Sök

Kategori: Trådlös Hygrometer

Med trådlös hygrometer menas att enheten är indelad i fjärrsensorer och en basenhet. Fjärrsensorn kan placeras i valfritt rum eller utrymme i huset, inom räckvidden för sändningsförmågan mellan enheterna. Fjärrsensorn sänder regelbundet värden gällande relativ fuktighet och temperatur till basenheten som man placerar lättillgängligt inomhus.

Trådlös hygrometer har till en början blivit flitigt använda i bl.a. krypgrund och därför kommit att kallas krypgrundshygrometer.

Med hjälp av flera sensorer kan man även kontinuerligt fuktmäta på vind, i källare, garage och andra upptänkliga ställen.

TFA Klimatlogger har även loggningsfunktion, vilket är ett värdesminne som sedan kan hämtas upp till dator.

TFA Weatherhub har såväl loggningsfunktion såsom sändning via Internet direkt till dator eller mobiltelefon. Fjärravläsning är därmed möjlig med denna hygrometer.

Rulla till toppen