Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Effekten av ozon för luftrening och vattenrening

Ozon är ett mycket effektivt oxidationsmedel. Ozon brukar allmänt kallas för aktivt syre (O3).

Luftrening - Sanering
Ozon oskadliggör effektivt bakterier och tar bort lukt av t ex mögel, rök och husdjur i alla förekommande utrymmen såsom krypgrund, vind, bil, båt, husvagn och hotell etc. Ozon fungerar uttorkande på slemhinnorna och därför ska man inte vistas längre stunder i det utrymme man sanerar. Vid kortare exponeringstider i
t.ex. soprum och krypgrund föreligger ingen hälsofara. Ozon har en halveringstid på 6-20 minuter och efter 30-40 minuter finns endast små, sedan snabbt försvinnande mängder ozon kvar.

Vattenrening
Ozon har länge med framgång använts till vattenrening, bl a i U-länder där man haft problem med vattenburna smitthärdar och på annat sätt förorenat vatten. I USA, frankrike samt andra länder är det lagstadgat att mineralvatten och emballaget till detta ska vara ozonbehandlat. Ozon tar nu även över gällande vattenrening av simbassänger. Skadlig klorering minskas avsevärt eller tas därmed bort helt. I kontakt med vatten är ozonets reaktionstid kort. Därför är det säkert att använda ozon som vattenrenare. Sörj för god ventilation vid rening av mindre mängder vatten inomhus. Placera gärna "reningen" under spisfläkten så att eventuellt överskott av ozon ventileras ut.

Arsenik, järn och mangan oxideras och reduceras kraftigt från vattnet. Bakterier, mögel, pollen och alger neutraliseras. Koldioxid, svavelväte och smak försvinner. Effekterna är fler och ozon är en av de bästa vattenrenare som finns idag. T.ex. så neutraliseras ph-värdet över tid vid insättande av vattenrening med ozon.

- Vattenrenare och vattenrening

- Ozonaggregat

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lysatron

Vi har nu tagit fram en ännu effektivare metod att rena vatten. Med vår teknik kallad Lysatron kombineras ozon med fotokatalys.