Sök

Mögel i hus kan ge eksem och atopisk dermatit

3.7
(3)

Mögel i hus kan ge dermatit och eksem

Mögel i hus har potential att förorsaka en mängd olika symtom och sjukdomar. Mögelexponering kan i huden upplevas allt från kittlande till stickande och svidande. Rodnad, utslag och svullnad är vidare effekter. Kunskapen om antalet fall och hur  möglet orsakar eksem och atopisk dermatit är inte tillräcklig men ökad förståelse ges via allt mer forskning.

Evidens

Barn som växer upp i miljö där fuktskada finns i huset löper förmodat högre risk att antingen direkt eller senare i barnaåren samt i tidig vuxenålder utveckla eksem eller atopisk dermatit. (1)

Löpande genom vårt arbete med sanering, avfuktning, rådgivning och forskning ser vi vad som händer på fältet med de som vistas i mögelhus och kan rent evidensmässigt lägga ihop det med den forskning som finns samt löpande utges. Förutom en rad andra hälsoeffekter (2) bör hudåkommor såsom eksem och atopisk dermatit i sammanhanget tas på största allvar. Mer ämnesstudier behövs men tillräckligt material finns för att ärenden i skolor och där man hyr sitt boende etc. ska skötas med utgångspunkt från Miljöbalken och Försiktighetsprincipen.

Eksem och Atopisk Dermatit

I allmän information från myndigheter och läkemedelsrådgivning etc. framgår att orsakerna till aktuella typer av eksem och dermatit ej är kända men att man vet att både arv och miljö spelar roll. De som drabbas av hudåkommorna kan i vissa fall även uppvisa astma (3,4) och rinit, vilket i sin tur bör kunna delförklaras genom vistelse i fuktskademiljö med mögel, bakterier och kemiska emissioner.

Mögel kan ge kliande, stickande, svidande känsla i huden

Följderna av mögelexponering är för vissa personer ovidkommande eller snabbt övergående, medan andra reagerar högst individuellt. Här en bild symboliserande att mögel kan ge hudirritation och klåda. Hos en del individer uppstår utslag och rodnad. Även persistenta, livslånga problem som tenderar gå i skov kan följa.

Barn vars hud uppvisar dermatit

Barn har normalt mindre bra förutsättningar att kunna hantera mögelexponering än vuxna. Inomhusmiljön är därför av största vikt både gällande hem, förskola och skola.

Här ses ett litet barns hand och arm, med tydlig hudirritation, vilket skulle kunna vara relaterat till inomhusmiljön.

Mögelärenden

Ett av de här två framförda ärendena har jag som förälder själv upplevt och är inblandad i som klaganden. Mina barn gick tidigare på Klövervägens Förskola i Ljungby. (5) Förskolan var redan innan en kraftig takläcka fuktskadad. Det luktade en blandning av träskyddsmedel såsom t.ex. Pentaklorfenol (6), mögel (7), bakterier (8) och förtvålad golvmatta/golvmattelim. Lukten satte sig vissa dagar i barnens kläder vilket jag tydligt kände då de kom hem. Vintern 2010-11 medförde hög snölast på det platta taket vattenintrång.

Takavvattningsfunktionen uteblev genom isbildning varvid det rann fritt vatten in i takkonstruktionen och vidare ned i vissa rum. Det uppkom inom något dygn kraftig mögellukt. Kommunen vidtog ej tillräckligt snabba eller tillräckliga saneringsåtgärder. Båda barnen klagade över typiska symtom som huvudvärk och de hostade mycket, särskilt nattetid. Dottern uppvisade hudåkommor som syns på bilderna. Rodnad och även svullna hudpartier då det var som värst. Efter att dottern bytt skola har symtomen sakta reverserats men det blossar upp ibland till synes utan anledning. Tilläggas ska att båda barnen även drabbades av allmännedsättning under den mest akuta fuktskadefasen i byggnaden. De var hängigare, tröttare och ledsnare än annars.

Mögel kan förorsaka dermatit

I takt med växande informations- och kunskapsbank har vi fått kontakt med åtskilliga personer som upplever att de själva och/eller deras barn drabbats av s.k. sjuka hus. Ett av ärendena handlar om en familj tidigare boende i lägenhet med konstaterad mögelkontamination. (9)

Förutom andra typiska sjuka hus symtom sågs något som okulärt liknar atopisk dermatit. Kontakt med vård togs men man gjorde ej någon ingående undersökning och specialist inom inomhusmiljö avfärdade föräldrarnas oro med att det inte fanns något i vetenskaplig litteratur som sade att man kunde få dessa typer av symtom. (9)

Vi tycker svaret är mycket egendomligt då det faktiskt finns forskning som omtalar eller föreslår eksem och (atopisk) dermatit som följd av vistelse i miljö med mögel.

På sidan Internetmedicin informerar Med dr. överläkare Jonas Brisman och Docent Bengt Göran Hansson ganska bra i förhållande till den forskning och kunskap som finns rörande sjuka hus och hälsoeffekter. De ligger dock efter totalt sett. Här berättas att hudåkommor ses, atopi ökar och eksem kan förvärras av exponering. Under diagnoskod ICD-10, som är till för att statistiskt klassificera sjukdomar utläses bl.a. att de inlägger dermatit och eksem i sammanhanget. (10)

Vidare forskningsresultat kan utläsas under referenserna (11-23) Här ges kunskap om att mögel såväl indirekt som direkt skulle kunna föranleda aktuella hälsosymtom. Svamp- och mögelbehandling har potential att hjälpa. Läs också om alternativa tillvägagångssätt att bli frisk från mögel. (24) Ökad vikt ges därmed mot förebyggande av fuktskador i hus samtidigt som vistelse i redan skadad byggnad ej ska ske. Tiden för utvecklande av sjukdom är inte känd även om viss statistik finns. Då barn allmänt anses känsligare ska ökad hänsyn tas, samt också till de barn som är känsligare än genomsnittet.

Citronsyra från mögel

Allt mer evidens tyder på att den citronsyra som tillverkas av mögel kan ge “allergiska” reaktioner, vilket bl.a. ger hudåkommor liknande eksem eller dermatit. (25) Citronsyran intas genom mat och dryck. Vår fundering här är hur det skulle kunna hänga samman med exponering från mögel i hus, då man inandas möglet och får hälsoeffekter likt här aktuella. En del av de mögelmetaboliter som inandats fastnar i slem i övre luftvägarna. Det kontaminerade slemmet sväljs och når då precis som citronsyran med ev. mögelkontamination mage och tarm. Det är relativt vanligt att personer som vistats i mögelmiljö relaterad till fuktskada upplever att de blivit födoämnesöverkänsliga. Glutenintolerans är ett exempel. (26) Vidare vet vi idag att tarmflora i obalans kan förorsaka t.ex. hudproblem. Denna potentiella orsakskoppling mellan mögel och hälsoeffekter anser vi behöva studeras utförligt. Innan vi vet mer ska våra barn enligt lag skyddas.

Uppföljning sker i artikel som handlar om testosteronets inverkan att nedreglera immunförsvaret. Vid brist på testosteron kan delar av immunförsvaret överreagera i förhållande till exponering av mögel, pollen, djurallergen med mera. Följderna kan bli inflammation som bland annat manifesteras genom atopisk dermatit, astma, allergi och så vidare. (27)

Vi arbetar för att upplysa och förebygga eller åtgärda fuktskaderelaterade problem i hus. Läs mer om mögel i hus.

2016-03-23
Uppdaterad 2020-11-03

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3.7 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Luftrenare AirSteril AS-430 med fotokatalys
Luftrenare AirSteril AS-430 med UVC och fotokatalys

Här finner du AirSteril Luftrenare med fotokatalys

Fotokatalytisk Luftrenare AirSteril AS-430. Kan fås med eller utan ozonavgivning. Val av lampa styr detta. Enheten levereras med valfri lampa och extra kan köpas till för anpassning utefter olika utrymmen och behov.

Passar utmärkt som luftdesinfektionsanordning i ett miljörum eller soprum.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen