Fakta och fiktion om mögel i hus – Spöken och förbannelser

I alla tider, inte minst kring påsk som det i skrivande stund är, har många varit intresserade av såväl fakta som fiktion invävt i berättelser av olika slag. Sådana historier förekommer såväl nu som långt tillbaka i tid då man förknippade mögel i hus med övernaturliga väsen. (1,2) Nyligen nådde oss nyheten om ett forskarteam från Clarkson University i Potsdam, New York, som håller på att utreda om upplevda spökerier kan ha med mögel att göra. (3)

Mögel-jägareProfessor Shane Rogers berättar att mögel genom dess gifter visat sig ha emotionspåverkande effekter och att forskningen i sak har stärkts. Han är allmänt intresserad av att ta reda på om man som besökare eller boende i ett mögelhus drabbas av störda sinnesintryck och emotioner vilket leder till att känslan av närvarande spöken eller övernaturliga fenomen uppkommer.

Vid första mötet med Shane Rogers teori kan det som icke insatt i ämnet vara skrattretande med denna forskning som somliga snabbt och avfärdande kallat löjeväckande. Med djupare kunskap inom området drar vi på smilbanden men ser snabbt en viss substans i det professorn framför. Senaste årens rön kring hälsoeffekter från mögel har precis som Shane Rogers säger stärkts. Nu ser man tydligt att hjärnan och det centrala nervsystemet påverkas och vid djurförsök har det framkommit att djuren efter mögelexponering blivit räddare, känsligare och vidare nedsatts i olika kognitiva aspekter. (4,5,6) Till detta kan vi lägga åtskilliga tusentals personer som i princip berättar om likvärdiga hälsoeffekter som djurförsöken visat då man vistats i ett fukt- och mögelskadat hus. (7) Därför är det inte osannolikt att teorin till viss del stämmer. Detta kan alltså vara mer fakta än fiktion.

Forskarna börjar med att analysera husen där människor uppgivit att de upplevt spöken etc. Man ska här analysera mögelförekomst och jämföra med hus där inga övernaturliga rapporteringar finns. Vi tror man kommer finna mer mögel i just de hus vilka utpekas som spökhus, eftersom dessa hus i regel är äldre och kanske sedan länge övergivna. Tidens och fuktens tand gör sitt och leder i äldre hus ofta till mögelangrepp. Frågan är om forskarna har tagit detta i beräkning så att de inte bara rakt av förklarar sin tes som gällande då mögelanalyserna visar positivt fynd? I vilket fall som helst måste initiativet räknas som bra då det verkligen behövs brett underlag för att förstå vad vi har med att göra då fuktskador och dess följder leder till symtom och sjukdom, vilket idag står utom rimligt tvivel. Förslag från oss är att även analysera och medicinskt utreda de personer som bor i mögelhus och tillika upplever huset vara hemsökt. Kontroll bör ske om man hos dem finner de vanliga symtomen som talar för biotoxisk inverkan (8) på hälsan. Möjligt är att man kommer närmare sanningen på så sätt. Att avfärda innan man säkert vet vore dumt. Skulle agerandet vara sådant hade man inte fått reda på att t.ex. rökning, alkohol, asbest och radon är farligt samt exakt hur det kroppsligen inverkar.

Mögel och förbannelser

Vid öppnandet av gravkammare och sarkofager i pyramider sägs stora delar av två arkeologteam samt enskilda individer ha blivit sjuka och/eller dött kort efter öppnandet av kamrarna. (10) Först spreds ryktet om förbannelse som drabbat arkeologerna. Senare började man fundera i banor av att det var mögel, bakterier eller de kemiska ämnena vilka använts för mumifieringen som drabbat dem vilka öppnat upp dessa nuvarande kulturminnen. Utredning har gjorts kring ryktet att många snabbt dog i samband med gravöppningen. Somliga inom området kunniga personer har funnit i fallet Lord Carnarvon att det varken bör vara förbannelse eller mögel som dödat honom. Andra lika sakkunniga eller t.o.m. mer insatta personer menar att det visst kan finnas skadliga mikrobiella substanser som man exponeras för vid gravöppning. Sammanfattande om detta skrivs i National Geografic. (9) Farhågor om att arkeologen drabbades av sjukdomen aspergillosis har framförts i The Lancet. (10)

Flera undersökningar har funnit både mögel och bakterier i gravkammare och på själva mumierna. (10) Det är föga konstigt då organiskt material som stängs in i ett fuktigt utrymme blir mikrobiellt påväxt. Bl.a. försåg man de mumifierade kungligheterna med mat och dryck som gav upphov till bildandet av mikrober. Vi har under saneringsarbete själva varit med och öppnat i stort sett sedan länge förseglade rum och mötts av en dimma av mögel. Det är svårt att gå tillbaka långt i tid och utvärdera vad som egentligen hänt men rent logiskt finns möjligheten att mögel är det som direkt eller indirekt “dödat” så många i dessa arkeologiska team.

Även i denna diskussion ser vi tydligt de olika åsiktsläger som finns gällande om mögel kan skada eller inte. Återkommande till Professor Shane Rogers påminner vi oss om den idag avsevärt stärkta mögelforskning som finns, vilken tydligt visar på att man mycket väl skulle kunna skadas akut vid tillräcklig exponering, samt bli sjuk eller få symtom vid lägre exponeringsmängd över tid. Ett exempel på trolig akut och dödlig skada är då en trädgårdsarbetare hastigt insjuknade och dog efter att ha arbetat med en befintlig kompost. (11) Likhet mellan fallen med trädgårdsarbetaren och Lord Carnarvon finns då man här ställt diagnosen eller trott att det handlat om lunginflammation (pneumoni). Välkänt är att möglet Aspergillus och andra mögelarter kan orsaka samt imitera lunginflammation och fakta finns att det är underrapporterat som sjukdomsorsak. (12) Vi vet själva att det vid arbete i mögelskadade hus snabbt kan ges förgiftningssymtom och sensibilisering som huvdudvärk, problem med andningsvägarna, rinnande näsa, svidande och kliande ögon, feber och lös avföring, särskilt om man inte skyddar sig via andningsmask. Idag arbetar arkeologer inte utan orsak med andningsmask just för att skydda sig från det man vet är skadligt, oavsett om vissa säger att det inte kan skada. Erfarenhet vinner med andra ord över icke kunnig spekulation eller korrumperad utsaga från vissa myndigheter, läkare och inomhusklimatforskare vilka menar att mögel ej skadar oss människor.

Just de sistnämnda här verkar faktiskt vara de som är de riktiga spökena. Dessa arbetar vi aktivt för att dra lakanet av. (13)

2015-04-15
Uppdaterad 2019-05-21

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd