DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome – Mögel

0
(0)

DMHS - Dampness and Mold Hypersensitivity SyndromeTyvärr har forskningen kring mögel och sjuka hus ej styrts av principerna samarbete och samverkan. Istället har olika grupper inom området hamnat i vetenskaplig dispyt med varandra. Utvecklingen har tydligt dragits åt hållet där större forskningscentra, vilka får bidrag från samhället och privata aktörer, allt oftare är nej-sägare, medan små aktörer, kanske helt utan bidrag, får fram andra resultat vilka säger ja, vi ser tydlig sambandspotential och måste därför börja sammanställa anamnes och patogenes bättre.

Kärt barn har många namn, finns det ett talesätt som säger. Ämnet som vi här behandlar kan dock inte ses som direkt kärt. Det kan snarare för den drabbade individen benämnas handikappande och förödande, såväl hälsomässigt som ekonomiskt samt ledande till förtidigad död. Sakkunniga har försökt förklara de symtom som drabbar den person vilken vistas i miljö med fuktskador och mögel med begreppen, SBS – sick building syndrome, dagis-sjuka, kontors-sjuka, sjuka hus, OBO – ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa, CIRS – chronic inflammatory response syndrome, ASIA – autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants etc.

Ytterligare begrepp har nu av fristående och mot nej-sägande etablissemang hårt kämpande forskare myntats och byggts på. DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome [1-4] kan sägas utgå från en grupp vilka vill ändra på “dödläget”, där vi inte kommer framåt för förklaring av varför och hur man kan bli allvarligt sjuk av att vistas i hus med mögel [5] och fukt. De vill också ändra på det negligerande och från sociala skyddsnätet utkastande sätt, vilket bemöter dem som misstänker eller är klara över att bristande inomhusklimat förorsakat deras hälsoeffekter och sjukdom. Ofta är det sociala skyddsnätet ifråga bestående av nej-sägande parter, eller inhämtande av s.k. expertissvar från sådana parter. Som en metafor vill vi lägga synonym betydelse i begreppet DMHS. DMHS står för Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome, och den samlade forskningsinsatsen, vilken kommer att växa, syftar bl.a. till att omvälva DMHS – Det Mentalt Handikappade Samhället. Opinionsledande läkare, forskare och konsulter når ut med inadekvat information som olika vårdinstanser använder, faktisk direkt emot sina patienter istället för att vårda dem i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den nekande sjuka hus-information som samhället bygger upp är sorgligt nog ej varken vetenskapligt verifierad eller accepterad. Det rör sig om hypoteser vilka förefaller vara styrda av jävsituation, särintressen, organisatorisk status- och auktoritetsjakt, privata och samhälleliga ekonomiska intressen, politisk medveten och omedveten felstyrning samt bristande förmåga att utföra basal forskning etc. Som försvar emot sitt felaktiga och faktiskt korrupta system ser dessa, på olika samhällsnivåer placerade aktörer till att ge ärliga människor stämpeln outsiders, konspiratoriska och hysteriska etc. Då  frågor ställs, vilka de inte kan svara på förefallande p.g.a. egen avslöjanderisk, sker maktmissbruk i form av tystnad och/eller hot om rättsliga åtgärder och hämnd, vilket ännu så vitt vi vet ej har verkställts. [6-9]

Vi har från Folkhälsomyndigheten via mail fått delbekräftelse om det ickefungerande samhällssystemet. [8] Frågor med uppbackning av Folkhälsomyndighetens svar gick vidare till Socialdepartementet som inte ville besvara frågorna.

1993, året innan mögel i hus och frågor om hälsoeffekter från mögelexponering mer ordentligt började hamna på de vetenskapliga löpsedlarna, skrev förre statsministern Fredrik Reinfeldt boken “Det sovande folket”. I boken menar han att svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro deras politiker kan skapa och garantera välfärd. Det mentala handikappet kommer ifråga sjuka hus definitivt som ovan och via Reinfeldt beskrivet via olika samhällsinstanser. Det är dock allt fler som via evidens och forskningsrapporter förstår att fuktskadade hus med mögel, bakterier och kemiska emissioner är allvarligt hot mot hälsan. Den vetenskapliga bevisbanken växer. [10] Vi vill vända på myntet och påstå att det inte är folket som äger den mentala funktionsnedsättningen. Det här fenomenet startar på hög nivå (egentligen mycket låg) och smittar liksom nedåt i leden. Genom att vända på myntet, bl.a. via diskussion kring och faktaframläggande av DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome, görs nu rockad, vilken placerar bättre och öppnare medvetande, intention och know how överst. Låt korrekt och icke styrd samt jävsanknuten kunskap flöda nedåt i en omvänd samhällsorganisation, eller med nuvarande system påverka uppåt i leden. De vattentäta jävsvidhållande skotten måste bort, ty det är med dem som samhället faktiskt “sjunker”. Samtidigt måste gällande lagar följas och ärenden rörande t.ex. kommuners erbarmligt bristande handläggning av sjuka skolor kunna prövas rättsligen, utan att rättsväsendet m.fl. med olika förekommande “målvaktsövningar” dribblar bort fakta. Hela samhället måste samarbeta, förslagsvis från vår sida med utgångspunkt från modell för transparens rörande inomhusklimatproblem [9] samt organisationslära kallad Double Loop Learning [11]. Tvärvetenskapliga studier måste till där man varvar teori med praktik. Vidare hur vi går tillväga kan utläsas under sida som behandlar begreppet abstraktionstrappan i förhållande till t.ex. krypgrund. [12]

Under forskningsbegreppet DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome sopas inte allvarliga sjukdomar under mattan. Cancer, autoimmuna sjukdomar, neurologiska symtom, MCS – multipel kemisk känslighet o.s.v. är sådant de här ärliga vetenskapsmännen och kvinnorna vill lyfta upp för vidare studier i sjuka hus-frågan [13]. De slår fast att frekvensen av olika nämnda sjukdomar avsevärt ökar eller har potential att öka vid vistelse i hus med fuktskada och mögel.

Denna sida kommer löpande att uppdateras med nya rön inom begreppet DMHS:

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

Korruptionen kring mögel i hus – Nu blåser vi locket

Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

2017-06-05
Uppdaterad 2019-05-13

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

5 (1) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Nisolex Krypgrundsisolering

Nisolex Krypgrundsisolering – Isolering för krypgrund

Krypgrundsisolering för läggning utan byggplast alternativt ovanpå byggplast i krypgrund. Nisolex Krypgrundsisolering används som passiv avfuktare och även för att utestänga radon.

Frakt beräknas utifrån t.ex. Eniro vägbeskrivning. Fraktkostnad räknas upp till 50 eller upp till 100 mil från Halmstad. Vi kontrollerar din beställning och korrigerar om fel val gällande fraktsträcka gjorts. Kontakt tas innan ev. korrigering. Isoleringen räknas som specialbeställning där ångerrätt inte gäller. Normal leveranstid 1-9 vardagar.

Läs mer »
TFA Funk Weatherhub hygrometer för trådlös övervakning via mobiltelefon

TFA Funk Weatherhub hygrometer övervakning via Internet och mobil

TFA Funk hygrometer tillsammans med Weatherhub, möjliggör att hygrometern fungerar trådlöst samtidigt som data gällande fukt och temperatur kan övervakas via mobiltelefon. Tre fjärrsensorer, basenhet och hub medföljer detta startpaket. Weatherhub kan hantera data från upp till 50 st sensorer, se tillbehören.

Räckvidden för sändning av data från t.ex. krypgrund, vind, källare och garage är god, med upp till 100 meter.

Appen och molntjänsten som möjliggör fjärrövervakningen är gratis att ladda ned och använda.

Läs mer »

Inlägg