Sök

AirSteril AS-750 luftrenare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

9.995 kr

AirSteril AS-750 är en portabel, professionell luftrenare och ozonaggregat. Enheten används även som stationär där kontinuerligt eller intermittent behov finns.

Passar utmärkt i ett miljörum.

Denna produkt kan hyras

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Du kanske också gillar …

Airsteril AS-750 är den största serietillverkade modellen från AirSteril och har kraftig effekt via den 36W starka UV-C lampan samt fem plattor belagda med biokatalytisk titandioxid.

Verksamhetområdet är brett eftersom även akutare sanering kan utföras, då med tanke på den tidspress som kan uppkomma vid någon typ av smitta, t.ex. lukt, eller när delar av byggnad måste rivas för mögelsanering och renovering.

Luftrenare plus avfuktare

Vi använder oss av Luftrenare AirSteril tillsammans med avfuktare för såväl avfuktning av vattenskada som vid permanent installation i krypgrund med flera ställen. Avfuktaren kan i sig genom fjärnande av vatten från luft och material motverka uppkomst av mögel samt bakterier, om avfuktningen sätts igång tillräckligt snabbt vill säga. Dock finns ändå risk att mögelpåväxt sker under avfuktningsfasen om tillräckligt mycket fukt hunnit sugas in i trä m.m.

fuktskada eller vattenskada av någon anledning funnits över tid används luftrenaren kombinerat med avfuktare för att direkt neutralisera fritt svävande samt till ytor bundna föroreningar. Avfuktarens luftflöde hjälper reningseffekten att spridas ytterligare. Då trä varit uppfuktat för länge kan lukt och giftiga partiklar finnas en bit in i träet. När vatten vid avfuktning börjar vandra ut mot träets yta och sedan ut i luften dras partiklar med. Väl ytligt eller i luften blir dessa en “måltavla” för luftrenaren.

Vid avfuktning av slutna konstruktioner som tak- och golvbjälkag samt väggar anslutes AS750 så till avfuktarens processflöde alternativt varm/torrluftsutblås att reningseffekten (den s.k. fotoplasman) dras med och motverkar mögel samt lukt som annars kan bli följden av fukt som kräver tid att få bort. Möjligheten att undvika dyrare renoveringsarbeten ökar.

Några viktiga testresultat av AirSteril samt mer information om de olika reningseffekterna som tekniken innebär finns under sidan Luftrenare AS430.

Luftrenarna i AirSterilserien används bl.a. i många miljörum och  soprum för att bekämpa lukter och smittspridning. Ytterligare exempel på användningsområde är i hotellrum där gästerna trots förbud har rökt. Snabba ryck gäller för att få bort röklukt eller parfymdoft innan nästa gäst kommer.

Framgångsrik allergisanering kan genomföras med våra luftrenare.

Ta del av ackrediterade tester av AirSteril Luftrenare

Ladda ned manual gällande AirSteril AS-750

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Uthyrning av Airsteril AS-750 Luftrenare

Specifikation

Aluminiumchassi med silvereloxerat lock
Lätt portabel, försedd med handtag
1x36W komposit UV-C lampa
5 st biokatalysbelagda aluminiumplattor
Mått 750x130x100mm
Vikt 3,4kg
Energiåtgång 55W/h
Val av ingående Lampa:
1) 36W UV15 (ej ozon, endast UVC och fotokatalys)
2) 36W 9,5mg ozon
3) 36W 280mg ozon

Du kanske också gillar …

Relaterade Produkter
Rulla till toppen