Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Jämförelse mellan luftrenares kapacitet av luftrening

Äldre typer av luftrenare har de senaste åren mött rejäl konkurrens från den modernare tekniken med luftrening i form av fotokatalys och ozon. Tester som vi utfört visade att luftrenare med uppsamlingsfilter kan ge motsatt effekt då mögel- virus- allergen- och giftansamlingen i filtret gav upphov till allvarliga luftföroreningar, i synnerhet då det i filtret av någon anledning uppnådde så hög fuktighet att uppsamlade partiklar som mögel och bakterier kunde tillväxa där. Regelbundet filterbyte är viktigt i de luftrenare där man använder sådant. Med andra ord bör man definitivt inte använda luftrenare med filter i rum där den relativa fuktigheten ej är under kontroll.

Vi har tagit fram denna sida för att på enklast möjliga sätt visa våra egna jämförelser mellan olika typer av tekniker som vanligtvis används för luftrening.

Här beskrivs effektiviteten mellan olika luftrenare.

I bilden ovan har vi för att skapa en begriplighet endast valt att ge tre olika betyg. Dessa betyg kommer i följande diskussion ge olika poäng, som följer:
Bra - Ger 1 Poäng
Mycket Bra - Ger 2 Poäng
Utmärkt - Ger 3 Poäng

Effekten av luftrening med UVC, Negativa Joner och Fotokatalys

Skillnad mellan luftrening och rening av ytor

Fotokatalys och ozon

Till skillnad från ozon är fotokatalys för luftrening enligt många källor hälsofrämjande.
Ozon används mest för mögelsanering och luktsanering.