Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

5
(1)

Diagnos och behandling av mögel och sjuka hus

Bäckar små har blivit till en flod av information kring hälsoeffekter gällande mögel och sjuka hus. Flera forskare, läkare och andra bildade samt bevandrade har jobbat emot strömmen, eller rättare sagt emot det kraftiga bakvattnet ifråga hur adekvat vore att dessa frågor ska behandlas.

Egendomligt nog har de parter som sitter på stora forskningsanslag och vidare ekonomiska samt politiska möjligheter inte arbetat framåt utan istället genom nejsägande attityd satt rejäla käppar i hjulet för forskningsframsteg och korrekta vårdinsatser.

Många namn på mögelsjuka och sjuka hus sjuka

Det råder ännu inte koncensus om vad de hälsoeffekter som mögel och sjuka hus förorsakar ska kallas. Här är exempel på benämningar som förekommer:

 • OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa
 • SBS – Sick Building Sickness – Sjuka Hus [1]
 • BRI – Building Related Illness
 • BRO – Byggnadsrelaterad Ohälsa
 • Indoor Mold Sensitivity and Toxicity
 • TILT – Toxicant Induced Loss of Tolerance [2]
 • CIRS-WDB – Chronic Inflammatory Response Syndrome due to Water Damaged Buildings [3]
 • ASIA – Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants
 • DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome [4,5]

GIHN – Global Indoor Health Network föreslår i sitt senaste dokument [6] ett preliminärt beskrivande namn:

 • MERI – Multi-system Exposure Related Illness

GIHN berättar också att ytterligare nya terminologier har myntats under 2016 och 2017:

 • COCHT – Cumulative Organic Chemical Hyper-Toxicity
 • EAI – Environmentally Acquired Illness

Det blir för alla involverade såsom drabbade, yrkesutövande och intresserade mycket svårt att hålla reda på alla begrepp och turer inom ämnesområdet. Det finns i princip ingen utbildning som når läkare och andra vårdgivare. Allt blir så pass rörigt, kontroversiellt utmålat och tabubelagt att man inom den offentliga vården ofta nekar till att mögel och sjuka hus i ett vidare begrepp kan orsaka hälsoeffekter [7]. Det innebär att patienter hamnar mellan stolar eller får fel diagnos likt psykisk sjukdom.

GIHN ämnar bidra till förändring av ett närmelsevis strandsatt läge och har förutom en ständigt uppdaterad och brett ämnesbevakande hemsida bedrivit egen forskning, beskrivande såväl bakgrund som nutid och olika hinder som måste övervinnas. För att kunna utforma framtiden måste vi känna vår historia. Detta har de anammat och med tyngd tidigare beskrivit om nejsägare och förnekare i ett kritiskt granskande dokument. [8]

Nu har GIHN följt upp genom att sammanvävt med historik vidareutveckla frågan om diagnos och behandling. De ämnar tillsammans och parallellt med andra parter börja knyta samman säcken. Med hela 411 referenser blir deras avhandling “Diagnosis and Treatment of Illness Caused by Contaminants in Water-Damaged Buildings” ett gediget och berömvärt arbete. [6]

CIRS-WDB vidareutvecklat ifråga diagnos och behandling

Strax före GIHN släppte sitt dokument [6] utkom Ritchie Shoemaker et al. med vidarebearbetning rörande CIRS och CIRS-WDB. Här diskuteras utifrån egen och andras forskning medicinska aspekter, då man med bestämdhet börjat kunna ringa in vad som händer i kroppen vid t.ex. mögel- och fuktskadeexponering. Uppenbart kan man börja ställa diagnos och även gå vidare för behandling. [9]

Tidigare har Shoemakerteamet berättat att behandlingsutfallet är osäkert ifråga hur långt man kan nå. Irreversibla kroppsliga skador kan ha uppstått. Bland annat kan hjärnan [13] och nervsystemet [15] påverkas. Skadorna kan ha toxiskt ursprung samtidigt som kroppens eget försvar inverkar emot patogenerna via olika processer som inflammationsmedierande cytokiner. [10]

Frisk från mögel

Antalet läkare som ansluter sig till Shoemakers diagnos- och behandlingsmetod växer stadigt. Dock har vi ännu inte någon praktiserande i Sverige. Närmaste är i England. Det innebär att mögel- och sjuka hus-patienter här inte har så lätt att få någon hjälp, annat än att söka inom den alternativa vården eller försöka finna alternativa metoder att bota sig själv. Vi har tidigare beskrivit vad man kan förhålla sig till och prova, på sidan frisk från mögel. [11]

Intressant är att vi från den artikeln länkat till beskrivning av vår misstanke om att mögelexponering skulle kunna vara förorsakande bl.a. PANS/PANDAS [12], och att Shoemaker et al. tar upp misstanke om CIRS som inverkande i deras senaste dokument [9].

Vidare misstänker GIHN att olika neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd kan vara felaktigt ställda eftersom vistelse i hus med mögel och fuktskador kan utlösa samma symtom som ses inom begreppet för diagnoserna. [6] Om inte annat anser vi att exponeringsfaktorerna kan förvärra olika neurologiska tillstånd, precis som att mögel kan fövärra astma, såväl som utlösa sjukdomen.

Läs mer samlad och vidare bearbetad information om mögel under referens [14].

För att spinna vidare på artikelinledande metaforerna om vatten, vill vi säga att GIHNs och Shoemakers nuvarande forskning [6,9], sammantagen bör vara som en tsunami ifråga kunskap. Hoppas verkligen att denna kunskapsvåg kan leta sig över nejsägarnas höga erosionshindrande gabioner och vågbrytare.

Egenkontroll av huset kan rädda både husets värde och de boendes hälsa. Här ges exempel hur man kan utföra egenkontroll i krypgrund.

Finner man mögelangrepp och vidare mögelskador i huset är det viktigt att sanera grundligt. I vissa fall måste man slänga stora delar av bohag och kläder.

2018-05-29
Uppdaterad 2019-05-13

Referenser

1] Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe, LFS, 2005.
2] MCS även benämnt TILT kan ges av mögel och pentaklorfenol, LFS, 2014.
3] Vetenskapliga bevis – Mögel och sjuka hus skadar allvarligt, LFS, 2015.
4] DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome – Mögel, LFS, 2017.
5] Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS, LFS, 2017.
6] Diagnosis and Treatment of Illness Caused by Contaminants in Water-Damaged Buildings, GIHN, 2018.
7] Mögel – dess hälsoeffekter och symptom, LFS, 2006.
8] Stort avslöjande – historiken mörkandet av mögel sjuka hus, LFS, 2018.

9] Diagnostic Process for Chronic Inflammatory Response Syndrome (CIRS): A Consensus Statement Report of the Consensus Committee of Surviving Mold, Ritchie Shoemaker et al., 2018.
10] Mögel | Cytokiner | Biotoxisk sjukdom, LFS.
11] Frisk från mögel – Alternativ medicin kost hälsa röda tråden, LFS, 2014.
12] Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas, LFS, 2014.
13] Mögel ger läckande hjärna och depression Sertralin-effekten, LFS, 2014.
14] Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.
15] Mögel ger neurologiska skador genom mögelgift, LFS.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktregister

0 (0)                                                  A. Acetec Sorptionsavfuktare             

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0) EvoDry modell P är den mer avancerade och levereras med en Panel där övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas kan göras, via panelen kan även inställningar göras. Avfuktarens panel har en diod

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Produktexempel

Dantherm CDP 70 avfuktare poolavfuktare

Poolavfuktare Dantherm CDP 75 avfuktare

Dantherm CDP 75 poolavfuktare är en kanalansluten avfuktare med hög kapacitet och genomtänkt konstruktion.

Flera möjligheter finns via tillvalen, bl.a. att komplettera med vattenburet element så att värme sprids via avfuktarens torrluft.

Då avfuktarens skickas direkt från fabrikens lager och räknas som specialbeställning gäller ej ångerrätt.

Läs mer »
skyddsoverall

Skyddsoverall

Skyddsoverall, s.k. engångsoverall vilken används vid egenkontroll och inspektion av utrymmen som krypgrund, vind, källare etc. Används också vid sanering för skydd mot saneringsvätskan. Storlek XXL.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen