Sök

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

5
(1)

Elöverkänslighet eller på engelska kallat EHS – Electromagnetic hypersensitivity är ett omdebatterat ämne. Under åren vi bedrivit forskning och verksamhet inom saneringsbranschen har allt fler kontaktat oss och berättat om sina upplevelser, vilka tyder på att mögel i hus skulle kunna förorsaka eller vara delorsak till utvecklande av elöverkänslighet. Nu börjar forskning även peka i denna riktning.

Mögel kontra Elöverkänslighet

Mögel kan ge elöverkänslighetVi har fått ingående beskrivningar och bilder som visar hur personer med elöverkänslighet reagerar. Symtombeskrivningar innefattar liksom vid vistelse i det man kallar sjuka hus [1], sömnrubbning, trötthet, kognitiva svårigheter, ojämn hjärtrytm eller hjärtklappning, yrsel, huvudvärk, hudsymtom med ibland hettande eller öm känsla o.s.v.. Livskvalitet och arbetsförmåga kan bli kraftigt lidande hos dem med mer uttalade problem.

Ville Valtonen, specialläkare inom inre medicin och infektionssjukdomar i Finland, är även specialist i hur mögel [6] kan påverka de som exponeras i hus. Valtonen berättar att mögelexponering och vistelse i skadade hus orsakar hälsoeffekter som överlag eskalerar i gradvis försämring. Det börjar ofta med lättare symtom likt besvär från ögon näsa hals, för att vidareutvecklas med eller till mer kroniska besvär likt utmattning, allergi, astma etc.. Senare i sjukdomsskedet omtalar han MCS – Multipel Kemisk Känslighet samt elöverkänslighet. Valtonen berättar att många av de patienter med elöverkänslighet han undersökt, har varit eller är utsatta för mögel i hus. [2]

Nyligen presenterade Gunnar Heuser M.D Ph.D. från Californien, specialist i mögelrelaterade sjukdomar samt klinisk toxikologi, fynd som överensstämmer med det Ville Valtonen berättar. Heuser har konstaterat koppling speciellt mellan exponering av mögel, huvudskada och utvecklande av elöverkänslighet. Abnormalitet upptäcktes hos patienter vid MRI hjärnscanning. [3] Intressant är att Heuser också kopplar samman exponering av miljöfaktorer som mögel med MCS – Multipel Kemisk Känslighet [10]. Heusers forskning innefattar bl.a. att mastcellerna påverkas av exponeringsfaktorerna samt huvudskada och att detta kan leda till överkänslighet, både MCS och EHS. [3,4]

Tidigare, år 1999 gav Kim Anttila från Västerås ut medicinsk hypotes som gör gällande att mögel med dess mögelgift skulle kunna förorsaka elöverkänslighet. Anttila poängterar särskilt att många av dem som uppvisar symtom vid exponering av elektriska fält har svampinfektioner och har vistats långa perioder i hus kontaminerade med mögel. Antilla skriver också att djurförsök med mögelgift givit samma effekter som ses inom EHS. [5]

Mögel [6] med dess metaboliter som mögelgift [7] är känt för att kunna orsaka inflammation och neurologiska avvikelser. Just gällande multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet har forskare 2015 kommit fram till den gemensamma nämnaren inflammation och en rad andra faktorer. [8] Risk sågs för neurodegeneration, vilket vi tidigare tagit upp i relation till mögel och svamp. [9,11]

Elöverkänslighet i samband med mögel ingår i det nya begreppet DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome, vilket har myntats för att förklara den eskalerande sjukdomsbilden som blir till krass verklighet för många mögelexponerade personer, barn och vuxna. [12,13]

Läs mer om mögelgift, också kallat mykotoxin, vilket 2007 en gång för alla bevisades vara vanligt i hus med fuktskada. [7] Vidare har forskare 2017 konstaterat att mögelgift lätt avges från möglets angreppsställe till luften inomhus. [14] Vi har forskningsverifierat att så kan ske bl.a. från källare och krypgrund upp i huset. [15]

Nej-sägare till mögel och elöverkänslighet

Det skulle kring nej-sägare, till att mögel kan skada och att elöverkänslighet finns, kunna skrivas en hel bok. Ett uppslag är att vissa av dessa personer förespråkar antidepressiva preparat – SSRI i kombination med Kognitiv Beteendeterapi – KBT, för att bli kvitt MCS och EHS. De vinklar gärna och hårt sin forskning och vidare uttalanden mot att patienterna blir sjuka för att de har psykiska problem och är rädda för t.ex. lukt av mögel. Flera SSRI preparat har dokumenterat anti-inflammativa egenskaper. [16] Ett exempel är Citalopram, vilket använts med framgång hos en individ med depression och MCS. [17] Vidare basunerar bland andra Steven Nordin vid Umeå Universitet ut sina enligt egen utsago vederhäftiga rön i nej-sägande ton. Nordin menar att en miljökänslig individ blivit hjälpt av SSRI preparatet Paroxetin [18], vilket också är anti-inflammativt. [16] Detta kan Nordin ha gjort i för nära samarbete med läkemedelsbolag. [18] Väldigt intressant blir det också då vi finner att viss SSRI kan ha direkt verkan emot invasiva arter av svamp och mögel. [20]

Det finns potentiellt långt bättre väg att gå för att bli kvitt eller minska inflammation och invasiv svamp- samt mögelväxt i kroppen, än att stoppa i sig giftiga piller medförande allvarliga biverkningar. Gäller det sjuka hus och mögel så måste själva huset omgående saneras på lämpligt sätt. Alternativet är att flytta eller byta arbetsplats, vilket vid mer omfattande skada kan vara bra, åtminstone till en början. Förändring och förbättring av levnadsvanor kan också krävas, samtidigt som kosten måste ses över. Det finns alternativa mindre giftiga preparat att stärka upp och balansera kroppens funktioner med. Mer om det har vi skrivit på sidan frisk från mögel. [20] Ta gärna dialog med din läkare eller psykolog etc. om du har elöverkänslighet eller andra besvär likt depression. Behandlande personal får enligt lag rekommendera alternativa preparat. Gällande depression så är sådan precis som MCS och elöverkänslighet kopplad till inflammation och mögel med dess mögelgift. Mögel i kroppen påverkar även “knoppen”. [20]

En infallsvinkel som vi tycker borde studeras mer, är frågan om lågfrekventa elektriska fält och s.k. mobilstrålning kan stimulera mögel och svamp att tillväxa, både i hus och i människokroppen. Den forskning som finns tillgänglig omtalar att så kan vara fallet. [21] Det finns två aspekter i denna fråga. Den ena är att möglet direkt skulle kunna aktiveras av strålningen, medan den andra är att strålningen nedsätter och ombalanserar kroppens försvar och därigenom förorsakar hypersensitivitet m.fl. hälsoeffekter. Läs mer om vilka hälsoeffekter som rapporteras då personer vistats i hus med mögel och fuktskador. [22]

Intressant i sammanhanget är t.ex. att titta vidare på möglets inverkan gällande mastceller, vilka avger bl.a. histamin. Histaminfrisättning kan vara inflammativ. Artikel kommer när tid ges.

Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

Mycket tyder på att elöverkänslighet kan förebyggas med avfuktare, i ett friskt hus. Är fuktskadan redan skedd, bör man vidta snabba saneringsåtgärder för att minimera tillväxten av olika mögelarter och bakterier.

Kemiska skador i hus, likt träskyddsmedel såsom pentaklorfenol, kan också ställa till med hälsoeffekter, särskilt i kombination med mögel.

2017-08-01
Uppdaterad 2019-05-21

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

dysa för spirorör

Dysor

Dysorna kan monteras via 16 st hål, storleken på hålen ska vara 30 mm som görs i luftkanalsystemet.

Läs mer »
Luftpump Blowtac-60L

Luftpump Blowtac-60 och HK-100 till vattenrening

Blowtac Luftpump HK 60 eller HK 100 är en av marknadens mest kvalitativa aggregat. I förhållande till inköpspriset står dessa luftpumpar för hög luftvolym, bra tryck, låg ljudnivå, låg energiåtgång och lång livslängd.

Vi använder Blowtac tillsammans med Vattenrenare och Radonavskiljare WaterSteril.

Luftpumparna går även bra att använda till akvarium och damm etc.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen