Sök

Avfuktare – avfuktning, trycktorkning – sugtorkning

0
(0)

Vill det sig illa kan vattenskadan var ett faktum och vissa konstruktionstyper benämnt skiktade konstruktioner är svårare att avfukta än andra. Därför finns avfuktare anpassade för trycktorkning alternativt sugtorkning.

Bilden nedan visar en sorptionsavfuktare med integrerad turbin som hjälper till att trycka ned den avfuktade och ev. varmare luften under ovangolvet där fukt finns. Luften trycks vidare ut i skiktningen upp genom naturliga springor eller upptagna hål längs ut med väggarna åter till aggregatet där avfuktning kontinuerligt sker.

Avfuktare med turbin för trycktorkning eller sugtorkning

Viktigt vid trycktorkning är att anpassa avfuktningen för snabbast möjliga resultat. Kontroll måste också ske att fukten fjärnas från samtliga områden, även där det ev. är avdelat. Provborrning för fuktmätning kan därför krävas på ett antal ställen. Vid fuktmätning i provhål måste temperaturen i den skiktade konstruktionen såväl som den relativa fuktigheten beaktas då värme sänker relativa värden även om samma mängd vatten absolut sett finns vid vattenskadan. Mer om det under fukt.

Möjlig nackdel med avfuktare som trycker in torr luft på detta sätt är att fukt i vissa fall kan spridas till omkringliggande delar av huset eller byggnaden om passager finns, t.ex. upp i väggar med hålighet, in i intilliggande golv, rum etc. Det är därför av största vikt att före avfuktningen ha klart för sig vilken typ av byggnadskonstruktion man har med att göra.

Rumsavfuktning med avfuktare som tar hand om förhöjd luftfuktighet är en kompletterande och ibland påskyndande åtgärd.

Avfuktning genom sugtorkning

Ett alternativ till trycktorkning är sugtorkning där man vänder på ovanstående förhållande så att sug upp i avfuktaren istället skapas. För att undvika skador på en i sammanhanget dyr avfuktare kan det vid behov ingå både vattenavskiljare och partikelavskiljare innan turbindelen som skapar suget. Med sugtorkning undviks vissa av fuktfällorna ovan fast det finns även med denna typ av avfuktning osäkerhetsfaktorer likt; Får avfuktningen jämn effekt, dras tjuvluft in från närliggande rum eller uteluft, bildas köldbryggor? Med olika typer av mätmetoder t.ex. tryckmätning kan man i stora drag ta reda på vad som händer och om avfuktaren kan ge önskad effekt.

Avfuktare med separat turbin

Istället för att ha en kombinerad avfuktare med turbin kan dessa olika komponenter hållas var för sig som fristående enheter. Flexibiliteten kan öka vid större eller på annat sätt mer komplicerad vattenskada. Avfuktningsanpassning sker lättare och man kan välja mellan antal avfuktare och turbiner relaterat till varandra. Det kan vara lättare att installera och frakta separata aggregat än ett kombinationsaggregat eftersom det senare är tyngre och mer skrymmande.

Mögel vid långa avfuktningstider

Inte sällan tar det mycket lång tid att avfukta skiktad konstruktion. Vanligt är därför att det bildas mögel och bakterier vid vattenskadan. Kanske har möglet redan innan avfuktningen sätts igång vaknat till liv.

Om varmare luft blåses eller dras ned i t.ex. en mycket fuktig eller rent av våt golvkonstruktion kan redan där befintliga mögelsporer triggas att gro eftersom både värme och syre tillsätts långt innan avfuktningen är genomförd. Till detta tillförs mer mögel med den direkta eller indirekta processluften, i synnerhet under sommaren.

Eftersom försäkringsbolagen måste betala ut ansenliga summor för denna typ av avfuktare varje år har vi sett en viss besparing som gör gällande att sanerings- och avfuktningsföretagen inte i alla ärenden får så mycket betalt som egentligen krävs för att göra ett fullgott arbete, vilket kanske via avfuktning ändå inte är möjligt eftersom mögel är så potent både sett till tillväxt och hälsofara. Inte sällan återfinnes trots avfuktningen riklig skada av mögel i isoleringen.

Vi anser det skulle vara praxis att förutom fuktmätning utföra mögelanalys (luftanalys) både före och i slutskedet av avfuktningen. Det skulle vara en betydande hjälp i att för det första utföra korrekt skadeutredning med följande åtgärdsförslag samt i färdigställandeläget kunna ge kvittens att sekundärskada i form av mögel inte tillkommit. Rapporter når oss allt för ofta att mögel och lukt uppstått under och efter arbetets utförande. Det hela kan då sluta i begreppet sjuka hus.

Luftrenare AirSteril förebygger och sanerar

Till vår hjälp vid akut vattenskadeavfuktning har vi Luftrenare AirSteril som genom biokatalys motverkar mögel, bakterier och lukt såväl uppe i rummet som nere i den skiktade konstruktionen. Dessa luftrenare kan ställas fristående eller dockas till avfuktare eller turbin. Risken för mögel minskar och befintlig påväxt kan samtidigt avdödas. Till exempel är effekten hög bl.a. på Geosmin från Actinomyceter som Streptomyces samtidigt som formaldehyd också neutraliseras. Reduceringseffekten från luftrenaren som får verka med avfuktaren och dess luftflöde kallar vi TKR – Total Koncentrationsreducering.

Uppdaterad 2019-05-12

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Avfuktare Acetec EvoDry 18H
Acetec EvoDry 18H sorptionsavfuktare för nordiskt klimat

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 18H är en sorptionsavfuktare med inbyggd hygrostat för justering av vilket börvärde man önskar ha i t.ex. krypgrund, vind, källare, lager eller annat utrymme som behöver avfuktning. Justering av börvärdet, d.v.s. relativ fuktighet, sker direkt bakom avfuktarens luftfilter.

EvoDry 18H kan ställas i två olika lägen, halvfart och helfart, i vilka olika luftflöden och avfuktningskapacitet ges.

Avfuktningsaggregatet är kompakt och byggt för att vara energisnålt.

Vi tillhandahåller support för bästa möjliga installation samt rätt val av avfuktare.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Corroventa radonsug RS 400
Radonsug Corroventa RS 400

NÅGRA FÖRDELAR MED RADONSUG RS 400:

  • Mycket kraftfull och effektiv mot markradon
  • Lämplig för enfamiljshus eller mindre fastigheter med porösa markförhållanden
  • Kan anslutas med upp till 6 sugpunkter
  • Kan kopplas samman med 6 m rör på trycksidan och 30 m rör på sugsidan
  • Undertryck under plastning: 40 m dräneringsslang på sugsida och 6 m rör på trycksida
  • Extremt tystgående
Läs mer »
Nisolex Krypgrundsisolering
Nisolex Krypgrundsisolering – Isolering för krypgrund

Krypgrundsisolering för läggning utan byggplast alternativt ovanpå byggplast i krypgrund. Nisolex Krypgrundsisolering används som passiv avfuktare och även för att utestänga radon.

Frakt beräknas utifrån t.ex. Eniro vägbeskrivning. Fraktkostnad räknas upp till 50 eller upp till 100 mil från Halmstad. Vi kontrollerar din beställning och korrigerar om fel val gällande fraktsträcka gjorts. Kontakt tas innan ev. korrigering. Normal leveranstid 1-9 vardagar.

Vid ångrat köp av produkten betalar kunden returen, retur kostnaden är individuell och baseras på hur lång retur sträckan är. Isoleringen returneras som styckegods som inte är staplingsbart vilket gör att kostnaden blir hög, ca pris exempel på retur per isoleringsrulle 1800kr till 5000kr beroende på hur lång sträcka isoleringen ska returneras.

Läs mer »
Mögel-Fri 5L dunk
Mögel-Fri

5L Saneringsvätska ifrån Jape. Mögel-Fri är effektivt mot mögel, blånad och lukt, man applicerar enkelt produkten med pensel eller spruta. Vätskan kan användas på trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar etc. Åtgången är ca 1 liter till 5 kvm.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen