Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

Diagnos och behandling av mögel och sjuka hus

Bäckar små har blivit till en flod av information kring hälsoeffekter gällande mögel och sjuka hus. Flera forskare, läkare och andra bildade samt bevandrade har jobbat emot strömmen, eller rättare sagt emot det kraftiga bakvattnet ifråga hur adekvat vore att dessa frågor ska behandlas. Egendomligt nog har de parter som sitter på stora forskningsanslag och vidare ekonomiska samt politiska möjligheter inte arbetat framåt utan istället genom nejsägande attityd satt rejäla käppar i hjulet för forskningsframsteg och korrekta vårdinsatser.

Här presenteras material gällande diagnos och behandling, nyligen utgivet från hängivna och hårt kämpande personer.

Många namn på mögelsjuka och sjuka hus sjuka

Det råder ännu inte koncensus om vad de hälsoeffekter som mögel och sjuka hus förorsakar ska kallas. Här är exempel på benämningar som förekommer:

 • OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa

 • SBS – Sick Building Sickness – Sjuka Hus [1]

 • BRI – Building Related Illness

 • BRO – Byggnadsrelaterad Ohälsa

 • Indoor Mold Sensitivity and Toxicity

 • TILT – Toxicant Induced Loss of Tolerance [2]

 • CIRS-WDB – Chronic Inflammatory Response Syndrome due to Water Damaged Buildings [3]

 • ASIA – Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants

 • DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome [4,5]

GIHN – Global Indoor Health Network föreslår i sitt senaste dokument [6] ett preliminärt beskrivande namn:

 • MERI – Multi-system Exposure Related Illness

GIHN berättar också att ytterligare nya terminologier har myntats under 2016 och 2017:

 • COCHT – Cumulative Organic Chemical Hyper-Toxicity

 • EAI – Environmentally Acquired Illness

Det blir för alla involverade såsom drabbade, yrkesutövande och intresserade mycket svårt att hålla reda på alla begrepp och turer inom ämnesområdet. Det finns i princip ingen utbildning som når läkare och andra vårdgivare. Allt blir så pass rörigt, kontroversiellt utmålat och tabubelagt att man inom den offentliga vården ofta nekar till att mögel och sjuka hus i ett vidare begrepp kan orsaka hälsoeffekter [7]. Det innebär att patienter hamnar mellan stolar eller får fel diagnos likt psykisk sjukdom.

GIHN ämnar bidra till förändring av ett närmelsevis strandsatt läge och har förutom en ständigt uppdaterad och brett ämnesbevakande hemsida bedrivit egen forskning, beskrivande såväl bakgrund som nutid och olika hinder som måste övervinnas. För att kunna utforma framtiden måste vi känna vår historia. Detta har de anammat och med tyngd tidigare beskrivit om nejsägare och förnekare i ett kritiskt granskande dokument. [8]

Nu har GIHN följt upp genom att sammanvävt med historik vidareutveckla frågan om diagnos och behandling. De ämnar tillsammans och parallellt med andra parter börja knyta samman säcken. Med hela 411 referenser blir deras avhandling “Diagnosis and Treatment of Illness Caused by Contaminants in Water-Damaged Buildings” ett gediget och berömvärt arbete. [6]

CIRS-WDB vidareutvecklat ifråga diagnos och behandling

Strax före GIHN släppte sitt dokument [6] utkom Ritchie Shoemaker et al. med vidarebearbetning rörande CIRS och CIRS-WDB. Här diskuteras utifrån egen och andras forskning medicinska aspekter, då man med bestämdhet börjat kunna ringa in vad som händer i kroppen vid t.ex. mögel- och fuktskadeexponering. Uppenbart kan man börja ställa diagnos och även gå vidare för behandling. [9]

Tidigare har Shoemakerteamet berättat att behandlingsutfallet är osäkert ifråga hur långt man kan nå. Irreversibla kroppsliga skador kan ha uppstått. Bland annat kan hjärnan [13] och nervsystemet [15] påverkas. Skadorna kan ha toxiskt ursprung samtidigt som kroppens eget försvar inverkar emot patogenerna via olika processer som inflammationsmedierande cytokiner. [10]

Frisk från mögel

Antalet läkare som ansluter sig till Shoemakers diagnos- och behandlingsmetod växer stadigt. Dock har vi ännu inte någon praktiserande i Sverige. Närmaste är i England. Det innebär att mögel- och sjuka hus-patienter här inte har så lätt att få någon hjälp, annat än att söka inom den alternativa vården eller försöka finna alternativa metoder att bota sig själv. Vi har tidigare beskrivit vad man kan förhålla sig till och prova, på sidan frisk från mögel. [11] Intressant är att vi från den artikeln länkat till beskrivning av vår misstanke om att mögelexponering skulle kunna vara förorsakande bl.a. PANS/PANDAS [12], och att Shoemaker et al. tar upp misstanke om CIRS som inverkande i deras senaste dokument [9]. Vidare misstänker GIHN att olika neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd kan vara felaktigt ställda eftersom vistelse i hus med mögel och fuktskador kan utlösa samma symtom som ses inom begreppet för diagnoserna. [6] Om inte annat anser vi att exponeringsfaktorerna kan förvärra olika neurologiska tillstånd, precis som att mögel kan fövärra astma, såväl som utlösa sjukdomen.

Läs mer samlad och vidare bearbetad information om mögel under referens [14].

För att spinna vidare på artikelinledande metaforerna om vatten, vill vi säga att GIHNs och Shoemakers nuvarande forskning [6,9], sammantagen bör vara som en tsunami ifråga kunskap. Hoppas verkligen att denna kunskapsvåg kan leta sig över nejsägarnas höga erosionshindrande gabioner och vågbrytare.

Egenkontroll av huset kan rädda både husets värde och de boendes hälsa. Här ges exempel hur man kan utföra egenkontroll i krypgrund.

Finner man mögelangrepp och vidare mögelskador i huset är det viktigt att sanera grundligt. I vissa fall måste man slänga stora delar av bohag och kläder.

2018-05-29
Uppdaterad 2019-05-13

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd