Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

47-årig trädgårdsarbetare dödad av mögel

Flera nyhetsmedia varnar nu (13 juni 2008) trädgårdsarbetare för mögel som Aspergillus. Detta då en 47-årig trädgårdsarbetare dött efter att ha arbetat med en kompost, utan att ha andningsskydd. Mannen ifråga fick efter arbetet andningssvårigheter, feber och muskelvärk. På sjukhuset trodde man först att det var fråga om Bronkopneumoni, d.v.s. lunginflammation och antibiotika sattes in. Mannens tillstånd försämrades snabbt och han flyttades till intensivvårds- avdelningen vilket inte heller gav resultat. Då man inte hanterade situationen flyttades han till ett större sjukhus som senare i två prover fann mögel i form av Aspergillus.

Trädgårdsarbetarens kollega berättade för läkarna att den sjuke två dagar tidigare hade arbetat med en kompost där det förekom rikligt med rötat trä samt annat organiskt material. Det hade dammat ordentligt vid grävarbetet och mögelsporer samt andra metaboliter och möjligen även vissa typer av bakterier hade då inandats i sådan mängd att akut förgiftning tillstött.

Trots massiv insats för att rädda honom lyckades inte läkarna med uppgiften. Mannen dog några dagar senare. Vidare undersökning visade att han varit vid god hälsa före exponeringen av mögel.

Vi rekommenderar att andningsskydd används där man utför arbeten på platser varvid mögelförekomst är riklig eller även om arbetet sträcker sig över tid.

I utrymmen som krypgrund och vind är det också mycket viktigt att använda andningsskydd.

Viktigt att veta är att saneringsvätskor inte neutraliserar de skadliga mögelgifterna, utan enbart tar död på möglet. Den idag bästa metoden att neutralisera dessa toxiner är att använda luftrenare såsom AirSteril, vilken sanerar med fotokatalys.

Ytterligare artikel som berör det denna trädgårdsarbetare råkat ut för är den behandlande mögel i förhållandfe till fakta, fiktion och upplevelse av övernaturliga fenomen. Likt missbedömningen om att trädgårdsarbetaren hade drabbats av lunginflammation har läkare möjligen missbedömt orsaken till att arkeologer som öppnat gravkammare och pyramider dött relativt snabbt efter sina fynd. Läs mer under sidan; Fakta och fiktion om mögel i hus - Spöken och förbannelser.

2008-06-13
Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Vid tillräcklig mögelexponering finns risk att bli förgiftad och utveckla sådan skada att man dör. Det är ovanligt men förekommer. Detta har utnyttjats som kemisk krigsföring.

Vid lågdosförgiftning över tid från mögel kan livslång sjukdom uppkomma vilket kan leda till för tidig död.

Mycket viktigt är att skydda sig från möglets skadeverkan vid arbete och även vid annan typ av vistelse där mögel finns, t.ex. i fukt- och vattenskadade hus.