Krypgrund – Abstraktionstrappan

0
(0)

Denna artikel är inte skriven i syfte att rakt på sak ge kunskap om krypgrund, utan mer beskriva delar av hur vi tänker och lär oss vidare. För dig som är djupare intresserad av att bygga kunskapsbank från bas är vår förhoppning att en stunds lite givande och tankeväckande läsning här ges.

Abstraktionstrappa applicerad på krypgrundFör många är en krypgrund det som somliga hus vilar på och något som vissa säger borde förbjudas eftersom konstruktionen utan vidtagna åtgärder som avfuktning lätt drar på sig mögel.

Vi benar upp denna problembild baserat på grundkunskap och funderar över påverkan, brister och lösningar i termer som abstraktionstrappan, d.v.s. olika abstraktionsnivåer.

Basalt är att krypgrunder utsätts för fukt. Vidare kan man fundera över var fukten tillförs ifrån samt varför den tillkommer. Här har vi redan “klättrat” upp för abstraktionstrappan ett eller flera steg. Korslänkat in i de olika nivåerna kan andra trappor komma, så som framstår av denna bild där trappstegen består av pusselbitar vari andra bitar passar. En sådan länk kan t.ex. vara att det finns olika typer av krypgrunder sett till uppförandet och dessa påverkas i olika grad jämfört med varandra. Ytterligare tankar är att väga in vilka byggnadsmaterial som använts i golvbjälklag och blindbotten, hur mycket isolering som finns, hur gammalt huset är och hur uppvärmningen av bostadsytorna inverkar, vilken typ av uppvärmning som används m.m. Det går att komma många nivåer iväg och det blir allt tuffare att hålla reda på filosoferandet ju längre man kommit och desto flera länkningar som skett.

Uppstår kognitivt störmoment (pratglada arbetskamrater t.ex.) kan abstraktionstrappan liksom plana ut och förvandlas till en rutschkana, ned till ruta ett igen. “Krypgrunder också”, då är det bara att börja om från början och hoppas på att allt abstrakt tänkande i fallet inte trillat bort. Talade med en musiker och låtskrivare om detta och hon brukade direkt fatta sin mobiltelefon och sjunga ett par snuttar på låten hon kommit på, annars kunde den falla bort. Ja, det hände faktiskt att vi vaknade mitt i natten med tankar om hur en viss mer svårartad typ av krypgrund skulle kunna åtgärdas. Då gällde det att inte bara somna om utan att ha antecknat. Idag har vi gjort tankeresan så många gånger, varvat med praktik, att fotfästet inte släpper så lätt. Därmed kan allt fler nivåer klargöras och omvandlas från kunskap liggande under medvetandetröskeln till att bli delartiklar på vår sida, behandlande krypgrund i smått och stort.

Krypgrund där avfuktare abstraheras in

Tankar kring krypgrund - krypgrundstankarPrecis som det finns olika krypgrunder (se även torpargrund) så finns det olika avfuktare. Här måste trappan byggas på ytterligare för avfuktning bör idag ske på ett energisnålt och så naturvänligt sätt som möjligt samtidigt som effektiviteten måste finnas där så att krypgrund och hus kan säkerställas från mögel och lukt. Har fuktskadan ändå hunnit före blir det ytterligare aspekter att tänka på.

Det är viktigt att inte börja tänka i cirklar och på annat sätt begränsa sig. Varför sluta fundera om man tycker sig ha funnit en fungerande lösning? Det finns kanske något ännu bättre att förtälja för och erbjuda de som vill åtgärda sin krypgrund! Här vill vi faktiskt påstå att Sverige ligger i framkant innovationsmässigt då det gäller miljövänliga avfuktare just för krypgrund.

Förstår Boverket krypgrund?

Det är en fråga man kan ställa sig. Med Boverket i underrubriken väger vi också in certifierande och kontrollerande organ vilka styr byggnormer och hantering av skadebilden som i stort uppstår då en krypgrund far illa. Tankarna vandrar här till något som kommit att kallas sjuka hus. Finns egentligen hjälp att få om familjen eller enskilda familjemedlemmar blir sjuka av att bo eller vistas i ett hus med en fuktskadad och/eller möglig krypgrund? Svaret är att det kanske inte finns hjälp, i synnerhet inte när det gäller barn vilka i sak faktisk har ett mycket dåligt rättsskydd. Vissa politiker talar sig både gula och blå nästan i skrytande ordalag om hur bra våra barn har det sett till det allmänna rådande system som tillämpas enligt praxis. Har man egentligen satt sig ned och byggt en abstraktionstrappa i här aktuella termer? Nej, vi skulle inte tro det, alternativt att man mörkar problembilden! Sådana indikationer lyfts av sakkunniga upp i mycket heta diskussioner som vi bevakar och framöver kommer att lyfta fram, sammanvävt med vår egen kunskap.

Teori och praktik måste kombineras om krypgrundSom metafor läggs här foto på en byggställning in. Det är också en typ av trappa fast en fysisk sådan i vilken man pinnar upp och ned vid byggandet av ett hus. Vill man verkligen förstå vad krypgrund handlar om över tid så duger det inte att bara vara fysiskt närvarande. Teori måste varvas med praktik, kontaktnätet inom de organiserande, normgivande och verkställande organen m.fl. måste byggas på och framför allt nyttjas och följas.

Inte nog med abstraktionstrappan, vi jobbar även utefter metoder såsom “double loop learning”, om vilket det står vidare beskrivet under fukt – skola.

Läsvärt kan också vara det som Boverket sent om sider kommit fram till gällande fukt i hus, krypgrund och vind med flera konstruktioner och fastigheter. Mögel-Boverket-Betsi.

Uppdaterad 2019-05-15

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

5 (1) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Processluftsstos

Processluftstos PD+ 1×160

Processluftstos 1×160 till avfuktare Acetec EvoDry RD. Stosen monteras på avfuktarens insugssida om behov finns att rör- eller slangansluta avfuktningssystemet.

Läs mer »

TFA LOG32 TH logger klimatlogger fuktlogger

Fuktlogger TFA LOG32 TH är liten och lättanvänd. Loggning av temperatur, fukt och daggpunkt med lagringsmöjlighet om upp till 60.000 loggningar. Enheten sätts in i datorns USB-port när man vill läsa av värden. Värden hämtas upp i PDF-fil.

Passar till operativsystem Windows 10.

Läs mer »
Avfuktare Acetec EvoDry 30 Pro

Avfuktare EvoDry 30 Pro från Acetec

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

EvoDry 30 Pro är utvecklad för effektiv avfuktning speciellt i svalare utrymmen. Sorptionstekniken är uppbyggd enligt beprövad teknik med svenskt patenterat sorptionsmaterial. Konstruktionen med inbyggd styrutrustning är planerad för låg vikt, enkelt underhåll och lång livslängd.

Avfuktaren är byggd med ram och plåtar av aluminium. För bästa kapacitet är 30 Pro isolerad med 30 mm mellanliggande isolerskikt. Fläktarna är av s.k. lågenergi EC-typ och är fullt ställbara via den trådlösa touchpanelen och systemet kallat EvoControl. För enkelt handhavande, filterbyte och kontroll finns inspektionslucka på båda långsidorna av sorptionsavfuktaren. Två stycken filter för regenereringsluft och processluft ingår.

Läs mer »

Inlägg