Krypgrund – Abstraktionstrappan

Denna artikel är inte skriven i syfte att rakt på sak ge kunskap om krypgrund, utan mer beskriva delar av hur vi tänker och lär oss vidare. För dig som är djupare intresserad av att bygga kunskapsbank från bas är vår förhoppning att en stunds lite givande och tankeväckande läsning här ges.

Abstraktionstrappa applicerad på krypgrundFör många är en krypgrund det som somliga hus vilar på och något som vissa säger borde förbjudas eftersom konstruktionen utan vidtagna åtgärder som avfuktning lätt drar på sig mögel.

Vi benar upp denna problembild baserat på grundkunskap och funderar över påverkan, brister och lösningar i termer som abstraktionstrappan, d.v.s. olika abstraktionsnivåer.

Basalt är att krypgrunder utsätts för fukt. Vidare kan man fundera över var fukten tillförs ifrån samt varför den tillkommer. Här har vi redan “klättrat” upp för abstraktionstrappan ett eller flera steg. Korslänkat in i de olika nivåerna kan andra trappor komma, så som framstår av denna bild där trappstegen består av pusselbitar vari andra bitar passar. En sådan länk kan t.ex. vara att det finns olika typer av krypgrunder sett till uppförandet och dessa påverkas i olika grad jämfört med varandra. Ytterligare tankar är att väga in vilka byggnadsmaterial som använts i golvbjälklag och blindbotten, hur mycket isolering som finns, hur gammalt huset är och hur uppvärmningen av bostadsytorna inverkar, vilken typ av uppvärmning som används m.m. Det går att komma många nivåer iväg och det blir allt tuffare att hålla reda på filosoferandet ju längre man kommit och desto flera länkningar som skett.

Uppstår kognitivt störmoment (pratglada arbetskamrater t.ex.) kan abstraktionstrappan liksom plana ut och förvandlas till en rutschkana, ned till ruta ett igen. “Krypgrunder också”, då är det bara att börja om från början och hoppas på att allt abstrakt tänkande i fallet inte trillat bort. Talade med en musiker och låtskrivare om detta och hon brukade direkt fatta sin mobiltelefon och sjunga ett par snuttar på låten hon kommit på, annars kunde den falla bort. Ja, det hände faktiskt att vi vaknade mitt i natten med tankar om hur en viss mer svårartad typ av krypgrund skulle kunna åtgärdas. Då gällde det att inte bara somna om utan att ha antecknat. Idag har vi gjort tankeresan så många gånger, varvat med praktik, att fotfästet inte släpper så lätt. Därmed kan allt fler nivåer klargöras och omvandlas från kunskap liggande under medvetandetröskeln till att bli delartiklar på vår sida, behandlande krypgrund i smått och stort.

Krypgrund där avfuktare abstraheras in

Tankar kring krypgrund - krypgrundstankarPrecis som det finns olika krypgrunder (se även torpargrund) så finns det olika avfuktare. Här måste trappan byggas på ytterligare för avfuktning bör idag ske på ett energisnålt och så naturvänligt sätt som möjligt samtidigt som effektiviteten måste finnas där så att krypgrund och hus kan säkerställas från mögel och lukt. Har fuktskadan ändå hunnit före blir det ytterligare aspekter att tänka på.

Det är viktigt att inte börja tänka i cirklar och på annat sätt begränsa sig. Varför sluta fundera om man tycker sig ha funnit en fungerande lösning? Det finns kanske något ännu bättre att förtälja för och erbjuda de som vill åtgärda sin krypgrund! Här vill vi faktiskt påstå att Sverige ligger i framkant innovationsmässigt då det gäller miljövänliga avfuktare just för krypgrund.

Förstår Boverket krypgrund?

Det är en fråga man kan ställa sig. Med Boverket i underrubriken väger vi också in certifierande och kontrollerande organ vilka styr byggnormer och hantering av skadebilden som i stort uppstår då en krypgrund far illa. Tankarna vandrar här till något som kommit att kallas sjuka hus. Finns egentligen hjälp att få om familjen eller enskilda familjemedlemmar blir sjuka av att bo eller vistas i ett hus med en fuktskadad och/eller möglig krypgrund? Svaret är att det kanske inte finns hjälp, i synnerhet inte när det gäller barn vilka i sak faktisk har ett mycket dåligt rättsskydd. Vissa politiker talar sig både gula och blå nästan i skrytande ordalag om hur bra våra barn har det sett till det allmänna rådande system som tillämpas enligt praxis. Har man egentligen satt sig ned och byggt en abstraktionstrappa i här aktuella termer? Nej, vi skulle inte tro det, alternativt att man mörkar problembilden! Sådana indikationer lyfts av sakkunniga upp i mycket heta diskussioner som vi bevakar och framöver kommer att lyfta fram, sammanvävt med vår egen kunskap.

Teori och praktik måste kombineras om krypgrundSom metafor läggs här foto på en byggställning in. Det är också en typ av trappa fast en fysisk sådan i vilken man pinnar upp och ned vid byggandet av ett hus. Vill man verkligen förstå vad krypgrund handlar om över tid så duger det inte att bara vara fysiskt närvarande. Teori måste varvas med praktik, kontaktnätet inom de organiserande, normgivande och verkställande organen m.fl. måste byggas på och framför allt nyttjas och följas.

Inte nog med abstraktionstrappan, vi jobbar även utefter metoder såsom “double loop learning”, om vilket det står vidare beskrivet under fukt – skola.

Läsvärt kan också vara det som Boverket sent om sider kommit fram till gällande fukt i hus, krypgrund och vind med flera konstruktioner och fastigheter. Mögel-Boverket-Betsi.

Uppdaterad 2019-05-15

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd