Mögel ger neurologiska skador genom mögelgift

Lägre doser av mögel i hus kan ge nervskada

Det träts i forskningsleden mellan olika organisationer huruvida mögel och mögelgift i sjuka hus via lågdosförgiftning kan ge allvarliga bestående skador och sjukdomar eller ej. Vi som saneringsföretag och tillika i en informell roll har valt att lyfta fram vad senare tids forskning kring mögel och hälsa säger. Ett viktigt beslut här var att vänta ut och följa resultaten av forskningsframgångar och förfinad mätmetodik. Detta börjar vi se rejäla resultat av. Allt fler studier föreslår att mögel inte alls är så harmlöst som vissa påstår. Här lyfter vi fram en av dessa mycket viktiga mögelstudier utförd vid Texas Tech University, publicerad 13 juni 2010.

Mögel påverkar nervsystemet

Modellering har vid universitetet gjorts på mänskliga celler där man undersökt hur mögel av arten Stachybotrys Chartarum (svartmögel) och dess mögelgift Trichothecene / Satratoxin H påverkar och skadar nervsystemet. Man har valt att fokusera på om och hur lägre luftburna mängder av möglet kan ge skada.

Mögelgift kan genom inandning ge neurologiska symptom.Resultatet tyder på att inflammation och cellförgiftande effekter kan påverka processerna som bildar och underhåller blod-hjärn-barriären, vilken har till uppgift att hindra giftiga ämnen passera från hjärnans blodkärl in i nervcellerna. Studien påvisar att barriären kan bli negativt påverkad av mögelgifter med följd av lägre “filtreringsfunktion”. Då gifterna lättare passerar in i nervsystemets vävnad uppstår inflammation och cellförgiftande samt celldödande egenskaper. Väl inne i hjärnans vävnad och system påverkar gifterna astrocyter etc. som i sin tur orsakar vidare cellskador genom pro-inflammatoriska mekanismer, likt där makrofager som utsätts för mögel utlöser cytokiner. I vissa kombinationstillstånd, t.ex. oxidativ stress kan astrocyterna överreagera och leda till programmerad celldöd (apoptose) och/eller ökad inflammationsgrad. Nervceller kan härmed slås ut eller allvarligt skadas. Man befarar även sekundäreffekt att hjärn-blod-barriären ytterligare kan försvagas, vilket leder till ännu större neurologisk påverkan. Vidare kan kombinerad exponering av gifter från bakterier, s.k. endotoxiner öka mögelgifters skadliga verkan på nervcellerna.

Mögel-hälsa-studien föreslår att de som i “sjuka hus” exponeras för lågdoser av mögel och mögelgift över tid kan drabbas av kronisk immunsvarsverkan i form av inflammation och oxidativ stress som i sin tur ger nervskador. Vidare diskuteras det om att “vägen in i hjärnan” även öppnas för andra giftiga partiklar genom möglets skadeverkan.

Våra kommentarer om mögel och aktuell studie

Det har länge diskuterats kring sjuka hus och om mögel i hus kan ge allvarliga skador. Man har sett otvivelaktig påverkan (även neurologisk) i form av olika symptom. Det har av olika anledningar varit svårt att knyta just mögel till tillstånden hos de drabbade. Med andra ord har man kanske inte innan kunnat fastställa patogenes, d.v.s. klara samband mellan uppkomst och utveckling av sjukdomarna som uppstår. Så länge helt klara och fastställda bevis inte finns vill man inom vissa forskarorganisationer inte tala om riskerna, utan väljer istället att säga att det inte finns någon risk för bestående skada. Tar man del av mycket litteratur och avhandlingar inom ämnet anser vi det stå klart att det föreligger tydlig risk att vistas i ett hus med fuktskada och mögel. Dock har man i skrivandets stund långt ifrån kartlagt exakt vad som händer och via vilka “vägar” sjukdomar och allergier såsom mögelallergi utvecklas. I aktuell studie har man som referens bl.a. angivit Erica Blooms svenska forskning kring mögel och mögelgift i inomhusmiljö. Det refereras vidare till i vårt tycke ett antal andra trovärdiga forskningsresultat inom området.

Försiktighetsprincipen bör råda gällande fukt och mögel i hus.

Acceptera inte lukt av mögel, s.k. mögellukt eller synligt mögel i bostaden, källaren, garaget,  krypgrunden, vinden, bilen, husvagnen, båten, sommarstugan, skolan, jobbet etc.. Det är fastställt att mögellukt via springan mellan golv och vägg kan orsaka hälsobesvär hos barn. Vidta åtgärder för att förebygga mögeltillväxt och utför hållbar avfuktning och sanering vid vattenskada samt mögelsanering vid redan uppkommet angrepp av mögel.

Ytterligare förklaring till hur mögel skulle kunna ge neurologisk skada går vi in på här:  Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen

Uppdaterad 2019-05-24

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 tankar på “Mögel ger neurologiska skador genom mögelgift”

  1. Tack för ALL viktig information. Har bott i en hyresrätt i 3 år där jag tyckte det lukta konstigt från garderoben där kläder, sängkläder, handdukar, skor etc var. Nu söker jag information då jag tror jag fått med mig mögelsporer till nya lägenheten. Och min hälsa är inte bra. Täppt i näsan varje morgon, huvudvärk och ont i kroppen. Varit ofta sjuk. Har du god råd vad jag ska göra? Mvh Helen

    • Hej Helen,

      Lukt i hus och lägenhet kan bero på en rad olika källor, varav mögel samt bakterier är två. För att dessa ska kunna trivas krävs fukt överskjutande vissa gränsvärden. Man brukar prata om fuktskada eller vattenskada. Vissa symtom som framkallas av mikroberna ifråga kan vara knutna till det som kallas sjuka hus, eller OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa. Sådant som du nämner ligger ofta med i den bilden. Det kan också bero på andra faktorer eller en blandning av t.ex. mögel och annat, även inbegripet hälsostatus etc.. För att få reda på om det finns mögelskada kan man ta DNA mögeltest. Det är enkelt att utföra och ger specifikt svar på om förhöjda mängder mögel finns i boendet. Läs gärna vidare under länken för mer information. Det står även en del nedskrivet på sidan mögelskada.

      Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.    Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd