluslig förra året blev jag mycket sjuk….
  Det va inte det för att den läkare trodde att jag hade vit att någon mygg….för att jag hade röda fläckar på visa stället i min kropp…
  Till sist en annan kvinnliga läkare undersökte mig nuga….för att jag hade mycket röhusta och ont i minna knä…ledband osv.
  Hon skicka mig till magnetröntgen för att se mina lungorna….för det första den så att jag hade canser i lungorna….men sen visa sig att den hittade Sarkoidos….
  Jag undrar mig nu när jag läste eran artikeln om gamla hus son har drabbas av mögel kan ursacka Sarkoidos….
  Vad kan jag göra för att nogån kan kolla om det finns gamla mögel….i huset….för att vi bor i detta hus forförande….
  Mvh. Hugo
  Tack för förhand

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Hugo,

   Av mycket att döma kan Sarkoidos vara relaterat till vistelse i hus med mögel och fuktskador. Forskningen vi gått igenom föreslår att samband kan föreligga. Samtidigt finns även andra föranledande orsaker. Därför är det viktigt att söka vård. Av vikt är också att undersöka huset om det finns någon relaterad skada där. Förslagsvis inkallar man en kompetent fukttekniker som kan genomföra en fastighetsteknisk undersökning. Det går även att starta med att ta ett DNA mögeltest, vilket man kan göra själv. Se vår butik där DNA testet finns presenterat.

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Acetec manöverpanel Avfukt 2.0

Manöverpanel Avfukt 2.0 passande Acetec avfuktare med PDC-03 styrning.

Passar till manöverpaneler märkt med Acetec. Passar INTE till manöverpaneler som är märkt PDC-03. För paneler märkt med PDC-03 ska artnr 121144 användas.

Läs mer »

Dantherm CDF 10 avfuktare

Avfuktare Dantherm CDF 10 är avsedd för väggmontering. Lämpar sig i uppvärmda utrymmen.

Finns i uförande med vit- eller gråfärgad frontplåt.

Tillval av vattentank kan göras, vilken monteras i nederkant av avfuktaren. Se bild och tillbehör nedan.

Observera att Dantherm CDF 10 är beställningsvara direkt från fabrikslagret. Därför tillämpar vi ej ångerrätt.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen