DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome – Mögel

0
(0)

DMHS - Dampness and Mold Hypersensitivity SyndromeTyvärr har forskningen kring mögel och sjuka hus ej styrts av principerna samarbete och samverkan. Istället har olika grupper inom området hamnat i vetenskaplig dispyt med varandra. Utvecklingen har tydligt dragits åt hållet där större forskningscentra, vilka får bidrag från samhället och privata aktörer, allt oftare är nej-sägare, medan små aktörer, kanske helt utan bidrag, får fram andra resultat vilka säger ja, vi ser tydlig sambandspotential och måste därför börja sammanställa anamnes och patogenes bättre.

Kärt barn har många namn, finns det ett talesätt som säger. Ämnet som vi här behandlar kan dock inte ses som direkt kärt. Det kan snarare för den drabbade individen benämnas handikappande och förödande, såväl hälsomässigt som ekonomiskt samt ledande till förtidigad död. Sakkunniga har försökt förklara de symtom som drabbar den person vilken vistas i miljö med fuktskador och mögel med begreppen, SBS – sick building syndrome, dagis-sjuka, kontors-sjuka, sjuka hus, OBO – ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa, CIRS – chronic inflammatory response syndrome, ASIA – autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants etc.

Ytterligare begrepp har nu av fristående och mot nej-sägande etablissemang hårt kämpande forskare myntats och byggts på. DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome [1-4] kan sägas utgå från en grupp vilka vill ändra på “dödläget”, där vi inte kommer framåt för förklaring av varför och hur man kan bli allvarligt sjuk av att vistas i hus med mögel [5] och fukt. De vill också ändra på det negligerande och från sociala skyddsnätet utkastande sätt, vilket bemöter dem som misstänker eller är klara över att bristande inomhusklimat förorsakat deras hälsoeffekter och sjukdom. Ofta är det sociala skyddsnätet ifråga bestående av nej-sägande parter, eller inhämtande av s.k. expertissvar från sådana parter. Som en metafor vill vi lägga synonym betydelse i begreppet DMHS. DMHS står för Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome, och den samlade forskningsinsatsen, vilken kommer att växa, syftar bl.a. till att omvälva DMHS – Det Mentalt Handikappade Samhället. Opinionsledande läkare, forskare och konsulter når ut med inadekvat information som olika vårdinstanser använder, faktisk direkt emot sina patienter istället för att vårda dem i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den nekande sjuka hus-information som samhället bygger upp är sorgligt nog ej varken vetenskapligt verifierad eller accepterad. Det rör sig om hypoteser vilka förefaller vara styrda av jävsituation, särintressen, organisatorisk status- och auktoritetsjakt, privata och samhälleliga ekonomiska intressen, politisk medveten och omedveten felstyrning samt bristande förmåga att utföra basal forskning etc. Som försvar emot sitt felaktiga och faktiskt korrupta system ser dessa, på olika samhällsnivåer placerade aktörer till att ge ärliga människor stämpeln outsiders, konspiratoriska och hysteriska etc. Då  frågor ställs, vilka de inte kan svara på förefallande p.g.a. egen avslöjanderisk, sker maktmissbruk i form av tystnad och/eller hot om rättsliga åtgärder och hämnd, vilket ännu så vitt vi vet ej har verkställts. [6-9]

Vi har från Folkhälsomyndigheten via mail fått delbekräftelse om det ickefungerande samhällssystemet. [8] Frågor med uppbackning av Folkhälsomyndighetens svar gick vidare till Socialdepartementet som inte ville besvara frågorna.

1993, året innan mögel i hus och frågor om hälsoeffekter från mögelexponering mer ordentligt började hamna på de vetenskapliga löpsedlarna, skrev förre statsministern Fredrik Reinfeldt boken “Det sovande folket”. I boken menar han att svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro deras politiker kan skapa och garantera välfärd. Det mentala handikappet kommer ifråga sjuka hus definitivt som ovan och via Reinfeldt beskrivet via olika samhällsinstanser. Det är dock allt fler som via evidens och forskningsrapporter förstår att fuktskadade hus med mögel, bakterier och kemiska emissioner är allvarligt hot mot hälsan. Den vetenskapliga bevisbanken växer. [10] Vi vill vända på myntet och påstå att det inte är folket som äger den mentala funktionsnedsättningen. Det här fenomenet startar på hög nivå (egentligen mycket låg) och smittar liksom nedåt i leden. Genom att vända på myntet, bl.a. via diskussion kring och faktaframläggande av DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome, görs nu rockad, vilken placerar bättre och öppnare medvetande, intention och know how överst. Låt korrekt och icke styrd samt jävsanknuten kunskap flöda nedåt i en omvänd samhällsorganisation, eller med nuvarande system påverka uppåt i leden. De vattentäta jävsvidhållande skotten måste bort, ty det är med dem som samhället faktiskt “sjunker”. Samtidigt måste gällande lagar följas och ärenden rörande t.ex. kommuners erbarmligt bristande handläggning av sjuka skolor kunna prövas rättsligen, utan att rättsväsendet m.fl. med olika förekommande “målvaktsövningar” dribblar bort fakta. Hela samhället måste samarbeta, förslagsvis från vår sida med utgångspunkt från modell för transparens rörande inomhusklimatproblem [9] samt organisationslära kallad Double Loop Learning [11]. Tvärvetenskapliga studier måste till där man varvar teori med praktik. Vidare hur vi går tillväga kan utläsas under sida som behandlar begreppet abstraktionstrappan i förhållande till t.ex. krypgrund. [12]

Under forskningsbegreppet DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome sopas inte allvarliga sjukdomar under mattan. Cancer, autoimmuna sjukdomar, neurologiska symtom, MCS – multipel kemisk känslighet o.s.v. är sådant de här ärliga vetenskapsmännen och kvinnorna vill lyfta upp för vidare studier i sjuka hus-frågan [13]. De slår fast att frekvensen av olika nämnda sjukdomar avsevärt ökar eller har potential att öka vid vistelse i hus med fuktskada och mögel.

Denna sida kommer löpande att uppdateras med nya rön inom begreppet DMHS:

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

Korruptionen kring mögel i hus – Nu blåser vi locket

Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

2017-06-05
Uppdaterad 2019-05-13

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (1) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0)   Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor modell P är den mer avancerade varianten som levereras med en panel. Panelen möjliggör övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas och ger dig möjlighet att justera

Produktexempel

Sorptionsavfuktare

Acetec EvoDry 24P sorptionsavfuktare för krypgrund / Vind

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Nyhet! levereras med ny förbättrad styrpanel.

24P är den kraftfullaste avfuktaren i serien Acetec EvoDry P.

Som sorptionsavfuktare lämpar 24P sig bäst för svala rum och applikationer likt krypgrund, vind, källare, lager etc.

För effektivast möjliga installation kan vi tipsa om hur man som bäst applicerar slangar för torrluftsdragning m.m.

Avfuktaren är utrustad med sladdansluten styr- samt övervakningspanel och energisnål hygrostatstyrning.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Ljuddämpare

Flexibel Ljuddämpare 160x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »

Slangklämma

Slangklämma för montage av torrluftsslangar och T-förgreningar till avfuktare.

Storlek 60 – 110 mm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen